-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 1 -

Д ТУ/ Н.74 

Николова, Наталия Д.

   Количествен размито-рационален анализ на решения : Автореферат и дисертация / Наталия Д. Николова . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 40 с.: с ил. ; 20 см + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8522

- 2 -

Д ТУ/ Т.74 

Темелкова, Миглена П.

   Оптимизация на производствени системи при тяхното преструктуриране : Дисертация и автореферат / Миглена П. Темелкова . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 41 с.: с ил. ; 20 см + Дис.на CD

   

  

Сист. No: 8512

- 3 -

Д ТУ/ Н.42 

Недева, Нина А.

   Ергономична оценка на работна среда при заваръчен технологичен процес.Създаване на ергономичен модел : Дисертация и автореферат / Нина А. Недева . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 42 с.: с ил. ; 20 см + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8514

- 4 -

Д ТУ/ Н.55 

Ненов, Христо Б.

   Алгоритми и системи за оценка на състоянието и управление на сложни обекти ( с приложение в енергетиката, опазването на околната среда и образованието) : Автореферат и дисертация / Христо Б. Ненов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 34 с.: с ил. ; 20 см + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8513

- 5 -

Д ТУ/ Х.43 

Херигер, Маркус

   Влияние на управленското поведение върху "Съзнанието за качество" на персонала в малките и средни прдприятия : Автореферат на дис. / Маркус Херигер . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 34 с.: с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 8519

- 6 -

ЦБ 42584 

Ченешев, Димитър

   Бизнес комуникации. Връзки с обществеността : Учебник за ВУЗ / Димитър Ченешев . - София : ТУ-София, 2009 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-780-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8468

34. Право

- 7 -

Д ТУ/ К.72 

Ковачева, Юлиана М.

   Правен режим на непълнолетни правонарушители : Автореферат на дис. / Юлиана М. Ковачева . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 29 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 8525

- 8 -

Д ТУ/ С.84 

Страшимирова, Ана В.

   Вещноправен режим на българския морски търговски кораб в международното частно право : Автореферат на дис. / Ана В. Страшимирова . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 27 с.: с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 8521

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 9 -

ЦБ 42607 

Петкова,Спаска Д.

   Генетика : За студ.от ВСИ-Пловдив и ВЛУ-София / Спаска Д. Петкова, Илия В. Делчев, Георги Я. Рукмански . - София : Дионис, 1999 . - 415 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-8496-21-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8506

- 10 -

Д ТУ/ Г.33 

Генчева, Еленка Х.

   Факторизация на крайни прости групи : Дисертация и автореферат / Еленка Х. Генчева . - Варна : ТУ-Варна, 2009 + дис. и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8540

- 11 -

Д ТУ/ М.31 

Маринов, Румен Ц.

   Метрична регулярност и интерационни методи за обобщени уравнения : Дисертация и автореферат / Румен Ц. Маринов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 + Дис.и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8534

- 12 -

Д ТУ/П.93 

Пулова, Недка В.

   Достижими множества на диференциални включвания : Дисертация и автореферат / Недка В. Пулова . - Варню : ТУ-Варна, 2010 . - 112 с.: с ил. ; 30 см + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8529

53. Физика

- 13 -

Д ТУ/А.75 

Антонов, Георги С.

   Система за оценка на техническото състояние на химическо оборудване : Дисертация и автореферат / Георги С. Антонов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 + Дис. и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8535

- 14 -

ЦБ 42583 

Арнаудов, Константин

   Механика : В 4 ч. : Учебник за ВУЗ / Константин Арнаудов, Гено Дунчев . - София : ТУ-София, 2008 - . - 21 см

   

   ISBN 954-438-767-9 

   Ч. 1. Статика . - 83 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8467

- 15 -

ЦБ 42588 

Антонов, Иван

   Приложна механика на флуидите / Иван Антонов . - София : ТУ-София, 2009 . - 281 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-760-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8472

- 16 -

Д  ТУ/ П.93 

Пулов, Владимир И.

   Анализ на актуални физични модели на съвременната влакнеста оптика с помощта на метода на групите на Ли : Дисертация и автореферат / Владимир И. Пулов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 + Дис. и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8545

57. Биологични науки. Екология

- 17 -

Д ТУ/ Д.62 

Динков, Деян И.

   Изследване миграцията наглобално отложен 137 Cs в локални екосистеми в Европа с радиологични параметри, отклоняващи се от средностатисти1еските показатели : Дисертация и автореферат / Деян И. Динков . - Варна : ТУ-Варна + Дис. и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8542

- 18 -

С 632/ О.63 

Определител на растенията в България  : Справочник /  и др. Д. Делипавлов . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2003 . - 591 с.: с ил. ; 23 см

   

  

Сист. No: 8505

- 19 -

ЦБ 42597 

Стойчев, Георги

   Ръководство за упражнения по ботаника / Георги Стойчев, Кунка Кожухарова, Христо Анастасов . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2006 . - 190 с.: с иол. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-014-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8499

- 20 -

ЦБ 42594 

Богоев, Валентин

   Основи на екологията : Учебник за ВУЗ / Валентин Богоев, Анелия Кенарова . - София : Pensoft, 2009 . - 576 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-642-515-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8479

62 Техника. Технически науки

- 21 -

Д ТУ/ Б.32 

Беков, Емилиян Б.

   Използване на PVDF материалите в медицинската техника : Дисертация и автотреферат / Емилиян Б. Беков . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 202 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 8530

- 22 -

ЦБ 42585 

Григоров, Александър

   Регулиране и управление на топлинните процеси : Учебник за ВУЗ / Александър Григоров . - София : ТУ-София, 2009 . - 151 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-753-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8469

620. 9 Обща енергетика

- 23 -

ЦБ 42592 

Йонова, Детелина И.

   Екологоъобразни възобновяеми енергийни източници. Записки : За студ. от ТУ-Варна / Детелина И. Йонова . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 190 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0476-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8480

621 Maшиностроене. Транспорт

- 24 -

Д ТУ/ Б.54 

Богданов, Красимир Ц.

   Изследване горивния процес на високочестотен автомобилен дизелов двигател (с добавка на газови горива) : Автореферат на дис. / Красимир Ц. Богданов . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 32 с.: с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 8524

- 25 -

Д ТУ/ Н.70 

Ников, Николай Я.

   Моделиране и изследване на процесите при подводно заваряване и разработване на новиметоди, технологии и оборудване за тяхното реализиране : Дисертация и автореферат / Николай Я. Ников . - Варна : ТУ-Варна, 2007 + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8536

- 26 -

Д ТУ/ Х.77 

Христов, Росен П.

   Работен процес на ДВГ ( газов двигател Г3900) : Дисертация и автореферат / Росен П. Христов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 32 с.: с ил. ; 20 см + Дис. на CD

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8483

- 27 -

Д ТУ/ С.75 

Стефанов, Стефан М.

   Теоретично и експериментално моделиране на хидродинамичен динамометър за стенд за изпитжане на ДВГ : Дисертация и автореферат / Стефан М. Стефанов . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 29 с.: ил. ; 20 см + Дис. на CD

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8485

- 28 -

ЦБ 42593 

Тотева, Павлина К.

   Ръководство за лабораторни упражнения по "Взаимозаменяемост и технически измервания" : За студ. от ТУ-Варна / Павлина К. Тотева . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 144 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0477-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8481

621. 3 Електротехника

- 29 -

Д ТУ/ Г.85 

Гроздев, Живко Г.

   Адаптивно управление на надлъжни и напрчни системни средства за демпфиране на колебанията в автономни ЕЕС : Дисертация и автореферат / Живко Г. Гроздев . - Варна : ТУ-Варна, 2006 . - 40 с.: с ил. ; 20 см + дис. на CD

   

  

Сист. No: 8527

- 30 -

Д ТУ/ Ч.79 

Чиков, Владимир Ч.

   Изследване показателите за качество на електрическата енергия в индустриалните предприятия и възможността за тяхното управление : Автореферат на дис. / Владимир Ч. Чиков . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 41 с.: с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 8520

- 31 -

Д ТУ/ Д.59 

Димитров, Борислав Х.

   Анализ и моделиране електротермични процвси и устройства / електросъпротивителни пещи с периодично дйствие / : Дисертация и автореферат / Борислав Х. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2008 + Дис. и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8531

621. 31 Електронергетика

- 32 -

Д ТУ/ Г.98 

Темелкова, Миглена П.

   Рационализиране компенсацията на реактивни товари в условията на в условията на несиметрични и несинусоудални режими в електроснабдителни системи : Дисертация / Валентин Н. Гюров . - Варна : ТУ-Варна, 2010 + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8491

621. 38 Електроника

- 33 -

Д ТУ/ Н.74 

Николов, Драгомир Д.

   Изследвания върху разпознаване на българска реч : Дисертация и автореф. / Драгомир Д. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 157 с.: сил. ; 20 см + дискета

   

  

Сист. No: 8518

621. 39 Съобщителна техника

- 34 -

ЦБ 42609 

Пулков, Владимир К.

   Мултиплексни системи в телекомуникациите : Учебник за студ. от ВУЗ / Владимир К. Пулков . - София : Нови знания, 2007 . - 450 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-9315-85-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8547

- 35 -

Д ТУ/ Т.33 

Танчев, Илия Т.

   Моделиране, анализ и оптимизиране на аналого-цифрови модели, алгоритми и работата им в среди за аналого-цифрова симулация : Дисертация и автореферат / Илия Т. Танчев . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 60 с.: с ил. ; 20 см + дис. на СD

   

  

Сист. No: 8523

621. 7 Технология на металите

- 36 -

Д ТУ/ Б.73 

Бояджиев, Йордан С.

   Възникване на металообработката в Югоизточна Европа : Дисертация, автореферат и презентация / Йордан С. Бояджиев . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 39 с.: сил. + Дис. на CD

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8489

- 37 -

ЦБ 42591 

Тонгов, Монахил

   Заваряване: Ч. 1- / Монахил Тонгов . - София : Софттрейд, 2009 - . - 21см

   

   ISBN 978-954-334-096-5 

   Ч. 1. Процеси . - 2009 . - 260 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8478

- 38 -

Д ТУ/ И.21 

Иванов, Иван Х.

   Неравновесни структурни състояния на Armco Fe и хромови стомани след комбинирано повърхностно плазмено-дъгово и дефомационно въздействие : Дисертация и автореферат / Иван Х. Иванов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 + Дис. и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8537

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 39 -

ЦБ 42603 

Харизанов, Ангел Ф.

   Определител на неприятелите по културните растения по повредата и борбата срещу тях: Ч.1- : Научно-практическо ръководство / Ангел Ф. Харизанов, Вили Б. Харизанова . - София : Земиздат

   

   ISBN 954-05-9368-X 

   Ч.1 . - 1998 . - 295 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8495

- 40 -

ЦБ 42603 

Харизанов, Ангел Ф.

   Определител на неприятелите по културните растения по повредата и борбата срещу тях: Ч.1- : Научно-практическо ръководство / Ангел Ф. Харизанов, Вили Б. Харизанова . - София : Земиздат

   

   ISBN 954-05-0371-X 

   Ч.2 . - 1998 . - 244 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8496

- 41 -

ЦБ II. 2750 

Тонев, Тоньо С.

   Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита : За студ. от ВУЗ / Тоньо С. Тонев, Ангел С. Николов, Георги М. Сенгалевич . - Пловдив : ВСИ-Пловдив, 1999 . - 299 с.: с ил. ; 28 см

   

  

Сист. No: 8509

- 42 -

ЦБ 42601 

Стайков, Георги

   Тютюнопроизводство : Учебник за студ. от ВУЗ / Георги Стайков, Борис Янков . - Пловдив : АИ на ВСИ, 2000 . - 221 с.: с ил. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8504

- 43 -

ЦБ II. 2751 

Тонев, Тоньо С.

   Ръководство за интегирана борба с плевелите и култура на земеделие. Цветен атлас на 100-те икономически най-важни плевела в България / Тоньо С. Тонев . - Пловдив : ВСИ-Пловдив, 2000 . - 274 с: с ил. ; 28 см

   

  

Сист. No: 8510

- 44 -

ЦБ 42604 

Лечева, Иванка Н.

   Специална ентомология : Учебник за студ. от спец."Растителна защита" / Иванка Н. Лечева, Стойне П. Григоров, Янко Д. Димитров . - София : ПъблишСайСет, 2003 . - 536 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-749-037-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8498

- 45 -

ЦБ 42606 

Атанасова, Мария

   Етеричномаслени лекарствени култури. Съвременни технологии за отглеждане. Конкурентноспосбност. Финансиране / Мария Атанасова, Недко Недков . - София : КАМЕЯ, 2004 . - 399 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8340-41-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8503

- 46 -

ЦБ 42599 

Земеделие  : Учебник за студ.от ВУЗ /  и др. Величко Спасов . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2004 . - 231 с.; с ил. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8501

- 47 -

ЦБ 42605 

Матеева, Антония В.

   Ненасекомни неприятели : Учебник за студ.от ВУЗ / Антония В. Матеева . - София : ПъблишСайСет, 2004 . - 237 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-749-041-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8502

- 48 -

ЦБ 42608 

Станчева, Йорданка

   Обща патология на растенията / Йорданка Станчева . - София-Москва : Пенсофт, 2004 . - 534 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-642-214-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8507

- 49 -

ЦБ 42598 

Ръководство за упражнения по земеделие  /  и др. Мая Димитрова . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2006 . - 103 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-015-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8497

- 50 -

ЦБ 42596 

Ръководство за упражнения по физиология на растенията  /  и др. Малгожата Берова . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2007 . - 142 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-517-038-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8494

- 51 -

ЦБ 42595 

Трендафилов, Красимир

   Ръководство за упражнения по почвознание / Красимир Трендафилов, Рада Попова . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2007 . - 182 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN 954-517-016-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8492

- 52 -

ЦБ 42600 

Хербология  : Учебник за студ.от ВУЗ /  и др. Тоньо Тонев . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2007 . - 243 с.: с ил. ; 24см

   

   ISBN 954-517-047-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8500

- 53 -

ЦБ 42602 

Ръководство за упражнения по растениевъство  /  Под общ. ред. на Живко Терзиев . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2008 . - 175 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-035-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8508

- 54 -

С 63/ Ц.80 

Цонева, Румяна

   Справочник за приложение на фунгицидите / Румяна Цонева . - София : Виденов & син, Б.г. . - 143 с.: с ил. ; 19 см

   

  

Сист. No: 8493

65 Управлеление на предприятия

- 55 -

Д ТУ/ Д.58 

Димитрова, Валентина В.

   Апаратни и програмни средства за оценка на състоянието в пристанищата и морските акватории : Дисертация и автореферат / Валентина В. Димитрова . - Варна : ТУ-Варна + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8541

- 56 -

Д ТУ/ А.36 

Андреева-Недялкова, Теодора Р.

   Развитие на технологиите за транспорт на сгустен природен газ по море : Автореферат на дис. / Теодора Р. Андреева-Недялкова . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 51 с.: с ил. ; 20 см

   

  

Сист. No: 8526

- 57 -

Д ТУ/ Г.36 

Георгиев, Петър Г.

   Параметрични изследвания и устойчиви /робастни/ решения при проектиране на кораба, базирани на метамодели : Дисертация и автореферат / Петър Г. Георгиев . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 32 с.: с ил. ; 20 см + Дис.на СD

   

  

Сист. No: 8511

- 58 -

Д ТУ/ И.52 

Илиева, Галина И.

   Моделиране, изследване и анализ на триизмерно течение на реален работен флуид в турбинни стъпала със сложна геометрия : Дисертация и автореферат / Галина И. Илиева . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 39 с.: сил ; 20 см + дис. на CD

   

  

Сист. No: 8516

- 59 -

Д ТУ/ Я.52 

Янгьозов, Анастас Т.

   Вляние на гоеметричната форма на дюзов апарат върху ефективността на преобразуване на енергията в паротурбинно стъпало : Дисертация и автореферат / Анастас Т. Янгьозов . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 34 с.: с ил. ; 20 см + дис. на CD

   

  

Сист. No: 8515

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 60 -

ТУ/ Д.58 

Димитров, Диян М.

   Структурно състояние и свойства на легирани порести сплави на база ASTALOYCrL след спичане и химико-термично обработване : Дисертация / Диян М. Димитров . - Варна : ТУ-Варна + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8539

- 61 -

Д ТУ/  П.47 

Петров, Пламен Н.

   Технологични аспекти на комплексното насищане на железните материали с N, C и O : Автореферат на дис. / Пламен Н. Петров . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 62 с.; с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8482

- 62 -

Д ТУ/ З.72 

Златева, Пенка Н.

   Топлотехнически изследвания на процесите на спичанр и химико-термична обработка на железни праховометалургични изделия : Дисертация / Пенка Н. Златева . - Варна : ТУ-Варна, 2009 + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8532

681. 3 Изчислителна техника

- 63 -

Д ТУ/ П.44 

Петкова, Юлка П.

   Разработване и изследване на алоритми за локализиране на еталон в изображение : Автореферат на дис. / Юлка П. Петкова . - Варна : ТУ-Варна, 2007 . - 36 с.: с ил.

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8490

- 64 -

ЦБ 42582 

Боровска, Пламенка И.

   Синтез и анализ на паралелни алгоритми : За студ. от ВУЗ / Пламенка И. Боровска . - София : ТУ-София, 2008 . - 163 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-764-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8466

- 65 -

Д ТУ/ В.95 

Вълчанов, Христо Г.

   Интегриран подход за обективно-ориентирана разпределителна симулация : Дис. и автореф. / Христо Г. Вълчанов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 + Дис. и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8544

- 66 -

ЦБ 42589 

Венков, Ганчо

   Приложение на невронните мрежи в компютърното моделиране : Учебник за ВУЗ / Ганчо Венков, Богдан Гилев . - София : ТУ-София, 2009 . - 142 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-757-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8473

- 67 -

ЦБ 42590 

Георгиев, Божидар С.

   Програмиране с XML в Интернет среда : Уч. пособие за ВУЗ / Божидар С. Георгиев . - София : ТУ-София, 2009 . - 150 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-765-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8474

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 68 -

Д ТУ/ Н.74 

Николов, Никола Н.

   Изследване на алгоритми за синтеза на модални адаптивни регулатори на състоянието : Автореферат на дис. / Никола Н. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 41 с.: с ил.

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8487

- 69 -

 

Николов, Никола Н.

   Изследване на алгоритми за синтез на модални адаптивни регулатори на състоянието : Дисертация и автореферат / Никола Н. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 + Дис. и авт. на CD

   

  

Сист. No: 8543

- 70 -

Д ТУ/ Я.54 

Янев, Янко С.

   Изследване и разработка на микроконтролерни устройства за измерване и контрол на качеството на котлови води : Дисертация и автореферат / Янко С. Янев . - Варна : ТУ-Варна, 2008 + Дис.и автореф. на CD

   

  

Сист. No: 8533

- 71 -

Д ТУ/ К.89 

Крачунов, Христо А.

   Моделиране и оптимизация на устойчивото развитие на производствени системи при тяхното преструктуриране : Дисертация и автореферат / Христо А. Крачунов . - Варна : ТУ-Варна, 2009 + 1 CD

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8486

- 72 -

Д ТУ/ С.40 

Скопчанов, Михаил В.

   Изследване и разработка на алгоритми и системи за цифрова обработка на сигнали от содари : Дисертация и автореферат / Михаил В. Скопчанов . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 40 с.: с ил. ; 20 см + дис. на CD

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8484

- 73 -

Д ТУ/ Т.78 

Тошкова, Даниела Г.

   Оптимално управление на линейни системи с разпределени параметри : Дисертация / Даниела Г. Тошкова . - Варна : ТУ-Варна, 2010 + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8546

Изкуство. Дизайн (74)

- 74 -

ЦБ II. 2748 

Джансън, Х. У.

   История на изкуството : Т. 1- / Х. У. Джансън, Антъни Джансън . - 6. прераб. изд. . - София : ЕЛЕМЕНТИ, 2005 - . - 30 см

   

   ISBN 954-9414-01-9 

   Т. 1.. Античен свят . - 2005 . - 216 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8475

- 75 -

ЦБ II. 2748 

Джансън, Х. У.

   История на изкуството : Т. 1- / Х. У. Джансън, Антъни Джансън . - 6. препаб. изд. . - София : ЕЛЕМЕНТИ, 2005 - . - 30 см

   

   ISBN 954-9414-12-4 

   Т. 4. Модерен свят . - 2006 . - 360 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8476

- 76 -

ЦБ II. 2749 

Основи на конструирането и CAD  : Учебник за ВУЗ /  и др. Бранимир П. Сандалски . - София : Софттрейд, 2007 . - 340 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-334-062-0 

  

Сист. No: 8477

- 77 -

ЦБ 42587 

Георгиев, Иван Б.

   Предачество : Учебник за ВУЗ / Иван Б. Георгиев . - София : ТУ-София, 2008 . - 300 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-761-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8471

- 78 -

Д ТУ/ К.59 

Кирова, Доника М.

   Психофизиологично действие на цвета в интериор на детска градина : Дисертация / Доника М. Кирова . - Варна : ТУ-Варна, 2008 + Дис. на CD

   

  

Сист. No: 8538

- 79 -

Д ТУ/ К.86 

Костов, Константин Г.

   Изследване на цветовото дизайнерско проектиране на промишлени изделия : Дисертация и автореферат / Константин С. Костов . - Варна : ТУ-Варна, 2008 . - 36 с.: с ил. ; 20см + дис.на CD

   

  

Сист. No: 8517

- 80 -

Д ТУ/ М.95 

Мурзова, Цена Р.

   Цветово оформление на интериорни пространства. Ергономични аспекти : Дисертация и автореферат / Цена Р. Мурзова . - Варна : ТУ-Варна, 2009 . - 37 с.: с ил. ; 20 см + дис. на CD

   

   ISBN ISBN 954-20- 

  

Сист. No: 8488

- 81 -

ЦБ 42586 

Петров, Христо Б.

   Проектиране на облекла : Учебник за ВУЗ / Христо Б. Петров . - София : ТУ-София, 2009 . - 239 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-438-752-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8470

8 Езикознание. Филология

- 82 -

С 809.435/ Т.93С 809.435/ Я.71

Янчев, Михаил М.

   Турско-български речник. Българско-турски речник / Михаил М. Янчев . - София : Рива, 2007 . - 904 с. ; 17 см

   

   ISBN 954-320-121-1 

  

Сист. No: 8465


 Индекс по АВТОРИ

Анастасов, Христо 19 
Андреева-Недялкова, Теодора Р. 56 
Антонов, Георги С. 13 
Антонов, Иван 15 
Арнаудов, Константин 14 
Атанасова, Мария 45 
Беков, Емилиян Б. 21 
Берова, Малгожата 50 
Богданов, Красимир Ц. 24 
Богоев, Валентин 20 
Боровска, Пламенка И. 64 
Бояджиев, Йордан С. 36 
Венков, Ганчо 66 
Вълчанов, Христо Г. 65 
Генчева, Еленка Х. 10 
Георгиев, Божидар С. 67 
Георгиев, Иван Б. 77 
Георгиев, Петър Г. 57 
Гилев, Богдан 66 
Григоров, Александър 22 
Григоров, Стойне П. 44 
Гроздев, Живко Г. 29 
Гюров, Валентин Н. 32 
Делипавлов, Д. 18 
Делчев, Илия В. 9 
Джансън, Антъни 74 75 
Джансън, Х. У. 74 75 
Димитров, Борислав Х. 31 
Димитров, Диян М. 60 
Димитров, Янко Д. 44 
Димитрова, Валентина В. 55 
Димитрова, Мая 49 
Динков, Деян И. 17 
Дунчев, Гено 14 
Златева, Пенка Н. 62 
Иванов, Иван Х. 38 
Илиева, Галина И. 58 
Йонова, Детелина И. 23 
Кенарова, Анелия 20 
Кирова, Доника М. 78 
Ковачева, Юлиана М. 7 
Кожухарова, Кунка 19 
Костов, Константин С. 79 
Крачунов, Христо А. 71 
Лечева, Иванка Н. 44 
Маринов, Румен Ц. 11 
Матеева, Антония В. 47 
Мурзова, Цена Р. 80 
Недева, Нина А. 3 
Недков, Недко 45 
Ненов, Христо Б. 4 
Ников, Николай Я. 25 
Николов, Ангел С. 41 
Николов, Драгомир Д. 33 
Николов, Никола Н. 68 69 
Николова, Наталия Д. 1 
Петкова, Спаска Д. 9 
Петкова, Юлка П. 63 
Петров, Пламен Н. 61 
Петров, Христо Б. 81 
Попова, Рада 51 
Пулков, Владимир К. 34 
Пулов, Владимир И. 16 
Пулова, Недка В. 12 
Рукмански, Георги Я. 9 
Сандалски, Бранимир П. 76 
Сенгалевич, Георги М. 41 
Скопчанов, Михаил В. 72 
Спасов, Величко 46 
Стайков, Георги 42 
Станчева, Йорданка 48 
Стефанов, Стефан М. 27 
Стойчев, Георги 19 
Страшимирова, Ана В. 8 
Танчев, Илия Т. 35 
Темелкова, Миглена П. 2 
Терзиев, Живко 53 
Тонгов, Монахил 37 
Тонев, Тоньо 52 
Тонев, Тоньо С. 41 43 
Тотева, Павлина К. 28 
Тошкова, Даниела Г. 73 
Трендафилов, Красимир 51 
Харизанов, Ангел Ф. 39 40 
Харизанова, Вили Б. 39 40 
Херигер, Маркус 5 
Христов, Росен П. 26 
Цонева, Румяна 54 
Ченешев, Димитър 6 
Чиков, Владимир Ч. 30 
Янгьозов, Анастас Т. 59 
Янев, Янко С. 70 
Янков, Борис 42 
Янчев, Михаил М. 82 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптивно управление на надлъжни и напрчни системни средства за демпфиране на колебанията в автономни ЕЕС 29 
Алгоритми и системи за оценка на състоянието и управление на сложни обекти ( с приложение в енергетиката, опазването на околната среда и образованието) 4 
Анализ и моделиране електротермични процвси и устройства / електросъпротивителни пещи с периодично дйствие / 31 
Анализ на актуални физични модели на съвременната влакнеста оптика с помощта на метода на групите на Ли 16 
Апаратни и програмни средства за оценка на състоянието в пристанищата и морските акватории 55 
Бизнес комуникации. Връзки с обществеността 6 
Вещноправен режим на българския морски търговски кораб в международното частно право 8 
Влияние на управленското поведение върху "Съзнанието за качество" на персонала в малките и средни прдприятия 5 
Вляние на гоеметричната форма на дюзов апарат върху ефективността на преобразуване на енергията в паротурбинно стъпало 59 
Възникване на металообработката в Югоизточна Европа 36 
Генетика 9 
Достижими множества на диференциални включвания 12 
Екологоъобразни възобновяеми енергийни източници. Записки 23 
Ергономична оценка на работна среда при заваръчен технологичен процес.Създаване на ергономичен модел 3 
Етеричномаслени лекарствени култури. Съвременни технологии за отглеждане. Конкурентноспосбност. Финансиране 45 
Заваряване: Ч. 1- 37 
Земеделие 46 
Използване на PVDF материалите в медицинската техника 21 
Изследване горивния процес на високочестотен автомобилен дизелов двигател (с добавка на газови горива) 24 
Изследване и разработка на алгоритми и системи за цифрова обработка на сигнали от содари 72 
Изследване и разработка на микроконтролерни устройства за измерване и контрол на качеството на котлови води 70 
Изследване миграцията наглобално отложен 137 Cs в локални екосистеми в Европа с радиологични параметри, отклоняващи се от средностатисти1еските показатели 17 
Изследване на алгоритми за синтез на модални адаптивни регулатори на състоянието 69 
Изследване на алгоритми за синтеза на модални адаптивни регулатори на състоянието 68 
Изследване на цветовото дизайнерско проектиране на промишлени изделия 79 
Изследване показателите за качество на електрическата енергия в индустриалните предприятия и възможността за тяхното управление 30 
Изследвания върху разпознаване на българска реч 33 
Интегриран подход за обективно-ориентирана разпределителна симулация 65 
История на изкуството : Т. 1- 74 75 
Количествен размито-рационален анализ на решения 1 
Метрична регулярност и интерационни методи за обобщени уравнения 11 
Механика : В 4 ч. 14 
Моделиране и изследване на процесите при подводно заваряване и разработване на новиметоди, технологии и оборудване за тяхното реализиране 25 
Моделиране и оптимизация на устойчивото развитие на производствени системи при тяхното преструктуриране 71 
Моделиране, анализ и оптимизиране на аналого-цифрови модели, алгоритми и работата им в среди за аналого-цифрова симулация 35 
Моделиране, изследване и анализ на триизмерно течение на реален работен флуид в турбинни стъпала със сложна геометрия 58 
Мултиплексни системи в телекомуникациите 34 
Ненасекомни неприятели 47 
Неравновесни структурни състояния на Armco Fe и хромови стомани след комбинирано повърхностно плазмено-дъгово и дефомационно въздействие 38 
Обща патология на растенията 48 
Определител на неприятелите по културните растения по повредата и борбата срещу тях: Ч.1- 39 40 
Определител на растенията в България 18 
Оптимално управление на линейни системи с разпределени параметри 73 
Оптимизация на производствени системи при тяхното преструктуриране 2 
Основи на екологията 20 
Основи на конструирането и CAD 76 
Параметрични изследвания и устойчиви /робастни/ решения при проектиране на кораба, базирани на метамодели 57 
Правен режим на непълнолетни правонарушители 7 
Предачество 77 
Приложение на невронните мрежи в компютърното моделиране 66 
Приложна механика на флуидите 15 
Програмиране с XML в Интернет среда 67 
Проектиране на облекла 81 
Психофизиологично действие на цвета в интериор на детска градина 78 
Работен процес на ДВГ ( газов двигател Г3900) 26 
Развитие на технологиите за транспорт на сгустен природен газ по море 56 
Разработване и изследване на алоритми за локализиране на еталон в изображение 63 
Рационализиране компенсацията на реактивни товари в условията на в условията на несиметрични и несинусоудални режими в електроснабдителни системи 32 
Регулиране и управление на топлинните процеси 22 
Ръководство за интегирана борба с плевелите и култура на земеделие. Цветен атлас на 100-те икономически най-важни плевела в България 43 
Ръководство за лабораторни упражнения по "Взаимозаменяемост и технически измервания" 28 
Ръководство за приложение на химически средства в растителната защита 41 
Ръководство за упражнения по ботаника 19 
Ръководство за упражнения по земеделие 49 
Ръководство за упражнения по почвознание 51 
Ръководство за упражнения по растениевъство 53 
Ръководство за упражнения по физиология на растенията 50 
Синтез и анализ на паралелни алгоритми 64 
Система за оценка на техническото състояние на химическо оборудване 13 
Специална ентомология 44 
Справочник за приложение на фунгицидите 54 
Структурно състояние и свойства на легирани порести сплави на база ASTALOYCrL след спичане и химико-термично обработване 60 
Теоретично и експериментално моделиране на хидродинамичен динамометър за стенд за изпитжане на ДВГ 27 
Технологични аспекти на комплексното насищане на железните материали с N, C и O 61 
Топлотехнически изследвания на процесите на спичанр и химико-термична обработка на железни праховометалургични изделия 62 
Турско-български речник. Българско-турски речник 82 
Тютюнопроизводство 42 
Факторизация на крайни прости групи 10 
Хербология 52 
Цветово оформление на интериорни пространства. Ергономични аспекти 80 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 69 70 73 
Автоматизация на производството 68 71 
Автоматични цифрови електронно-изчислителни машини. Миникомпютри. Микрокомпютри 67 
Агрономия 39 40 49 50 51 52 54 
Биология 9 
Ботаника 19 
Взаимозаменяемост 28 
Газови установки 56 
ДВГ 24 26 27 
Дизайн 78 79 80 
динамика 13 
Екология 17 20 
Електричество. Магнетизъм 30 
Електроенергетика 32 
Електроника 33 
Електротехника 29 31 
Енергетика 23 
Ергономия 3 
Заваряване 25 37 
Земеделие 43 46 
Изкуство. Приложно изк. Фотография 74 75 
Икономика 1 6 
Компютърни системи и мрежи 63 65 
Комуникационна техника 35 
Корабни задвижвания 58 
Корабни парни машини 59 
Корабостроене 57 
Математика 10 11 12 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 64 66 
Медицинска техника 21 
Металознание 38 61 
Металообработване 36 60 
Металургия. Метали и сплави 62 
Механика на течности и газове. Хидромеханика 15 
Обща механика. Механика на твърдите тела 14 
Оптични влакна 16 
Организация на производството 4 5 
Право 7 8 
Пристанища 55 
растениевъдство 41 42 44 45 47 48 53 
Речници 82 
Съобщителна техника 34 
Текстилна промишленост 77 
Топлотехника 22 
Управление на предприятията 2 
Цифрови системи, машини и устройства 72 
Чертане. Геометрично, техническо. Надписи 76 
Шивашка промишленост. Козметика 81 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 68 69 71 
автоматично управление 70 71 72 73 
агрономство 51 
алгебра 10 
алгоритми 4 63 
аналогова схемотехника 35 
ботаника 19 
взаимозаменяемост 28 
газово оборудване 56 
генетика 9 
ДВГ 24 26 27 
детайли 76 
дизайн 78 79 80 
динамика 13 
диференциални уравнения 12 
екология 17 
електричество 30 
електроенергетика 32 
електроника 33 
електрообзавеждане 29 
електроснабдяване 29 32 
електросъпротивителни пещи 31 
електротехника 31 
енергетика 22 
енергийни източници 23 
ентомология 44 
ергономия 3 80 
етерични масла 45 
заваряване 25 
земеделие 43 46 49 
земеделски култури 43 
изображение 63 
икономика 1 
интериорни пространства 78 80 
компютърни системи 63 65 
кораби 57 
корабни задвижвания 58 59 
корабостроене 56 
културни растения 39 40 
лекарствени култури 45 
математика 10 11 12 
медицинска техника 21 
металознание 38 61 
металообработване 36 60 
металургия 62 
микроконтролерни устройства 70 
модални адаптивни регулатори 69 
морски акватории 55 
морско право. морско законодателство 8 
насищане 61 
неприятели 39 40 47 
обектно-ориентирана симулация 65 
оптика 16 
оптимизация 2 
организация на производството 2 5 
паротурбинно стъпало 59 
патология 48 
плевели 43 
почвознание 51 
право 7 8 
правонарушители 7 
препарати за растителна защита 54 
пристанища 55 
програмиране 67 
производствен процес 2 
размито-рационален анализ 1 
разпознаване 33 
растения 48 53 
растителна защита 41 44 47 50 52 
реч 33 
речник 82 
сигнали 34 
системи за управление 4 
статика 14 
съобщителна техника 34 
телекомуникации 34 
технически измервания 28 
топлотехника 15 
турбомашини 58 
тютюнопроизводство 42 
управление на предприятието 4 
фунгициди 54 
хербология 52 
цветове 79 
цифрова обработка на сигналите 72 
цифрова схемотехника 35 
якост 13 
modeling risk 35