-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

- 1 -

ЦБ 43596-К 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", IV. Варна. 2008 

   Сборник доклады.........,Варна, 30 мая - 6 июня. 2008: В 2-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; "Фортуна"- ТУ-Варна . - 19 см

   

   ISBN 966-525-631-8 

   ISBN 966-525-423-4(T.2.) 

   Т.2 . - 2008 . - 870 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10647

- 2 -

ЦБ 43597-К 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", VI. Варна. 2010 

   Сборник доклады.........,Варна, 4-11 июня. 2010: В 4-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; ТУ-Варна . - 19 см

   

   ISBN 978-966-8125-3 

   ISBN 978-966-1626-24-1Т.2.(1) 

   Т.2.(1) . - 2010 . - 715 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10649

- 3 -

ЦБ 43599-K 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", VIII. Варна. 2012 

   Сборник доклады.........,Варна, 8 - 15 июня. 2012: В 3-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; ТУ-Варна . - 19 см

   

   ISBN 978-966-2637-11-3 

   ISBN 978-966-2637-12-0 

   T.1 . - 2012 . - 552 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10652

- 4 -

ЦБ 43599-K 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", VIII. Варна. 2012 

   Сборник доклады.........,Варна, 8 - 15 июня. 2012: В 3-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; ТУ-Варна . - 19 см

   

   ISBN 978-966-2637-11-3 

   ISBN 978-966-2637-13-7 

   Т.2 . - 2012 . - 552 с: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10653

- 5 -

ЦБ 43598-К 

Международная конференция "Стратегия качества в промышлености и образовании". V. Варна, 2009

   Сборник доклады.........,Варна, 6-13 июня. 2009: В 2-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; ТУ-Варна . - 19 см

   

   ISBN 978-966-8125-97-3 

   ISBN 978-966-8125-98-0 

   T.1 . - 2009 . - 798 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10650

- 6 -

ЦБ 43598-К 

Международная конференция "Стратегия качества в промышлености и образовании". V. Варна, 2009

   Сборник доклады.........,Варна, 6-13 июня. 2009: В 2-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; ТУ-Варна . - 19 см

   

   ISBN 978-966-8125-97-3 

   ISBN 978-966-8125-99-7 

   Т.2 . - 2009 . - 838 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10651

- 7 -

ЦБ 43597-К 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", VI. Варна. 2010 

   Сборник доклады.........,Варна, 4-11 июня. 2010: В 4-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; ТУ-Варна, 2010- . - 19 cм

   

   ISBN 978-966-8125-97-3 

   ISBN 978-966-1626-23-4(T.1(1) 

   Т.1.(1) . - 2010 . - 722 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10648

- 8 -

ЦБ 43600-К 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании". IX. Варна, 2013 

   Сборник доклады.........,Варна, 31 мая - 7 июня. 2013: В 3-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ ; ТУ-Варна, 2013- . - 19 cм

   

   ISBN 978-966-2637-18-2 

   ISBN 978-966-2637-19-9(T.1) 

   Т.1 . - 2013 . - 514 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10654

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 9 -

ЦБ 43612 

Величков, Ангел И.

   Психология на индивидуалното социално поведение / Ангел И. Величков . - София : Албатрос, 2006 . - 216 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-951-075-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10666

- 10 -

ЦБ 43621 

Попов, Георги

   Психопатология. Феноменология. Методология / Георги Попов . - Варна : СТЕНО, 2012 . - 264 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN ISBN 954-449-628-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10692

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 11 -

ЦБ I. 1388 

Монаган, Джон

   Социална и културна антропология : Много кратко въведение / Джон Монаган, Питър Джъст . - София : Захарий Стоянов, 2005 . - 279 с.: с ил. ; 17 см

   

   ISBN 954-739-615-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10665

- 12 -

ЦБ 43614 

Евгениев, Евгени

   Оценка на професионалния риск: Ч.1- / Евгени Евгениев, Бойка Савова, Виргиния Куцарова . - София : ИК "Шанс", 2008 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-92179-6-4 

   Ч. 2 . - 2011 . - 192 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10672

- 13 -

ЦБ 43614 

Савова, Бойка

   Оценка на професионалния риск: Ч.1- / Бойка Савова, Евгени Евгениев . - София : ИК "Шанс", 2008- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-92179-2-6 

   Ч. 1 . - 2008 . - 205 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10673

- 14 -

ЦБ 43617 

Гочев, Атанас Г.

   Конфликтът- теории и подходи за разрешаване / Атанас Г. Гочев . - София : Албатрос, 2011 . - 336 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-751-100-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10688

- 15 -

ЦБ 43620 

Котлър, Филип

   Корпоративна социална отговорност. Най-доброто за вашата компания и вашата кауза / Филип Котлър, Нанси Лий : Рой комюникейшън, 2011 . - 318 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-9335-17-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10691

- 16 -

ЦБ 43618 

Гочев, Атанас Г.

   Конфликтът - ранно сигнализиране и превантивна дипломация / Атанас Г. Гочев . - София : Албатрос, 2012 . - 476 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-751-106-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10690

- 17 -

ЦБ 43619 

Илиев, Валентин И.

   Обучение по безопасност и здраве при работа : Учебник за всички / Валентин И. Илиев . - София : Перфект Консулт Център, 2012 . - 416 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-92891-1-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10689

- 18 -

ЦБ 43622 

Матеева, Ваня И.

   Културни практики и интеграция на незрящите в България : Монография / Ваня И. Матеева . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2013 . - 232 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-322-683-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10693

- 19 -

ЦБ 43606 

Демирова, Сийка

   Логистика : Ръководство за семинарни упражнения за студ. от спец."ИМ","ТПИ" на ТУ-Варна / Сийка Демирова . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 126 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0604-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10659

34. Право

- 20 -

ЦБ 43613 

Тодоров, Тодор

   Международно частно право. Европейският съюз и Република България / Тодор Тодоров . - 3 прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2010 . - 472 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-730-677-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10667

- 21 -

ЦБ 43616 

Борисов, Орлин

   Правителствени и неправителствени международни органи / Орлин Борисов . - София : Нова звезда, 2014 . - 436 с. ; 24 см

   Междуправит. организации, междунар. неправит. организции, междунар. орган за морско дъно, междунар. съдебни органи, междунар. конференции, постоянни и временни междуправит. и неправит. органи и др.

 корица | съдържание 

Сист. No: 10687

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 22 -

ЦБ 43615 

Филева, Маргарита

   Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа / Маргарита Филева . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2014 . - 220 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-322-724-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10686

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 23 -

ЦБ 43610 

Kovacheva, Tsvetanka

   Reference Book of Mathematics : For Preparatory Course / Tsvetanka Kovacheva . - Varna : TU-Varna, 2014 . - 21 cm

   

   ISBN 954-20-0605-3 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10663

57. Биологични науки. Екология

- 24 -

ЦБ 43602 

Чутуркова, Розалина

   Управление качеството на атмосферния въздух : Учебник за студ. от спец."ЕЕОС","ЕТОМОС","ИЕ" на ТУ-Варна / Розалина Чутуркова . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 248 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0603-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10655

620. 1 Материалознание

- 25 -

С 620.22/ С.61 

Ставрев, Димитър С.

   Машиностроителни материали и технологии за термично обработване : Справочник за лабораторни практически занятия и курсово проектиране / Димитър С. Ставрев, Владимир С. Щърбаков . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 119 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10013

621 Maшиностроене. Транспорт

- 26 -

Д ТУ/ Н.46 

Недялков, Тодорин Г.

   Изследване възможността за подобряване производствените показатели на контейнерен терминал : Дисертация на CD / Тодорин Г. Недялков . - Варна : ТУ-Варна, 2013 + Автореферат

   

  

Сист. No: 10682

- 27 -

Д ТУ/ А.20 

Аврамова, Таня Г.

   Управление на параметрите на качеството на обработени повърхнини, посредством приложение на комбинирани технологични въздействия : Дисертация и автореферат / Таня Г. Аврамова . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 141 с:.: с ил. ; 30 см + Приложение

   

  

Сист. No: 10674

- 28 -

Д ТУ/ В.20 

Ванков, Петър В.

   Изследване на проблеми от организацията и технологията на контейнерните превози : Дисертация и автореферат / Петър В. Ванков . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 224 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10683

- 29 -

ЦБ 43606 

Демирова, Сийка

   Логистика : Ръководство за семинарни упражнения за студ. от спец."ИМ","ТПИ" на ТУ-Варна / Сийка Демирова . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 126 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0604-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10659

- 30 -

ЦБ 43605 

Койчев, Марин

   Безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда : Учебник за студ. от спец."ЕПФ" на ТУ-Варна / Марин Койчев, Цветелина Цветанова . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 240 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0601-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10657

621. 3 Електротехника

- 31 -

ЦБ 43609 

Savov, Sava V.

   Manual on Laboratory Exercises and Coursework Assignments in Electrical Engineering : Aimed at the second-year foreign and Bulgarian students of TU-Varna / Sava V. Savov . - Varna : TU - Varna . - 21 cm

   

   ISBN ISBN 954-20-0606-0 

   Part.2 . - 2014 . - 144 p.: with ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10662

- 32 -

Д ТУ/ Г.16 

Гайдарджиев, Александър В.

   Подобряване параметрите на контакти на електрически апарати чрез приложение на електровакуумни технологии : Дисертация и автореферат / Александър В. Гайдарджиев . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 181 с.: с ил. ; 30 см + CD

   

  

Сист. No: 10677

621. 31 Електроенергетика

- 33 -

Д ТУ/ Н.72 

Николаев, Николай Д.

   Моделиране на влиянието на генератори използващи възобновяеми енергийни източници върху режимите на електроенергийната система : Дисертация и автореферат / Николай Д. Николаев . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 214 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10679

- 34 -

Д ТУ/ П.24 

Парушев, Пламен В.

   Изследване влиянието на несиметрични и нелинейни производствени агрегати върху показателите на качеството на електрическата енергия : Дисертация и автореферат / Пламен В. Парушев . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 166 с: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10675

621. 37 Радиотехника

- 35 -

Д ТУ/ В.24 

Василева, Вяра Й.

   Проектиране на SMART антена за безжични комуникации : Дисертация и автореферат / Вяра Й. Василева . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 160 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10684

621. 38 Електроника

- 36 -

ЦБ 43624 

Тренков, Йордан Х.

   Енциклопедия на електрониката: Т.1- / Йордан Х. Тренков . - София : Техника, 2010 - . - 24см

   

   ISBN 954-03-0693-3 

   Т. 3. Интегрални схеми сензори . - 2010 . - 368 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10697

- 37 -

ЦБ 43624 

Тренков, Йордан Х.

   Енциклопедия на електрониката: Т.1- / Йордан Х. Тренков . - София : Техника, 2010 - . - 24см

   

   ISBN 954-03-0691-9 

   Т.1. Елементи и технологии . - 2010 . - 400 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10698

- 38 -

ЦБ 43624 

Тренков, Йордан Х.

   Енциклопедия на електрониката: Т.1- / Йордан Х. Тренков . - София : Техника, 2010 - . - 24см

   

   ISBN 954-03-0692-6 

   Т. 2. Компютри, дискове и ленти . - 2010 . - 368 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10699

- 39 -

ЦБ 43624 

Тренков, Йордан Х.

   Енциклопедия на електрониката: Т.1- / Йордан Х. Тренков . - София : Техника, 2010 - . - 24см

   

   ISBN 954-03-0706-0 

   Т. 4. Комуникации. Принципи, системи и мрежи . - 2014 . - 848 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10700

621. 39 Съобщителна техника

- 40 -

Д ТУ/ Г.37 

Георгиев, Лъчезар И.

   Изследване на синхронизацията на темпото при запис на MIDI-файл и възпроизвеждане на звукови файлове : Дисертация и автореферат / Лъчезар И. Георгиев . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 132 с: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10685

- 41 -

ЦБ 43608 

Митев, Митко М.

   Мобилни софтуерни технологии : Ръководство за лаб. упражнения за студ. от спец."СИ" на ТУ-Варна / Митко М. Митев, Иван З. Стоев . - Варна : ТУ-Варна, 2014 - . - 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0731-9 

   Ч. 1 . - 2014 . - 134 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10661

621. 7 Технология на металите

- 42 -

ЦБ 43604 

Рафаилов, Александър П.

   Технология на заваряването : Ръководство за лаб. упражнения за студ. от спец."МТТ","ХН","СИХНГП" на ТУ-Варна / Александър П. Рафаилов, Десислава Й. Минчева . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 142 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0602-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10658

- 43 -

ЦБ 43603 

Славов, Стоян Д.

   Компютърно програмиране на металорежещи машини : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Стоян Д. Славов . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 240 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0607-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10656

629. 128 Корабостроене

- 44 -

Д ТУ/ П.53 

Пировски, Христо А.

   Връзка между вибрациите на пропулсивната уредба и корпуса на кораба : Дисертация и автореферат / Христо А. Пировски . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 163 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10676

65 Управлеление на предприятия

- 45 -

Д ТУ/ Н.46 

Недялков, Тодорин Г.

   Изследване възможността за подобряване производствените показатели на контейнерен терминал : Дисертация на CD / Тодорин Г. Недялков . - Варна : ТУ-Варна, 2013 + Автореферат

   

  

Сист. No: 10682

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 46 -

Д ТУ/ А.82 

Аргиров, Ярослав Б.

   Фазови превръщания и дифузно уякчаване в карбонитрираните слоеве : Дисертация и автореферат / Ярослав Б. Аргиров . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 196 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10680

681. 3 Изчислителна техника

- 47 -

ЦБ II. 2885 

Харалампиев, Калоян

   Работа с данни в SPSS : Учeебно помагало / Калоян Харалампиев . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 76 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 954-07-2847-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10694

- 48 -

Д ТУ/ Г.37 

Георгиев, Лъчезар И.

   Изследване на синхронизацията на темпото при запис на MIDI-файл и възпроизвеждане на звукови файлове : Дисертация и автореферат / Лъчезар И. Георгиев . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 132 с: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10685

- 49 -

Д ТУ/ Н.74 

Николов, Самуил В.

   Програмни среди за генериране на приложения : Дисертация и автореферат / Самуил В. Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 138 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10681

- 50 -

ЦБ 43607 

Алексиева, Венета П.

   Интернет сървъри и услуги : Ръководство за лаб. упражнения за студ. от спец."СИТ" на ТУ-Варна / Венета П. Алексиева, Христо Г. Вълчанов . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 112 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0608-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10660

- 51 -

ЦБ 43623 

Колисниченко, Денис

   Практическо програмиране за Android[tm] / Денис Колисниченко . - Пловдив : Асеневци трейд, 2014 . - 198 с.: с ил. ; 24см

   

   ISBN 978-954-8898-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10696

Изкуство. Дизайн (74)

- 52 -

ЦБ II. 2881 

Pegler, Martin M.

   Store Presentation & Design: No.1- / Martin M. Pegler . - New York : Visual Reference Publications . - 28 cm

   
   http://www.vrpubs.com 

   ISBN 1-58471-109-4 

   N0.2. Branding the Store . - 2007 . - 174 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10668

- 53 -

ЦБ II. 2883 

AGI [Alliance Graphique Internationale] : Graphic Design Since 1950  /  Ed. Ben&Elly Bos . - New York : Thames&Hudson, 2007 . - 800 p.: with ill ; 28 cm

   
   http://www.a-g-i.org 

   ISBN 978-0-500-51342-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10670

- 54 -

ЦБ II. 2884 

Modern Furniture. 150 Years of Design  . - Muhlenbuch : h.f.ullmann, 2009 . - 703 p.: with ill ; 30cm

   
   http://www.ullmann-publishing.com 

   ISBN 978-3-8331-5049-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10671

- 55 -

ЦБ II. 2882 

Mola, Francesc Z.

   Affordable Exhibition Design / Francesc Z. Mola . - New York : Collins Design, 2010 . - 191 p.: with ill ; 30 cm

   
   http://www.loftpublications.com 

   ISBN 978-0-06-196882-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10669

- 56 -

ЦБ 43611 

Бенитес, Кристина П.

   [Двеста]200 идеи за малките апартаменти / Кристина П. Бенитес . - Барселона : Лофт Пъбликейшънс, 2012 . - 798 с.: с ил. ; 21 см

   Включва индекс на проектантите.
   http://www.knigomania.bg 

   ISBN 978-954-8432-35-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10664

- 57 -

Д ТУ/ И.52 

Илиев, Илия Н.

   Възможности за оптимизиране четливостта на уеб типографията чрез използване на каскадни набори от стилове : Дисертация и автореферат / Илия Н. Илиев . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 133 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 10678


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Таня Г. 27 
Алексиева, Венета П. 50 
Аргиров, Ярослав Б. 46 
Бенитес, Кристина П. 56 
Борисов, Орлин 21 
Ванков, Петър В. 28 
Василева, Вяра Й. 35 
Величков, Ангел И. 9 
Вълчанов, Христо Г. 50 
Гайдарджиев, Александър В. 32 
Георгиев, Лъчезар И. 40 48 
Гочев, Атанас Г. 14 16 
Демирова, Сийка 19 29 
Джъст, Питър 11 
Евгениев, Евгени 12 13 
Илиев, Валентин И. 17 
Илиев, Илия Н. 57 
Койчев, Марин 30 
Колисниченко, Денис 51 
Котлър, Филип 15 
Куцарова, Виргиния 12 
Лий, Нанси 15 
Матеева, Ваня И. 18 
Минчева, Десислава Й. 42 
Митев, Митко М. 41 
Монаган, Джон 11 
Недялков, Тодорин Г. 26 45 
Николаев, Николай Д. 33 
Николов, Самуил В. 49 
Парушев, Пламен В. 34 
Пировски, Христо А. 44 
Попов, Георги 10 
Прев. от англ. 11 
Прев. от исп. 56 
Прев. от рус. 51 
Рафаилов, Александър П. 42 
Савова, Бойка 12 13 
Славов, Стоян Д. 43 
Ставрев, Димитър С. 25 
Стоев, Иван З. 41 
Тодоров, Тодор 20 
Тренков, Йордан Х. 36 37 38 39 
Филева, Маргарита 22 
Харалампиев, Калоян 47 
Хохлова, Т. С. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Цветанова, Цветелина 30 
Чутуркова, Розалина 24 
Щърбаков, Владимир С. 25 
Albus, Volker 54 
Bos, Ben&Elly 53 
et all. 54 
Kovacheva, Tsvetanka 23 
Mola, Francesc Z. 55 
Pegler, Martin M. 52 
Savov, Sava V. 31 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Безопасност на корабоплаването и опазване на морската среда 30 
Връзка между вибрациите на пропулсивната уредба и корпуса на кораба 44 
Възможности за оптимизиране четливостта на уеб типографията чрез използване на каскадни набори от стилове 57 
Енциклопедия на електрониката: Т.1- 36 37 38 39 
Изследване влиянието на несиметрични и нелинейни производствени агрегати върху показателите на качеството на електрическата енергия 34 
Изследване възможността за подобряване производствените показатели на контейнерен терминал 26 45 
Изследване на проблеми от организацията и технологията на контейнерните превози 28 
Изследване на синхронизацията на темпото при запис на MIDI-файл и възпроизвеждане на звукови файлове 40 48 
Интернет сървъри и услуги 50 
Компютърно програмиране на металорежещи машини 43 
Конфликтът - ранно сигнализиране и превантивна дипломация 16 
Конфликтът- теории и подходи за разрешаване 14 
Корпоративна социална отговорност. Най-доброто за вашата компания и вашата кауза 15 
Културни практики и интеграция на незрящите в България 18 
Логистика 19 29 
Машиностроителни материали и технологии за термично обработване 25 
Международно частно право. Европейският съюз и Република България 20 
Мобилни софтуерни технологии 41 
Моделиране на влиянието на генератори използващи възобновяеми енергийни източници върху режимите на електроенергийната система 33 
Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа 22 
Обучение по безопасност и здраве при работа 17 
Оценка на професионалния риск: Ч.1- 12 13 
Подобряване параметрите на контакти на електрически апарати чрез приложение на електровакуумни технологии 32 
Правителствени и неправителствени международни органи 21 
Практическо програмиране за Android[tm] 51 
Програмни среди за генериране на приложения 49 
Проектиране на SMART антена за безжични комуникации 35 
Психология на индивидуалното социално поведение 9 
Психопатология. Феноменология. Методология 10 
Работа с данни в SPSS 47 
Сборник доклады.........,Варна, 30 мая - 6 июня. 2008: В 2-х томах 1 
Сборник доклады.........,Варна, 31 мая - 7 июня. 2013: В 3-х томах 8 
Сборник доклады.........,Варна, 4-11 июня. 2010: В 4-х томах 2 7 
Сборник доклады.........,Варна, 6-13 июня. 2009: В 2-х томах 5 6 
Сборник доклады.........,Варна, 8 - 15 июня. 2012: В 3-х томах 3 4 
Социална и културна антропология 11 
Технология на заваряването 42 
Управление качеството на атмосферния въздух 24 
Управление на параметрите на качеството на обработени повърхнини, посредством приложение на комбинирани технологични въздействия 27 
Фазови превръщания и дифузно уякчаване в карбонитрираните слоеве 46 
[Двеста]200 идеи за малките апартаменти 56 
Affordable Exhibition Design 55 
AGI [Alliance Graphique Internationale] : Graphic Design Since 1950 53 
Manual on Laboratory Exercises and Coursework Assignments in Electrical Engineering 31 
Modern Furniture. 150 Years of Design 54 
Reference Book of Mathematics 23 
Store Presentation & Design: No.1- 52 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Антени 35 
Воден транспорт 28 
Дизайн 52 53 54 55 56 57 
Екология 24 30 
Електроенергетика 33 34 
Електроника 36 37 38 39 
Електротехника 31 32 
Заваряване 42 
Компютри 38 
компютърни алгоритми 40 48 
Комуникационна техника 39 40 48 
Контейнерни терминали 26 45 
Корабоплаване 30 
Корабостроене 44 
Логистика 19 29 
Математика 23 
Материалознание 25 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 47 50 
Международно право 20 21 
Металознание 46 
Металорежещи машини 43 
Образование и преквалификация 1 2 3 4 5 6 7 8 
Образователна политика. Образование и общественост 1 2 3 4 5 6 7 8 22 
Охрана на труда 12 13 17 
Превози 28 
Пристанища 26 45 
Програмиране за електронно изчислителни машини 51 
Програмиране на програмни езици 49 
Психоанализа 10 
Психология 9 
Радиоелектронна апаратура 35 
Радиосъобщителна техника 41 
Социология 11 14 15 16 18 
Технология на машиностроенето 27 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

антени 35 
антропология 11 
атмосферен въздух 24 
безопасност на труда 13 17 
възобновяеми енергийни източници 33 
графичен дизайн 53 
дизайн 52 54 57 
дисертация 26 27 28 32 33 34 35 40 44 45 46 48 49 57 
дифузионно уякчаване 46 
европейски 22 
екология 24 30 
електроенергетика 33 
електроника 36 37 38 39 
електрообзавеждане 34 
електротехника 31 32 
електротехнически материали 32 
енергетика 34 
заваряване 42 
здраве 17 
интегрални схеми 36 
интеграция 18 
интериорни пространства 56 
интернет 50 
карбонитриране 46 
компютри 38 
компютърни алгоритми 40 48 
компютърно програмиране 43 
комуникации 39 40 48 
комуникационна техника 35 
контейнерен терминал 26 45 
контейнери 28 
конференция 1 2 3 4 5 6 7 8 
конфликт 14 16 
корабоплаване 30 
корабостроене 44 
корпоративна 15 
логистика 19 29 
малки апартаменти 56 
математика 23 
материалознание 25 
международни отношения 21 
международно право 20 
металознание 46 
металорежещи машини 43 
методология 10 
мобилни софтуерни технологии 41 
мрежи 50 
незрящи 18 
неправителствени органи 21 
образование 22 
океанология 30 
отговорност 15 
охрана на труда 12 17 
оценка на риска 12 13 
поведение 9 
правителствени 21 
право 21 
превози 28 
пристанища 26 45 
програмиране 49 51 
производствен процес 26 45 
пропулсивна уредба 44 
професионален риск 12 13 
психология 9 10 
работа с данни 47 
радиоелектронна апаратура 35 
сензори 36 
социализация 18 
социална политика 18 
социална психология 9 
социология 11 15 16 
съобщителна техника 41 
сървъри 50 
технологии 37 
технология на машиностроенето 27 
технология на металите 42 
транспорт 28 
уеб типография 57 
феноменология 10 
частно право 20 
affordable 55 
Android 51 
design 52 53 54 55 
exhibition 55 
furniture 54 
graphic 53 
mathematics 23 
MIDI-fail 40 48 
modern 54 
presentation 52 
smart objects 35 
SPSS 47 
store 52