-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 42780 

Хокинг, Стивън

   Черни дупки и бебета Вселени и други есета / Стивън Хокинг . - София : Наука и изкуство, 1994 . - 196 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-02-0172-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8734

- 2 -

ЦБ 42779 

Ясперс, Карл

   Малка школа за филосовско мислене / Карл Ясперс . - София : ГАЛ-ИКО, 1995 . - 190 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8010-53-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8733

- 3 -

ЦБ 42778 

Бергсон, Анри

   Интуиция и интелект / Анри Бергсон . - 2 изд. . - София : ЛИК, 1997 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-607-099-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8732

- 4 -

ЦБ 42773 

Денкова, Лидия

   Етика : Начален курс / Лидия Денкова . - София : Нов български унив., 2003 . - 303 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-535-279-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8725

- 5 -

ЦБ 42758 

Минчев, Борис

   Обща психология : Учебник / Борис Минчев . - 3 доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2009 . - 464 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-28-0607-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8709

- 6 -

ЦБ 42772 

Шолц, Фридрих

   Недостатъци в характера на детето. Психологическо изследване / Фридрих Шолц . - София : Сириус 4, 2009 . - 139 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8582-30-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8724

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 7 -

ЦБ 42765 

Димова, Душка

   Социална политика. Държавна. Общинска. Фирмена / Душка Димова, Богдана Георгиева, Надежда Янева . - София : Тракия-М, 2000 . - 346 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-9574-59-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8717

- 8 -

ЦБ 42763 

Социология на отклоняващото се поведение  : Сборник . - София : Просвета, 2005 . - 544 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-01-1807-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8715

- 9 -

ЦБ 42771 

Антисоциалното поведение- теория и терапия  : Сборник . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2008 . - 216 с. ; 21 см . -  (Практики)

   

   ISBN 978-954-91532-8-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8723

- 10 -

ЦБ 42670 

Третьякова, Татьяна Т.

   Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме : Учеб. пособие для вузов / Татьяна Т. Третьякова . - Москва : Академия, 2008 . - 272 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-7695-4454-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8664

- 11 -

ЦБ 42753 

Яковлев, Алексей

   Контекстна реклама - основи,тайни,трикове / Алексей Яковлев, Александър Чуприн . - София : Асеневци, 2008 . - 204 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-08-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8699

- 12 -

ЦБ 42687 

Белякович, Надежда Н.

   Права человека и политика: философско-правовые основы / Надежда Н. Белякович . - Минск : Амалфея, 2009 . - 412 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-441-773-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8659

- 13 -

ЦБ 42686 

Мутагиров, Джамал З.

   Международные политические институты: актуальные проблемы и теории : Уч. пособие для вузов / Джамал З. Мутагиров . - Москва : Логос, 2009 . - 384 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-98704-317-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8649

- 14 -

ЦБ 42738 

Самуэльсон, Пол Э.

   Макроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Нордхаус Д. Вильям . - 18-е изд. . - Москва : Вильямс, 2009 . - 592 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-8459-1526-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8696

- 15 -

ЦБ 42667 

Власова, Тамара И.

   Анимационный менеджмент в туризме : Учеб. пособие для студ.вузов / Тамара И. Власова, Анатолий П. Шарухин, Николай И. Панов . - Москва : Академия, 2010 . - 320 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-7695-6286-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8663

- 16 -

ЦБ 42760 

Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори  . - София : Софттрейд, 2010 . - 340 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-334-103-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8711

- 17 -

ЦБ 42757 

Смит Адам

   Богатството на народите / Смит Адам . - София : ИК Рата, 2010 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-9608-23-6 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8708

- 18 -

ЦБ 42731 

Moss, David A.

   Govrrnment and Markets / David A. Moss, Edward J. Balleisen . - New York : Cambridge Univertsity Press, 2010 . - 559 p.: with ill ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-521-11848-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8655

- 19 -

ЦБ 42734 

Воронова, Екатерина Ю.

   Управленческий учет : Учебник для вузов / Екатерина Ю. Воронова . - Москва : Изд. Юрайт, 2011 . - 551 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9916-0799-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8687

- 20 -

ЦБ 42743 

Григорьев, Михаил Н.

   Логистика. Базовы курс : Учебник / Михаил Н. Григорьев, Сергей А. Уваров . - Москва : Изд. Юрайт, 2011 . - 782 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-0755-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8688

34. Право

- 21 -

ЦБ 42766 

Мръчков, Васил

   Международно трудово право / Васил Мръчков . - София : Сиби, 2000 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-730-055-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8718

- 22 -

ЦБ 42768 

Борисов, Орлин

   Международноправна защита на правата на човека / Орлин Борисов . - София : Нова звезда, 2007 . - 247 с. ; 20 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8720

- 23 -

ЦБ 42676 

Европейское международное право  : Учебник для вузов . - Москва : Международные отношения, 2009 . - 408 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7133-1330-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8665

- 24 -

ЦБ 42770 

Илиева, Маргарита

   Избрани стандарти на антидискриминационното право / Маргарита Илиева . - София : Сиби, 2009 . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-730-583-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8722

- 25 -

ЦБ 42774 

Матеева, Екатерина

   Семейно право на Република България . Разширен лекционен курс по новия семеен кодекс(2009) : Учебник за ВУЗ / Екатерина Матеева . - София : ВСУ "Черноризец Храбър", 2010 . - 544 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-449-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8726

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 26 -

ЦБ 42759 

Педагогика  : Университетски учебник . - Пловдив : Хермес, 2007 . - 528 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-26-0493-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8710

- 27 -

ЦБ 42740 

Новиков, Александр М.

   Методология научного изследования / Александр М. Новиков, Дмитрий А. Новиков . - Москва : Книжный дом, 2010 . - 280 с.: сил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-397-00849-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8697

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 28 -

ЦБ 42781 

Генев, Добчо Ж.

   Висша математика: Ч. 3-4 : Учебник за студ. на ТУ-варна / Добчо Ж. Генев, Румен Ц. Маринов . - Варна : ТУ-Варна . - 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0511-7 

   Ч.3-4. . - 2011 . - 269 с.; с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8735

- 29 -

ЦБ 42713 

Двайт, Герберт Б.

   Таблицы интегралов и другие математические формулы : Учебник для вузов / Герберт Б. Двайт ; Под ред. К. А. Семендяева . - 9-е стер. изд. . - Санкт-Петербург - Москва : Лань, 2005 . - 232 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-8114-0642-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8639

- 30 -

ЦБ 42742 

Ракитин, Влентин И.

   Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD : Уч пособие / Влентин И. Ракитин . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005 . - 264 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0636-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8296

- 31 -

ЦБ 42673 

Трухин, Владимир И.

   Общая и экологическая геофизика / Владимир И. Трухин, Константин В. Показаев, Вячеслав Е. Куницын . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005 . - 576 с.: с ил. ; 23 см . -  (Классический университетский учебник)

   

   ISBN 5-9221-0541-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8679

- 32 -

ЦБ 42672 

Алексеев, Владимир В.

   Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи : Уч. пособие для вузов / Владимир В. Алексеев, Эфьлфат М. Галеев, Владимир П. Тихомиров . - 2-е прераб. и доп. изд. . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007 . - 256с.; с ил. ; 22 см . -  (Классический университетский учебник)

   

   ISBN 5-9221-0590-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8683

- 33 -

ЦБ 42697 

Андреева, Е.В.

   Математические основы информатики : Учеб. пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина . - 2 изд. . - Москва : БИНОМ, 2007 . - 328 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-94774-658-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8640

- 34 -

ЦБ 42680 

Буданов, Вадим В.

   Химическая термодинамика : Учебное пособие / Вадим В. Буданов, Александр И. Максимов . - Москва : Академкнига, 2007 . - 312 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-94628-300-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8684

- 35 -

ЦБ 42715 

Вейлъ, Герман

   Алгебрическая теория чисел / Герман Вейлъ . - 4-е стереотип.изд . - Москва : КомКнига, 2007 . - 224 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-484-00763-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8637

- 36 -

ЦБ 42664 

Егоров, Александр И.

   Основы теории управления : Учебник для вузов / Александр И. Егоров . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007 . - 504с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-9221-0543-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8686

- 37 -

ЦБ 42689 

Миллер, Борис М.

   Теория случайных процессов в примерах и задачах / Борис М. Миллер, Алексей Р. Панков . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007 . - 320 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9221-0206-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8641

- 38 -

ЦБ 42698 

Мышкис, Анатолий Д.

   Прикладная математика для инженеров. Специалные курсы / Анатолий Д. Мышкис . - 3-е доп. изд. . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007 . - 688 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0747-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8646

- 39 -

ЦБ 42669 

Пирожник, Иван И.

   География мирогово океана : Пособие для студентов вузов / Иван И. Пирожник, Георгий Я. Рылюк, Ядвига К. Еловичева . - 2 изд. . - Минск : ТетраСистемс, 2007 . - 320 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN 978-985-470-600-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8662

- 40 -

ЦБ 42714 

Афанасьев, Валерий Н.

   Управление неопределенными динамическими обьектами / Валерий Н. Афанасьев . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008 . - 208 с.: с ил. ; 22 см . -  (Теория управления)

   

   ISBN 5-9221-1002-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8638

- 41 -

ЦБ 42694 

Логинов, Владимир Ф.

   Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия / Владимир Ф. Логинов . - Минск : ТетраСистемс, 2008 . - 496 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-985-470-802-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8642

- 42 -

ЦБ 42695 

Бобров, Владимир

   География мира: интересные факты об изменении климата / Владимир Бобров . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 . - 158 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-222-17068-7 

 корица 

Сист. No: 8643

- 43 -

ЦБ 42699 

Гатмахер, Феликс Р.

   Теория матриц / Феликс Р. Гатмахер . - 5-е изд. . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010 . - 560 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-9221-0524-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8648

- 44 -

ЦБ 42681 

Кащанов, Виктор А.

   Теория надежности сложных систем / Виктор А. Кащанов, Алексей И. Медведев . - 2-е перераб. изд. . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010 . - 608 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-9221-1132-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8681

- 45 -

ЦБ 42683 

Кремер, Наум Ш.

   Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики : Учебно-справочное пособие для вузов / Наум Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин . - 2-е препаб. и доп. изд. . - Москва : Изд. Юрайт, 2010 . - 646с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-0582-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8645

- 46 -

ЦБ 42685 

Чжун, Кай Лай

   Элементарный курс теории вероятностей. Стoхастические процессы и финансовая математика / Кай Лай Чжун, Фарид АитСахлиа . - 4 изд. . - Москва : БИНОМ, 2010 . - 455 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-94774-347-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8647

53. Физика

- 47 -

ЦБ 42692 

Горшков, Анатолий Г.

   Сопротивление материалов : Учеб.пособие / Анатолий Г. Горшков, Виктор Н. Трошин, Владимир И. Шалашилин . - 2-е испр.изд. . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005 . - 544 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9221-0181-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8632

- 48 -

ЦБ 42688 

Любушин, Алексей А.

   Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга / Алексей А. Любушин . - Москва : Наука, 2007 . - 228 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-02-034063-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8676

- 49 -

ЦБ 42682 

волосюк, Валерий К.

   Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зондирования и радиолокации / Валерий К. волосюк, Виктор Ф. Кравченко . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008 . - 704 с.; с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-9221-0895-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8682

- 50 -

ЦБ 42696 

Гусев, Александр С.

   Вероятностные методы в механике машин и конструкций: Учеб.пособие / Александр С. Гусев . - Москва : МГТУ, 2009 . - 224 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-7038-3160-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8634

- 51 -

ЦБ II. 2753 

Engineering Mechanics.634 Fully Solved Problems: P.1-2  . - New York : McGraw-Hill, 2010 . - 28 cm

   

   ISBN 10:0-07-163237-9 

   P.1.. Statics . - 288 p.:with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8657

- 52 -

ЦБ II. 2753 

Engineering Mechanics.765 Fully Solved Problems: P.1-  . - New York : McGraw-Hill, 2010 . - 28 cm

   

   ISBN 10:0-07-171360-3 

   P.2.. Dynamics . - 288 p . with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8658

54. Химия. Кристалография. Минералогия

- 53 -

ЦБ 42665 

[Kасаткин, Андрей Г.]

   Основные процессы и аппараты химической технологии : Учебник для вузов / Андрей Г.] [Kасаткин . - 15-е стереотип. изд. . - Москва, 2009

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8685

- 54 -

ЦБ 42679 

Закгейм, Александр Ю.

   Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-технологических процессов : Учеб. пособие / Александр Ю. Закгейм . - 3-е перераб. и доп. изд. . - Москва : Логос, 2010 . - 304 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-98704-497-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8680

57. Биологични науки. Екология

- 55 -

ЦБ 42730 

Cope, C.B.

   The Scientific Management of Hazardous Wastes / C.B. Cope, W.H. Fuller, S.L. Willets . - Cambridge : Cambridge Univertsity Press, 2009 . - 480 p.: with ill ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-521-25100-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8653

- 56 -

ЦБ 42745 

Калыгин, Виталий Г.

   Промышленная экология : Уч. пособие для студ. вузов / Виталий Г. Калыгин . - 4-е перераб.изд. . - Москва : Академия, 2010 . - 432 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-7695-5189-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8690

62 Техника. Технически науки

- 57 -

С 389/ М.51 

Метрология и измервателна техника: В.3.т.  : Книга-справочник в три тома /  Под общ. ред. на Христо Радев . - София : Софттрейд . - 24 см

   

   ISBN 954-334-093-4 

   Т.2. . - 2010 . - 987 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8712

- 58 -

ЦБ 42739 

Михеева, Екатерина Н.

   Управление качеством : Учебник / Екатерина Н. Михеева, Мария В. Серотошан . - Москва : Дашков и К, 2009 . - 708 с. ; 22 см

   

   ISBN 5-91131-716-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8302

620. 1 Материалознание

- 59 -

С 620 / С.75 

Степнов, Михаил Н.

   Статистические методы обработки результатов механических испытаний : Справочник / Михаил Н. Степнов, Александр В. Шаврин . - 2-е испр. и доп. изд. . - Москва : Машиностроение, 2005 . - 400 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-217-032272-3 

  

Сист. No: 8294

- 60 -

ЦБ 42662 

Кларк, Эшли Р.

   Микроскопические методы исследования материалов / Эшли Р. Кларк, Колин Н. Эберхардт . - Москва : Техносфера, 2007 . - 376 с.: с ил. ; 25 см . -  (Мир материалов и технологий)

   

   ISBN 5-94836-121-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8674

- 61 -

ЦБ 42661 

Наноструктурные материалы  /  Под ред. Р. Ханинкинк . - Москва : Техносфера, 2009 . - 488 с.: с ил. ; 25 см . -  (Мир материалов и технологий)

   

   ISBN 5-94836-221-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8673

- 62 -

ЦБ 42735 

Богодухов, Станислав И.

   Курс материаловедения в вопросах и ответах : Уч. пособие для вузов / Станислав И. Богодухов, Анатолий В. Синюхин, Елена С. Козик . - 3-е испр. и доп. изд. . - Москва : Машиностроение, 2010 . - 352с.: с ил. ; 21см

   

   ISBN 978-5-94275-530-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8693

- 63 -

ЦБ 42660 

Елисеев, Андрей А.

   Функциональные наноматериалы / Андрей А. Елисеев, Алксей В. Лукашин ; Под ред. Ю.Д. Третьяков . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010 . - 456 с.; с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-9221-1120-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8670

- 64 -

ЦБ 42663 

Пул-мл, Ч.

   Нанотехнологии : Учебник-монография / Ч. Пул-мл, Ф. Оуэн . - 5-е испр. и доп. изд. . - Москва : Техносфера, 2010 . - 336 с.: с ил. ; 25 с. . -  (Мир материалов и технологий)

   

   ISBN 5-94836-239-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8675

620. 9 Обща енергетика

- 65 -

ЦБ 42693 

Алхасов, Алибек Б.

   Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии / Алибек Б. Алхасов . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008 . - 376 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9221-0976-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8633

621 Maшиностроене. Транспорт

- 66 -

ЦБ 42728 

European Transport Policy and Sustainable Mobility  . - New York : Spon Press, 2000 . - 255 p.: with ill ; 23 cm

   

   ISBN 0-415-231892- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8654

- 67 -

ЦБ 42675 

Вороненко, Владимир П.

   Проектирование машиностроительного производства : Учебник для вузов / Владимир П. Вороненко, Юрий М. Соломенцев, А.Г. Схиртладзе . - 3-е стереотип.изд. . - Москва : МГТУ, 2007 . - 380 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-358-03476-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8678

- 68 -

ЦБ II. 2754 

Атлас конструкций узлов и деталей машин  : Учеб.пособие . - 2 перераб.и доп. изд. . - Москва : МГТУ, 2009 . - 400 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 5-7038-3282-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8661

- 69 -

ЦБ 42677 

Гини, Энрико Ч.

   Специальные технологии литья : Учебник для вузов / Энрико Ч. Гини, Александр М. Зарубин, Валерий А. Рыбкин . - Москва : МГТУ, 2010 . - 367 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-7038-3383-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8672

- 70 -

ЦБ 42666 

Получение и исследование наноструктур. Лабораторный практикум по нанотехнологиям  . - Москва : БИНОМ, 2010 . - 146 с.; с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-9963-0028-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8666

- 71 -

ЦБ 42684 

Рыжонков, Дмитрий И.

   Наноматериалы : Учебное пособие / Дмитрий И. Рыжонков, Вера В. Левина, Элла Л. Дзидзигури . - 2 изд. . - Москва : БИНОМ, 2010 . - 365 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9963-0345-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8668

- 72 -

ЦБ 42787 

Славов, Стоян Д.

   CAM системи. Ръководство за лабораторни упражнения / Стоян Д. Славов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 382 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20--5-4-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8739

- 73 -

ЦБ 42668 

Волков, Г.М.

   Обьемные наноматериалы : Учебное пособие / Г.М. Волков . - Москва : КНОРУС, 2011 . - 168 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-5-406-00866-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8667

- 74 -

ЦБ 42732 

Hull, Angela

   Transport Matters. Intergrated Approaches to Planning City-Regions / Angela Hull . - New York : Routlege Taylor & Francis Group, 2011 . - 295 p.: with ill. ; 24 cm

   

   ISBN 0-415-45422-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8652

621. 31 Електронергетика

- 75 -

ЦБ 42712 

Алхасов, Алибек Б.

   Возобновляемая энергетика / Алибек Б. Алхасов . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010 . - 256 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-9221-1244-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8631

- 76 -

ЦБ 42751 

Божилов, Ганчо Й.

   Електромеханични устройства : Учебник за ВУЗ / Ганчо Й. Божилов, Емил Р. Соколов . - София : Нови знания, 2010 . - 288 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-9315-99-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8702

- 77 -

ЦБ 42744 

Кашкаров, Андрей П.

   Ветрогенераторы и солнечные батареи и другие полезные конструкции / Андрей П. Кашкаров . - Москва : ДМК Пресс, 2011 . - 144 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-94074-662-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8689

621. 38 Електроника

- 78 -

 

Prasad, Sheila

   High-Speed Electonics and Optoelectronics: Devices and Circuits / Sheila Prasad, Schumacher Hermann, Gopinath Anand . - Cambridge : Cambridge Univertsity Press, 2009 . - 430 p.: with ill ; 25 cm

   Key features include: a comprehensive coverage of electron devices,such as MESFET,HEMT,RF MOSFET,BJT and HBT and their models; a description of light-emiting diodes, semiconductor lasers and photodetectors; an executive summary at the begining of each chapter; plentiful real-world exampels; end-of-chapter problems to test understanding ot the material covered;

   ISBN 978-0-521-86283-7 

  

Сист. No: 8644

- 79 -

ЦБ 42733 

Prasad, Sheila

   High-speed Electronics and Optoelectronics : Devices and Circuits / Sheila Prasad, Hermann Schumacher, Anand Gopinath . - New York : Cambridge Univertsity Press, 2009 . - 430 p.: with ill ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-521-86283-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8656

- 80 -

ЦБ 42746 

Наноструктуры в электронике и фотонике  /  Под ред. Ф. Рахман . - Москва : Техносфера, 2010 . - 34 с.: с ил. ; 24 см . -  (Мир радиоэлектроники)

   

   ISBN 5-94836-253-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8691

621. 7 Технология на металите

- 81 -

ЦБ 42788 

Нанкова, Донка Ст.

   Материалознание и технология на материалите: Ч.1- : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Донка Ст. Нанкова, Христо К. Скулев . - Варна : ТУ-Варна . - 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0506-3 

   Ч.2. . - 2010 . - 240 с.; с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8740

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 82 -

ЦБ 42782 

Русева, Нели Г.

   Ръководство за лабораторни упражнения по агрохимия : За студ. от спец. "Агрономство" при ТУ-Варна / Нели Г. Русева . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 93 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0510-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8736

65 Управлеление на предприятия

- 83 -

ЦБ 42729 

Wayne, Talley K.

   Port Economics / Wayne K. Tattey . - New York : Routlege Taylor & Francis Group, 2009 . - 208 p.: with ill ; 24 cm

   

   ISBN 0-415-77721-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8651

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 84 -

С 669/ П.92 

Прусаков, Б. А.

   Русско-английский и англо-русский терминологический словарь-справочник по инженерии поверхности : Термины и их определения /  Состав. Б. А. Прусаков . - Москва : Машиностроение, 2006 . - 368 с. ; 22 см + CD

   

   ISBN 5-217-03326-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8297

- 85 -

ЦБ 42678 

Григорьянц, Александр Г.

   Технологические процессы лазерной обработки : Учеб. пособие для вузов / Александр Г. Григорьянц, Игорь Н. Шиганов, Александр И. Мисюров . - 2 изд., стереотип. . - Москва : МГТУ, 2008 . - 664 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-7038-2701-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8671

- 86 -

ЦБ 42741 

Берлин, Евгений В.

   Ионно-плазменные процессы в тонкопленочной технологии / Евгений В. Берлин, Лев А. Сейдман . - Москва : Техносфера, 2010 . - 528 с.; с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-94836-222-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8298

- 87 -

ЦБ 42737 

Уильямс, Линда

   Нанотехнологии без тайн : Путеводитель / Линда Уильямс, Адамс Уэйд ; Пер. с англ. Ю. Г. Гордиенко . - Москва : Эксмо, 2010 . - 368 с.: с ил. ; 22 см . -  (Без тайн)

   

   ISBN 5-699-34228-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8695

- 88 -

ЦБ 42736 

Вычислителные наноструктуры: В 2 ч.  : Уч.пособие для вузов /  Под ред. Алакоз Генадий . - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010- . - 22 см

   

   ISBN 978-5-9963-0223-9 

   Ч.1.. Задачи, модели, структуры . - 2010 . - 487 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8694

681. 3 Изчислителна техника

- 89 -

ЦБ 42754 

Въведение в програмирането с Java  / Светлин Наков . - София : НАРС, 2008 . - 960 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-055-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8706

- 90 -

ЦБ 42755 

МакДоналд, Матю

   Създаване на уеб сайт / Матю МакДоналд . - 2. прераб. изд. . - София : O' Reilly, 2009 . - 652 с.: с ил. ; 24 см . -  (Липсващото ръководство)

   

   ISBN 978-954-9341-32-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8698

- 91 -

ЦБ 42748 

Соколов, Сергей А.

   [Це ес ес ] CSS 3 в примери / Сергей А. Соколов . - 2 прераб. и доп. изд. : Асеневци, 2009 . - 328 с.: с ил. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-954-8898-13-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8705

- 92 -

ЦБ 42761 

[Адъб] Adobe Illustrator CS4. Официален учебен курс  : Официалното ръководство за самообучение от Adobe Systems . - София : СофтПрес, 2009 . - 512 с.: с ил. ; 24 см + CD

   

   ISBN 954-685-690-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8713

- 93 -

С 681.3 / Д. 96 

Дьяконов, Владимир П.

   Энциклопедия Mathcad 2000 i и Mathcad 11 / Владимир П. Дьяконов . - Москва : СОЛОН-Пресс, 2010 . - 832 с.: с ил. ; 25 см + CD

   

   ISBN 5-98003-119-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8650

- 94 -

ЦБ 42756 

Харви, Грег

   [Уиндоус] Windows 7 for Dummies : Кратко ръководство / Грег Харви . - София : Алекс-Софт, 2010 . - 328 с.: с ил. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8707

- 95 -

ЦБ 42749 

Йорданов, Йордан Т.

   [МАТЛАБ] MATLAB 7Преобразувания .Изчисления .Визуализация: Ч.1- : Ръководство за ВУЗ / Йордан Т. Йорданов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Техника, 2010- . - 24 см

   

   ISBN 954-03-0694-0 

   Ч. 1 . - 2010 . - 320 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8704

- 96 -

ЦБ 42784 

Железов, Огнян

   Проектиране на Web приложения (PHP, MySQL) : Учебник за студ. спец. КНТ при ТУ-Варна / Огнян Железов . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 239 с.: с ил ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0509-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8738

- 97 -

ЦБ 42783 

Майналовски, Атанас В.

   Въведение в програмируемите логически устройства. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от КТТ при ТУ-Варна / Атанас В. Майналовски . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 127 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0508-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8737

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 98 -

ЦБ 42719 

Беспалов, Александр В.

   Задачник по системам управления химико-технологическими процессами : Уч. пособие для вузов / Александр В. Беспалов, Николай И. Харитонов . - Москва : Академкника, 2005 . - 307 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 94628-150-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8628

- 99 -

ЦБ 42718 

Бородин, Иван Ф.

   Автоматизация технологических процессов : Уч. пособие для вузов / Иван Ф. Бородин, Юрий А. Судник . - Москва : КолосС, 2005 . - 344 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9532-0030-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8629

- 100 -

ЦБ 42717 

Беспалов, Александр В.

   Системы управления химико-технологическими процессами : Учебник для вузов / Александр В. Беспалов, Николай И. Харитонов . - Москва : ИКЦ "Академкнига", 2007 . - 690 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-94628-311-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8630

- 101 -

ЦБ 42722 

Ким, Дмитрий П.

   Сборник задач по теории автоматического управления. Линейные системы : Уч. пособие для вузов / Дмитрий П. Ким, Никтерне Д. Дмитриева . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2007 . - 168 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0873-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8627

- 102 -

ЦБ 42690 

Гартман, Томаш Н.

   Основы компютерного моделирования химико-технологических процессов : Уч. пособие для вузов / Томаш Н. Гартман, Дмитрий В. Клушин . - Москва : ИКЦ "Академкнига", 2008 . - 416 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 5-94628-280-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8636

- 103 -

ЦБ 42721 

Ким, Дмитрий П.

   Сборник задач по теории автоматического управления. Многомерные, нелинейные, оптималные адаптивные системы : Уч. пособие для вузов / Дмитрий П. Ким . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008 . - 328 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-0937-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8626

- 104 -

ЦБ 42716 

Галушкин, Александр И.

   Нeйронные сети: основы теории / Александр И. Галушкин . - Москва : Горячая линия-Телеком, 2010 . - 496 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9912-0082-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8635

Изкуство. Дизайн (74)

- 105 -

ЦБ II. 2758 

Георгиев, Тома Г.

   Перспектива : Учебник за ВУЗ / Тома Г. Георгиев . - 2 изд. . - София : Просвета, 1998 . - 120 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 954-01-2145-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8528

- 106 -

ЦБ II. 2756 

Станев, Александър

   Рисуването. Някои методически и творчески процеси в Българската Държавна Художествена Академия София . - 2 изд. . - София : Просвета, 1998 . - 294 с.: с ил. ; 34 см

   

   ISBN 954-01-0889-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8358

- 107 -

ЦБ II. 2757 

Станев, Александър Л.

   Рисуването в средните художествени училища / Александър Л. Станев . - 4 изд. . - София : Просвета, 2000 . - 144 с.: с ил. ; 34 см

   

   ISBN 954-01-0996-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8415

- 108 -

ЦБ 42775 

Малки къщи  /  Ред. Петя Дочева . - София : Книгомания, 2007 . - 190 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9817-32-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8728

- 109 -

С 745/749 / С.34 

Сервер,Франсиско А.

   Интериорен дизайн : Атлас / Франсиско А. Сервер . - София : Книгомания, 2008 . - 999 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-9817-39-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8731

- 110 -

ЦБ 42776 

500 идеи за малки пространства  . - София : Книгомания, 2008 . - 190 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9817-40-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8729

- 111 -

ЦБ II. 2759 

Аврамов, Димитър

   Естетика на модерното изкуство / Димитър Аврамов . - 2 разш. и доп.изд. . - София : Кибеа, 2009 . - 552 с.: с ил. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-474-473-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8727

- 112 -

ЦБ 42777 

Картино, Даниела С.

   200 чудесни идеи за апартамента / Даниела С. Картино . - София : Книгомания, 2009 . - 799 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9817-80-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8730

- 113 -

ЦБ II. 2755 

Симонов, Евгений

   Дизайн, перепланировка, отделка квартир / Евгений Симонов . - Москва : Питер, 2010 . - 160 с.: с ил. ; 28 см . -  (Современный домострой)

   

   ISBN 5-49807-718-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8692

8 Езикознание. Филология

- 114 -

ЦБ II. 2760 

Български език. Учебник за чуждестранни студенти: Ч.1-  . - Варна : ТУ-Варна . - 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20- 

   Ч.2. . - 2010 . - 107 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 8742

- 115 -

II. 2760II. 2769

Български език. Учебник за чуждестранни студенти: Ч.1-  . - Варна : ТУ-Варна . - 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0420-2 

   Ч.1. . - 2011 . - 91 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 8745

- 116 -

ЦБ 42786 

Йорданов, Иван

   Английски език за морски екстремални ситуации (кратък курс) / Иван Йорданов . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 218 с. ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0502-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8741

9 География. Биографии. История

Краезнание - отраслова литература

- 117 -

С 941Б/С.71С 941Б/ С.71

Стара Варна. Музей на старата фотография  : 33 фотографии от раждането на Европейския град . - Варна : Б. изд., 2010 . - 33 ил. ; 22 см

   

  

Сист. No: 8744


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Димитър 111 
Адамс Уэйд 87 
АитСахлиа, Фарид 46 
Алакоз Генадий 88 
Алексеев, Владимир В. 32 
Алхасов, Алибек Б. 65 75 
Андреева, Е.В. 33 
Атанасов, Атанас 16 
Афанасьев, Валерий Н. 40 
Байков, Б.А, 68 
Белякович, Надежда Н. 12 
Бергсон, Анри 3 
Берлин, Евгений В. 86 
Беспалов, Александр В. 98 100 
Бобров, Владимир 42 
Богодухов, Станислав И. 62 
Божилов, Ганчо Й. 76 
Борисов, Орлин 22 
Бородин, Иван Ф. 99 
Босова, Л.Л. 33 
Буданов, Вадим В. 34 
Вейлъ, Герман 35 
Вильям, Нордхаус Д. 14 
Власова, Тамара И. 15 
Волков, Г.М. 73 
волосюк, Валерий К. 49 
Вороненко, Владимир П. 67 
Воронова, Екатерина Ю. 19 
Галеев, Эфьлфат М. 32 
Галушкин, Александр И. 104 
Гартман, Томаш Н. 102 
Гатмахер, Феликс Р. 43 
Генев, Добчо Ж. 28 
Георгиев, Тома Г. 105 
Георгиева, Богдана 7 
Гини, Энрико Ч. 69 
Гордиенко, Ю. Г. 87 
Горшков, Анатолий Г. 47 
Григорьев, Михаил Н. 20 
Григорьянц, Александр Г. 85 
Гусев, Александр С. 50 
Двайт, Герберт Б. 29 
Денкова, Лидия 4 
Дзидзигури, Элла Л. 71 
Димова, Душка 7 
Дмитриева, Никтерне Д. 101 
Дочева, Петя 108 
Дьяконов, Владимир П. 93 
Евдокимов, А.А. 70 
Егоров, Александр И. 36 
Елисеев, Андрей А. 63 
Еловичева, Ядвига К. 39 
Железов, Огнян 96 
Закгейм, Александр Ю. 54 
Зарубин, Александр М. 69 
Илиева, Маргарита 24 
Йорданов, Иван 116 
Йорданов, Йордан Т. 95 
Калыгин, Виталий Г. 56 
Картино, Даниела С. 112 
Кашкаров, Андрей П. 77 
Кащанов, Виктор А. 44 
Ким, Дмитрий П. 101 103 
Кларк, Эшли Р. 60 
Клушин, Дмитрий В. 102 
Козик, Елена С. 62 
Кравченко, Виктор Ф. 49 
Кремер, Наум Ш. 45 
Куницын, Вячеслав Е. 31 
Левина, Вера В. 71 
Логинов, Владимир Ф. 41 
Лукашин, Алксей В. 63 
Любушин, Алексей А. 48 
Майналовски, Атанас В. 97 
МакДоналд, Матю 90 
Максимов, Александр И. 34 
Маринов, Румен Ц. 28 
Матеева, Екатерина 25 
Медведев, Алексей И. 44 
Миллер, Борис М. 37 
Минчев, Борис 5 
Мисюров, Александр И. 85 
Михеева, Екатерина Н. 58 
Мръчков, Васил 21 
Мутагиров, Джамал З. 13 
Мышкис, Анатолий Д. 38 
Наков, Светлин 89 
Нанкова, Донка Ст. 81 
Новиков, Александр М. 27 
Новиков, Дмитрий А. 27 
Оуэн, Ф. 64 
Панков, Алексей Р. 37 
Панов, Николай И. 15 
Пер. с англ. 14 29 35 61 80 
Пирожник, Иван И. 39 
Показаев, Константин В. 31 
Прев. от англ. 1 92 
Прев. от нем. 2 
Прев. от фр. 3 
Прусаков, Б. А. 84 
Пул-мл, Ч. 64 
Путко, Б.А. 45 
Радев, Пламен 26 
Радев, Христо 57 
Ракитин, Влентин И. 30 
Рахман, Ф. 80 
Русева, Нели Г. 82 
Рыбкин, Валерий А. 69 
Рыжонков, Дмитрий И. 71 
Рылюк, Георгий Я. 39 
Самуэльсон, Пол Э. 14 
Сейдман, Лев А. 86 
Семендяева, К. А. 29 
Сервер,Франсиско А. 109 
Серотошан, Мария В. 58 
Симонов, Евгений 113 
Синюхин, Анатолий В. 62 
Скулев, Христо К. 81 
Славов, Стоян Д. 72 
Смит Адам 17 
Соколов, Емил Р. 76 
Соколов, Сергей А. 91 
Соломенцев, Юрий М. 67 
Станев, Александър Л. 106 107 
Степнов, Михаил Н. 59 
Судник, Юрий А. 99 
Схиртладзе, А.Г. 67 
Тихомиров, Владимир П. 32 
Торсова, Мара 114 115 
Третьяков, Ю.Д. 63 
Третьякова, Татьяна Т. 10 
Тришин, И.М. 45 
Трошин, Виктор Н. 47 
Трухин, Владимир И. 31 
Уваров, Сергей А. 20 
Уильямс, Линда 87 
Фалина, И.Н. 33 
Фотев, Георги 8 
Ханинкинк, Р. 61 
Харви, Грег 94 
Харитонов, Николай И. 98 100 
Хокинг, Стивън 1 
Чжун, Кай Лай 46 
Чуприн, Александър 11 
Шаврин, Александр В. 59 
Шалашилин, Владимир И. 47 
Шарухин, Анатолий П. 15 
Шиганов, Игорь Н. 85 
Шолц, Фридрих 6 
Яковлев, Алексей 11 
Янева, Надежда 7 
Ясперс, Карл 2 
[Kасаткин, Андрей Г.] 53 
Anand, Gopinath 78 
at all. 51 52 66 
Balleisen, Edward J. 18 
Banister, David 66 
Cope, C.B. 55 
Fuller, W.H. 55 
Gopinath, Anand 79 
Hermann, Schumacher 78 
Hull, Angela 74 
Moss, David A. 18 
Nelson, E.W. 51 52 
Prasad, Sheila 78 79 
Schumacher, Hermann 79 
Tattey, Wayne K. 83 
Willets, S.L. 55 
Эберхардт, Колин Н. 60 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизация технологических процессов 99 
Алгебрическая теория чисел 35 
Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга 48 
Английски език за морски екстремални ситуации (кратък курс) 116 
Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме 10 
Анимационный менеджмент в туризме 15 
Антисоциалното поведение- теория и терапия 9 
Атлас конструкций узлов и деталей машин 68 
Богатството на народите 17 
Български език. Учебник за чуждестранни студенти: Ч.1- 114 115 
Вероятностные методы в механике машин и конструкций: Учеб.пособие 50 
Ветрогенераторы и солнечные батареи и другие полезные конструкции 77 
Висша математика: Ч. 3-4 28 
Возобновляемая энергетика 75 
Въведение в програмирането с Java 89 
Въведение в програмируемите логически устройства. Ръководство за лабораторни упражнения 97 
Вычислителные наноструктуры: В 2 ч. 88 
География мира: интересные факты об изменении климата 42 
География мирогово океана 39 
Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии 65 
Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия 41 
Дизайн, перепланировка, отделка квартир 113 
Европейское международное право 23 
Електромеханични устройства 76 
Естетика на модерното изкуство 111 
Етика 4 
Задачник по системам управления химико-технологическими процессами 98 
Избрани стандарти на антидискриминационното право 24 
Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори 16 
Интериорен дизайн 109 
Интуиция и интелект 3 
Ионно-плазменные процессы в тонкопленочной технологии 86 
Контекстна реклама - основи,тайни,трикове 11 
Курс материаловедения в вопросах и ответах 62 
Логистика. Базовы курс 20 
Макроэкономика 14 
Малка школа за филосовско мислене 2 
Малки къщи 108 
Математика для экономистов: от Арифметики до Эконометрики 45 
Математические основы информатики 33 
Материалознание и технология на материалите: Ч.1- 81 
Международно трудово право 21 
Международноправна защита на правата на човека 22 
Международные политические институты: актуальные проблемы и теории 13 
Методология научного изследования 27 
Метрология и измервателна техника: В.3.т. 57 
Микроскопические методы исследования материалов 60 
Нeйронные сети: основы теории 104 
Наноматериалы 71 
Наноструктурные материалы 61 
Наноструктуры в электронике и фотонике 80 
Нанотехнологии 64 
Нанотехнологии без тайн 87 
Недостатъци в характера на детето. Психологическо изследване 6 
Обща психология 5 
Общая химическая технология. Введение в моделирование химико-технологических процессов 54 
Общая и экологическая геофизика 31 
Обьемные наноматериалы 73 
Основные процессы и аппараты химической технологии 53 
Основы компютерного моделирования химико-технологических процессов 102 
Основы теории управления 36 
Педагогика 26 
Перспектива 105 
Получение и исследование наноструктур. Лабораторный практикум по нанотехнологиям 70 
Права человека и политика: философско-правовые основы 12 
Прикладная математика для инженеров. Специалные курсы 38 
Проектиране на Web приложения (PHP, MySQL) 96 
Проектирование машиностроительного производства 67 
Промышленная экология 56 
Рисуването в средните художествени училища 107 
Рисуването. Някои методически и творчески процеси в Българската Държавна Художествена Академия София 106 
Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD 30 
Русско-английский и англо-русский терминологический словарь-справочник по инженерии поверхности 84 
Ръководство за лабораторни упражнения по агрохимия 82 
Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. Задачи 32 
Сборник задач по теории автоматического управления. Линейные системы 101 
Сборник задач по теории автоматического управления. Многомерные, нелинейные, оптималные адаптивные системы 103 
Семейно право на Република България . Разширен лекционен курс по новия семеен кодекс(2009) 25 
Системы управления химико-технологическими процессами 100 
Сопротивление материалов 47 
Социална политика. Държавна. Общинска. Фирмена 7 
Социология на отклоняващото се поведение 8 
Специальные технологии литья 69 
Стара Варна. Музей на старата фотография 117 
Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зондирования и радиолокации 49 
Статистические методы обработки результатов механических испытаний 59 
Създаване на уеб сайт 90 
Таблицы интегралов и другие математические формулы 29 
Теория матриц 43 
Теория надежности сложных систем 44 
Теория случайных процессов в примерах и задачах 37 
Технологические процессы лазерной обработки 85 
Управление качеством 58 
Управление неопределенными динамическими обьектами 40 
Управленческий учет 19 
Функциональные наноматериалы 63 
Химическая термодинамика 34 
Черни дупки и бебета Вселени и други есета 1 
200 чудесни идеи за апартамента 112 
500 идеи за малки пространства 110 
[Адъб] Adobe Illustrator CS4. Официален учебен курс 92 
[МАТЛАБ] MATLAB 7Преобразувания .Изчисления .Визуализация: Ч.1- 95 
[Уиндоус] Windows 7 for Dummies 94 
[Це ес ес ] CSS 3 в примери 91 
CAM системи. Ръководство за лабораторни упражнения 72 
Engineering Mechanics.634 Fully Solved Problems: P.1-2 51 
Engineering Mechanics.765 Fully Solved Problems: P.1- 52 
European Transport Policy and Sustainable Mobility 66 
Govrrnment and Markets 18 
High-Speed Electonics and Optoelectronics: Devices and Circuits 78 
High-speed Electronics and Optoelectronics : Devices and Circuits 79 
Port Economics 83 
The Scientific Management of Hazardous Wastes 55 
Transport Matters. Intergrated Approaches to Planning City-Regions 74 
Элементарный курс теории вероятностей. Стoхастические процессы и финансовая математика 46 
Энциклопедия Mathcad 2000 i и Mathcad 11 93 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматика. Техническа кибернетика. 36 98 99 100 101 102 103 104 
Агрономия 82 
Алгебра 35 
Английски език 116 
Астрономия 1 
Български език 114 115 
Ветродвигатели 77 
Дизайн 105 108 109 110 111 112 113 
Диференциално смятане. Диференциране 36 
Екология 48 55 56 
Електрически машини 76 
Електроника 78 79 
Енергетика 65 75 
Етика. Учение за морала 4 
Изчислителна математика 32 
Икономика 14 18 
Икономическа политика 17 
Интегрално смятане 29 
Качество 58 
Климатология 41 42 
Краезнание 117 
Леене 69 
Логистика 20 
Математика 33 37 40 45 
Математическа статистика 46 
Математически анализ 28 
Материалознание 59 62 
Машинни елементи 68 
Машиностроене 67 72 
Международни отношения 13 
Международно право 21 22 23 
Металообработване 85 
Металургия. Метали и сплави 84 
Метеорология 57 
Механика 50 51 52 
Нанотехнологии 60 61 63 64 70 71 73 80 86 87 88 
Научни изследвания 27 
Океанология 31 39 
Основи на математиката 38 
Педагогика 26 
Права на човека 12 
Право 24 25 
Пристанища 83 
Програмиране 89 91 
Програмиране за електронно изчислителни машини 90 94 96 97 
Програмиране на програмни езици 30 
Програмни продукти 92 93 95 
Психология 5 6 
Радиофизика 49 
Рекламно дело 11 
Рисуване 106 107 
Социална политика 7 
Социално поведение 9 
Социология 8 16 
Специални раздели на алгебрата 43 
Счетоводство 19 
Съпротивление на материалите 47 
Теория на вероятностите и математическа статистика 44 
Термодинамика 34 
Технология на металите. Металообработване 81 
Транспорт 66 74 
Туризъм - икономика и организация 10 15 
Философия 1 2 3 
Химическа технология. Химическа промишленост 53 54 98 100 102 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирано проектиране 72 
автоматика 36 98 99 100 101 102 103 104 
автоматично управление 99 
агрохимия 82 
английски език 84 116 
астрономия 1 
български език 114 115 
ветрогенератори 77 
география 42 
геотермална 65 
геофизика 31 48 
дете 6 
дизайн 105 108 109 110 111 112 113 
диференциални уравнения 36 
екогорива 56 
екология 48 55 
електрически машини 76 
електромеханични устройства 76 
електроника 78 86 
енергетика 65 75 
етика 4 
изпитване на материалите 59 
изчислителна математика 32 
икономика 14 17 19 
интелект 3 
интериорни пространства 109 
интуиция 3 
информатика 33 
история 117 
качество 58 
климатология 41 42 
краезнние 117 
леене 69 
линейни системи 101 
логистика 20 
математика 28 30 33 35 37 38 40 43 45 
математически анализ 28 29 
материалознание 59 62 81 
машинни елементи 68 
машиностроене 67 72 
международни отношения 13 
международно право 21 22 24 
металообработване 85 
металургия 84 
метрология 57 
механика 50 51 52 
морско корабоплаване 116 
нанотехнологии 60 61 63 64 70 71 73 80 85 86 87 88 
научни изследвания 27 
невронни мрежи 104 
обществени науки 12 
океанология 31 39 
педагогика 26 
перспектива 105 
политика 13 17 
права на човека 12 22 
право 23 24 25 
пристанища 83 
програмиране 89 90 91 96 97 
програмни езици 30 89 96 
програмни продукти 92 93 94 95 97 
психология 5 6 
радиолокация 49 
радиофизика 49 
реклама 11 15 
речник 84 
рисуване 106 107 
световен океан 39 
семейно право 25 
слънчеви батерии 77 
социална политика 7 
социална психология 9 
социално поведение 9 
социология 8 16 
стандартизация 24 
счетоводство 19 
съпротивление на материалите 47 
теория на вероятностите 37 44 46 50 
термодинамика 34 
технология на машиностроенето 72 
технология на металите 69 81 
транспорт 74 
трудово-правни отношения 21 
туризъм 10 15 
управление на качеството 58 
физикохимия 34 
философия 1 2 3 
характер 6 
химическа технология 53 54 98 100 102 
dynamics 52 
electronics 78 79 
european policy 66 
government 18 
hazardous 55 
Java 89 
markets 18 
mathcad 93 
optoelectronics 79 
statics 51 
sustainable mobillity 66 
transport 66