-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 1 -

ЦБ 42556 

Славин, Робърт

   Педагогическа психология / Робърт Славин . - София : Наука и изкуство, 2004 . - 680 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-02-0293-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8406

- 2 -

ЦБ 42535 

Маджаров, Стоян Н.

   Стопанска диагностика [теория,казуси,бизнес диагнози] : Учебник за ВУЗ / Стоян Н. Маджаров . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2006 . - 177 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-357-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8429

- 3 -

ЦБ 42554 

Ригио, Роналд Е.

   Въведение в идустриалната / организационната психология / Роналд Е. Ригио, Лиман У. Портър . - Б.м. : ДИЛОК, 2006 . - 550 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-9994-43-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8404

- 4 -

ЦБ 42555 

Социална психология  /  Под ред. Серж Московичи . - София : Дамян Янков, 2006 . - 743 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-527-316-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8405

- 5 -

ЦБ 42513 

Коцев, Николай В.

   Управление на човешките ресурси в организацията : Учебник за ВУЗ / Николай В. Коцев, Емил Коцев . - Велико Търново : АБАГАР, 2008 . - 232с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-964-427-809-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8382

- 6 -

ЦБ 42515 

Коцев, Николай В.

   Организация на управленската дейност / Николай В. Коцев . - Велико Търново : АБАГАР, 2008 . - 168 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-427-816-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8384

- 7 -

ЦБ 42564 

Минчев, Борис

   Обща психология / Борис Минчев . - София : СИЕЛА, 2008 . - 395 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-649-978-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8418

- 8 -

ЦБ 42567 

Стаматов, Румен

   Детска психология : Учебник / Румен Стаматов . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 423 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN 954-459-729-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8421

- 9 -

ЦБ 42559 

Георгиева , Николина

   Бизнес комуникации : [Лекционен и практически курс] / Николина Георгиева . - Варна : СТЕНО, 2009 . - 287 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-449-436-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8408

- 10 -

ЦБ 42565 

Котлър, Филип

   Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността / Филип Котлър, Джон Каслионе . - София : Locus, 2009 . - 262 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-097-4 

  

Сист. No: 8417

- 11 -

ЦБ 42516 

Найденов, Николай С.

   Управление на операциите : Учебник за ВУЗ / Николай С. Найденов . - Русе : Авангард Принт ЕООД, 2009 . - 112 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-069-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8385

- 12 -

ЦБ 42511 

Павлов, Велизар Т.

   Изследване на операциите в икономиката : Учебник за ВУЗ / Велизар Т. Павлов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 271с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-337-076-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8379

- 13 -

ЦБ 42551 

Щерев, Николай

   Маркетинг и реклама : Учебник за учениците от проф.гимназии / Николай Щерев . - София : Мартилен, 2009 . - 188 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-598-127-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8393

- 14 -

ЦБ 42527 

Михайлов, Радко

   Методи и практическото им приложение за извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите : [Ръководство за оценка на риска] / Радко Михайлов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 41 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0470-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8435

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 15 -

ЦБ 42577 

Върбанова, Елена А.

   Математически анализ - I (Диференциално и интегрално смятане на функции на една променлива) : Курс лекции за ВУЗ / Елена А. Върбанова . - София : ТУ-София, 2009 . - 185 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-776-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8460

- 16 -

ЦБ 42578 

Пашева, Весела

   Въведение в числените методи : Учебник за ВУЗ / Весела Пашева . - София : ТУ-София, 2009 . - 118 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-764-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8461

- 17 -

ЦБ 42520 

Рашков, Петър И.

   Лекции по Висша математика: В 2 Ч. : Учебник за ВУЗ / Петър И. Рашков . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 20 см

   

   ISBN 954-712-125-1 

   Ч. 2. Основи на математическия анализ . - 2002 . - 120 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8396

- 18 -

ЦБ 42520 

Рашкова, Цецка Г.

   Лекции по Висша математика : В 2 Ч. : Учебник за ВУЗ / Цецка Г. Рашкова . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 20 см

   

   ISBN 954-712-125-1 

   Ч. 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия. Комплексни числа. Полиноми . - 132 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8392

53. Физика

- 19 -

ЦБ 42510 

Чириков, Виктор

   Теоретична механика: Ч.1- : Пособие за студ. от машинните спец. на ТУ-Варна / Виктор Чириков . - Варна : Малео-63, 2009- . - 21 см

   

   ISBN 954-9331-14-1 

   Ч. 1. Статика и кинематика . - 2009 . - 99 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8378

54. Химия. Кристалография. Минералогия

- 20 -

ЦБ 42519 

Химия на конструкционните и експлоатационните материали  : Учебник за ВУЗ /  и др. Мария Х Велева . - 2. стер.изд. . - София : МУЛТИПРИНТ ООД, 1999 . - 396 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-03-0102-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8389

- 21 -

ЦБ 42538 

Ръководство за лабораторни упражнения по Химия  : Ръководство за ВУЗ /  и др. Димитър Й. Павлов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 64 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-448-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8438

57. Биологични науки. Екология

- 22 -

С 632/С.702 

Станчева, Йорданка

   Атлас на болестите по земеделските култури:T.1- / Йорданка Станчева . - София-Москва : Pensoft, 2002 . - 24 см

   

   ISBN 954-642-163-5(4) 

   4.. Болести по техническите култури . - 196 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8390

- 23 -

С 632/ С.702 

Станчева, Йорданка

   Атлас на болестите по декоративните растения - цветя, храсти и дървета:T.1- / Йорданка Станчева, Боян Роснев . - София-Москва : Pensoft, 2005 . - 24 см

   

   ISBN 954-642-239-8 

   5. . - 257 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8391

- 24 -

С 632/ С.702 

Станчева, Йорданка

   Атлас на болестите по земеделските култури: T.1- / Йорданка Станчева . - 2 прераб.и доп.изд. . - София-Москва : Pensoft, 2006 . - 24 см

   

   ISBN 954-642- 249-5 

   2.. Болести по трайните култури . - 192 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8388

- 25 -

С 632 / А.80 

Арабаджиев, Христос

   Справочник за приложение на хербицидите / Христос Арабаджиев, Бойчо Огнянов . - 4 прераб.и доп.изд. . - София : "Бидинов и син" & Панта Нео, Б.г. . - 222 с.: с ил. ; 24 см

   С цветен албум на най-разпространените плевели в България

   ISBN 954-8319-20-9 

  

Сист. No: 8395

- 26 -

ЦБ 42550 

Станчева, Йорданка

   Растителна защита: Т.1- / Йорданка Станчева . - Б.м. : ИК Булхебара, Б.г. . - 24 см.

   

   ISBN 978-954-9883-32-9 

   Т.3.. Болести и неприятели по цветята . - 2009 . - 167 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8394

62 Техника. Технически науки

- 27 -

ЦБ 42566 

Молисън, Бил

   Въведение в пермакултурата : Учебник / Бил Молисън . - София : Новата цивилизация, 2009 . - 423 с.; с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8365-07-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8420

620. 1 Материалознание

- 28 -

ЦБ 42539 

Радев, Росен Христов

   Избор на материал [принципи, методи, примери] / Росен Христов Радев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 . - 75 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-415-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8439

620. 9 Обща енергетика

- 29 -

ЦБ 42581 

Наплатаров, Константин Х.

   Управление на околната среда ефективност и природозащита( енергийна ефективност и екозащита в индустрията) : Монография / Константин Х. Наплатаров . - София : ТУ-София, 2009 . - 238 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-759-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8464

621 Maшиностроене. Транспорт

- 30 -

ЦБ 42536 

Русев, Руси Г.

   Автомобилна техника 2 : Учебник за ВУЗ / Руси Г. Русев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2006 . - 206 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-354-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8430

621. 3 Електротехника

- 31 -

ЦБ 42525 

Ръководство за изпитване на електрически машини: Ч.1 -  : Застуд. от ТУ-Варна . - Варна : ТУ-Варна . - 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0475-2 

   Ч.1. . - 2010 . - 232 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8433

- 32 -

ЦБ 42533 

Желязов, Михаил П.

   Теория и схемотехника на честотните синтезатори и умножители на честота : Учебно пособие за ВУЗ / Михаил П. Желязов, Петко М. Желязов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2005 . - 167 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-314-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8427

- 33 -

ЦБ 42529 

Петков, Георги Д.

   Цифрова обработка и пренос на сигнали : Записки / Георги Д. Петков, Теодор Б. Илиев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2005 . - 277 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-308-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8423

- 34 -

ЦБ 42517 

Георгиев, Георги Р.

   Електрически измервания : Уч.пособие за студ. от РУ "А.Кънчев" / Георги Р. Георгиев, Тошо Й. Станчев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2007 . - 127 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-712-370-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8386

- 35 -

ЦБ 42528 

Андонов, Кондю Й.

   Къси съединения : Учебник за ВУЗ / Кондю Й. Андонов, Людмил Д. Михайлов, Константин Г. Коев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 . - 133 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-422-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8422

- 36 -

ЦБ 42532 

Андонов, Кондю Й.

   Електрически апарати : Учебник за ВУЗ / Кондю Й. Андонов, Красимир В. Мартев, Константин Г. Коев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 . - 156 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-421-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8426

- 37 -

ЦБ 42530 

Палов, Иван Й.

   Електрообзавеждане на промишлените предприятия : Учебник за ВУЗ / Иван Й. Палов, Кирил А. Сираков . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 . - 166 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-436-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8424

- 38 -

ЦБ 42569 

Ванков, Иван Д.

   Методи и апаратура за измерване на йонизиращите лъчения : Учебник за ВТУ / Иван Д. Ванков, Митъо Т. Митев . - София : ТУ-София, 2009 . - 160 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-768-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8445

- 39 -

ЦБ 42575 

Попов, Евгений Й.

   Полупроводникова електроника : Учебник за ВУЗ / Евгений Й. Попов, Николай Л. Хинов . - София : ТУ-София, 2009 . - 224 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-763-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8458

- 40 -

ЦБ 42537 

Щерева, Красимира

   Микроелектроника : Ръководство за пактически упражнения / Красимира Щерева . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 79 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-441-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8437

621. 31 Електронергетика

- 41 -

ЦБ 42562 

Младенчева, Райна

   Фотоволтаични електросистеми / Райна Младенчева . - 3 доп.изд. . - София : Ековат технологии, 2009

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8419

- 42 -

ЦБ 42544 

Стефанов, Срефан

   Електроснабдяване : Ръководство за курсово проектиране и семинарни упрежнения / Срефан Стефанов, Вяра С. Русева . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 142 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-435-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8402

- 43 -

ЦБ 42534 

Стефанов, Срефан

   Енергоефективни източници и технологии : Учебник за ВУЗ / Срефан Стефанов, Вяра С. Русева . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 124 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-439-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8428

621. 37 Радиотехника

- 44 -

ЦБ 42531 

Петков, Георги Д.

   Телевизионни и видеокомуникационни системи : Записки / Георги Д. Петков, Теодор Б. Илиев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2005 . - 327 с.: с ил ; 20 см

   

   ISBN 954-712-307-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8425

621. 39 Съобщителна техника

- 45 -

ЦБ 42570 

Бекярски, Александър Б.

   Телевизионни системи : Учебник за ВУЗ / Александър Б. Бекярски . - София : ТУ-София, 2009 . - 268 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-803-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8446

- 46 -

ЦБ 42561 

Гугова, Вера А.

   Оптични кабелни линии и мражи : За студ. от ТУ / Вера А. Гугова, Владимир К. Пулков . - София : Нови знания, 2009 . - 248 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-9315-91-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8411

- 47 -

ЦБ 42568 

Кокеров, Георги М.

   Комуникационна техника Телекомуникации : Учебник за ВТУ / Георги М. Кокеров . - София : ТУ-София, 2009 . - 389 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-794-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8444

621. 7 Технология на металите

- 48 -

ЦБ 42522 

Велчев, Стефан Д.

   Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на метериалите / Стефан Д. Велчев, Иван К. Иванов, Любомир Т. Томов . - 2. изд. . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2007 . - 54 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-8861- 

  

Сист. No: 8414

- 49 -

ЦБ 42521 

Данев, Пламен С.

   Термично обработване на металите : Учебник за ВУЗ / Пламен С. Данев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 . - 200 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-400-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8413

- 50 -

ЦБ 42542 

Енчев, Парашкев Т.

   Металорежещи машини :Ч. 1- : Ръководство за лабораторни упражнения / Парашкев Т. Енчев, Павел А. Ангелов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 - . - 20 см

   

   ISBN 954-712-414-1 

   Ч. 1 . - 2008 . - 138 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8442

- 51 -

ЦБ 42514 

Колев, Иван И.

   Рязане на материалите : Учебник за ВУЗ / Иван И. Колев . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 187 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-92342-8-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8383

- 52 -

ЦБ 42541 

Енчев, Парашкев Т.

   Металорежещи машини :Ч.1- : Учебник за ВУЗ / Парашкев Т. Енчев, Петър Д. Ангелов . - 2.изд. . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 - . - 20 см

   

   ISBN 954-712-449-3 

   Ч. 1 . - 2009 . - 197 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8441

- 53 -

ЦБ II. 2745 

Лалев, Божидар И.

   Металорежещи машини. Курсово проектиране : За студ. от спец. МТТ на ТУ-Варна / Божидар И. Лалев . - Варна : ТУ-Варна, [2010] . - 224 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0474-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8436

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 54 -

ЦБ 42552 

Янкулов, Йордан

   Основни ароматни растения: Ч.1- / Йордан Янкулов . - София : Б. изд. . - 23см

   

   Ч.19.. Съвременни технологии за култивиране . - 2000 . - 228 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8397

- 55 -

ЦБ 42560 

Агрохимия  : Учебник за студентите от спец."Агрономство" . - София : Дионис, 2005 . - 478 с: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-8496-50-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8407

- 56 -

С 632 / К.92 

Кръстева, Любомила

   Растителна защита : В таблици и схеми / Любомила Кръстева, Румяна Цонева, Стоян Петков . - Б.м. : ИК Булхебара, 2007 . - 167 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-10-7 

  

Сист. No: 8403

- 57 -

С 634 / Е.67 

Енциклопедия градина: В 2 т.  /  Състав. Донка Петкова . - София : ИК Булхебара, 2008 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-14-5 

   Т.1.. Овошки . - 359 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8398

- 58 -

С 634 / Е.67 

Енциклопедия градина: В 2 т.  /  Състав. Донка Петкова . - София : ИК Булхебара, 2008 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-20-6 

   Т.2.. Зеленчуци . - 291 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8399

- 59 -

С 63:54/ С.59 

Справочник със списък на; разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита ; регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди  : Учебно помагало . - София : Виденов & син, 2009 . - 405 с.: с ил. ; 22 см

   

  

Сист. No: 8412

- 60 -

ЦБ 42553 

Станчева, Йорданка

   Растителна защита: В 2 Т. / Йорданка Станчева . - София : ИК Булхебара, 2009 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9883-23-7 

   Т.1.. Болести и неприятели по трайните насаждения . - 175 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8400

- 61 -

ЦБ 42553 

Станчева, Йорданка

   Растителна защита: В 2 Т. / Йорданка Станчева . - Б.м. : ИК Булхебара, 2009 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-9883-31-2 

   Т.2.. Болести и неприятели по зеленчуковите култури . - 159 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8401

65 Управлеление на предприятия

- 62 -

ЦБ 42508 

Щерев, Михаил Г.

   Организация на корабната служба и охрана на труда по корабите : Учебник за студ. от спец. "Корабоводене" и "ЕФП" на ТУ-Варна / Михаил Г. Щерев . - 2. прераб. изд. . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 392 с.: с ил. ; 20см

   

   ISBN ISBN 954-20-0466 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8376

- 63 -

ЦБ 42526 

Василев, Васил

   Защита на кораба при особени обстоятелства : Учебник / Васил Василев . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 240 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0473-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8434

681. 3 Изчислителна техника

- 64 -

ЦБ 42507 

Симеонова, Валерия

   Възможностите на MS OFFICE 2007 в теоретично обяснени и решени задачи с приложени адаптации към MS OFFICE 2003 / Валерия Симеонова . - Варна : СТЕНО, 2008 . - 192 с.: с ил. ; 24 см . -  (Стъпка по стъпка)

   

   ISBN ISBN 954-449-392-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8375

- 65 -

ЦБ 42543 

Великов, Валентин П.

   Програмиране на мобилни устройства: Ч.1- : Учебник за ВУЗ / Валентин П. Великов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 - . - 20 см

   

   ISBN 954-712-437-0 

   Ч. 1. J2ME Java 2 Mikro Edition . - 2008 . - 167 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8443

- 66 -

ЦБ 42524 

Георгиев, Цоло Т.

   Микропроцесорни системи за управление. Лабораторни упражнения : Ръководство / Цоло Т. Георгиев . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 180 с.; с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0471-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8432

- 67 -

ЦБ 42518 

Информатика.Word, Excei, PowerPoint

   Информатика. Word, Excei, PowerPoint : Учебник за студ. от РУ"А.Кънчев" /  и др. Маргарита С. Теодосиева . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2009 . - 288 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-92342-6-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8387

- 68 -

ЦБ 42557 

Лот, Джоуи

   [Екшънскрипт] ActionScript 3 sс шаблони за дизайн : Професионално издание / Джоуи Лот, Дани Патерсън . - София : СофтПрес, 2009 . - 366 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-685-813-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8410

- 69 -

ЦБ 42574 

Маринов, Марин П.

   Основи на микропроцесорната техника : Учебно помагало / Марин П. Маринов . - София : ТУ-София, 2009 . - 202 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-778-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8457

- 70 -

ЦБ 42558 

Сандърс, Уилям

   [Екшънскрипт] ActionScript 3.0. Шаблони за проектиране / Уилям Сандърс, Чандима Кумаранатунг . - София : O' Reilly, 2009 . - 519 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9341-31-17 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8409

- 71 -

ЦБ 42509 

Таслаков, Цветан Д.

   Основи на компютърната електроника : Записки и ръков. за лабораторни упр. за студ. от спец."КСТ" на ТУ-Варна / Цветан Д. Таслаков, Георги И. Цанков, Гинка Маринова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 202 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0468-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8377

- 72 -

ЦБ 42523 

Тянев, Димитър С.

   Микропроцесорна техника и програмиране на Асемблер : Учебник / Димитър С. Тянев, Жейно И. Жейнов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 280 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0472-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8431

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 73 -

ЦБ 42540 

Георгиева, Лидия

   Размити системи : Ръководство за практически упражнения / Лидия Георгиева, Елена Якимова, Татяна Димитрова . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2008 . - 104 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-712-434-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8440

- 74 -

ЦБ 42573 

Иванов, Светослав Ц.

   Електронни регулатори : Учебник за ВУЗ / Светослав Ц. Иванов . - София : ТУ-София, 2008 . - 118 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-748-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8456

- 75 -

ЦБ 42572 

Григорова, Диана

   Анализ и синтез на логически схеми / Диана Григорова, Валентин С. Моллов . - София : ТУ-София, 2009 . - 116 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-781-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8448

- 76 -

ЦБ 42576 

Нешков, Тодор

   Въведение в мехатрониката : Помощни материали за самоподготовка. Учебно пособие / Тодор Нешков, Младен Милушев, Ангел Бъчваров . - София : ТУ-София, 2009 . - 118 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-751-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8459

- 77 -

ЦБ 42571 

Хаджикосев, Гено Н.

   Автоматизирани производствени системи : Учебник за ВУЗ / Гено Н. Хаджикосев . - София : ТУ-София, 2009 . - 117 с .: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-783-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8447

Изкуство. Дизайн (74)

- 78 -

ЦБ 42563 

Димитров, Димитър Г.

   Кратка история на изкуството / Димитър Г. Димитров . - София : Просвета, 2000 . - 294 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-01-0773-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8416

- 79 -

ЦБ 42545 

Фийл, Питър

   Индустриален дизайн от А до Z / Питър Фийл, Шарлот Фийл . - София : Алианс-97, 2004 . - 191 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-9817-24-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8449

- 80 -

ЦБ 42546 

Фийл, Питър

   Графичен дизайн на 21. век / Питър Фийл, Шарлот Фийл . - София : Алианс-97, 2005 . - 191 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-9817-29-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8450

- 81 -

ЦБ II. 2746 

Grdner, Bill

   LogoLounge 2. 2000 International Identities by Leading Designers / Bill Grdner, Catharine Fishel . - Beverly Hill : Rockport Publishers, 2006 . - 191 p.: with ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-59253-297-1 

  

Сист. No: 8454

- 82 -

C 745/749/ V.75ЦБ 42548

Visocky O'Grady, Jenn

   A Designer's Research Manual. Succeed in Design by Knowing Your Clients and What They Realy Need / Jenn Visocky O'Grady, Ken Visocky O'Grady . - Beverly Hill : Rockport Publishers, 2006 . - 191.: with ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-59253-557-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8452

- 83 -

ЦБ II. 2747 

Garner,n Philippe

   Sixties Design / n Philippe Garner . - Koln : Taschen, 2008 . - 176 p.: with ill. ; 31 cm

   

   ISBN 978-3-8365-0475-1 

  

Сист. No: 8455

- 84 -

ЦБ 42549 

Kozak, Gisela

   Package Design Now! / Gisela Kozak, Julius Wiedemann . - Barcelona : Taschen, 2008 . - 415 p.: with ill. ; 26 cm

   

   ISBN 078-3-8228-4031-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8453

- 85 -

ЦБ 42579 

Ангелов, Николай

   Конструкции и технологии в рекламния дизайн : Учебник за ВУЗ / Николай Ангелов . - София : ТУ-София, 2009 . - 95 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-978-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8462

- 86 -

ЦБ 42580 

Момов, Алекси

   Дизайн и ергономия / Алекси Момов . - София : ТУ-София, 2009 . - 82 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-792-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8463

- 87 -

ЦБ 42547 

Kozak, Gisela

   Japanese Graphics Now! / Gisela Kozak, Julius Wiedemann . - Hong Kong : Taschen, Б.г. . - 351 p.: with ill. ; 22 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8451


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Николай 85 
Ангелов, Павел А. 50 
Ангелов, Петър Д. 52 
Андонов, Кондю Й. 35 36 
Арабаджиев, Христос 25 
Бекярски, Александър Б. 45 
Бъчваров, Ангел 76 
Ванков, Иван Д. 38 
Василев, Васил 63 
Велева, Мария Х 20 
Великов, Валентин П. 65 
Велчев, Стефан Д. 48 
Върбанова, Елена А. 15 
Георгиев, Георги Р. 34 
Георгиев, Цоло Т. 66 
Георгиева , Николина 9 
Георгиева, Лидия 73 
Горбанов, Стефан П. 55 
Григорова, Диана 75 
Гугова, Вера А. 46 
Данев, Пламен С. 49 
Димитров, Димитър Г. 78 
Димитров, Любомир 31 
Димитрова, Татяна 73 
Енчев, Парашкев Т. 50 52 
Жейнов, Жейно И. 72 
Желязов, Михаил П. 32 
Желязов, Петко М. 32 
Иванов, Иван К. 48 
Иванов, Светослав Ц. 74 
Илиев, Теодор Б. 33 44 
Каслионе, Джон 10 
Коев, Константин Г. 35 36 
Кокеров, Георги М. 47 
Колев, Иван И. 51 
Котлър, Филип 10 
Коцев, Емил 5 
Коцев, Николай В. 5 6 
Кръстева, Любомила 56 
Кумаранатунг, Чандима 70 
Лалев, Божидар И. 53 
Лот, Джоуи 68 
Маджаров, Стоян Н. 2 
Маринов, Марин П. 69 
Маринова, Гинка 71 
Мартев, Красимир В. 36 
Милушев, Младен 76 
Минчев, Борис 7 
Митев, Митъо Т. 38 
Михайлов, Людмил Д. 35 
Михайлов, Радко 14 
Младенчева, Райна 41 
Молисън, Бил 27 
Моллов, Валентин С. 75 
Момов, Алекси 86 
Московичи, Серж 4 
Найденов, Николай С. 11 
Наплатаров, Константин Х. 29 
Нешков, Тодор 76 
Огнянов, Бойчо 25 
Павлов, Велизар Т. 12 
Павлов, Димитър Й. 21 
Палов, Иван Й. 37 
Патерсън, Дани 68 
Пашева, Весела 16 
Петков, Георги Д. 33 44 
Петков, Стоян 56 
Петкова, Донка 57 58 
Попов, Евгений Й. 39 
Портър, Лиман У. 3 
Прев. от англ. 3 
Пулков, Владимир К. 46 
Радев, Росен Христов 28 
Рашков, Петър И. 17 
Рашкова, Цецка Г. 18 
Ригио, Роналд Е. 3 
Роснев, Боян 23 
Русев, Руси Г. 30 
Русева, Вяра С. 42 43 
Сандърс, Уилям 70 
Симеонова, Валерия 64 
Сираков, Кирил А. 37 
Славин, Робърт 1 
Стаматов, Румен 8 
Станчев, Тошо Й. 34 
Станчева, Йорданка 22 23 24 26 60 61 
Стефанов, Срефан 42 43 
Таслаков, Цветан Д. 71 
Теодосиева, Маргарита С. 67 
Томов, Любомир Т. 48 
Тянев, Димитър С. 72 
Фийл, Питър 79 80 
Фийл, Шарлот 79 80 
Хаджикосев, Гено Н. 77 
Хинов, Николай Л. 39 
Цанков, Георги И. 71 
Цонева, Румяна 56 
Чириков, Виктор 19 
Щерев, Михаил Г. 62 
Щерев, Николай 13 
Щерева, Красимира 40 
Якимова, Елена 73 
Янкулов, Йордан 54 
Fishel, Catharine 81 
Garner, n Philippe 83 
Grdner, Bill 81 
Kozak, Gisela 84 87 
Visocky O'Grady, Jenn 82 
Visocky O'Grady, Ken 82 
Wiedemann, Julius 84 87 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирани производствени системи 77 
Автомобилна техника 2 30 
Агрохимия 55 
Анализ и синтез на логически схеми 75 
Атлас на болестите по декоративните растения - цветя, храсти и дървета:T.1- 23 
Атлас на болестите по земеделските култури: T.1- 24 
Атлас на болестите по земеделските култури:T.1- 22 
Бизнес комуникации 9 
Въведение в идустриалната / организационната психология 3 
Въведение в мехатрониката 76 
Въведение в пермакултурата 27 
Въведение в числените методи 16 
Възможностите на MS OFFICE 2007 в теоретично обяснени и решени задачи с приложени адаптации към MS OFFICE 2003 64 
Графичен дизайн на 21. век 80 
Детска психология 8 
Дизайн и ергономия 86 
Електрически апарати 36 
Електрически измервания 34 
Електронни регулатори 74 
Електрообзавеждане на промишлените предприятия 37 
Електроснабдяване 42 
Енергоефективни източници и технологии 43 
Енциклопедия градина: В 2 т. 57 58 
Защита на кораба при особени обстоятелства 63 
Избор на материал [принципи, методи, примери] 28 
Изследване на операциите в икономиката 12 
Индустриален дизайн от А до Z 79 
Информатика. Word, Excei, PowerPoint 67 
Комуникационна техника Телекомуникации 47 
Конструкции и технологии в рекламния дизайн 85 
Кратка история на изкуството 78 
Къси съединения 35 
Лекции по Висша математика : В 2 Ч. 18 
Лекции по Висша математика: В 2 Ч. 17 
Маркетинг и реклама 13 
Математически анализ - I (Диференциално и интегрално смятане на функции на една променлива) 15 
Металорежещи машини :Ч. 1- 50 
Металорежещи машини :Ч.1- 52 
Металорежещи машини. Курсово проектиране 53 
Методи и апаратура за измерване на йонизиращите лъчения 38 
Методи и практическото им приложение за извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите 14 
Микроелектроника 40 
Микропроцесорна техника и програмиране на Асемблер 72 
Микропроцесорни системи за управление. Лабораторни упражнения 66 
Обща психология 7 
Оптични кабелни линии и мражи 46 
Организация на корабната служба и охрана на труда по корабите 62 
Организация на управленската дейност 6 
Основи на компютърната електроника 71 
Основи на микропроцесорната техника 69 
Основни ароматни растения: Ч.1- 54 
Педагогическа психология 1 
Полупроводникова електроника 39 
Програмиране на мобилни устройства: Ч.1- 65 
Размити системи 73 
Растителна защита 56 
Растителна защита: В 2 Т. 60 61 
Растителна защита: Т.1- 26 
Ръководство за изпитване на електрически машини: Ч.1 - 31 
Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на метериалите 48 
Ръководство за лабораторни упражнения по Химия 21 
Рязане на материалите 51 
Социална психология 4 
Справочник за приложение на хербицидите 25 
Справочник със списък на; разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита ; регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди 59 
Стопанска диагностика [теория,казуси,бизнес диагнози] 2 
Телевизионни и видеокомуникационни системи 44 
Телевизионни системи 45 
Теоретична механика: Ч.1- 19 
Теория и схемотехника на честотните синтезатори и умножители на честота 32 
Термично обработване на металите 49 
Управление на околната среда ефективност и природозащита( енергийна ефективност и екозащита в индустрията) 29 
Управление на операциите 11 
Управление на човешките ресурси в организацията 5 
Фотоволтаични електросистеми 41 
Хаотика. Мениджмънт и маркетинг в епохата на турболентността 10 
Химия на конструкционните и експлоатационните материали 20 
Цифрова обработка и пренос на сигнали 33 
[Екшънскрипт] ActionScript 3 sс шаблони за дизайн 68 
[Екшънскрипт] ActionScript 3.0. Шаблони за проектиране 70 
A Designer's Research Manual. Succeed in Design by Knowing Your Clients and What They Realy Need 82 
Japanese Graphics Now! 87 
LogoLounge 2. 2000 International Identities by Leading Designers 81 
Package Design Now! 84 
Sixties Design 83 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматика. Техническа кибернетика. 73 
Автомобили. Автомобилостроене 30 
Агрономия 59 
Алгебра 18 
Бизнес и управление 9 
Геометрия 18 
Градинарство 23 26 54 56 57 58 60 61 
Дизайн 79 80 81 82 83 84 87 
Екология 27 
Електрически и магнитни устройства за автоматично регулиране 74 77 
Електрически източници на светлина 36 
Електрически машини 31 
Електрически централи с други енергийни източници 41 
Електроизмерителна техника. Радиоизмерителна техника 34 
Електроника 38 
Електротехника 32 37 39 
Енергийни системи в цялост 42 43 
Земеделие 22 24 25 55 
Изкуство и общество 78 
Икономика 43 
Информатика 67 
Кабели 47 
Комбинирани, смесени, хибридни цифрово-аналогови ЕИМ 71 
Компютри 66 72 
Комуникационна техника 46 
Корабоводене 63 
Маркетинг 10 13 
Математически анализ 15 16 17 
Материалознание 28 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 64 65 69 
Металоражещи машини 53 
Морско корабоплаване 62 
Обработка чрез рязане 48 51 
Обща механика. Механика на твърдите тела 19 
Основни елементи и конструкции на металорежещите машини 50 52 
Охрана на труда 14 
Педагогика 1 
Полупроводникова електроника 40 
Предаване на изображения. Телевизия 44 45 
Приложение на математически методи в икономическите науки 12 
Програмни продукти 68 70 
Промишлен дизайн. Проектиране и конструиране на изделията 86 
Психология 3 7 8 
Работна обстановка. Работна среда. Организация на работното място. 6 
Рекламно дело. Промишлена и търговска информация 85 
Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 76 
Свързване и превключване на електрически вериги 35 
Системи за автоматично управление. Общи въпроси. Кибернетични характеристики на сист 75 
Телефония 47 
Термична обработка на металите 49 
Труд. Наука за труда. Икономика на труда. Организация на труда 5 
Управление на народното стопанство 2 11 
Химическа технология. Химическа промишленост 20 
Химия 21 
Цифрови системи, машини и устройства 33 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматика 47 
агрохимия 55 59 
ароматни растения 54 
аудиотехника 45 
бизнес 9 
градинарсво 23 26 54 56 57 58 60 61 
графичен дизайн 80 87 
декоративни растения 23 26 
дизайн 68 79 81 82 83 84 85 
екология 27 
електрически машини 31 
електричество 41 
електронни генератори 32 
електроснабдяване 42 
електротехника 35 36 
енергийни източници 43 
зеленчуци 58 61 
земеделие 24 
земеделски култури 22 24 25 
изкуство 78 
измерване 71 
икономика 2 5 
индустриален 3 79 
интегрални схеми 40 
информатика 67 
компютърна електроника 33 
комуникации 9 46 
корабоводене 63 
корозия 20 
маркетинг 10 13 
математика 15 16 17 
математическа статистика 12 
материалознание 51 
машиностроене 50 52 
мениджмънт 10 
металознание 48 49 
металорежещи машини 53 
микроелектроника 72 
микропроцесори 66 
овошки 57 
оптични кабели 46 
охрана на труда 14 
оценка на риска 14 
педагогика 1 
пермакултура 27 
полимери 20 
програмиране 64 
програмни езици 67 72 
програмни продукти 68 70 
проектиране 70 
психология 1 3 7 8 
растителна защита 56 59 
реклама 13 
трайни насаждения 60 
транспорт 30 
управление 6 
фотоволтаични 41 
хаотика 10 
хербициди 25 
ЦПУ 77 
design 81 83 84 
graphics 87 
logolounge 81