-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

 
ЦБ 42875 

Бонев, Георги

   Прости числа. Друг подход / Георги Бонев . - Варна : ИК Морски свят ООД, 2011 . - 111 с. с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9484-25-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9644

621 Maшиностроене. Транспорт
 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004 . - 30 cm

   [Volume 3/71]

   ISBN 1310-3946 

   Sec.I. Hot Processing . - 2004 . - 149 p.: with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9633

 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 : Plenary Papers . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004 . - 66 p.: with ill ; 30 cm

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9641

 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004- . - 30 cm

   [Vol.4/72]

   ISBN 1310-3946 

   Sec.II.. Mechanical technologies. Repair, maintenance . - 2004 . - 202 p.: with ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9636

 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004- . - 30 cm

   

   ISBN 1310-3946 

   Sec.III.. Material Science, Heat Treatment, Thermo-chemical and Chemical tTeatment . - 2004 . - 266 p.: with ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9637

 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004- . - 30 cm

   [Vol.6/74]

   ISBN 1310-3946 

   Sec.IV.. Industrial Management. Tarining . - 2004 . - 198 p.: with ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9638

 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004- . - 30 cm

   [Vol.7/75]

   ISBN 1310-3946 

   Sec.V.. Automation and Application of Information Technologies . - 2004 . - 217 p.: with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9639

 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004- . - 30 cm

   [Vol.8/76]

   ISBN 1310-3946 

   Sec.VI.. Investigation, Testing and Control . - 2004 . - 220 p.: with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9640

 
ЦБ 42873-K 
 Fifth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'06", XII. Varna.2006 !# 

   Proceedings..., Varna, 20-23 September , XII. 2006 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2006 + CD

   

  

Сист. No: 9642

 
ЦБ 42874 

Андонов, Иван

   Обработваемост : Монография / Иван Андонов . - София : Авангард Прима, 2011 . - 220 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-323-819-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9643

621. 3 Електротехника
 
ЦБ 42876 

Донева, М.

   Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника : В 2 ч. : За студентите от ТУ-Варна / М. Донева, Меглена Иванова . - Варна : ТУ-Варна . - 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0527-8 

   Ч.2. . - 2011 . - 72 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9647

 
ЦБ 42881 

Димитров, Любомир В.

   Ръководство по проектиране на електрически машини : За студ. от ТУ-Варна / Любомир В. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 61 с.: с ил. ; 19 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9652

 
ЦБ 42876 

Донева, М.

   Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника : В 2 ч. : За студентите от ТУ-Варна / М. Донева, В. Василева, Меглена Иванова . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0526-1 

   Ч.1. . - 2011 . - 64 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9646

621. 31 Електроенергетика
 
ЦБ 42877 

Андреев, Ст.

   Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на енергийните системи : За студ. от ТУ-Варна / Ст. Андреев, М. Мехмед-Хамза . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 100 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0521-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9648

 
ЦБ 42878 

Димитров, Борислав Х.

   Слънчева енергетика. Проектиране на фотоволтаични системи с PVSYST : Ръководство за лабораторни упражнения / Борислав Х. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 141 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0524-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9649

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране
 
ЦБ 42873-K 
 Fourth International Congress "Mechanical Engineering Technologies'04", XI. Varna.2004 

   Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 . - Varna : The Scientific-technical Union of Mechanical Engineering, 2004- . - 30 cm

   [Vol.7/75]

   ISBN 1310-3946 

   Sec.V.. Automation and Application of Information Technologies . - 2004 . - 217 p.: with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9639

 
ЦБ 42879 

Ищев, Камен

   Теория на управлението: Ч.1. - : Учебник за студ.от ТУ-Варна / Камен Ищев, Наско Р. Атанасов, Александър Ищев . - Варна : ТУ-Варна, 2011 - . - 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0523-0 

   Ч.1. . - 2011 . - 234 с.; с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9650


 Индекс по АВТОРИ

Андонов, Иван 10 
Андреев, Ст. 14 
Атанасов, Наско Р. 17 
Бонев, Георги 1 
Василева, В. 13 
Димитров, Борислав Х. 15 
Димитров, Любомир В. 12 
Донева, М. 11 13 
Иванова, Меглена 11 13 
Ищев, Александър 17 
Ищев, Камен 17 
Мехмед-Хамза, М. 14 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Обработваемост 10 
Прости числа. Друг подход 1 
Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника : В 2 ч. 11 13 
Ръководство за лабораторни упражнения по автоматизация на енергийните системи 14 
Ръководство по проектиране на електрически машини 12 
Слънчева енергетика. Проектиране на фотоволтаични системи с PVSYST 15 
Теория на управлението: Ч.1. - 17 
Proceedings..., Varna, 20-23 September , XII. 2006 9 
Proceedings..., Varna, 23-25 September , XI. 2004 : Sec.1-6 2 3 4 5 6 7 8 16 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 7 14 16 
Автоматика 17 
Електрически машини 12 
Електроенергетика 14 
Електротехника 11 13 
Енергетика 15 
Икономика 8 
Машиностроене 2 3 4 5 6 7 8 9 16 
Режещи инструменти 10 
Теория на числата 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 14 
автоматика 17 
автоматично управление 17 
електрически машини 12 
електроенергетика 14 
електротехника 11 13 
енергетика 15 
енергийни източници 15 
криптография 1 
машиностроене 2 3 4 5 6 10 
нанотехнологии 3 
обработка чрез рязане 10 
прости числа 1 
сепариране 1 
слънчева енергия 15 
теория на управлението 17 
теория на числата 1 
automation 7 16 
control 8 
industrial management 6 
Information technologies 7 16 
investigations 8 
mechanical engineering 2 3 4 5 9 
technologies 2 3 4 5 9 
testing 8