-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 43347 

Бостанджиев, Владимир

   Психотерапия на игра и наистина / Владимир Бостанджиев . - 2 прераб.изд. . - София : Кибеа, 2009 . - 294 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-474-428-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10278

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 2 -

ЦБ 43345 

Манолов, Карамфил М.

   Предприемачеството / Карамфил М. Манолов . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2006 . - 123 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-322-052-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10267

- 3 -

ЦБ 43348 

Маринов, Георги

   Икономика и конкурентноспособност на предприемаческата дейност. [Tеоретични и приложни аспекти] / Георги Маринов, Младен Велев, Олга Гераскова . - София : Експреспринт, 2009 . - 730с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8492-69-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10279

- 4 -

ЦБ II. 2815 

Матеев, Мирослав

   Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика : Сборник с практически казуси и задачи с приложения на EXCEL / Мирослав Матеев . - София : СИЕЛА, 2012 . - 408 с.; с ил. ; 29 см + CD

   

   ISBN 978-954-28-1190-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10300

- 5 -

ЦБ 43371 

Овчарова Снежанка

   Мениджмънт на строителната организация / Овчарова Снежанка . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2006 . - 104 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-715-283-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10343

- 6 -

ЦБ 43372 

Овчарова Снежанка

   Ръководство по организация и технология на управлението.Тезиси,казуси,тестове : Ръководство за ВУЗ / Овчарова Снежанка . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2009 . - 95 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-715-430-8 

  

Сист. No: 10344

- 7 -

ЦБ 43336 

Тодоров, Антоний

   Елементи на политиката. Трактат върху политическото / Антоний Тодоров . - София : Нов български унив., 2012 . - 448 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-535-700-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10284

34. Право

- 8 -

ЦБ 43333 

Гевренова, Нина

   Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност / Нина Гевренова . - София : Сиби, 2013 . - 296 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-730-854-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10286

- 9 -

ЦБ 43350 

Друмева, Емилия А.

   Конституционно право / Емилия А. Друмева . - 4 доп. и прераб. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 787 с. ; 24 см

   На баща ми Александър П. Рачев

   ISBN 954-28-1372-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10272

- 10 -

ЦБ 43337 

Златарева, Маргарита

   Юридически лица с нестопанска цел / Маргарита Златарева . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 356 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-28-1304-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10283

- 11 -

ЦБ 43343 

Казанджиева, Мария

   Правен режим на държавната служба / Мария Казанджиева . - Благоевград : УИ "Неофит Рилски", 2010 . - 180 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-680-698-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10266

- 12 -

ЦБ 43342 

Лазаров, Кино

   Административно право и административен процес : Сборник статии / Кино Лазаров . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Фенея, 2012 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-9499-73-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10269

- 13 -

ЦБ 43340 

Методиева, Антония

   Общинско право в схеми и определения (тестове и казуси) : Уч.пособие за ВУЗ / Антония Методиева, Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева . - София : Нова звезда, 2013 . - 124 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-80-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10274

- 14 -

ЦБ 43339 

Пенчев, Георги

   Екологично право: Ч.1-2 : Уч. ръководство / Георги Пенчев . - София : Фенея, 2011- . - 20 см

   

   ISBN 954-9499-62-9 

   Ч.1. Обща част . - 2011 . - 192 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10280

- 15 -

ЦБ 43339 

Пенчев, Георги

   Екологично право: Ч.1-2 : Уч. ръководство / Георги Пенчев . - София : Фенея, 2011- . - 20 см

   

   ISBN 954-9499-97-1 

   Ч. 2. Специална част . - 2012 . - 331 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10281

- 16 -

ЦБ 43334 

Праматарова, Мариана

   Домашното насилие / Мариана Праматарова . - София : ИК"Новата цивилизация", 2013 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-72-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10287

- 17 -

ЦБ 43335 

Романов, Димитър

   Държавен и дипломатически протокол. Церемониал. Кореспонденция. Бизнес етикет / Димитър Романов . - 5 доп. и прераб.изд. . - Пловдив : УИ"Паисий Хилендарски", 2011 . - 583 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-646-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10285

- 18 -

ЦБ 43349 

Средкова, Красимира

   Осигурително право / Красимира Средкова . - 4 прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2012 . - 664 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-730-789-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10271

- 19 -

ЦБ 43338 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право. Обща част. Специална част / Иван Г. Стоянов . - 2 прераб. и доп. изд. . - София : Фенея, 2013 . - 340 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-9499-25-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10282

- 20 -

ЦБ 43344 

Тасев, Христо

   Българско наследствено право : [Нова редакция] / Христо Тасев ; Ред. Георги Петканов, Симеон Тасев . - 10 прераб. и доп. изд. . - София : СИЕЛА, 2013 . - 222 с.: с ил. ; 24 см

   Нова редакция: Симеон Тасев, Георги Петканов

   ISBN 954-28-1368-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10270

- 21 -

ЦБ II. 2819 

Griset, Pascal

   The European Patent. An European Success Story for Innovation : With Contributions from Yves Bouvier, Leonard Laborie, Birte Wassenberg / Pascal Griset . - Munich : European Patent Office, [2010] . - 322 p.: with ill. ; 29 cm

   A History of the Munich Convention Signed in 1973, Known as the European Patent Convention [EPC]

   ISBN 978-3-89605-118-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10311

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 22 -

ЦБ 43346 

Георгиева, Николина

   Делова кореспонденция. Съставяне, оформяне и компютърна обработка на документи по БДС и маждународни стандарти : Учебник за професионалните гимназии по икономика и търговия / Николина Георгиева . - София : Мартилен, 2004 . - 310 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-598-089-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10268

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 23 -

ЦБ 43397 

Благоева, Сребра

   Висша математика : Ч.1-2 : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Сребра Благоева, Добчо Генев . - 3 прераб. и доп. изд. . - Варна : ТУ-Варна, 2011- . - 22 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0570-4 

   Ч. 1-2 . - 2012 . - 316 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10387

- 24 -

ЦБ 43351 

Маринов, Марин П.

   Информационна теория на дискретните изчислителни системи / Марин П. Маринов . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2013 . - 127 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-322-583-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10293

57. Биологични науки. Екология

- 25 -

ЦБ 43355 

Георгиев, Георги

   Природа под закрила. Националните и природните паркове и резерватите в България / Георги Георгиев . - София : Гея Либрис, 2010 . - 288 с.: с ил. ; 24 см

   Директиви и конвенции за опазване на природата.

   ISBN 978-954-300-098-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10292

- 26 -

ЦБ 43328 

Обща фитопатология [основи на растителната патология]  : Учебник за ВУЗ . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2006 . - 374 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-010-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10249

62 Техника. Технически науки

- 27 -

Ся2 УД112/С.593 

Стамов, Станчо Д.

   Справочник по отопление, климатизация и охлаждане: Ч.1- / Станчо Д. Стамов . - София : Техника, 2000- . - 24 см

   

   ISBN 954-03-0601-9 

   Ч.2. Отопление, топло- и газоснабдяване . - 2000 . - 599 с.: с ил.

   

  

Сист. No: 6046

621 Maшиностроене. Транспорт

- 28 -

ЦБ 43370 

История транспорта и коммуникаций Казахстана  /  Состав. Чапай Г. Мусин . - Алматы : Бастау, 2010 . - 632 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-601-281-002-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10310

- 29 -

ЦБ II. 2812 

Петков, Николай М.

   Търговска експлоатация на кораба : Учебник за ВУЗ / Николай М. Петков . - София : СТЕНО, 2011 . - 212 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN ISBN 954-449-524-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10301

- 30 -

ЦБ II. 2818(b) 

IMO TA303E. Survey of Machinery Installations  : Model Course 3.03 . - Edition 2004 . - London : IMO Publication, 2004 . - 416 p.: with ill ; 30 cm + Slide 5-61

   

   ISBN 92-801-4186-4 

 корица 

Сист. No: 10309

- 31 -

ЦБ II. 2818(a) 

IMO TA303E. Survey of Machinery Installations. Compendium  : Model Course 3.03 . - Edition 2004 . - London : IMO Publication, 2004 . - 284 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 91-801-4186-4 

 корица 

Сист. No: 10308

- 32 -

ЦБ II. 2817 

IMO TA309E. Port State Control  : Model Course 3.09 . - Edition 2001 . - London : IMO Publication, 2001 . - 188 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5104-6 

 корица 

Сист. No: 10307

629. 128 Корабостроене

- 33 -

ЦБ 43369 

Алексиев, Иван А.

   Омаяни от кораби мъже. : В 2 т. / Иван А. Алексиев . - Варна : ИК Морски свят ООД . - 24 см

   

   ISBN 954-9484-07-6 

   Т.2. Дейци на българското корабостроене и кораборемонт до 30-те години на ХХ в. . - 2006 . - 256 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10306

- 34 -

ЦБ 43354 

Пеев, Илия П.

   Психологическият тренинг във водния транспорт : Психологически практикум / Илия П. Пеев, Мая В. Рогашка . - София : СТЕНО, 2012 . - 224 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN ISBN 954-449-631-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10295

- 35 -

ЦБ 43389-K 

IMO I504E. Supplement Relating to International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil,1954 as amended in 1962 and 1969  : Amendments adopted in1971 . - London : IMO Publication, 1981 . - 12 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1119-4 

 корица 

Сист. No: 10376

- 36 -

ЦБ 43390 

IMO I590E. IMO/FAO Guidance on Managing Seafood Safety During and After Oil Spills  . - London : IMO Publication, 2002 . - 25 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-5147-3 

 корица 

Сист. No: 10377

- 37 -

ЦБ II. 2853-K(a) 
 IMO 127E. A27 Resolutions and Other Decisions of the 27th Assembly. London. 2011 

   Resolutions 1011-1032 and Other Decisions....., London, 23 November- 4 December. 2009 . - London : IMO Publication, 2010 . - 353 p.: wih ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92=-801-1519-2 

 корица 

Сист. No: 10352

- 38 -

ЦБ II. 2853-K(b) 
 IMO 127E. A27 Resolutions and Other Decisions of the 27th Assembly. London. 2011 

   Resolutions 1033-1059 and Other Decisions....., London, 21 - 30 November. 2011 . - London : IMO Publication, 2012 . - 657 p.: with ill ; 30cm

   

   ISBN 978-92-0=8011551-2 

 корица 

Сист. No: 10353

- 39 -

ЦБ 43377 

IMO I537E. Guidelines for the Sampling and Analysis of Dredged Material Intended for Disposal at Sea  . - London : IMO Publication, 2005 . - 66 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-4192-4 

 корица 

Сист. No: 10364

- 40 -

ЦБ 43395-K 
 IMO I550E. OPRC Convention 

   International Convention on Oil PollutionPreparedness, Response and Co-Operation, 1990 . - London : IMO Publication, 1991 . - 42 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1267-2 

 корица 

Сист. No: 10385

- 41 -

ЦБ 43392 

IMO I578E. Manual on Oil Pollution  . - London : IMO Publication . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1451-5 

   Section.VI. IMO Guidеlines for Sampling and Identification of Oil Spills . - 1998 . - 44 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10382

- 42 -

ЦБ 43394 

IMO I579E. Manual on Oil Spill Risk Evaluation and Assessment of Response Preparedness  . - Edition 2010 . - London : IMO Publication, 2010 . - 47 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1512-3 

 корица 

Сист. No: 10381

- 43 -

ЦБ 43375

IMO I968E. Guidelines on Fatigue  . - London : IMO Publication, 2001 . - 122 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-5128-2 

 корица 

Сист. No: 10362

- 44 -

ЦБ II. 2858 

IMO IA116E.Guide to Maritime Security and the ISPS Code  . - Edition 2012 . - London : IMO Publication, 2012 . - 369 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1544-4 

 корица 

Сист. No: 10359

- 45 -

ЦБ 43373-K 

IMO IA462E. SUA Convention. International Conference on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of maritime Navigation.[Rome 1988]  : Final Acts of the Conferences of 1988 and 2005 . - 2nd ed.[2006] . - London : IMO Publication, 2006 . - 88 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4229-7 

 корица 

Сист. No: 10360

- 46 -

ЦБ 43388-К 

IMO IA532E. London Convention 1972. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter,1972 and 1996 Protocol  . - 2nd.ed . - London : IMO Publication, 2003 . - 47 p.: with ill ; 18 cm + Supplement

   

   ISBN 978-92-801-4155-9 

 корица 

Сист. No: 10375

- 47 -

ЦБ 43392 

IMO IA557E. Manual on Oil Pollution: Sec.I-  . - 2nd ed.[2009] . - London : IMO Publication . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-4244-0 

   Section. I. Prevention . - 2011 . - 138 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10383

- 48 -

ЦБ 43392 

IMO IA569E. Manual on Oil Pollution: Sec.I-  . - 2nd ed.[2009] . - London : IMO Publication . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-4177-1 

   Section. IV. Combating Oil Spills . - 2005 . - 230 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10379

- 49 -

ЦБ 43392 

IMO IA572E. Manual on Oil Pollution: Sec.I-  . - 2nd ed.[2009] . - London : IMO Publication . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1500-0 

   Section.V. Administrative Aspects of Oil Pollution Response . - 2009 . - 99 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10384

- 50 -

ЦБ 43396 

IMO IA575E. IMO/UNEP Guidеlines on Oil Spill Dispersant Application  : Including Environmental Considerations . - 2nd ed. . - London : IMO Publication, 1995 . - 62 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1332-7 

 корица 

Сист. No: 10386

- 51 -

ЦБ 43391 

IMO IA597E. Comprehensive Manual on Port Raception Facilities  . - Edition 1999 . - London : IMO Publication, 1999 . - 323 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-6094-9 

 корица 

Сист. No: 10378

- 52 -

ЦБ 43393 

IMO IA630E. Manual on Chemical Pollution  . - 2nd ed. . - London : IMO Publication, 1999- . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-6096-3 

   Section.1. Problem Assessment and Response Arrangements . - 1999 . - 111 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10380

- 53 -

ЦБ II. 2856 

IMO IA944E. International Code of Signals  . - Edition 2005 . - London : IMO Publication, 2005 . - 197 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4198-6 

 корица 

Сист. No: 10356

- 54 -

ЦБ II. 2854 

IMO ID978E. General Requirements and Performance Standards for Shipborne Radiocommunications and Navigational Equipment  : Including Related Operational Recommendations and Guidance [incorporating the 2008 Amendments, and all amendments, adopted up to december 2010] . - Edition 2011 . - London : IMO Publication, 2011 . - 714 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1523-9 

 корица 

Сист. No: 10354

- 55 -

ЦБ II. 2855 

IMO IF970E. GMDSS [Global Maritime Distress and Safety System]  : Manual . - Edition 2013 . - London : IMO Publication, 2013 . - 799 p.: with ill ; 30 cm

   This Manual is not to be considered as a replacement or substitute for the ITU"Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services" or any other publication required to be carried on board a ship by the Radio Regulations or any other international convention.

   ISBN 978-92-801-1575-8 

 корица 

Сист. No: 10355

- 56 -

ЦБ II. 2857 

IMO II200E. IMDG Code [International Maritime Dangerous Goods Code]: Vol.1-  : Incorporating Amendment 36-12 . - Edition 2012 . - London : IMO Publication, 2012 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1561-1 

   Vol.1 . - 481 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10357

- 57 -

ЦБ II. 2857 

IMO II200E. IMDG Code [International Maritime Dangerous Goods Code]: Vol.1-  : Incorporating Amendment 36-12 . - Edition 2012 . - London : IMO Publication, 2012 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1561-1 

   Vol.2 . - 370 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10358

- 58 -

ЦБ II. 2825(b) 

IMO T318CE. Safe Packing of Cargo Transport UNITS (CTUs)  : Model Course 3.18. Workbook . - Edition 2001 . - London : IMO Publication, 2001 . - 123 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5127-5 

 корица 

Сист. No: 10321

- 59 -

ЦБ II. 2825(a) 

IMO T318E. Safe Packing of Cargo Transport UNITS (CTUs)  : Model Course 3.18. Course . - Edition 2001 . - London : IMO Publication, 2001 . - 153 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5116-9 

 корица 

Сист. No: 10320

- 60 -

ЦБ II. 2829 

IMO T322E. Flag State Implementation  : Model Course 3.22 . - Edition 2010 . - London : IMO Publication, 2010 . - 138 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6121-2 

 корица 

Сист. No: 10325

- 61 -

ЦБ II. 2830 

IMO T323E. Actions to be Taken to Prevent Acts of Piracy and Armed Robbery  : Model Course 3.23 . - Edition 2011 . - London : IMO Publication, 2011 . - 124 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1527-7 

 корица 

Сист. No: 10326

- 62 -

ЦБ II. 2831 

IMO T324E. Security Awareness Training for Port Facility Personnel with Designated Security Duties  : Model Course 3.24 . - Edition 2011 . - London : IMO Publication, 2011 . - 58 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4246-4 

 корица 

Сист. No: 10327

- 63 -

ЦБ II. 2832 

IMO T325E. Secutity Awareness Training for All Port Facility Personnel  : Model Course 3.25 . - Edition 2011 . - London : IMO Publication, 2011 . - 48 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4247-1 

 корица 

Сист. No: 10328

- 64 -

ЦБ II. 2833 

IMO T326E. Security Training for Seafarers with Designated Security Duties  : Model Course 3.26 . - Edition 2012 . - London : IMO Publication, 2012 . - 60 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1557-4 

 корица 

Сист. No: 10329

- 65 -

ЦБ II. 2834 

IMO T327E. Security Awareness Training for All Seafarers  : Model Course 3.27 . - Edition 2012 . - London : IMO Publication, 2012 . - 50 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1558-1 

 корица 

Сист. No: 10330

- 66 -

ЦБ II. 2836 

IMO TA106E.Specialized Training for Liquefied Gas Tankers  : Model Course 1.06 . - Edition 1999 . - London : IMO Publication, 1999 . - 220 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6109-0 

 корица 

Сист. No: 10332

- 67 -

ЦБ II. 2837 

IMO TA107E. Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA  : Model Course 1.07 . - Edition 1999 . - London : IMO Publication, 1999 . - 68 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6110-6 

 корица 

Сист. No: 10333

- 68 -

ЦБ II. 2838 

IMO TA113E. Elementary First AID.Course and Compendium  : Model Course 1.13 . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 60 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6117-5 

 корица 

Сист. No: 10334

- 69 -

ЦБ II. 2839 

IMO TA114E. Medical First AID  : Model Course 1.14. Course + Compendium . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 128 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6118-2 

 корица 

Сист. No: 10335

- 70 -

ЦБ II. 2840 

IMO TA115E. Medical Care. Course + Compendium  : Model Course 1.15 . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6120-5 

   Vol.1 . - 158 p.: witk ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10336

- 71 -

ЦБ II. 2841 

IMO TA119E. Proficiency in Personal Survival Techniques  : Model Course 1.19 . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 46 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6119-9 

 корица 

Сист. No: 10338

- 72 -

ЦБ II. 2842 

IMO TA120E. Fire Prevention and Fire Fighting  : Model Course 1.20 . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 56 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5081-0 

 корица 

Сист. No: 10339

- 73 -

ЦБ II. 2843 

IMO TA121E. Personal Safety and Social Responsibilities  : Model Course 1.21 . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 64 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5082-7 

 корица 

Сист. No: 10340

- 74 -

ЦБ II. 2844 

IMO TA123E. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats  : Model Course 1.23 . - London : IMO Publication, 2000 . - 68 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-6115-1 

 корица 

Сист. No: 10341

- 75 -

ЦБ II. 2845 

IMO TA125E. General Operator''s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System. Course + Compendium  : Model Course 1.25 . - Edition 2004 . - London : IMO Publication, 2004 . - 368 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4181-8 

 корица 

Сист. No: 10342

- 76 -

ЦБ II. 2846 

IMO TA126E. Restricted Operator''s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System. Course +  : Model Course 1.26 . - Edition 2004 . - London : IMO Publication, 2004 . - 260 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4182-5 

 корица 

Сист. No: 10345

- 77 -

ЦБ II. 2847 

IMO TA127E. Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems [ECDIS]  : Model Course 1.27 . - Edition 2012 . - London : IMO Publication, 2012 . - 108 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1555-0 

 корица 

Сист. No: 10346

- 78 -

ЦБ II. 2848 

IMO TA128E. Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passengers in Passengers Spaces  : Model Course 1.28 . - London : IMO Publication, 2000 . - 15 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5084-1 

 корица 

Сист. No: 10347

- 79 -

ЦБ II. 2849 

IMO TA129E. Proficiency in Crisis Management and Human Behaviour Training Including Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training  : Model Course 1.29 . - London : IMO Publication, 2000 . - 137 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5085-8 

 корица 

Сист. No: 10348

- 80 -

ЦБ II. 2851 

IMO TA134E. Automatic Identification Systems  : Model Course 1.34 . - Edition 2006 . - London : IMO Publication, 2006 . - 102 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4227-3 

 корица 

Сист. No: 10350

- 81 -

ЦБ II. 2850 

IMO TA135E. Liquefied Petroleum Gas [ LPG ] Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator  : Model Course 1.35 . - Edition 2007 . - London : IMO Publication, 2007 . - 136 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1483-6 

 корица 

Сист. No: 10349

- 82 -

ЦБ II. 2852 

IMO TA137E. Chemical Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator  : Model Course 1.37 . - Edition 2007 . - London : IMO Publication, 2007 . - 108 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1485-0 

 корица 

Сист. No: 10351

- 83 -

ЦБ II. 2820 

IMO TA307E. Hull and Structural Surveys  : Model Course 3.07 . - Edition 2004 . - London : IMO Publication, 2004 . - 282 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4188-7 

 корица 

Сист. No: 10312

- 84 -

ЦБ II. 2821 

IMO TA307E. Hull and Structural Surveys  : Model Course 3.07 . - Edition 2004 . - London : IMO Publication, 2004 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4188-7 

   Vol.1. Compendium. Parts A,C,D,E . - 2004 . - 475 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10313

- 85 -

ЦБ II. 2821 

IMO TA307E. Hull and Structural Surveys  : Model Course 3.07 . - Edition 2004 . - London : IMO Publication, 2004 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4188-7 

   Vol.2. Compendium. Part B. . - 555 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10314

- 86 -

ЦБ II. 2822(a) 

IMO TA311E. Marine Accident and Incident Investigation. Instructor Manual  : Model Course 3.11 . - London : IMO Publication, 2000 . - 94 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5095-7 

 корица 

Сист. No: 10315

- 87 -

ЦБ II. 2822(b) 

IMO TA311E. Marine Accident and Incident Investigation. Training Manual  : Model Course 3.11 . - London : IMO Publication, 2000 . - 197 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5095-7 

 корица 

Сист. No: 10316

- 88 -

ЦБ II. 2823 

IMO TA312E. Assessment, Examination and Certification of Seafarers: Vol.1-  : Model Course 3.12 . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92--801-5088-9 

   Vol.1 . - 196 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10317

- 89 -

ЦБ II. 2823 

IMO TA312E. Assessment, Examination and Certification of Seafarers: Vol.1-  : Model Course 3.12 . - Edition 2000 . - London : IMO Publication, 2000 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-5088-9 

   Vol.2. Compendium . - 343 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 10318

- 90 -

ЦБ II. 2824 

IMO TA317E. Maritime English  : Model Course 3.17 . - Edition 2009 . - London : IMO Publication, 2009 . - 210 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1502-4 

 корица 

Сист. No: 10319

- 91 -

ЦБ II. 2826 

IMO TA319E. Ship Security Officer  : Model Course 3.19 . - Edition 2012 . - London : IMO Publication, 2012 . - 66 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1556-7 

 корица 

Сист. No: 10322

- 92 -

ЦБ II. 2827 

IMO TA320E. Company Security Officer  : Model Course 3.20 . - Edition 2011 . - London : IMO Publication, 2011 . - 66 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1539-0 

 корица 

Сист. No: 10323

- 93 -

ЦБ II. 2828 

IMO TA321E. Port Facility Security Officer  : Model Course 3.21 . - Edition 2011 . - London : IMO Publication, 2011 . - 64 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-1540-6 

 корица 

Сист. No: 10324

- 94 -

ЦБ II. 2835 

IMO TB102E. Specialized Training for Oil Tankers  : Model Course 1.02 . - Edition 2006 . - London : IMO Publication, 2006 . - 292 p.: with ill ; 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4230-3 

 корица 

Сист. No: 10331

- 95 -

ЦБ 43376

IMO/ILO I973E. Seafarers" Hours of Work and Hours of Rest  : Guidelines for the Development of Tables of Seafarers'' Shipboard Working Arrangements and Formats of Records of Seafarers Hours of Work or Hours of Rest . - London : IMO Publication, 1999 . - 22 p.: with ill ; 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-6095-6 

 корица 

Сист. No: 10363

- 96 -

C 656.61/ I.54

WHO. International Medical Guide for Ships  : Including the ship''s medicine chest . - 3rd ed. . - London : IMO Publication, 2007 . - 469 p.: with ill ; 30 cm + Quantification Addendum

   

   ISBN 978-92-4-154720-8 

 корица 

Сист. No: 10361

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 97 -

ЦБ 43318 

Берова, Малгожата

   Растежни регулатори при селскостопанските растения : Уч. пособие за ВУЗ / Малгожата Берова, Невена Стоева . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2013 . - 104 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-169-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10260

- 98 -

ЦБ 43352 

Вакарелов, Илия И.

   Декоративна дендрология : Учебник / Илия И. Вакарелов, Светла С. Генчева-Костадинова . - София : МАТКОМ, 2005 . - 384 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-9930-36-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10291

- 99 -

ЦБ 43353 

Геометрични растителни композиции  : Помагало за ВУЗ . - София : МАТКОМ, 2011 . - 350 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9930-72-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10290

- 100 -

ЦБ 43324 

Николова, Анна

   Лечебни растения. Ботаническо описание, химичен състав и лечебно действие : Уч. помагало / Анна Николова . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2010 . - 165 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-098-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10251

- 101 -

ЦБ 43319 

Подходи и методи като модел в селекцията на самоопрашващите се култури  : Учебно пособие . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2013 . - 276 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-172-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10262

- 102 -

ЦБ 43320 

Попова, Мария

   Систематика на растенията : Учебник за ВУЗ / Мария Попова, Илия Чешмеджиев, Димитър Терзийски . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2012 . - 352 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-152-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10261

- 103 -

ЦБ 43322 

Растениевъдство  : Учебник за ВУЗ . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2013 . - 478 с.: с ил. ; 23 см

   Посвещава се на 110-годишнината от рождението на академик Павел Попов

   ISBN 954-517-167-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10263

- 104 -

ЦБ 43327 

Ройчев, Венелин

   Ампелография : Учебник за ВУЗ . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2012 . - 576 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-517-146-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10250

- 105 -

ЦБ 43323 

Ръководство за упражнения по растениевъдство на тропика и субтропика  . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2011 . - 126 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-130-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10254

- 106 -

ЦБ 43321 

Самалиев, Хари

   Паразитни нематоди по културните растения и борбата с тях / Хари Самалиев, Дочо Стоянов . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2007 . - 332 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-044-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10264

- 107 -

ЦБ 43325 

Терзийски, Димитър

   Анатомия и морфология на растенията : Учебник за ВУЗ / Димитър Терзийски, Мария Попова, Илия Чешмеджиев . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2012 . - 243 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-141-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10252

- 108 -

ЦБ 43326 

Чолаков, Димитър Т.

   Зеленчукопроизводство на тропика и субтропика : Учебник за ВУЗ / Димитър Т. Чолаков . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2010 . - 328 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-517-080-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10253

681. 3 Изчислителна техника

- 109 -

ЦБ 43357 

Комолова, Нина

   [Корелдроу]CorelDRAW X6. Самоучител / Нина Комолова . - София : Алекс-Софт, 2012 . - 464 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-9546-562739 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10298

- 110 -

ЦБ 43359 

Ратбоун, Анди

   [Уиндоус]Windows 8 for Dummies / Анди Ратбоун . - София : Алекс-Софт, 2013 . - 506 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-9546-562678 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10297

- 111 -

ЦБ 43329 

Тончев, Йордан Й.

   Оптимизация с MATLAB. Прагматичен подход : Уч. помагало за ВУЗ / Йордан Й. Тончев, Венко Г. Витлиемов . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2013 . - 250с.: с ил. ; 21 см . -  (Библиотека за докторанта)

   

   ISBN 978-954-712-593-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10265

- 112 -

ЦБ 43358 

[Адoб]Adobe Illustrator CS6. Официален курс на Adobe Systems  . - София : Алекс-Софт, 2013 . - 642 с.: с ил. ; 24 см + CD

   

   ISBN 978-9546-562685 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10296

- 113 -

ЦБ 43292 

Ambler, Scott W.

   The Object Primer : Agile Model-Driven Development with UM .2.0 / Scott W. Ambler . - 3th ed. . - New York : Cambridge Univertsity Press, 2009 . - 545 p.: with ill ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-521-54018-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10289

- 114 -

ЦБ 43133 

Donmez, Cem

   Rhinoceros 4 ile Modelleme / Cem Donmez, Saliha Donmez . - Istanbul : Б. изд., 2009 . - 834 p.: with ill ; 22 cm

   

   ISBN Б.ISBN 

 корица | съдържание 

Сист. No: 9820

- 115 -

ЦБ 43332 

Niemeyer, Patrick

   Learning Java / Patrick Niemeyer, Daniel Leuck . - 4th ed. . - Sebastopol : O' Reilly, 2013 . - 977 p.: with ill ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-449-31924-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10288

Строителство. Нормативни документи

- 116 -

ЦБ 43356 

Димитров, Спас Д.

   Производство на бетонни смеси / Спас Д. Димитров . - София : изд."АСИ Принт", 2005 . - 285 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-9336-09-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10294

- 117 -

ЦБ II. 2813 

Савов, Росен П.

   Енергийна ефективност. Топлоизолационни системи на сгради : За студ.,архитекти и строит.инж. от ВУЗ / Росен П. Савов, Димитър Назърски . - София : АВС Техника, 2006 . - 164с.: с ил. ; 29 см . -  (Специализирани издания)

   

   ISBN 954-8873-78-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10299

Изкуство. Дизайн (74)

- 118 -

ЦБ II. 2814 

Йорданов, Симеон

   Съвременните български дървени сглобяеми къщи.Конструкции.Технологии.Монтаж / Симеон Йорданов . - София : СИМВОЛ, 2009 . - 124 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-709-018-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10302

8 Езикознание. Филология

- 119 -

C 802.0/ C.86 

Cowie, A.P.

   Oxford Dictionary of Phrasal Verbs: Vol.1- / A. P. Cowie, R. Mackin . - New York : Oxford University Press, 2011- . - 20 cm

   

   ISBN 978-019-4312851 

   Vol.1 . - 2011 . - 517 p.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10256

- 120 -

C 802.0/  O.97 

Oxford Wordpower Dictionary  . - 4 th ed. . - New York : Oxford University Press, 2012 . - 936 p. ; 20 cm + CD . -  (Oxford iWriter)

   

   ISBN 978-0-19-4398237 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10257

- 121 -

C 802.0/ O.97 

Oxford Collocations Dictionary  : For Students of English /  Chief Ed. Colin McIntosh . - Second ed. . - New York : Oxford University Press, 2009 . - 963 p. ; 20 cm + CD

   

   ISBN 978-019-4325387 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10255

- 122 -

C 802.0/ O.97 

Oxford Student's Dictionary  : For Learners Using English to Study Other Subjects . - 3 th ed. . - New York : Oxford University Press, 2012 . - 822 p. ; 20 cm + CD . -  (Oxford iWriter)

   

   ISBN 978-019- 43313857 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10258


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Валентина 13 
Алексиев, Иван А. 33 
Берова, Малгожата 97 
Благоева, Сребра 23 
Бостанджиев, Владимир 1 
Вакарелов, Илия И. 98 
Велев, Младен 3 
Витлиемов, Венко Г. 111 
Гевренова, Нина 8 
Генев, Добчо 23 
Генчева-Костадинова, Светла С. 98 
Георгиев, Георги 25 
Георгиев, Станко 101 
Георгиева, Николина 22 
Гераскова, Олга 3 
Димитров, Спас Д. 116 
Друмева, Емилия А. 9 
Златарева, Маргарита 10 
Йорданов, Симеон 118 
Казанджиева, Мария 11 
Каров, Стойчо 26 
Колева, Първолета К. 99 
Комолова, Нина 109 
Лазаров, Кино 12 
Манолов, Карамфил М. 2 
Маринов, Георги 3 
Маринов, Марин П. 24 
Матеев, Мирослав 4 
Методиева, Антония 13 
Мусин, Чапай Г. 28 
Назърски, Димитър 117 
Николова, Анна 100 
Овчарова Снежанка 5 6 
Пеев, Илия П. 34 
Пенчев, Георги 14 15 
Петканов, Георги 20 
Петков, Николай М. 29 
Попова, Мария 102 107 
Праматарова, Мариана 16 
Прев. от англ. 110 112 
Прев. от рус. 109 
Ратбоун, Анди 110 
Рогашка, Мая В. 34 
Ройчев, Венелин 104 
Романов, Димитър 17 
Савов, Росен П. 117 
Самалиев, Хари 106 
Средкова, Красимира 18 
Стамов, Станчо Д. 27 
Стоева, Невена 97 
Стоянов, Дочо 106 
Стоянов, Иван Г. 19 
Тасев, Симеон 20 
Тасев, Христо 20 
Терзийски, Димитър 102 107 
Тодоров, Антоний 7 
Тончев, Йордан Й. 111 
Чешмеджиев, Илия 102 107 
Чешмеджиева, Маргарита 13 
Чолаков, Димитър Т. 108 
Янков, Борис 103 
Янчев, Иван 105 
Ambler, Scott W. 113 
Cowie, A. P. 119 
Donmez, Cem 114 
Donmez, Saliha 114 
Griset, Pascal 21 
Leuck, Daniel 115 
Mackin, R. 119 
McIntosh, Colin 121 
Niemeyer, Patrick 115 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно право и административен процес 12 
Ампелография 104 
Анатомия и морфология на растенията 107 
Българско наследствено право 20 
Висша математика : Ч.1-2 23 
Геометрични растителни композиции 99 
Декоративна дендрология 98 
Делова кореспонденция. Съставяне, оформяне и компютърна обработка на документи по БДС и маждународни стандарти 22 
Домашното насилие 16 
Държавен и дипломатически протокол. Церемониал. Кореспонденция. Бизнес етикет 17 
Екологично право: Ч.1-2 14 15 
Елементи на политиката. Трактат върху политическото 7 
Енергийна ефективност. Топлоизолационни системи на сгради 117 
Зеленчукопроизводство на тропика и субтропика 108 
Икономика и конкурентноспособност на предприемаческата дейност. [Tеоретични и приложни аспекти] 3 
Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика 4 
Информационна теория на дискретните изчислителни системи 24 
История транспорта и коммуникаций Казахстана 28 
Конституционно право 9 
Лечебни растения. Ботаническо описание, химичен състав и лечебно действие 100 
Мениджмънт на строителната организация 5 
Обща фитопатология [основи на растителната патология] 26 
Общинско право в схеми и определения (тестове и казуси) 13 
Омаяни от кораби мъже. : В 2 т. 33 
Оптимизация с MATLAB. Прагматичен подход 111 
Осигурително право 18 
Паразитни нематоди по културните растения и борбата с тях 106 
Подходи и методи като модел в селекцията на самоопрашващите се култури 101 
Правен режим на държавната служба 11 
Предприемачеството 2 
Природа под закрила. Националните и природните паркове и резерватите в България 25 
Производство на бетонни смеси 116 
Психологическият тренинг във водния транспорт 34 
Психотерапия на игра и наистина 1 
Растежни регулатори при селскостопанските растения 97 
Растениевъдство 103 
Ръководство за упражнения по растениевъдство на тропика и субтропика 105 
Ръководство по организация и технология на управлението.Тезиси,казуси,тестове 6 
Систематика на растенията 102 
Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност 8 
Справочник по отопление, климатизация и охлаждане: Ч.1- 27 
Съвременните български дървени сглобяеми къщи.Конструкции.Технологии.Монтаж 118 
Търговска експлоатация на кораба 29 
Финансово право. Обща част. Специална част 19 
Юридически лица с нестопанска цел 10 
[Адoб]Adobe Illustrator CS6. Официален курс на Adobe Systems 112 
[Корелдроу]CorelDRAW X6. Самоучител 109 
[Уиндоус]Windows 8 for Dummies 110 
IMO I590E. IMO/FAO Guidance on Managing Seafood Safety During and After Oil Spills 36 
IMO I504E. Supplement Relating to International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil,1954 as amended in 1962 and 1969 35 
IMO I537E. Guidelines for the Sampling and Analysis of Dredged Material Intended for Disposal at Sea 39 
IMO I578E. Manual on Oil Pollution 41 
IMO I579E. Manual on Oil Spill Risk Evaluation and Assessment of Response Preparedness 42 
IMO I968E. Guidelines on Fatigue 43 
IMO IA116E.Guide to Maritime Security and the ISPS Code 44 
IMO IA462E. SUA Convention. International Conference on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of maritime Navigation.[Rome 1988] 45 
IMO IA532E. London Convention 1972. Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter,1972 and 1996 Protocol 46 
IMO IA557E. Manual on Oil Pollution: Sec.I- 47 
IMO IA569E. Manual on Oil Pollution: Sec.I- 48 
IMO IA572E. Manual on Oil Pollution: Sec.I- 49 
IMO IA575E. IMO/UNEP Guidеlines on Oil Spill Dispersant Application 50 
IMO IA597E. Comprehensive Manual on Port Raception Facilities 51 
IMO IA630E. Manual on Chemical Pollution 52 
IMO IA944E. International Code of Signals 53 
IMO ID978E. General Requirements and Performance Standards for Shipborne Radiocommunications and Navigational Equipment 54 
IMO IF970E. GMDSS [Global Maritime Distress and Safety System] 55 
IMO II200E. IMDG Code [International Maritime Dangerous Goods Code]: Vol.1- 56 57 
IMO T318CE. Safe Packing of Cargo Transport UNITS (CTUs) 58 
IMO T318E. Safe Packing of Cargo Transport UNITS (CTUs) 59 
IMO T322E. Flag State Implementation 60 
IMO T323E. Actions to be Taken to Prevent Acts of Piracy and Armed Robbery 61 
IMO T324E. Security Awareness Training for Port Facility Personnel with Designated Security Duties 62 
IMO T325E. Secutity Awareness Training for All Port Facility Personnel 63 
IMO T326E. Security Training for Seafarers with Designated Security Duties 64 
IMO T327E. Security Awareness Training for All Seafarers 65 
IMO TA106E.Specialized Training for Liquefied Gas Tankers 66 
IMO TA107E. Radar Navigation, Radar Plotting and Use of ARPA 67 
IMO TA113E. Elementary First AID.Course and Compendium 68 
IMO TA114E. Medical First AID 69 
IMO TA115E. Medical Care. Course + Compendium 70 
IMO TA119E. Proficiency in Personal Survival Techniques 71 
IMO TA120E. Fire Prevention and Fire Fighting 72 
IMO TA121E. Personal Safety and Social Responsibilities 73 
IMO TA123E. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats 74 
IMO TA125E. General Operator''s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System. Course + Compendium 75 
IMO TA126E. Restricted Operator''s Certificate for the Global Maritime Distress and Safety System. Course + 76 
IMO TA127E. Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems [ECDIS] 77 
IMO TA128E. Crowd Management, Passenger Safety and Safety Training for Personnel Providing Direct Services to Passengers in Passengers Spaces 78 
IMO TA129E. Proficiency in Crisis Management and Human Behaviour Training Including Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training 79 
IMO TA134E. Automatic Identification Systems 80 
IMO TA135E. Liquefied Petroleum Gas [ LPG ] Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator 81 
IMO TA137E. Chemical Tanker Cargo and Ballast Handling Simulator 82 
IMO TA303E. Survey of Machinery Installations 30 
IMO TA303E. Survey of Machinery Installations. Compendium 31 
IMO TA307E. Hull and Structural Surveys 83 84 85 
IMO TA309E. Port State Control 32 
IMO TA311E. Marine Accident and Incident Investigation. Instructor Manual 86 
IMO TA311E. Marine Accident and Incident Investigation. Training Manual 87 
IMO TA312E. Assessment, Examination and Certification of Seafarers: Vol.1- 88 89 
IMO TA317E. Maritime English 90 
IMO TA319E. Ship Security Officer 91 
IMO TA320E. Company Security Officer 92 
IMO TA321E. Port Facility Security Officer 93 
IMO TB102E. Specialized Training for Oil Tankers 94 
IMO/ILO I973E. Seafarers" Hours of Work and Hours of Rest 95 
International Convention on Oil PollutionPreparedness, Response and Co-Operation, 1990 40 
Learning Java 115 
Oxford Wordpower Dictionary 120 
Oxford Collocations Dictionary 121 
Oxford Dictionary of Phrasal Verbs: Vol.1- 119 
Oxford Student's Dictionary 122 
Resolutions 1011-1032 and Other Decisions....., London, 23 November- 4 December. 2009 37 
Resolutions 1033-1059 and Other Decisions....., London, 21 - 30 November. 2011 38 
Rhinoceros 4 ile Modelleme 114 
The European Patent. An European Success Story for Innovation 21 
The Object Primer 113 
WHO. International Medical Guide for Ships 96 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Английски език 119 120 121 122 
Вредитeли на растенията. Болести на растенията. Защита на растенията 106 
Дизайн 99 118 
Екология 14 25 35 39 41 42 46 47 49 50 
Етика. Учение за морала 17 
Изчислителни системи 24 
Икономика 3 4 5 6 
Компютърна графика 114 
Компютърни системи и мрежи 113 
Корабоплаване 29 
Корабостроене 33 
Кореспонденция 17 22 
Математика 23 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 111 
Минно дело 27 
Морски транспорт 34 
Морско корабоплаване 30 31 32 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Организация и управление на селскостопанското производство. Земеделие. Градинарство 108 
Отоплителна техника 27 
Патенти 21 
Патентно право 21 
Политика 7 
Право 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 
Приложни науки. Медицина. Техника. Селско стопанство 100 
Програмиране за електронно изчислителни машини 115 
Програмни продукти 109 110 112 
Психоанализа 34 
Психология 1 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 26 97 98 99 101 102 103 104 105 107 
Социология 2 3 
Строителни материали. Строителни елементи 116 117 
Транспорт 28 
Управление на предприятията 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

административно право 12 
ампелография 104 
английски език 119 120 121 122 
бетон 116 
бетонни смеси 116 
висша математика 23 
воден транспорт 34 
градинарство 99 
дендрология 98 
дизайн 99 118 
дипломация 17 
дискретни 24 
домашно насилие 16 
дървени 118 
държавна 11 
екология 14 15 
енергийна ефективност 117 
етика 17 
зеленчуци 108 
изолационни работи 117 
изчислителни системи 24 
икономика 3 4 
инвестиции 4 
информатика 24 
информационни технологии 111 
компютърна графика 114 
компютърни системи 113 
компютърно проектиране 113 
конкурентност 3 
конституционно право 9 
корабоплаване 29 
кореспонденция 17 22 
ладншафтно изкуство 99 
лечебни растения 100 
морски транспорт 29 
морфология 107 
наследствено право 20 
национални паркове 25 
общинско право 13 
осигурително право 18 
отопление 27 
патенти 21 
политика 7 
политология 7 
право 8 10 11 13 14 15 16 19 20 
предприемачество 2 3 
природа 25 
програмиране 115 
програмни продукти 109 110 112 
психологически изследвания 34 
психологически тренинг 34 
психология 1 
психотехника 1 
растениевъдство 26 97 100 101 102 103 104 105 107 108 
растения 106 
резервати 25 
самоопрашващи се култури 101 
сглобяеми къщи 118 
селекция 101 
систематика 102 
социална защита 8 
социология 2 3 
строителство 116 117 
топлопренасяне 27 
финаново право 19 
фитопатология 26 
юридически лица 10 
Adobe 112 
agile model 113 
CorelDrow 109 
dummies 110 
English 119 120 121 122 
Excel 4 
Java 115 
matlab 111 
object primer 113 
Windows 110