-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 43724 

Циркова, Диана

   Психологично консултиране на деца, юноши и родители / Диана А. Циркова . - 2. изд. . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2007 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91532-6-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10820

- 2 -

ЦБ 43726 

Маджаров, Емил

   Психологически портрети на осъдени на пробация / Емил Маджаров . - София : СИЕЛА, 2010 . - 195 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-649-28-0666-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10822

- 3 -

ЦБ II. 2893 

Бърк, Лора Е.

   Изследване на развитието през жизнения цикъл / Лора Е. Бърк ; Пер. с англ. Людмила Андреева . - София : ДИЛОК, 2012 . - 664 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 954-2902-15-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10819

- 4 -

ЦБ 43728 

Бяла книга за здравеопазване основано на стойности  /  Под общ. ред. на Любомир Иванов . - София : БАТМИ, 2012 . - 408 с.: с ил. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10824

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 5 -

ЦБ 43725 

Кръстева, Анна

   Фигурите на бежанеца /  Състав. Анна Кръстева . - София : Нов български унив., 2006 . - 267 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-535-382-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10821

- 6 -

ЦБ 43729 

Управление на качеството в организациите за социална работа  /  Под ред. Росица Симеонова . - София : ИБИС, 2010 . - 334 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9321-47-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10825

34. Право

- 7 -

ЦБ 43727 

Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда. Кн.1- 2  / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов . - София : ИК"Труд и право", 2013 - . - 21 см

   

   ISBN 954-608-208-4 

   Кн.2. Основни рискове и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд . - 2013

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10823

- 8 -

ЦБ 43727 

Михайлова, Румяна

   Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда. Кн.1- 2 / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов . - София : ИК"Труд и право", 2013 - . - 21 см

   

   ISBN 954-608-208-4 

   Кн. 1. Нормативни изисквания. Задължения и отговорности. Контрол и самоконтрол . - 2013 + CD - Нормативни актове в областта на безопасността

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10818

- 9 -

ЦБ 43730 

Схеми и определения по осигурително право. Ръководство за студенти  . - София : СИЕЛА, 2015 . - 259 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-28-1687-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10826

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 10 -

ЦБ 43696 

Висша математика : Ч.1-2  : Учебник за студ. от ТУ-Варна / Сребра Благоева, Добчо Генев . - 4 прераб. и доп. изд. . - Варна : ТУ-Варна, 2015 - . - 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0732-6 

   Ч. 1-2 . - 2015 . - 332 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10810

54. Химия. Кристалография. Минералогия

- 11 -

ЦБ 43714 

Ершов, Юрий А.

   Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов : Учебник для вузов / Юрий А. Ершов, Владимир С. Попков, Александр С. Берлянд . - 10-е перераб. и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2014 . - 560 с.: с ил. ; 22 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3398-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10817

57. Биологични науки. Екология

- 12 -

ЦБ 43695 

Висша математика : Ч.1-2

   Замърсяване на въздуха : Учебник за студ. от спец."ЕОС","ТТОМОС","ИЕ","УРООС" на ТУ-Варна / Розалина Чутуркова . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0745-6 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10809

620. 1 Материалознание

- 13 -

ЦБ 43709 

Переработка и утилизация дисперсных материалов и твердых отходов  : Уч. пособие /  Под ред. В.И. Назаров . - Москва : Альфа-М, 2014 . - 464 с.: с ил. ; 22 см . -  (Бакалавриат и магистратура)

   

   ISBN 5-98281-317-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10812

621. 3 Електротехника

- 14 -

ЦБ 43188 

Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника: Ч.1-  : За студ. от спец."Е","ВЕИ","ЕЕ","ЕСЕО","ЕК" на ТУ-Варна / Илонка Т. Лилянова, Румяна Т. Пенова . - Варна : ТУ-Варна, 2012- . - 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0742-5 

   Ч. 2 . - 2015 . - 132 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10808

621. 31 Електроенергетика

- 15 -

ЦБ 43712 

Экономическая эффективность энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  : Уч. пособие . - Москва : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008 . - 184 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-93093-540-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10815

629. 128 Корабостроене

- 16 -

C 656/ B.84 

BR 45(1) Admiralty Manual of Navigation: Vol.1-  : The Principles of Navigation . - Reprint . - London : The Nautical Institute . - 30 cm

   Foreword by Admiral Jonathon Band GCB ADC First Sea Lord and Chief of Naval Staff

   ISBN 978-1-870077-90-3 

   Vol.1 . - 2012 . - with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10811

681. 3 Изчислителна техника

- 17 -

ЦБ 43691 

Божикова, Виолета Т.

   Програмни спецификации. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от спец. "СИТ" на ТУ-Варна / Виолета Т. Божикова, Венета П. Алексиева . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 140 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0738-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10804

- 18 -

ЦБ 43692 

Божикова, Виолета Т.

   Мрежово администриране. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от спец. "СИТ" на ТУ-Варна / Христо Г. Вълчанов, Венета П. Алексиева . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 104 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0741-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10805

- 19 -

ЦБ 43693 

Извличане на информация в Интернет. Ръководство за лабораторни упражнения  : За студ. от спец. "СИТ" на ТУ-Варна / Христо Г. Вълчанов, Венета П. Алексиева . - Варна : ТУ-Варна, 2015 . - 104 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0740-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10806

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 20 -

ЦБ 43713 

Тывес, Леонид Й.

   Механизмы робототехники: Концепция развязок в кинематике, динамике и планировании движений / Леонид Й. Тывес . - Москва : ЛЕНАНД, 2014 . - 208 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9710-0985-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10816


 Индекс по АВТОРИ

Аговска, Антония 9 
Алексиева, Венета П. 17 18 19 
Андреева, Людмила 3 
Берлянд, Александр С. 11 
Благоева, Сребра 10 
Божикова, Виолета Т. 17 
Бърк, Лора Е. 3 
Вълчанов, Христо Г. 18 19 
Генев, Добчо 10 
Добрева, Виолета 7 8 
Еремкин, А.И. 15 
Ершов, Юрий А. 11 
Иванов, Любомир 4 
Кръстева, Анна 5 
Лилянова, Илонка Т. 14 
Маджаров, Емил 2 
Михайлова, Румяна 7 8 
Назаров, В.И. 13 
Панайотов, Панайот 7 8 
Пенова, Румяна Т. 14 
Попков, Владимир С. 11 
Симеонова, Росица 6 
Тывес, Леонид Й. 20 
Циркова, Диана А. 1 
Чутуркова, Розалина 12 
Peacock, Alan 16 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бяла книга за здравеопазване основано на стойности 4 
Висша математика : Ч.1-2 10 
Замърсяване на въздуха 12 
Извличане на информация в Интернет. Ръководство за лабораторни упражнения 19 
Изследване на развитието през жизнения цикъл 3 
Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда. Кн.1- 2 7 8 
Механизмы робототехники: Концепция развязок в кинематике, динамике и планировании движений 20 
Мрежово администриране. Ръководство за лабораторни упражнения 18 
Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов 11 
Переработка и утилизация дисперсных материалов и твердых отходов 13 
Програмни спецификации. Ръководство за лабораторни упражнения 17 
Психологически портрети на осъдени на пробация 2 
Психологично консултиране на деца, юноши и родители 1 
Ръководство за курсова работа по теоретична електротехника: Ч.1- 14 
Схеми и определения по осигурително право. Ръководство за студенти 9 
Управление на качеството в организациите за социална работа 6 
Фигурите на бежанеца 5 
BR 45(1) Admiralty Manual of Navigation: Vol.1- 16 
Экономическая эффективность энергосбережения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 15 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 20 
Гражданско право 9 
Демография 5 
Екология 12 
Експериментална психология. Психологически изследвания 3 
Електротехника 14 
Здравно състояние на населението 4 7 8 
Корабоводене 16 
Математика 10 
Материалознание 13 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 17 18 19 
Отопление, вентилация и климатизация на сгради 15 
Право 8 
Психология 1 2 
Социална политика 6 
Химия 11 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 20 
биохимия 11 
вентилация 15 
висша математика 10 
гражданско право 9 
демография 5 
динамика 20 
екология 12 
експериментална психология 3 
електротехника 14 
енергийна ефективност 15 
етика 1 2 4 
жизнен цикъл 3 
здравеопазване 4 7 8 
интернет 19 
кинематика 20 
корабоводене 16 
маериаловедение 13 
материалознание 13 
обектно-ориентирано програмиране 17 
околна среда 12 
осигурително право 9 
отопление 15 
переработка отходов 13 
право 8 
програмиране 17 18 19 
психология 1 2 
робототехника 20 
социална политика 6 
социология 5 
управление на качеството 6 
химия 11 
navigation 16