-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 43662 

Витанов, Димитър

   Шеги, вицове,анекдоти и куриози за велики учени и мислители. Крилати фрази от тях / Димитър Витанов . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 68 с. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-760-326-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10753

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 2 -

ЦБ 43663 

Richter, Konstantina D.

   Modeling, Evaluating, and Predicting IT Human Resources Performance / Konstantina D. Richter, Reiner R. Dumke . - Boca Raton : CRC Press, 2015 . - 257 p.: with ill ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-4822-9992-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10754

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 3 -

ЦБ 43656 

Природни бедствия: Ч.1 -  : Уч. пособие /  Под общ. ред. на Овид А. Фархи . - Варна : ТУ-Варна, 2015 - . - 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0734-0 

   Ч.1. Земетресенията.Основни сведения. Правила за поведение при земетресение. Защита на населението при земетресение . - 2015 . - 140 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10746

53. Физика

- 4 -

ЦБ 43649 

Борисенко, Леонид А.

   Теория механизмов, машин и манипуляторов : Уч. пособие / Леонид А. Борисенко . - Минск : Новое знание ; ИНФРА-М, 2011 . - 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-985-475-430-7 

   ISBN 5-16-004690-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10740

54. Химия. Кристалография. Минералогия

- 5 -

ЦБ 43660 

Янева, Велика В.

   Ръководство за лабораторни упражнения по химия : За студ. от ТУ- Варна / Велика В. Янева . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 143 с. : с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0735-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10750

62 Техника. Технически науки

- 6 -

ЦБ 43668 

Раннев, Георгий Г.

   Надеждность и качество средств измерений : Учебник для студ. учреждений высш. образования / Георгий Г. Раннев, Анатолий П. Тарасенко . - 7е перераб. и доп. изд. . - Москва : Академия, 2014 . - 23 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-4468-0920-2 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10779

620. 1 Материалознание

- 7 -

ЦБ 43645 

Киселев, Михаил Г.

   Электроэрозионная обработка метериалов : Учебно-метод. пособие / Михаил Г. Киселев, Юрий Ф. Ляшук, Вячеслав Л. Габец . - Минск : УП "Технопринт", 2004 . - 112 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 985-464-420-0 

 корица 

Сист. No: 10743

- 8 -

ЦБ 43651 

Материаловедение  : Уч. пособие для вузов . - Москва : ИНФРА-М, 2013 . - 475 с.: с ил. ; 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-004868-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10738

- 9 -

Д ТУ/ С.83 

Стоянова, Анелия М.

   Изследване на технологичните параметри на процеса плазмена повърхностна обработка : Дисертация / Анелия М. Стоянова . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 171 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат и Приложение

   

  

Сист. No: 10718

- 10 -

ЦБ 43653 

Адаскин, Анатолий М.

   Материаловедение [металлообработка] : Уч.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Анатолий М. Адаскин, Виктор М. Зуев . - 11-е стер. изд. . - Москва : Издательский центр "Академия", 2014 . - 288 с.: с ил. ; 22 см . -  (Профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-4468-1362-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10736

- 11 -

ЦБ 43652 

Глезер, Александр М.

   Аморфно-нанокристаллические сплавы / Александр М. Глезер, Надежда А. Шурыгина . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2014 . - 452 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-9221-1547-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10737

- 12 -

ЦБ 43648 

Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке  : Уч. пособие /  Под ред. В. Н. Заплатин . - 3-е стер. изд. . - Москва : Академия, 2014 . - 240 с.: с ил. ; 22 см . -  (Профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-4468-1180-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10741

- 13 -

С 620.22/ С.59 

Справочное пособие по материаловедению [металлообработка]  : Для студ. учреждений сред.проф. образования /  Под ред. В. Н. Заплатин . - 5-е перераб. изд. . - Москва : Академия, 2014 . - 256 с.: с ил. ; 22 см . -  (Профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-4468-1181-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10742

- 14 -

ЦБ 43655 

Черепахин, Александр А.

   Материаловедение : Учебник / Александр А. Черепахин . - 8-е перераб. изд. . - Москва : Академия, 2014 . - 320 с.: с ил. ; 22 см . -  (Профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-4468-1213-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10745

621 Maшиностроене. Транспорт

- 15 -

ЦБ 43650 

Иванов, Иван С.

   Технология машиностроения : Уч. пособие / Иван С. Иванов . - Москва : ИНФРА-М, 2010 . - 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-003630-4 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10739

- 16 -

ЦБ 43649 

Борисенко, Леонид А.

   Теория механизмов, машин и манипуляторов : Уч. пособие / Леонид А. Борисенко . - Минск : Новое знание ; ИНФРА-М, 2011 . - 22 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-985-475-430-7 

   ISBN 5-16-004690-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10740

621. 3 Електротехника

- 17 -

ЦБ 43667 

Лоторейчук, Евсей А.

   Теоретические основы электротехники : Учебник / Евсей А. Лоторейчук . - Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2014 . - 22 см . -  (Профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-8199-0040-6 

   ISBN 978-5-16-000986-5 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10778

- 18 -

ЦБ 43658 

Маринов, Марин

   Ръководство за курсова работа по електротехника и електроника : За студ. от ТУ-Варна / Марин Маринов, Илонка Т. Лилянова . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 74 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0733-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10748

- 19 -

ЦБ 43659 

Пенова, Румяна Т.

   Олимпиада по теоретична електротехника : Сборник решени задачи / Румяна Т. Пенова . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 202 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0737- 1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10749

621. 37 Радиотехника

- 20 -

Д ТУ/ М.74 

Михайлова, Десислава П.

   Микролентови антени и антенни решетки с кръгова поляризация : Дисертация / Десислава П. Михайлова . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 152 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 10717

- 21 -

Д ТУ/ С.57 

Спиров, Росен П.

   Цифрова обработка на радиолокационни и телевизионни изображения : Дисертация / Росен П. Спиров . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 123 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 10711

621. 38 Електроника

- 22 -

Д ТУ/ Я.60 

Янков, Пламен В.

   Изследване на подобрени схеми на силови електронни преобразуватели за ветрогенератори : Дисертация / Пламен В. Янков . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 129 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 10715

621. 39 Съобщителна техника

- 23 -

ЦБ 43657 

Маркова, Валентина И.

   Комуникационни вериги : РЛУ / Валентина И. Маркова . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 103 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0730-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10747

621. 7 Технология на металите

- 24 -

ЦБ 43654 

Рыжкин, Анатолий А.

   Обработка материалов резанием : Уч. пособие / Анатолий А. Рыжкин, К.Г. Шучев, М.М. Климов . - Ростов- на Дону : Феникс, 2008 . - 411 с.: с ил. ; 21 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-222-14019-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10735

- 25 -

Д ТУ/ В.24 

Василев, Тихомир Г.

   Технологични възможности на дорноването за управление на параметрите на качеството и експлоатационните характеристики при довършваща обработка на бронзови лагерни втулки : Дисертация / Тихомир Г. Василев . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 135 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 10713

629. 128 Корабостроене

- 26 -

ЦБ 43666 

Larsson, Lars

   Principles of Yacht Design / Rolf E. Eliasson, Michal Orych, Lars Larsson . - 4th ed. . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - 352 p.: with ill ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-07-182640-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10758

- 27 -

ЦБ II. 2888 

Костова, Ирина

   Проектиране на корабни енергетични уредби : Учебник за студ.от спец. КММ / Ирина Костова, Златозар Алексиев . - Варна : СТЕНО, 2013 . - 139 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN ISBN 954-449-676-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10734

- 28 -

ЦБ 43633 

Грънчарова, Валентина

   Теория и устройство на пристанищата: В 2 ч. : Учебник / Валентина Грънчарова, Ивайло Грънчаров . - Варна : СТЕНО, 2013- . - 18 см

   

   ISBN ISBN 954-449-710-1 

   Ч.1 . - 2013 . - 155 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10720

- 29 -

ЦБ 43633 

Грънчарова, Валентина

   Теория и устройство на пристанищата: В 2 ч. : Учебник / Валентина Грънчарова, Ивайло Грънчаров . - Варна : СТЕНО, 2013- . - 18 см

   

   ISBN ISBN 954-449-711-8 

   Ч.2 . - 2013 . - 135 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10721

- 30 -

ЦБ II. 2887 

Георгиев, Васил Д.

   Корабни дизелови двигатели [конструкции] : [по материали на MAH-Diesel и Wartsila] / Васил Д. Георгиев . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 47 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN ISBN 954-449-724-8 

 корица 

Сист. No: 10714

- 31 -

ЦБ 43636 

Димитров, Димитър

   Международни правила за предпазване от сблъскване на море [МППСМ-72] и Международна система от морски плаващи знаци [МПЗ-ИAЛА] : Сборник тестови въпроси / Димитър Димитров . - Варна : СТЕНО, 2014 . - 24 см

   

   ISBN ISBN 954-449-748-4 

   Ч.1 . - 2014

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10725

- 32 -

ЦБ 43634 

Грънчарова, Валентина

   Товарознание: В 2 ч. : Учебник / Валентина Грънчарова . - Варна : СТЕНО, 2014- . - 18 см

   

   ISBN ISBN 954-449-719-4 

   Ч.1 . - 2014 . - 190 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10722

- 33 -

ЦБ 43634 

Товарознание: В 2 ч.  : Учебник / Валентина Грънчарова . - Варна : СТЕНО, 2014- . - 18 см

   

   ISBN ISBN 954-449-720-0 

   Ч.2 . - 2014 . - 199 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10723

681. 3 Изчислителна техника

- 34 -

ЦБ 43643 

Колисниченко, Денис

   [Ейч ти ем ел]HTML 5 & CSS 3. Практическо програмиране за начинаещи / Денис Колисниченко . - Б.м. : Асеневци, 2012 . - 219 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-22-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10732

- 35 -

Д ТУ/ Г.37 

Георгиева, Тодорка Н.

   Оценка на показателите на сигналите при предаване на неподвижни изображения : Дисертация / Тодорка Н. Георгиева . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 166 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 10716

- 36 -

ЦБ II. 2886 

Мултимедия  : Уч. помагало . - София : Издателство "Изкуства", 2013 . - 76 с.: с ил. ; 28 см + CD

   

   ISBN 978-954-9463-87-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10712

- 37 -

Д ТУ/ П.34 

Пенев, Ивайло П.

   Пдход за планиране и изпълнение на паралелни задачи в разпределена среда : Дисертация / Ивайло П. Пенев . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 122 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 10719

- 38 -

ЦБ 43637 

Келби, Скот

   Цифрова фотография с Photoshop. Версии CS6 & CC / Скот Келби . - София : Алекс-Софт, 2014 . - 467 с.: с ил. ; 25 см

   Скот Келби - редактор на списание Photoshop User

   ISBN 9546- 562866 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10726

- 39 -

ЦБ 43640 

Колисниченко, Денис

   [Пи ейч пи]PHP&MySQL. Практическо програмиране / Денис Колисниченко . - 2 прераб. и доп. изд. : Асеневци трейд, 2014 . - 396 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8898-37-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10729

- 40 -

ЦБ 43644 

Колисниченко, Денис

   [Джава]JavaScript & jQuery. Практическо програмиране / Денис Колисниченко . - Б.м. : Асеневци, 2014 . - 192 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-39-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10733

- 41 -

ЦБ 43641 

Крейвънс, Джеси

   [Ейч ти ем ел]HTML 5 Хакове : Съвети и инструменти за създаване на интерактивни уеб приложения / Джеси Крейвънс, Джеф Бъртофт . - София : O' Reilly, 2014 . - 454 с.: с ил. ; 25 sm

   

   ISBN 978-954-9341-38-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10730

- 42 -

ЦБ 43639 

[Адоб] Adobe InDesign"CC  : Официален курс на Adobe Systems . - София : Алекс-Софт, 2014 . - 495 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 9546-562890 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10728

- 43 -

ЦБ 43638 

[Адоб]Adobe Photoshop'' CC  : Официален курс на Adobe Systems . - София : Алекс-Софт, 2014 . - 451 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 9546-56277-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10727

- 44 -

ЦБ 43663 

Richter, Konstantina D.

   Modeling, Evaluating, and Predicting IT Human Resources Performance / Konstantina D. Richter, Reiner R. Dumke . - Boca Raton : CRC Press, 2015 . - 257 p.: with ill ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-4822-9992-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10754

Изкуство. Дизайн (74)

- 45 -

ЦБ 43661 

Тачев, Момчил Т.

   Изкуството на камуфлажния дизайн / Момчил Т. Тачев . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 127 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN ISBN 954-449-778-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10751


 Индекс по АВТОРИ

Адаскин, Анатолий М. 10 
Алексиев, Златозар 27 
Борисенко, Леонид А. 4 16 
Бъртофт, Джеф 41 
Василев, Тихомир Г. 25 
Витанов, Димитър 1 
Габец, Вячеслав Л. 7 
Георгиев, Васил Д. 30 
Георгиева, Тодорка Н. 35 
Глезер, Александр М. 11 
Грънчаров, Ивайло 28 29 
Грънчарова, Валентина 28 29 32 33 
Гъров, Коста А. 36 
Димитров, Димитър 31 
Заплатин, В. Н. 12 13 
Зуев, Виктор М. 10 
Иванов, Иван С. 15 
Келби, Скот 38 
Киселев, Михаил Г. 7 
Климов, М.М. 24 
Колисниченко, Денис 34 39 40 
Костова, Ирина 27 
Крейвънс, Джеси 41 
Лилянова, Илонка Т. 18 
Лоторейчук, Евсей А. 17 
Ляшук, Юрий Ф. 7 
Маринов, Марин 18 
Маркова, Валентина И. 23 
Михайлова, Десислава П. 20 
Пачев, Павел 3 
Пенев, Ивайло П. 37 
Пенова, Румяна Т. 19 
Прев. от англ. 41 
Раннев, Георгий Г. 6 
Рыжкин, Анатолий А. 24 
Спиров, Росен П. 21 
Стоянова, Анелия М. 9 
Тарасенко, Анатолий П. 6 
Тарасенко, Л. В. 8 
Тачев, Момчил Т. 45 
Фархи, Овид А. 3 
Черепахин, Александр А. 14 
Шурыгина, Надежда А. 11 
Шучев, К.Г. 24 
Янева, Велика В. 5 
Янков, Пламен В. 22 
Dumke, Reiner R. 2 44 
Eliasson, Rolf E. 26 
Larsson, Lars 26 
Orych, Michal 26 
Richter, Konstantina D. 2 44 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аморфно-нанокристаллические сплавы 11 
Изкуството на камуфлажния дизайн 45 
Изследване на подобрени схеми на силови електронни преобразуватели за ветрогенератори 22 
Изследване на технологичните параметри на процеса плазмена повърхностна обработка 9 
Комуникационни вериги 23 
Корабни дизелови двигатели [конструкции] 30 
Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообработке 12 
Материаловедение 8 14 
Материаловедение [металлообработка] 10 
Международни правила за предпазване от сблъскване на море [МППСМ-72] и Международна система от морски плаващи знаци [МПЗ-ИAЛА] 31 
Микролентови антени и антенни решетки с кръгова поляризация 20 
Мултимедия 36 
Надеждность и качество средств измерений 6 
Обработка материалов резанием 24 
Олимпиада по теоретична електротехника 19 
Оценка на показателите на сигналите при предаване на неподвижни изображения 35 
Пдход за планиране и изпълнение на паралелни задачи в разпределена среда 37 
Природни бедствия: Ч.1 - 3 
Проектиране на корабни енергетични уредби 27 
Ръководство за курсова работа по електротехника и електроника 18 
Ръководство за лабораторни упражнения по химия 5 
Справочное пособие по материаловедению [металлообработка] 13 
Теоретические основы электротехники 17 
Теория и устройство на пристанищата: В 2 ч. 28 29 
Теория механизмов, машин и манипуляторов 4 16 
Технологични възможности на дорноването за управление на параметрите на качеството и експлоатационните характеристики при довършваща обработка на бронзови лагерни втулки 25 
Технология машиностроения 15 
Товарознание: В 2 ч. 32 33 
Цифрова обработка на радиолокационни и телевизионни изображения 21 
Цифрова фотография с Photoshop. Версии CS6 & CC 38 
Шеги, вицове,анекдоти и куриози за велики учени и мислители. Крилати фрази от тях 1 
[Адоб] Adobe InDesign"CC 42 
[Адоб]Adobe Photoshop'' CC 43 
[Джава]JavaScript & jQuery. Практическо програмиране 40 
[Ейч ти ем ел]HTML 5 & CSS 3. Практическо програмиране за начинаещи 34 
[Ейч ти ем ел]HTML 5 Хакове 41 
[Пи ейч пи]PHP&MySQL. Практическо програмиране 39 
Modeling, Evaluating, and Predicting IT Human Resources Performance 2 44 
Principles of Yacht Design 26 
Электроэрозионная обработка метериалов 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Дизайн 45 
Експлоатация на пристанища 28 29 32 33 
Електроника 22 
Електротехника 17 18 19 
Енергийни системи в цялост 22 
Защита на населението 3 
Информатика 36 
Качество 6 
Компютърни науки и технологии 37 
Компютърни системи и мрежи 35 
Комуникационна техника 23 35 
Корабни задвижвания 30 
Корабни системи и механизми 27 
Корабостроене 26 
Материалознание 7 8 10 11 12 13 14 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 2 44 
Металознание 9 
Металообработване 9 25 
Морско корабоплаване 31 
Програмиране на програмни езици 34 40 
Програмни продукти 39 41 42 43 
Радиоразпръскване 20 
Радиотехника 21 
Социология 2 44 
Телевизия 21 
Теория на машините и механизмите 4 16 
Технология на машиностроенето 15 
Технология на металите. Металообработване 24 
Философия 1 
Фотография 38 
Химия 5 
Цифрови системи, машини и устройства 38 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

алгоритми 37 
аморфно-кристаллические 11 
анекдоти 1 
антени 20 
антенни решетки 20 
бронзови лагерни втулки 25 
векторни изображения 36 
ветрогенератори 22 
дизайн 45 
дисертация 9 20 21 22 25 35 37 
дорноване 25 
експлоатация 28 29 32 33 
електроерозионна обработка 7 
електроника 18 
електронни преобразуватели 22 
електротехника 17 18 19 
защита 3 
земетресения 3 
изображение 21 
камуфлажен 45 
качество 6 
компютърни мрежи 37 
компютърни системи 35 
компютърно проектиране 37 
комуникационна техника 23 35 
корабни дизелови двигатели 30 
корабни енергетични уредби 27 
корабни задвижвания 27 30 
корабоводене 31 
кръгова поляризация 20 
куриози 1 
манипулатори 4 16 
материалознание 7 8 10 11 12 13 14 
мевдународна система 31 
металообработване 9 10 12 25 
микролентови антени 20 
морски транспорт 31 
морско корабоплаване 31 
морско право. морско законодателство 31 
мултимедия 36 
надеждност 6 
наноматериали 11 
неподвижни изобравения 35 
олимпиада 19 
плазмена 9 
планиране 37 
повърхностна обработка 9 
природни бедствия 3 
пристанища 28 29 32 33 
програмни езици 34 40 
програмни продукти 39 41 42 43 
радиолокация 21 
разпределена среда 37 
рязане на металите 24 
сканиране 36 
социално изследване 2 44 
сплави 11 
съобщителна техника 23 
телевизия 21 
теория на машините 4 16 
теория на механизмите 4 16 
терминални комплекси 35 
технология на машиностроенето 15 
технология на металите 9 24 25 
технология на обработката 9 
товари 32 33 
устройство 28 29 32 33 
фотография 38 
хакове 41 
химия 5 
цифрова 38 
цифровизация 36 
шеги 1 
яхти 26 
Adobe Photoshop 38 42 
design 26 
evaluating 2 44 
HTML 34 41 
human resources 2 44 
JavaScript 40 
modeling 2 44 
MySQL 39 
Photoshop CC 38 42 43 
PHP 39 
predicting 2 44 
yacht 26