-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 42950 

Татьозов, Тотко

   Психодиагностика на детското развитие / Тотко Татьозов, Надежда Витанова . - София : Веда Словена-Ж.Г., 2004 . - 264 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-8519-71-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9734

- 2 -

ЦБ 42954 

Рангелова, Емилия

   Методи на социалната работа : Учебник за студ. от спец. "СД" / Емилия Рангелова, Гинка Механджийска . - Габрово : Екс-Прес, 2009 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-013-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9743

- 3 -

ЦБ 42952 

Калчев , Пламен

   Скали за агресия в юношеска възраст: Ч.1- / Пламен Калчев . - София : Изток-Запад, 2010 - . - 22 см

   

   ISBN 954-321-649-9 

   Ч.2.. Злопаметност и отмъстителност, поведение в проблемни социални ситуации, екстернализирани проблеми на развитието, емпатия, морална неангажираност . - 2010 . - 525 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9741

- 4 -

ЦБ 42957 

Гецфелд, Андрю

   Анормална психология. Сборник случаи : Една нова перспектива / Андрю Гецфелд . - София : Изток-Запад, 2011 . - 344 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-321-794-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9746

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 5 -

ЦБ 42723ЦБ 42723-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция "Взаимодействието-теория и практика:ключови проблеми и решения" 

   Сборник доклади....., Бургас, 24-25 юни 2011 г. . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-81-2 

   Т.4. . - 2011 . - 455 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9761

- 6 -

ЦБ 41216 

Ръководство за изследване на детето: Ч.1-  /  Под ред. Борис Минчев . - София : Веда Словена-Ж.Г. . - 26 см

   

   ISBN 954-8510-84-7 

   Ч.2. . - 2004 . - 416 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9735

- 7 -

ЦБ 42948 

Матеева, Мария

   Разработване и управление на проекти по европейски програми / Мария Матеева . - София : Лаков ПРЕС, 2007 . - 93 с. ; 22 см

   

   ISBN 984-483-069-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9749

- 8 -

ЦБ 42951 

Механджийска , Гинка

   Интервюирането в социалната работа / Гинка Механджийска . - София : Изток-Запад, 2008 . - 328 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-321-488-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9737

- 9 -

ЦБ 42963 

Нунев, Сашо Т.

   Антидискриминационна и антипотискаща социална работа. Съвременна теория и практика / Сашо Т. Нунев . - Велико Търново : Парадигма, 2009 . - 664 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-096-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9754

- 10 -

ЦБ 42953 

Александрова, Наталия

   Стареенето. Психологически особености / Наталия Александрова . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2010 . - 235 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-07-300402 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9742

- 11 -

ЦБ II. 2776 

Инветиционен анализ и портфейлна оптимизация: теория и практика

   Инвестиционен анализ и портфейлна оптимизация: теория и практика : Сборник . - Варна : ИК МОРЕ, 2010 . - 150 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9722-13-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9777

- 12 -

ЦБ 42962 

Манасиева, Тони

   Девиантно и делинквентно поведение на децата : Учебно помагало / Тони Манасиева . - София : Изток-Запад, 2010- . - 23 см

   

   ISBN 954-321-745-8 

   [Кн.1.]. Основи за превенция и корекция . - 2010 . - 104 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9572

- 13 -

ЦБ 42723ЦБ 42723-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция "Взаимодействието-теория и практика:ключови проблеми и решения" 

   Сборник доклади....., Бургас, 24-25 юни 2011 г. . - Бургас : БСУ, 2011 . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-78-2 

   Т.1. . - 2011 . - 511 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9758

- 14 -

С 304 / Н.26 

Наръчник по социално и здравно осигуряване 2011. Коментар. В над 100 примера от практиката. В над 100 казуса от практиката  . - София : Нова звезда, 2011 . - 450 с.: с ил. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9733

- 15 -

ЦБ 42949 

Социално осигуряване 2011 година. Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Осигурителни права по силата на европейски регламенти и международни договори  . - София : ИК"Труд и право", 2011 . - 975 с. ; 23 см

   

   ISBN 1312-9562 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9736

34. Право

- 16 -

ЦБ 42723ЦБ 42723-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция "Взаимодействието-теория и практика:ключови проблеми и решения" 

   Сборник доклади....., Бургас, 24-25 юни 2011 г. . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-79-9 

   Т.2. . - 2011 . - 250 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9759

- 17 -

ЦБ 42956 

Цанков, Веселин Х.

   Бежанско право / Веселин Х. Цанков . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2006 . - 272 ; 20 см

   

   ISBN 954-715-329-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9745

- 18 -

ЦБ 42960 

Бъчварова, Маргарита

   Търговско право : Учебник за студ.от ИУ- Варна / Маргарита Бъчварова, Радослав Рачев . - Варна : Издателство "Наука и икономика", 2011 . - 250 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0519-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9748

- 19 -

ЦБ 42959 

Търговско право  : Задачи, казуси, тестове . - Варна : Издателство "Наука и икономика", 2011 . - 215 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0520-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9747

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 20 -

ЦБ 42703ЦБ 42703-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция"Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Бургас 

   Сборник доклади....., Бургас, 25-26 юни 2010 г. . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-71-3 

   Т.2. . - 2010 . - 389 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9756

- 21 -

ЦБ 42703ЦБ 42703-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция"Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Бургас 

   Сборник доклади....., Бургас, 25-26 юни 2010 г. . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-72-0 

   Т.3. . - 2010 . - 527 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9757

- 22 -

ЦБ 42307-К 
 Бургаски Свободен Университет.Научна конференция с международно участие "Икономика на знанието-възможности и предизвикателства пред висшето образовани 

   Сборник доклади..,Бургас,13-15 юни 2008: Т. 1-3 . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-954-9370-62-1 

   Т.2. . - 2008 . - 322 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9770

- 23 -

ЦБ 42307-К 
 Бургаски Свободен Университет.Научна конференция с международно участие "Икономика на знанието-възможности и предизвикателства пред висшето образовани 

   Сборник доклади..,Бургас,13-15 юни 2008: Т. 1-3 . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-954-9370-63-8 

   Т.3. . - 2008 . - 383 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9771

- 24 -

ЦБ 42307-К 
 Бургаски Свободен Университет.Научна конференция с международно участие "Икономика на знанието-възможности и предизвикателства пред висшето образовани 

   Сборник доклади..,Бургас,13-15 юни 2008: Т. 1-3 . - Бургас : БСУ, 2008- . - 25 см

   

   ISBN 954-954-9370-61-4 

   Т.1. . - 2008 . - 352 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9769

- 25 -

ЦБ 42703ЦБ 42703-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция"Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Бургас 

   Сборник доклади....., Бургас, 25-26 юни 2010 г. . - Бургас : БСУ, 2010- . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-72-0 

   Т.1. . - 2010 . - 326 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9755

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 26 -

ЦБ 42932 

Ловци на умове : Ч.1-  : Лекции по антропология /  Състав. Пламен Бочков . - София : НБУ, 2001- . - 22 см

   

   ISBN 954-535-251-5 

   [Ч].1. . - 192 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9738

- 27 -

ЦБ 42932 

Ловци на умове : Ч.1-  : Лекции по антропология /  Състав. Магдалена Елчинова . - София : НБУ, 2001- . - 22 см

   

   ISBN 954-535-305-8 

   Ч.2. . - 2003 . - 135 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9740

- 28 -

ЦБ 42945 

Lawler, Gregory F.

   Introduction to Stochastic Processes / Gregory F. Lawler . - 2 th ed. . - New York : Chapman & Hall/CRC, 2006 . - 234 p.: with ill. ; 24 cm

   

   ISBN 978-158488-561-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9729

53. Физика

- 29 -

ЦБ 42940 

Ogoyski, A. I.

   General Physics / A. I. Ogoyski . - Varna : TU-Varna, 2011 . - 120 p.: with ill. ; 20 cm

   

   ISBN 954-20-0535-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9722

57. Биологични науки. Екология

- 30 -

ЦБ 42969 

Киров, Димитър Г.

   Инженерна екология : Учебник за машиностр. спец. на ВУЗ / Димитър Г. Киров . - София : Техника, 2011 . - 216 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-03-0696-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9775

62 Техника. Технически науки

- 31 -

ЦБ 42723ЦБ 42723-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция "Взаимодействието-теория и практика:ключови проблеми и решения" 

   Сборник доклади....., Бургас, 24-25 юни 2011 г. . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-80-5- 

   Т.3. . - 2011 . - 310 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9760

- 32 -

ЦБ 42671-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '10. Габрово. 2010 

   Сборник доклади....., Габрово, 19-20 ноември 2010 г. . - Габрово : ТУ-Габрово . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.2. . - 2010 . - 458 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9766

- 33 -

ЦБ 42671-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '10. Габрово. 2010 

   Сборник доклади....., Габрово, 19-20 ноември 2010 г. . - Габрово : ТУ-Габрово . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.3. . - 2010 . - 603 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9767

- 34 -

ЦБ 42977-K 
 Университет по хранителни технологии - Пловдив. Нучна конференция с междунар.участие"Хранителна наука,техника и технологии 2008" .LV . Пловдив.2008 

   Научни трудове...., Пловдив, 19-20октомври. 2007 . - Пловдив : Студио 2000, 2007 . - 25 см

   

   ISBN 0477-0250 

   Свит.1. . - 2007 . - 510 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9786

- 35 -

ЦБ 42977-K 
 Университет по хранителни технологии - Пловдив. Нучна конференция с междунар.участие"Хранителна наука,техника и технологии 2008" .LV . Пловдив.2008 

   Научни трудове...., Пловдив, 19-20 октомври. 2007 . - Пловдив : Студио 2000, 2007 . - 25 см

   

   ISBN 0477-0250 

   Свит.3. . - 2007 . - 375 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9787

- 36 -

ЦБ 42671-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '10. Габрово. 2010 

   Сборник доклади....., Габрово, 19-20 ноември 2010 г. . - Габрово : ТУ-Габрово, 2010- . - 25 см

   

   ISBN 1313-230 X 

   Т.1. . - 2010 . - 553 с.: с ил. + CD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9765

- 37 -

ЦБ 42966 

Славчев Емил

   Топлотехнически измервания : Учебник за студ. от спец."КММ" и "ТТ" на ТУ-Варна / Емил Славчев . - Варна : Малео-63, 2011 . - 272 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 954-9331-19-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9768

- 38 -

ЦБ 42958ЦБ 42958-К
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '11. Габрово. 2007 

   Сборник доклади... ,Габрово,18-19 ноем.2011: В 3. т. . - Габрово : ТУ-Габрово, 2011 . - 25 cm

   

   ISBN 1313-230-X 

   Т.2. . - 2011 . - 452 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9752

- 39 -

ЦБ 42958ЦБ 42958-К
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '11. Габрово. 2007 

   Сборник доклади... ,Габрово,18-19 ноем.2011: В 3. т. . - Габрово : ТУ-Габрово, 2011 . - 25 см

   

   ISBN 1313-230-X 

   Т.3. . - 2011 . - 571 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9753

- 40 -

ЦБ 42976-K 
 Университет по хранителни технологии - Пловдив. Нучна конференция с междунар.участие"Хранителна наука,техника и технологии 2011" .LVIII Пловдив.2011 

   Научни трудове...., Пловдив, 14-15 октомври. 2011. . - Хасково : Полиграфюг, 2011 . - 25 см

   

   ISBN 0477-0250 

   Свит.1. . - 2011 . - 551 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9783

- 41 -

ЦБ 42976-K 
 Университет по хранителни технологии - Пловдив. Нучна конференция с междунар.участие"Хранителна наука,техника и технологии 2011" .LVIII Пловдив.2011 

   Научни трудове...., Пловдив, 14-15 октомври. 2011. . - Хасково : Полиграфюг, 2011 . - 25 см

   

   ISBN 0477-0250 

   Свит.2. . - 2011 . - 511 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9784

- 42 -

ЦБ 42976-K 
 Университет по хранителни технологии - Пловдив. Нучна конференция с междунар.участие"Хранителна наука,техника и технологии 2011" .LVIII Пловдив.2011 

   Научни трудове...., Пловдив, 14-15 октомври. 2011. . - Хасково : Полиграфюг, 2011 . - 25 см

   

   ISBN 0477-0250 

   Свит.3. . - 2011 . - 471 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9785

- 43 -

ЦБ 42958ЦБ 42958-К
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '11. Габрово. 2007 

   Сборник доклади... ,Габрово,18-19 ноем.2011: В 3. т. . - Габрово : ТУ-Габрово, 2011- . - 25 см

   

   ISBN 1313-230-X 

   Т.1. . - 2011 . - 580 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9751

621 Maшиностроене. Транспорт

- 44 -

ЦБ 42942 

Cengel, Yunus A.

   Introduction to Thermodinamics and Heat Transfer / Yunus A. Cengel . - 2 th ed. . - New York : McGraw-Hill, 2008 . - 858 p.: with ill. ; 25 cm + CD

   

   ISBN 10:0-07-338017-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9726

- 45 -

ЦБ 42946 

Nag, P K

   Engineering Thermodinamics / P K Nag . - 4 th ed. . - New Delhi : McGraw-Hill, 2088 . - 804 p.: with ill. ; 23 cm

   

   ISBN 10:0-07-026062-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9731

621. 3 Електротехника

- 46 -

ЦБ 42444 

Димитров, Любомир

   Електромеханични устройства : Учебник за спец. "АИУТ", "Е", "КТТ" на ТУ-Варна / Любомир Димитров, Стефка Кантурска . - Варна : Колор-Принт, 2009 . - 292 с.: с ил. ; 24 сн

   

   ISBN 954-760-166-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9739

- 47 -

ЦБ 42941 

Aprahamian, Bohos

   Electromechanical Devices : Laboratory manual / Bohos Aprahamian, Maik Streblau, Todor Penev . - Varna : TU-Varna, 2011 . - 140 p.: with ill. ; 20 cm

   

   ISBN 954-20-0536-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9723

621. 31 Електроенергетика

- 48 -

ЦБ II. 2773 

Андреев, Стоян

   Системи за управление и защита на електроенергийни обекти : Учебно пособие за студ. от спец."ЕЕ" на ТУ-Варна / Стоян Андреев . - Варна : ТУ-Варна, 2011 . - 230 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0534-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9724

621. 38 Електроника

- 49 -

ЦБ 42967 

Фердинандов, Ервин

   Вероятностни и статистически методи в комуникациите: Ч.1- : Учебник / Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева . - София : СИЕЛА . - 23 см

   

   ISBN 954-649-836-Х 

   Ч.2 . - 2005 . - 363 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9773

- 50 -

ЦБ 42967 

Фердинандов, Ервин

   Вероятностни и статистически методи в комуникациите: Ч.1- : Учебник / Ервин Фердинандов, Боряна Печеджиева . - София : СИЕЛА, 2005 - . - 23 см

   

   ISBN 954-649-835-1 

   Ч.1 . - 2005 . - 423 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9772

- 51 -

ЦБ 42968 

Стоянов, Петър

   Електронно разузнаване / Петър Стоянов . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2011 . - 334 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-322-324-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9774

629. 128 Корабостроене

- 52 -

ЦБ 42907 

Апостолов, Васил С.

   Вибрации на кораба : Учебник за спец. "Корабостроене" на ТУ-Варна / Васил С. Апостолов . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 244 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-449-543-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9727

681. 3 Изчислителна техника

- 53 -

ЦБ 42970 

Тенчев, Йордан

   [Мюпад] MuPAD Новият символен мотор на MATLAB / Йордан Й. Тончев . - София : Техника, 2011 . - 368 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-03-0698-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9776

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 54 -

ЦБ 42947 

Saha, S K

   Introduction to Robotics / S K Saha . - New Delhi : McGraw-Hill, 2008 . - 371 p.: with ill. ; 23 cm

   

   ISBN 10:0-07-066900-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9730

- 55 -

ЦБ 42943 

Gopal, M.

   Digital Control and State Variable Methods. Conventional and Intelligent Control Systems / M. Gopal . - 3 th ed. . - New Delhi : McGraw-Hill, 2009 . - 785 p. : with ill. ; 25 cm

   

   ISBN 10:0-07-0668809 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9725

Строителство. Нормативни документи

- 56 -

ЦБ 42973 

Наредба I з - 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар . [ В сила от 05.06.2010 г.]  : Раздел I : общи нормативни документи . - София : Блестящ Факел . - 19 см . -  (Библиотека на проектанта, строителя и инвеститора)

   

   Кн.27. . - 2010 . - 396 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9780

- 57 -

ЦБ 42972 

Наредба № 1 Проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради .[ В сила от 19.09.2010 ]  : Раздел II : нормативни документи за проектирането . - София : Блестящ Факел . - 19 см . -  (Библиотека на проектанта, строителя и инвеститора)

   

   Кн. 11. . - 2010 . - 96 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9779

Изкуство. Дизайн (74)

- 58 -

ЦБ 42955 

Show Design  : [Almanah] . - Cologne : daab, 2007 . - 399 p.: with ill. ; 25 cm

   

   ISBN 978-3-937718-62-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9744

- 59 -

ЦБ 42964 

Никифорова, Росица

   Интериор. История и теория / Росица Никифорова . - Варна : Славена, 2008 . - 318 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-579-724-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9762

- 60 -

ЦБ II. 2775 

Видиея, Алекс С.

   Всичко за съвременния ландшафтен дизайн / Алекс С. Видиея . - София : Книгомания, 2009 . - 600 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9817-78-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9764

- 61 -

ЦБ 42965 

Малки детски стаи  /  Ред. Мариана Егарас . - София : Книгомания, 2010 . - 191 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9817-89-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9763

8 Езикознание. Филология

- 62 -

ЦБ 42723ЦБ 42723-К
 Бургаски свободен университет. Международна конференция "Взаимодействието-теория и практика:ключови проблеми и решения" 

   Сборник доклади....., Бургас, 24-25 юни 2011 г. . - Бургас : БСУ . - 25 см

   

   ISBN 954-9370-81-2 

   Т.4. . - 2011 . - 455 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 9761

- 63 -

ЦБ 42975 

Swan, Michael

   Practical English Usage : Diagnostic Tests / Michael Swan . - 3th ed. . - London : Oxford University Press, 2011 . - 191 p. : with ill. ; 24 cm + Answer Key

   

   ISBN 978-0-19-431170-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9782

9 География. Биографии. История

- 64 -

ЦБ 42961 

Цуракав, Ангел

   Управляващите политически партии в България [1879 - 2010] : [Алманах] / Ангел Цуракав . - София : Изток-Запад, 2010 . - 680 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-321-752-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9750


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Наталия 10 
Андреев, Стоян 48 
Апостолов, Васил С. 52 
Бочков, Пламен 26 
Бъчварова, Маргарита 18 19 
Видиея, Алекс С. 60 
Витанова, Надежда 1 
Гецфелд, Андрю 4 
Димитров, Любомир 46 
Егарас, Мариана 61 
Елчинова, Магдалена 27 
Калчев , Пламен 3 
Кантурска, Стефка 46 
Киров, Димитър Г. 30 
Манасиева, Тони 12 
Матеева, Мария 7 
Механджийска , Гинка 2 8 
Минчев, Борис 6 
Никифорова, Росица 59 
Нунев, Сашо Т. 9 
Пачеджиева, Боряна 49 
Петрова, Милена 14 
Печеджиева, Боряна 50 
Попчев, Иван П. 11 
Прев. от англ. 4 
Рангелова, Емилия 2 
Рачев, Радослав 18 
Славчев, Емил 37 
Стоянов, Петър 51 
Татьозов, Тотко 1 
Тончев, Йордан Й. 53 
Фердинандов, Ервин 49 50 
Цанков, Веселин Х. 17 
Цуракав, Ангел 64 
Aprahamian, Bohos 47 
Baker, David 63 
Cengel, Yunus A. 44 
Gopal, M. 55 
Lawler, Gregory F. 28 
Nag, P K 45 
Ogoyski, A. I. 29 
Penev, Todor 47 
Saha, S K 54 
Streblau, Maik 47 
Swan, Michael 63 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анормална психология. Сборник случаи 4 
Антидискриминационна и антипотискаща социална работа. Съвременна теория и практика 9 
Бежанско право 17 
Вероятностни и статистически методи в комуникациите: Ч.1- 49 50 
Вибрации на кораба 52 
Всичко за съвременния ландшафтен дизайн 60 
Девиантно и делинквентно поведение на децата 12 
Електромеханични устройства 46 
Електронно разузнаване 51 
Инвестиционен анализ и портфейлна оптимизация: теория и практика 11 
Инженерна екология 30 
Интервюирането в социалната работа 8 
Интериор. История и теория 59 
Ловци на умове : Ч.1- 26 27 
Малки детски стаи 61 
Методи на социалната работа 2 
Наредба I з - 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар . [ В сила от 05.06.2010 г.] 56 
Наредба № 1 Проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради .[ В сила от 19.09.2010 ] 57 
Наръчник по социално и здравно осигуряване 2011. Коментар. В над 100 примера от практиката. В над 100 казуса от практиката 14 
Научни трудове...., Пловдив, 14-15 октомври. 2011. 40 41 42 
Научни трудове...., Пловдив, 19-20 октомври. 2007 35 
Научни трудове...., Пловдив, 19-20октомври. 2007 34 
Психодиагностика на детското развитие 1 
Разработване и управление на проекти по европейски програми 7 
Ръководство за изследване на детето: Ч.1- 6 
Сборник доклади..,Бургас,13-15 юни 2008: Т. 1-3 22 23 24 
Сборник доклади... ,Габрово,18-19 ноем.2011: В 3. т. 38 39 43 
Сборник доклади....., Бургас, 24-25 юни 2011 г. 5 13 16 31 62 
Сборник доклади....., Бургас, 25-26 юни 2010 г. 20 21 25 
Сборник доклади....., Габрово, 19-20 ноември 2010 г. 32 33 36 
Системи за управление и защита на електроенергийни обекти 48 
Скали за агресия в юношеска възраст: Ч.1- 3 
Социално осигуряване 2011 година. Държавно обществено осигуряване. Допълнително социално осигуряване. Осигурителни права по силата на европейски регламенти и международни договори 15 
Стареенето. Психологически особености 10 
Топлотехнически измервания 37 
Търговско право 18 19 
Управляващите политически партии в България [1879 - 2010] 64 
[Мюпад] MuPAD Новият символен мотор на MATLAB 53 
Digital Control and State Variable Methods. Conventional and Intelligent Control Systems 55 
Electromechanical Devices 47 
Engineering Thermodinamics 45 
General Physics 29 
Introduction to Robotics 54 
Introduction to Stochastic Processes 28 
Introduction to Thermodinamics and Heat Transfer 44 
Practical English Usage 63 
Show Design 58 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Английски език 63 
Антропология 26 27 
Висше образование 20 21 22 23 24 25 
Дизайн 58 
Динамика и развитие на икономиката 11 
Екология 30 
Експериментална психология. Психологически изследвания 4 
Електроенергетика 48 
Електроника 51 
Електротехника 46 47 
Икономика 13 
История на България 64 
Корабостроене 52 
мат 55 
Математическа статистика 28 
Международно право 17 
Оптоелектроника 49 50 
Право 16 
Приложно изкуство. Интериор. Дизайн 59 60 61 
Програмиране за електронно изчислителни машини 53 
проекти 7 
Психология 1 3 6 
Роботи. Манипулатори. Промишлени роботи 54 
Социална политика 14 15 
Социално поведение. Социална психология 2 9 12 
Социология 5 8 10 62 
Строителство 56 57 
Термодинамика 44 
Техника. Технически науки 31 32 33 36 38 39 43 
Топлотехника 37 44 45 
Търговско право 18 19 
Физика 29 
Филология 5 62 
Хранително-вкусова промишленост 34 35 40 41 42 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматика 54 
английски език 63 
антропология 26 27 
висше образование 20 21 22 23 24 25 
дете 1 
европейски 7 
екология 30 
електроенергетика 48 
електроника 51 
електротехника 46 47 
изкуство 59 60 61 
икономика 11 13 22 23 
историческа хронология 64 
комуникации 5 49 50 62 
корабни устройства 52 
математическа статистика 28 49 50 51 
научни изследвания 20 21 25 
оптоелектроника 49 50 51 
право 16 17 18 19 
програмиране 53 
проекти 7 
психологически изследвания 6 
психология 1 3 4 
публична администрация 16 
роботи 54 
социална политика 14 15 
социална психология 2 3 6 9 10 12 
социална работа 8 
социология 5 62 
стареене 10 
строителство 56 57 
теория на вероятностите 51 
техника 31 32 33 36 38 39 43 
технически измервания 37 
топлотехника 37 
управление 11 
физика 29 
филология 5 62 
философия 2 4 
хранително-вкусова промишленост 34 35 40 41 42 
conventional systems 55 
design 58 
digital control 55 
heat transfer 44 
intelligent control systems 55 
MuPAD 53 
robotics 54 
stochastic processes 28 
thermodinamics 44 45