-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 42938 

Вермюлин, Стефани

   [ИKю] EQ Емоционална интелигентност за всеки / Стефани Вермюлин, Елица Стоицова . - София : Кибеа, 2008 . - 291 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-474-456-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9720

- 2 -

ЦБ 42936 

Дроа Роже - Пол

   Диалог за етиката / Дроа Роже - Пол . - София : Рива, 2010 . - 80 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-320-252-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9718

- 3 -

ЦБ 42935 

Карнеги, Дейл

   Лидерът в теб / Дейл Карнеги, Стюарт Р. Ливайн, Майкъл А. Кром . - София : Кибеа, 2011 . - 280 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   

   ISBN 978-954-474-561-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9717

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 4 -

ЦБ 42930       ЦБ 42930 

Галтунг, Йохан

   Разрешаване на конфликти и двете плюс още нещо: увод към работата с конфликти : Учебник / Йохан Галтунг . - София : СИЕЛА, 2005 . - 262 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-649-705-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9712

- 5 -

ЦБ 42908 

[Харвард] Harward Business Reveiw за управление на проекти  . - София : Класика и Стил, 2008 . - 191 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-327-042-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9685

- 6 -

ЦБ 42934 

Карагяурова, Даниела И.

   Просоциалното поведение като междуличностно отношение / Даниела И. Карагяурова . - Варна : СТЕНО, 2010 . - 247 с. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-449-449-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9716

- 7 -

ЦБ 42931 

Спасов, Кирил

   Социален мениджъмънт / Кирил Спасов . - 4. изд. . - София : ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ, 2011 . - 236 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-90512-1-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9713

- 8 -

ЦБ 42884 

Ставрева-Костадинова, Полина

   Основи и методи на социалната работа / Полина Ставрева-Костадинова . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 175 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0522-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9655

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 9 -

ЦБ 42883 

Благоева, Сребра

   Висша математика : Ч.1-2 : За студ. от ТУ-Варна / Сребра Благоева, Добчо Ж. Генев . - 2 прераб. и доп. изд. . - Варна : ТУ-Варна, 2011- . - 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0528-5 

   Ч. 1-2 . - 2011 . - 299 с.; с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9654

53. Физика

- 10 -

42912 

Пенчев, Петър Р.

   Гравитационното поле е вторично електромагнитно поле (гравитационно - електромагнитна динамика ) / Петър Р. Пенчев . - София : "Крисан-С" . - 77 с. с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8655-21-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9693

- 11 -

ЦБ 42913 

Пенчев, Петър Р.

   Рационална физика само с една детерминирана теоретична основа / Петър Р. Пенчев . - София : "Крисан-С" . - 210 с. с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8655-13-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9694

- 12 -

ЦБ 42885 

Дамянов, Дамян

   Техническа механика. Ръководство за курсови задачи : За студ. от ТУ-Варна / Дамян Дамянов . - 2 прераб. и доп. изд. . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 96 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0516-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9653

54. Химия. Кристалография. Минералогия

- 13 -

ЦБ 42882 

Химия  : Учебник за студ. от ТУ-Варна . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 304 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0530-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9656

- 14 -

ЦБ 42902 

Янева, Велика В.

   Ръководство за упражнения по аналитична химия и инструментални методи / Велика В. Янева . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 208 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0532-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9688

57. Биологични науки. Екология

- 15 -

ЦБ 42926 

Машев, Никола П.

   Биохимия на растенията : За студ. от АУ-Пловдив / Никола П. Машев, Нанко Н. Попов, Калин И. Иванов . - София : Виденов & син, 1999 . - 269 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8319-19-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9708

- 16 -

ЦБ 42920 

Кузмова, Калинка

   Агрометеорология : Записки от лекционен курс за студ. от АУ-Пловдив / Калинка Кузмова . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2003 . - 198 с.: с ил. ; 23 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9701

- 17 -

ЦБ 42923 

Лозарство  : За студ. от АУ-Пловдив /  Под общ. ред. на Димитър Брайков . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2005 . - 408 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-517-001-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9705

- 18 -

ЦБ 42918 

Ташев, Александър Н.

   Ботаника / Александър Н. Ташев, Димитър Д. Коларов . - София : Дионис, 2007 . - 300 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-8496-36-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9699

- 19 -

ЦБ 42917 

Митов, Петър

   Овощарство : За студ. от АУ-Пловдив / Петър Митов, Гено Пепелянков, Дяко Дяков . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2008 . - 424 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-517-059-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9698

- 20 -

ЦБ 42932 

Гарнизов, Васил

   Ловци на умове: Ч. I - : Лекции по антропология / Васил Гарнизов, Цвете Лазова . - София : Нов български унив., 2008 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-535-500-4 

   Ч. III . - 2008 . - 203 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9714

- 21 -

ЦБ 42932 

Гарнизов, Васил

   Ловци на умове: Ч. I - : Лекции по антропология / Васил Гарнизов, Цвете Лазова . - София : Нов български унив., 2008 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-535-651-3 

   Ч. IV . - 2011 . - 158 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9715

- 22 -

ЦБ 42914 

Лечева, Иванка Н.

   Ръководство за упражнения по специална ентомология : За студ. от АУ-Пловдив / Иванка Н. Лечева, Атанаска Стоева . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2009 . - 141с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-069-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9696

- 23 -

ЦБ 42915 

Ръководство за упражнения по ентомология  : Ръководство за лаб. упр. за ВУЗ . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2009 . - 164 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-20-517-076-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9695

- 24 -

ЦБ 42924 

Чолаков, Димитър Т.

   Зеленчукопроизводство : За студ. от АУ-Пловдив / Димитър Т. Чолаков . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2009 . - 283 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-064-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9706

- 25 -

ЦБ 42922 

Ръководство по екология и опазване на агроекосистемите  : За студ. от АУ-Пловдив . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2010 . - 94 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-082-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9703

- 26 -

ЦБ 42919 

Кузманова, Йорданка

   Микробиология : За студ. от АУ-Пловдив / Йорданка Кузманова, Красимира Сапунджиева . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2011 . - 219 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-111-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9700

- 27 -

ЦБ 42925 

Попов, Владислав

   Биологично земеделие : За студ. от АУ-Пловдив / Владислав Попов, Анна Карова . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2011 . - 230 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-120-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9707

- 28 -

ЦБ 42921 

Ръководство за упражнения по лозарство  : За студ. от АУ-Пловдив /  Под ред. Лиляна Машева . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2011 . - 186 с.: с ил. ; 23 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9702

- 29 -

ЦБ 42916 

Физиология на растенията  /  Под общ. ред. на Васил Х. Керин . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2011 . - 320 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-100-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9697

62 Техника. Технически науки

- 30 -

ЦБ II. 2770 

Hybrid Drives, Fuel Cells and Alternative Fuels  . - Plochingen : Robet Bosch GmbH, 2008 . - 95 p.: with ill ; 29 cm

   

   ISBN 978-86522-437-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9661

620. 9 Обща енергетика

- 31 -

ЦБ 42927 

Земеделска енергетика : Ч.1-  : Ръководство за упражнения по механизация на земеделието . - Пловдив : АИ на Аграрен Университет, 2001- . - 23 см

   

   ISBN 954-20- 

   Ч. 1. . - 2001 . - 102 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9709

621 Maшиностроене. Транспорт

- 32 -

ЦБ 42929 

Колев, Кольо

   Експлоатация на машинно-тракторния парк : За студ. от АУ-Пловдив / Кольо Колев . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Дионис . - 223 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8496-25-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9711

- 33 -

ЦБ 42895 

Корякин, Виталий И.

   От астролябии к навигационным комплексам : Научно-попуярное изд. / Виталий И. Корякин, Альберт А. Хребтов . - Санкт-Петербург : Судостроение, 1994 . - 240 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-7355-0313-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9675

- 34 -

ЦБ 42892 

Вагущенко Л. Л.

   Интегрированные системы ходового мостика / Леонид Л. Вагущенко . - Одесса : Латстар, 2003 . - 170 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 966-8028-34-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9672

- 35 -

ЦБ 42894 

Жуков, Юрий Д.

   Мореходные качества корабля: Ч.1- : Уч. пособие / Юрий Д. Жуков, Валентин П. Шестопал . - Николаев : Изд-во НГГУ им. П. Могилы, 2003- . - 20 см

   

   ISBN 966-7458-83-0 

   Ч. 1.[Раздел1]. Основы теории. [Статика корабля] . - 2003 . - 68с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9674

- 36 -

ЦБ 42897 

Вагущенко, Леонид Л.

   Судовые навигационно-информационные системы / Леонид Л. Вагущенко . - Одесса : Феникс, 2004 . - 302 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 966-8289-58-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9677

- 37 -

ЦБ 42898 

Судовые установки отчистки нефтосодержащих вод. Методы и схемы очистки, устройство и эксплуатация  : Уч. пособие . - Одесса : Феникс, 2004 . - 44 с.; с ил. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9682

- 38 -

ЦБ 42899 

Судовые установки отчистки сточных вод: способы очистки, устройство и эксплуатация  : Уч. пособие . - Одесса : Феникс, 2004 . - 56 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 966-8289-46-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9683

- 39 -

ЦБ II. 2768 

Electronic Transmission Control ETC  . - Plochingen : Robet Bosch GmbH, 2004 . - 114 p.: with ill ; 29 cm

   

   ISBN 3-934584-79-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9660

- 40 -

ЦБ 42891 

Вагущенко Л. Л.

   Бортовые автоматизированные системы контроля мореходности / Леонид Л. Вагущенко, Александр Л. Вагущенко, Сергей И. Заичко . - Одесса : Феникс, 2005 . - 274 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 966-8631-16-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9671

- 41 -

ЦБ 42893 

Катанович, Андрей А.

   Комплексы и системы связи надводных кораблей / Андрей А. Катанович, Генадий С. Нероба . - Санкт-Петербург : Судостроение, 2006 . - 312 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-7355-0689-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9673

- 42 -

ЦБ 42887 

Gasoline-Engine Management.  : Systems and Components. Bifuel-Motronic . - 3 th.ed. . - Cambridge : Bentley Publishers, 2006 . - 358 p.: with ill. ; 25 cm

   Robet Bosch GmbH

   ISBN 0-8376-1390-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9658

- 43 -

ЦБ 42888 

Safety, Comfort and Convieniece Systems  : Function, regulation and components. Communicaton systems . - Cambridge : Bentley Publishers, 2006 . - 399 p.: with ill. ; 25 cm

   Robet Bosch GmbH

   ISBN 0-8376-1391-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9659

- 44 -

ЦБ 42886 

Automotive Electrics. Automotive Electronics.  : Systems and components. Networking, Hybrid drive . - 5th ed. . - Cambridge : Bentley Publishers, 2007 . - 530 p.: with ill. ; 25 cm . -  (Robet Bosch GmbH)

   Robet Bosch GmbH

   ISBN 978-0-8376-1541-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9657

- 45 -

ЦБ 42896 

Вагущенко, Леонид Л.

   Системы автоматического управления движением судна : Учебник для вузов / Леонид Л. Вагущенко, Миколай М. Цимбал . - Одесса - Москва : Феникс - ТрансЛит, 3 прераб. и доп. изд. . - 376 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-438-033-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9676

621. 37 Радиотехника

- 46 -

ЦБ 42890 

Автоматизированные системы мониторинга судоходства  . - Санкт-Петербург : Судостроение, 2003 . - 248 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-7355-0637-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9670

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 47 -

ЦБ 42903 

Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп`ютерних технологій навчання Ч. ІІ  : Ч. ІІ: Учбовий підручник . - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002 . - 360 с. с ил. ; 23 см

   

   ISBN 966-7691-45-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9689

681. 3 Изчислителна техника

- 48 -

ЦБ 42911 

Тодорова, Магдалина

   Сборник от задачи по програмиране на С++: В 2 ч. / Магдалина Тодорова, Петър Армянов, Калин Георгиев . - София : ТехноЛогика . - 25 см

   

   ISBN 954-9334-09-8 

   Ч.2.. Обектно-ориентирани програмиране . - 2008 . - 528 с.: с ил. + CD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9679

- 49 -

ЦБ 42907 

Апу, Ашок

   Администриране и защита на Apache Server / Ашок Апу . - София : Дуо Дизайн, 2004 . - 448 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8396-19-X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9684

- 50 -

ЦБ 42901 

Булиев, И.

   Микропроцесорна схемотехника : Ръководство за лабораторни упражнения / И. Булиев, Е. Беков, Г. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 114 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0531-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9687

- 51 -

ЦБ 42909 

Жечева, Веселина

   Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle / Веселина Жечева, Николай Николов, Даниела Орозова . - Бургас : "Божич" 2011, 2011 . - 110 с. с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9925-43-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9691

8 Езикознание. Филология

- 52 -

ЦБ II. 2772 

Savage, Alice

   Effective Academic Writing : Part 1-3 / Alice Savage, Patricia Mayer . - New York : Oxfort University Press . - 28 cm

   

   ISBN 978-0-19-430923-3 

   P.2.. The Short Essay . - 2006 . - 168 p.: with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9664

- 53 -

ЦБ II. 2772 

Savage, Alice

   Effective Academic Writing : Part 1-3 / Alice Savage, Masoud Shafiel . - New York : Oxfort University Press, 2007- . - 28 cm

   

   ISBN 978-0-19-430922-6 

   P. 1.. The Paragraph . - 2007 . - 152 p.: with ill

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9663

- 54 -

ЦБ II. 2771 

Grussendorf, Marion

   English for Presentations / Marion Grussendorf . - New York : Oxfort University Press, 2009 . - 80 p.: with ill ; 25 cm . -  (Еxpress series)

   

   ISBN 978-0-19-457937-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9666

- 55 -

ЦБ 42889 

Swan, Michael

   Practical English Usage / Michael Swan . - 3-th ed. . - New York : Oxfort University Press, 2009 . - 658 p.: with ill ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-19-442099-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9669

9 География. Биографии. История

- 56 -

ЦБ 42910 

Библиотеката в новото хилядолетие  : 125 години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна 1883 - 2008 . Сборник /  Състав. Емилия Веселинова Милкова . - Варна : "Славена" - Варна, 2008 . - 224 с. с ил. ; 20 см + CD

   

   ISBN 978-954-91526-2-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9692

- 57 -

ЦБ 42939 

Пантев, Андрей

   История на модерния свят / Андрей Пантев, Христо Глушков, Радослав Мишев . - Велико Търново : АБАГАР, 2010 . - 783 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-427-901-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9721

- 58 -

ЦБ 42906 

Под синия флаг на спомагателните кораби . 60 години 18-и Дивизион кораби със спомагателно назначение  : Спомени на ветерани, офицери, старшини, матроси и цивилни служители в поделение 28580 - Варна Кораби със спомагателно назначение . - Варна : "Колор Принт - ПАК" - Варна, 2011 . - 272 с. с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-760-230-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9690


 Индекс по АВТОРИ

Андреев, Радослав 23 
Апу, Ашок 49 
Армянов, Петър 48 
Беков, Е. 50 
Благоева, Сребра 9 
Брайков, Димитър 17 
Булиев, И. 50 
Вагущенко, Александр Л. 40 
Вагущенко, Леонид Л. 34 36 40 45 
Вермюлин, Стефани 1 
Галтунг, Йохан 4 
Гарнизов, Васил 20 21 
Генев, Добчо Ж. 9 
Георгиев, Калин 48 
Глушков, Христо 57 
Дамянов, Дамян 12 
Дроа Роже - Пол 2 
Дяков, Дяко 19 
Ермошкин, Николай Г. 37 38 
Жечева, Веселина 51 
Жуков, Юрий Д. 35 
Заичко, Сергей И. 40 
Иванов, Калин И. 15 
Карагяурова, Даниела И. 6 
Карнеги, Дейл 3 
Карова, Анна 27 
Катанович, Андрей А. 41 
Керин, Васил Х. 29 
Коларов, Димитър Д. 18 
Колев, Кольо 32 
Константинова, Елена 2 
Корякин, Виталий И. 33 
Кром, Майкъл А. 3 
Кузманова, Йорданка 26 
Кузмова, Калинка 16 
Лазова, Цвете 20 21 
Лечева, Иванка Н. 22 
Ливайн, Стюарт Р. 3 
Маринич, А. Н. 46 
Машев, Никола П. 15 
Машева, Лиляна 28 
Милкова, Емилия Веселинова 56 
Митов, Петър 19 
Мишев, Радослав 57 
Нероба, Генадий С. 41 
Николов, Г. 50 
Николов, Николай 51 
Орозова, Даниела 51 
Пантев, Андрей 57 
Пенчев, Петър Р. 10 11 
Пепелянков, Гено 19 
Попов, Владислав 25 27 
Попов, Димитър 31 
Попов, Нанко Н. 15 
Прев. от англ. 1 5 
Прев. от фр. 2 
Сапунджиева, Красимира 26 
Спасов, Кирил 7 
Ставрева-Костадинова, Полина 8 
Стоева, Атанаска 22 
Стоицова, Елица 1 
Стоянова, Пенка 13 
Ташев, Александър Н. 18 
Тодорова, Магдалина 48 
Хребтов, Альберт А. 33 
Цимбал, Миколай М. 45 
Чолаков, Димитър Т. 24 
Шестопал, Валентин П. 35 
Янева, Велика В. 14 
Grussendorf, Marion 54 
Mayer, Patricia 52 
Savage, Alice 52 53 
Shafiel, Masoud 53 
Swan, Michael 55 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизированные системы мониторинга судоходства 46 
Агрометеорология 16 
Администриране и защита на Apache Server 49 
Библиотеката в новото хилядолетие 56 
Биологично земеделие 27 
Биохимия на растенията 15 
Бортовые автоматизированные системы контроля мореходности 40 
Ботаника 18 
Висша математика : Ч.1-2 9 
Гравитационното поле е вторично електромагнитно поле (гравитационно - електромагнитна динамика ) 10 
Диалог за етиката 2 
Експлоатация на машинно-тракторния парк 32 
Електронно и дистанционно обучение чрез системата Moodle 51 
Зеленчукопроизводство 24 
Земеделска енергетика : Ч.1- 31 
Интегрированные системы ходового мостика 34 
История на модерния свят 57 
Комплексы и системы связи надводных кораблей 41 
Лидерът в теб 3 
Ловци на умове: Ч. I - 20 21 
Лозарство 17 
Металознавство і термічна обробка металів і сплавів із застосуванням комп`ютерних технологій навчання Ч. ІІ 47 
Микробиология 26 
Микропроцесорна схемотехника 50 
Мореходные качества корабля: Ч.1- 35 
Овощарство 19 
Основи и методи на социалната работа 8 
От астролябии к навигационным комплексам 33 
Под синия флаг на спомагателните кораби . 60 години 18-и Дивизион кораби със спомагателно назначение 58 
Просоциалното поведение като междуличностно отношение 6 
Разрешаване на конфликти и двете плюс още нещо: увод към работата с конфликти 4 
Рационална физика само с една детерминирана теоретична основа 11 
Ръководство за упражнения по аналитична химия и инструментални методи 14 
Ръководство за упражнения по ентомология 23 
Ръководство за упражнения по лозарство 28 
Ръководство за упражнения по специална ентомология 22 
Ръководство по екология и опазване на агроекосистемите 25 
Сборник от задачи по програмиране на С++: В 2 ч. 48 
Системы автоматического управления движением судна 45 
Социален мениджъмънт 7 
Судовые установки отчистки нефтосодержащих вод. Методы и схемы очистки, устройство и эксплуатация 37 
Судовые навигационно-информационные системы 36 
Судовые установки отчистки сточных вод: способы очистки, устройство и эксплуатация 38 
Техническа механика. Ръководство за курсови задачи 12 
Физиология на растенията 29 
Химия 13 
[ИKю] EQ Емоционална интелигентност за всеки 1 
[Харвард] Harward Business Reveiw за управление на проекти 5 
Automotive Electrics. Automotive Electronics. 44 
Effective Academic Writing : Part 1-3 52 53 
Electronic Transmission Control ETC 39 
English for Presentations 54 
Gasoline-Engine Management. 42 
Hybrid Drives, Fuel Cells and Alternative Fuels 30 
Practical English Usage 55 
Safety, Comfort and Convieniece Systems 43 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автомобили. Автомобилостроене 30 39 42 43 44 
Аналитична химия 14 
Английски език 52 53 54 55 
антропология 20 21 
Библиотечно дело. Библиотекознание 56 
Ботаника 18 29 
Висша математика 9 
Вредитeли на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 22 23 
Градинарство 19 28 
Електромагнетизъм 10 
Етика. Учение за морала 2 
История 57 
Компютърни системи и мрежи 51 
Корабоплаване 58 
Металознание 47 
Микробиология 26 
Микропроцесорна техника 50 
Морско корабоплаване 34 40 41 45 58 
Навигация 33 36 
Области на приложение на радиосъобщителната техника 46 
Обща екология 25 
Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 17 24 27 
Програмиране за електронно изчислителни машини 49 
Програмиране на програмни езици 48 
Психология 1 3 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство.Градинарство.Зеленчукопроизводство 15 
Селско стопанство 25 
Селскостопанска енергетика. Селскостопански транспорт ; Вж и 629.114.2 31 32 
Селскостопанска метеорология 16 
Социология 4 6 7 8 
Средства на водния транспорт. Плавателни съдове. Корабостроене. 35 37 38 
Техническа механика 12 
Управление. Ръководство. Начини и методи на управление 5 
Физика 11 
Хидроенергетика 38 
Химия 13 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аварийно-спасителен отряд 58 
английски език 52 53 54 55 
антропология 20 21 
библиотека 56 
биология 15 18 19 22 23 26 29 
висша математика 9 
ВМС 58 
воден транспорт 35 37 38 
водолаз 58 
гравитационно поле 10 
градинарсво 28 
дивизион 58 
дистанционно обучение 51 
елекромагнитен 10 
електронно обучение 51 
енергетика 31 
етика 2 
ефект на Хабъл 10 
зоология 22 23 
изчислителна техника 49 
интелект 1 
история 57 
история на модерния свят 57 
катер 58 
корабоплаване 34 40 
корабостроене 46 
лоции 34 40 
магнитна енергия 11 
метали 47 
металознание 47 
метеорология 16 
микропроцесори 50 
морско корабоплаване 41 45 
навигация 33 36 
обектно-ориентирано програмиране 48 
подводно рязане 58 
програмиране 49 
програмни езици 48 
проекти 5 
психология 1 3 
радиотехника 46 
разрешаване на конфликти 4 
растения 15 19 
регионална библиотека 56 
селско стопанство 17 24 25 27 31 32 
социализация 6 
социология 4 6 7 8 
сплави 47 
спомагателни кораби 58 
схемотехника 50 
термична обработка 47 
техническа механика 12 
транспорт 32 33 36 41 45 
управление 5 
физика 11 
формална логика 11 
хидроенергетика 38 
химия 13 14 
"Пенчо Славейков" 56 
alternative fuels 30 
automotive 42 43 
automotive electrics 44 
automotive electronics 44 
convieniece systems 43 
electronic trasmission control 39 
gasoline-engine 42 
hybrid drives 30 
Moodle 51