-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ II. 2787 

Сиймън, Джон Д.

   Психология / Джон Д. Сиймън, Дълас Т. Кенрик . - София : НБУ, 1994 . - 718 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 954-535-253-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10023

- 2 -

С  15/ Е.67 

Енциклопедия по психология и поведенческа наука  /  Под ред. Едуард У. Крейгхед . - 2 доп. изд. . - София : Наука и изкуство, 2008 . - 1564 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-02-0310-2 

 корица 

Сист. No: 10024

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 3 -

ЦБ 43155 

Гиглион, Рудолф

   Социологическите анкети. Теория и практика / Рудолф Гиглион, Бенджамин Металон . - София : Наука и изкуство, 2005 . - 383 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-02-0297-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10015

- 4 -

ЦБ 43147 

Владимирова, Катя И.

   Демографско развитие. Стратегии, политики и програми / Катя И. Владимирова . - София : УИ"Стопанство", 2007 . - 353 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-494-841-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10020

- 5 -

 

Коев, Йордан

   Предприемачеството / Йордан Коев . - Варна : СТЕНО, 2007 . - 335 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN ISBN 954-449-332-5 

  

Сист. No: 10013

- 6 -

ЦБ 43148 

Минков, Михаил

   "Европейци сме ний, ама....". България върху културната карта на света / Михаил Минков . - София : Класика и Стил, 2007 . - 222 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-327-040-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10021

- 7 -

ЦБ 43153 

Попов, Христо

   Трафик на жени. Причини, последствия и противодействия / Христо Попов . - София : ЛИК, 2007 . - 364 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-607-755-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10012

- 8 -

ЦБ 43159 

Господинов, Владислав

   Юноши. Девиации. Емоционална интелигентност / Владислав Господинов . - София : Изток-Запад, 2010 . - 325 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-321-709-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 3390

- 9 -

ЦБ 43156 

Симеонова, Росица

   Управление на социалната работа като дейност и система / Росица Симеонова . - София : ИБИС, 2011 . - 163 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9321-91-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10016

- 10 -

ЦБ 43154 

Славова, Ирена

   Бизнес стратегии, планове, бюджети. / Ирена Славова . - София : СИЕЛА, 2011 . - 378 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 954-28-0975-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10014

34. Право

- 11 -

ЦБ 43152 

Борисов, Орлин Н.

   Международно публично право / Орлин Н. Борисов . - София : Нова звезда, 2008 . - 692 с. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10029

- 12 -

ЦБ 43158 

Илиева, Маргарита

   Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация / Маргарита Илиева . - София : Сиби, 2009 . - 359 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-730-607-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10018

- 13 -

ЦБ 43151 

Попова, Жасмин

   Право на европейския съюз / Жасмин Попова . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2011 . - 658 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-28-0946-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10027

- 14 -

ЦБ 43157 

Зиновиева, Дарина

   Правен режим относно лицата с психически увреждания : [Административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти] / Дарина Зиновиева, Нина Гевренова . - София : СИЕЛА, 2012 . - 157 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-28-1085-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10017

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

57. Биологични науки. Екология

- 15 -

ЦБ 43170 

Керин, Васил Х.

   Следберитбена физиология : Уч. помагало / Васил Х. Керин . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2006 . - 120 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-517-013-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10035

621. 39 Съобщителна техника

- 16 -

ЦБ 43143 

Бичев, Георги

   Преносни линии : Уч. помагало за проф. гимназии / Георги Бичев . - София : Нови знания, 2012 . - 206 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2907-30-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10006

629. 128 Корабостроене

- 17 -

ЦБ 43146 

Шатров, Владимир И.

   Устройство и управление маломерным судном : Учебное пособие / Владимир И. Шатров . - Москва : ТрансЛит, 2006 . - 128 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 5-89805-074-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 1116

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 18 -

ЦБ 43171 

Попов, Кирил

   Лозарство : Учебник за студенти от ЛТУ-София / Кирил Попов . - София : Издателска къща при Лесотехническия университет, 2010 . - 484 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-332-074-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10041

- 19 -

ЦБ 43168 

Василев, Антон

   Взаимодействия на растенията с тежките метали : Уч. пособие за ВУЗ / Антон Василев . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2011 . - 152 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-112-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10036

- 20 -

ЦБ 43166 

Помология  : Учебник за АУ - Пловдив . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2012 . - 258 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-517-150-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10032

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 21 -

ЦБ 43145 

Головин, Юрий И.

   Наноидентирование и его возможности / Юрий И. Головин . - Москва : Машиностроение, 2009 . - 311 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 5-94275-476-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10009

681. 3 Изчислителна техника

- 22 -

ЦБ 43163 

Уонг, Уолъс

   [Майкрософт] Microsoft Office 2010 for Dummies / Уолъс Уонг . - София : Алекс-Софт, 2010 . - 471 с.: с ил. ; 22 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10031

Изкуство. Дизайн (74)

- 23 -

ЦБ 43162 

Цветопсихология и интериор. Езикът на цветовете в интериорните решения на XXI век  . - Via Laietana : Loft Publicationa, 2010 . - 191 с .:ил. ; 23 sm

   

   ISBN 978-954-8432-07-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10028

- 24 -

ЦБ II. 2790 

Александров, Николай

   Фундаментална теория на цветоевте : Въведение. Другият спектър на светлината / Николай Александров . - София : Изток-Запад, 2012 . - 255 с.: с ил. ; 32 см

   

   ISBN 954-619-152-110-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10034

8 Езикознание. Филология

- 25 -

ЦБ II. 2795(а) 

Hollett, Vicki

   Tech Talk. Elementary : Teacher's Book / Vicki Hollett . - New York : Oxford University Press, 1991 . - 93 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457-454-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 8755

- 26 -

ЦБ II. 2795(в) 

Sydes , John

   Tech Talk. [Elementary] : Workbook / John Sydes, Brian Cross : Oxford University Press, 2008 . - 80 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457-455-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7353

- 27 -

ЦБ II. 2800 

Campbell, Simon

   English for The Energy Industry : Express Series / Simon Campbell . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 80 p.: with ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-019-457922-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10058

- 28 -

ЦБ II. 2793(б) 

Duckworth, Michael

   Quick Work. Pre-intermediate : Workbook / Michael Duckworth . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 64 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457-294-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10044

- 29 -

ЦБ II. 2794(б) 

Duckworth, Michael

   Quick Work. Intermediate : Workbook / Michael Duckworth . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 64 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457298-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10048

- 30 -

ЦБ II. 2792(в) 

Grant , David

   Quick Work. Elementary : Workbook / David Grant . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 64 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457-290-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10045

- 31 -

ЦБ II. 2792(б) 

Grant , David

   Quick Work. Elementary : A Short Course in Business English / David Grant, Robert McLarty . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 80 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457288-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10046

- 32 -

ЦБ II. 2797(в) 

Grant , David

   Business Basics : Updated for the International Marketplace / David Grant, Robert McLarty . - International ed. . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 176 p.: with ill. ; 29 cm + CD

   Additional material by Steve Pawlett

   ISBN 978-019-457775-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10052

- 33 -

ЦБ II. 2797(a) 

Grant , David

   Business Basics : Teacer's Book / David Grant, Robert McLarty . - International ed. . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 96 p.:with ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-019-457776-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10053

- 34 -

ЦБ II. 2797(б) 

Grant , David

   Business Basics : Workbook / David Grant, Robert McLarty . - International ed. . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 88 p.: with ill. ; 29 cm

   Additional material by D'Arcy Adrian-Vallance

   ISBN 978-019-457777-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10054

- 35 -

ЦБ II. 2795(б) 

Hollett, Vicki

   Tech Talk. Elementary : Student's Book / Vicki Hollett . - New Jork : Oxford University Press, 2009 . - 128 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457-453-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7620

- 36 -

ЦБ II. 2793(а) 

Hollett, Vicki

   Quick Work. Pre-intermediate : A Short Course in Business English / Vicki Hollett . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 71 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457-292-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9732

- 37 -

ЦБ II. 2794(а) 

Hollett, Vicki

   Quick Work. Intermediate : A Short Courese in Business English / Vicki Hollett . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 80 p.: with ill. ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457296-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10043

- 38 -

ЦБ II. 2792(a) 

Hughes, John

   Quick Work. Еlementary : Teacher's Book / John Hughes . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 64 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-019-457289-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10047

- 39 -

ЦБ II. 2796(а) 

Wallwork, Adrian

   Business Optiоns : Teacher's Book / Adrian Wallwork . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 96 p.: with ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-019-457235-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10049

- 40 -

ЦБ II. 2796(в) 

Wallwork, Adrian

   Business Optiоns : Workbook / Adrian Wallwork . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 80 p.: with ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-019-457236-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10050

- 41 -

ЦБ II. 2796(б) 

Wallwork, Adrian

   Business Options : Student's Book / Adrian Wallwork . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 192 p.: with ill. ; 29 cm

   

   ISBN 978-019-457234-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10051

- 42 -

C 802.0/ O.97 

Oxford Idioms  : Dictionary for Learners of English . - New York : Oxford University Press, 2012 . - 470 p.: with ill. ; 19 cm

   

   ISBN 978-019-431723-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10056

- 43 -

C 802.0/ O.97 

Oxford Learner's Pocket Dictionary  . - 4th ed. . - New York : Oxford University Press, 2012 . - 524 p. ; 16 cm

   

   ISBN 978-019-439872-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10057

- 44 -

C 802.0/ O.97 

Oxford Learner's Thesaurus  : A Dictionary of Synonyms /  Chief Ed. Diana Lea . - New York : Oxford University Press, 2012 . - 1008 p. ; 23 cm + CD

   [17 000 synonyms and opposites, 100s of practice exercises, Thesaurus Trainer]

   ISBN 978-019-457200-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10055


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Николай 24 
Бичев, Георги 16 
Борисов, Орлин Н. 11 
Василев, Антон 19 
Владимирова, Катя И. 4 
Гевренова, Нина 14 
Гиглион, Рудолф 3 
Головин, Юрий И. 21 
Господинов, Владислав 8 
Зиновиева, Дарина 14 
Илиева, Маргарита 12 
Кенрик, Дълас Т. 1 
Керин, Васил Х. 15 
Коев, Йордан 5 
Крейгхед, Едуард У. 2 
Линчев, Валентин 20 
Металон, Бенджамин 3 
Минков, Михаил 6 
Попов, Кирил 18 
Попов, Христо 7 
Попова, Жасмин 13 
Прев. от англ. 2 
Прев. от фр. 3 
Сиймън, Джон Д. 1 
Симеонова, Росица 9 
Славова, Ирена 10 
Уонг, Уолъс 22 
Шатров, Владимир И. 17 
Campbell, Simon 27 
Cross, Brian 26 
Duckworth, Michael 28 29 
Grant , David 30 31 32 33 34 
Hollett, Vicki 25 35 36 37 
Hughes, John 38 
Lea, Diana 44 
McLarty, Robert 31 32 33 34 
Sydes , John 26 
Wallwork, Adrian 39 40 41 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бизнес стратегии, планове, бюджети. 10 
Взаимодействия на растенията с тежките метали 19 
Демографско развитие. Стратегии, политики и програми 4 
Енциклопедия по психология и поведенческа наука 2 
Лозарство 18 
Международно публично право 11 
Наноидентирование и его возможности 21 
Помология 20 
Правен режим относно лицата с психически увреждания 14 
Право на европейския съюз 13 
Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация 12 
Предприемачеството 5 
Преносни линии 16 
Психология 1 
Следберитбена физиология 15 
Социологическите анкети. Теория и практика 3 
Трафик на жени. Причини, последствия и противодействия 7 
Управление на социалната работа като дейност и система 9 
Устройство и управление маломерным судном 17 
Фундаментална теория на цветоевте 24 
Цветопсихология и интериор. Езикът на цветовете в интериорните решения на XXI век 23 
Юноши. Девиации. Емоционална интелигентност 8 
"Европейци сме ний, ама....". България върху културната карта на света 6 
[Майкрософт] Microsoft Office 2010 for Dummies 22 
Business Basics 32 33 34 
Business Options 41 
Business Optiоns 39 40 
English for The Energy Industry 27 
Oxford Idioms 42 
Oxford Learner's Pocket Dictionary 43 
Oxford Learner's Thesaurus 44 
Quick Work. Elementary 30 31 
Quick Work. Intermediate 29 37 
Quick Work. Pre-intermediate 28 36 
Quick Work. Еlementary 38 
Tech Talk. [Elementary] 26 
Tech Talk. Elementary 25 35 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агрономия 18 20 
Агрохимия 19 
Английски език 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Дизайн 23 24 
Енергетика 27 
Икономика 5 
Икономическа политика 10 
Международно право 11 
Навигация 17 
Нанотехнологии 21 
Права на човека 12 14 
Право 13 
Програмни продукти 22 
Психология 1 2 
Социална активност на личността 5 
Социално поведение. Социална психология 8 
Социално право 12 
Социология 3 4 6 7 9 14 
Телекомуникации 16 
Физиология на растенията 15 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агрономство 18 20 
агрохимия 19 
английски език 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
бизнес 10 36 
бюджет 10 
девиация 8 
демографско развитие 4 
дизайн 23 24 
дискриминация 12 
европейски 13 
енергетика 27 
икономика 10 
интериорни пространства 23 
лозарство 18 
международно право 11 
навигация 17 
нанотехнологии 21 
помология 20 
права на човека 12 14 
право 13 
предприемачество 5 
програмни продукти 22 
психология 1 2 
растения 15 19 
социална психология 8 
социални проблеми 14 
социология 3 4 5 6 7 9 12 
стратегия 10 
съобщителна техника 16 
тежки метали 19 
телекомуникации 16 
цветове 24