-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

- 1 -

ЦБ 43802-К 
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", X. Варна. 20014 

   Сборник доклады.........,Варна, 6-13 июня. 2014 /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ, 2014 . - 19 cм

   

   ISBN 978-617-518-288-8 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10947

- 2 -

ЦБ 43805 
 Научно-практическа конференция "Иновации в прилагането на електронни форми на дистанционно обучение". Бургас 2014 

   Сборник доклади.......,Бургас, 28-29 Ноември. 2014 : Сборник и ръководство за разработване на електронни курсове . - Бургас : Информа принт, 2014 . - 19 cм

   Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. [Проект BG 051PO001-4.3.04-0003]

   ISBN 978-954-8468-96-1 

   Т.1 . - 2013

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10950

- 3 -

ЦБ 43803ЦБ 43803-К
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", XI. Варна. 2015 

   Сборник доклады.........,Варна, 1-5 июня. 2015: В 2-х томах /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ, 2015 . - 19 cм

   

   ISBN 978-966-2637-34-2 

   Т.1 . - 2015 . - 546 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10948

- 4 -

ЦБ 43804ЦБ 43804-K
 Международная конференция "Стратегия качества в промышленности и образовании", XII. Варна. 2016 

   Материалы.........,Варна, 30 мая - 2 июня. 2016 /  Състав. Т. С. Хохлова . - Варна : Дніпропетровськ, 2016 . - 19 cм

   

   ISBN 978-966-2637-71-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10949

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 5 -

ЦБ 43764 

Манолов, Георги Л.

   Политическият пазар: В 2 Т. / Георги Л. Манолов . - Пловдив : УИ"Паисий Хилендарски" . - 21 см

   

   ISBN 978-954-423-431-7 

   Т 2. Българският политически пазар . - 2008 . - 276 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10870

- 6 -

ЦБ 43766 

Нанева, Димитрина

   Политическите идеологии / Димитрина Нанева . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2008 . - 343 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-07-2677-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10872

- 7 -

ЦБ 43764 

Манолов, Георги Л.

   Политическият пазар: В 2 Т. / Георги Л. Манолов . - Пловдив : УИ"Паисий Хилендарски", 2008 - . - 21 см

   

   ISBN 978-954-423-431-7 

   Т. 1. Теории, техники, модели . - 2008 . - 513 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10869

- 8 -

ЦБ 43765 

Коева, Стефка М.

   Икономика на политиката. "Публичният избор"- икономическа теория на демокрацията / Стефка М. Коева . - Варна : Издателска къща СТЕНО, 2009 . - 442 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-449-415-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10871

- 9 -

ЦБ 43763 

Манолов, Георги Л.

   Цената на изборите или как партиите си купуват властта / Георги Л. Манолов . - Пловдив : УИ"Паисий Хилендарски", 2009 . - 442 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-423-495-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10868

- 10 -

ЦБ 43772 

Новые идеи в управлении цепями поставок. 5 шагов, которые ведут к реальному результату  . - Москва : Альпина Паблишер, 2015 . - 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-4964-8 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10881

- 11 -

ЦБ 43782 

Павлова, Дарина М.

   Финанси : Учебник за студ. от спец."ИМ" ,"ТПИ" на ТУ-Варна / Дарина М. Павлова . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 300 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0759-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10915

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 12 -

ЦБ 43816-К 
 Международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и контрол във висшето образование". Правец. 2004 

   Сборник доклади...,18-19 Юни 2004 г. /  Състав. Божидар Гьошев . - Ботевград : МВБУ, 2004 . - 531 с.: с ил. ; 20 см . -  (Международно Висше Бизнес Училище)

   

   ISBN 954-9432-02-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10962

- 13 -

ЦБ 43817-К 
 Трета Международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование". Правец.2006 

   Сборник доклади...,16-17 Юни 2006 г. : Конкурентни стратегии във висшето образование /  Състав. Божидар Гьошев . - София : МВБУ, 2006 . - 471 с.: с ил. ; 20 см . -  (Международно Висше Бизнес Училище)

   

   ISBN 954-9432-16-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10963

- 14 -

ЦБ 43818-К 
 Четвърта Международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование". Правец.2007 

   Сборник доклади...,15-16 Юни 2007 г. : Съвременни измерения в дистанционното обучение /  Състав. Божидар Гьошев . - Ботевград : МВБУ, 2007 . - 409 с.: с ил. ; 20 см . -  (Международно Висше Бизнес Училище)

   

   ISBN 954-9432-23-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10964

- 15 -

ЦБ 43819-К 
 Шеста Международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование". Правец.2009 

   Сборник доклади...,19-20 Юни 2009 г. : Висшето икономическо образование - изследване, обучение, иновации /  Състав. Божидар Гьошев . - София : МВБУ, 2009 . - 558 с.: с ил. ; 20 см . -  (Международно Висше Бизнес Училище)

   

   ISBN 954-9432-37-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10965

- 16 -

ЦБ 43820-K
 Седма Международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование. Правец .2010 

   Сборник доклади...,18-19 Юни 2010 г. : Научни изследвания - висше образование - иновации /  Състав. Божидар Гьошев . - София : МВБУ, 2010 . - 493 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-9432- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10966

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 17 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.1 . - 2014 . - 376 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10951

- 18 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.2 . - 2014 . - 430 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10952

- 19 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.3 . - 2014 . - 423 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10953

- 20 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.4 . - 2014 . - 372 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10954

- 21 -

ЦБ 43812-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015 

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.1 . - 2015 . - 521 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10955

- 22 -

ЦБ 43812-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015 

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.2 . - 2015 . - 409 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10956

- 23 -

ЦБ 43812-К 

Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.3 . - 2015 . - 323 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10957

- 24 -

ЦБ 43812-К 

Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.4 . - 2015 . - 468 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10958

- 25 -

ЦБ 43771 

Половинкин, Е. С.

   Многозначный анализ и дифференциальные включения : Монография / Е. С. Половинкин . - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2015 . - 22 см

   

   ISBN 5-9221-1594-0 

   

   

  

Сист. No: 10878

- 26 -

ЦБ 43777-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 03-07.06. 2009 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky" . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.2 . - 2009 . - 448 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10902

- 27 -

ЦБ 43775-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....Blagoevgrad, 8-11.06.2005 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky" . - 22 cm

   

   ISBN 954-680-352-9 

   Vol.2 . - 2005 . - 577p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10898

- 28 -

ЦБ 43776-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....Blagoevgrad, 8-11.06.2005 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky" . - 22 cm

   

   ISBN 954-680537-9 

   Vol.2 . - 2007 . - 269 p.: with ill.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10900

- 29 -

ЦБ 43778-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 03-07.06. 2011 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky" . - 22 cm

   

   Vol.2 . - 2011 . - 276 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10904

- 30 -

ЦБ 43775-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....Blagoevgrad, 8-11.06.2005 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2005 . - 22 cm

   

   ISBN 954-680352-9 

   Vol.1 . - 2005 . - 469 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10895

- 31 -

ЦБ 43776-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....Blagoevgrad, 6-10.06.2007 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2007 . - 22 cm

   

   ISBN 954-680-537-9 

   Vol.1 . - 2005 . - 261 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10899

- 32 -

ЦБ 43777-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 03-07.06. 2009 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2009 . - 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.1 . - 2009 . - 277 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10901

- 33 -

ЦБ 43778-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 8-11 June 2011 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2011 . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.1 . - 2011 . - 639 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10903

- 34 -

ЦБ 43779-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 12-16 June 2013 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2013 . - 22cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.1. Mathematics and Informatics . - 2013 . - 270 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10905

- 35 -

ЦБ 43779-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 12-16 June 2013 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2013 . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.2. Computer Systems and Engineering . - 2013 . - 142 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10906

- 36 -

ЦБ 43779-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 12-16 June 2013 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2013 . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.3. Physics and Technologies . - 2013 . - 118 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10907

- 37 -

ЦБ 43779-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 12-16 June 2013 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2013 . - 22 cm 22 cm

   

   Vol.4. Chemistry . - 2013 . - 178 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10908

- 38 -

ЦБ 43779-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 12-16 June 2013 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2013 . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.5. Geography, Ecology and Environment Protection . - 2013 . - 126 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10909

- 39 -

ЦБ 43779-К 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 12-16 June 2013 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2013 . - 22 cm 22 cm

   

   Vol.6 . - 2013 . - 81 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10910

- 40 -

ЦБ 43780-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 10-14 June 2015 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2015 . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.1. Mathematics and Informatics . - 2015 . - 235 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10911

- 41 -

ЦБ 43780-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 10-14 June 2015 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2015 . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.2. Physics and Technologies . - 2015 . - 134 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10912

- 42 -

ЦБ 43780-K 
 International Scientific Conference " Mathematics and Natural Sciences". Blagoevgrad. 2015 

   Proceedings of....., Blagoevgrad, 10-14 June 2015 : Faculty of mathematics and natural sciences . - Blagoevgrad : South-West University "Neofit Rilsky", 2015 . - 22 cm 22 cm

   

   ISBN ISSN 1314-0272 

   Vol.3. Geography, Ecology and Environment Protection . - 2015 . - 115 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10913

62 Техника. Технически науки

- 43 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.1 . - 2014 . - 376 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10951

- 44 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.2 . - 2014 . - 430 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10952

- 45 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.3 . - 2014 . - 423 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10953

- 46 -

ЦБ 43811-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '14. Габрово. 2014 

   Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.4 . - 2014 . - 372 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10954

- 47 -

ЦБ 43812-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015 

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.1 . - 2015 . - 521 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10955

- 48 -

ЦБ 43812-К 
 Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015 

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.2 . - 2015 . - 409 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10956

- 49 -

ЦБ 43812-К 

Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.3 . - 2015 . - 323 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10957

- 50 -

ЦБ 43812-К 

Технически университет-Габрово. Международна научна конференция УНИТЕХ '15. Габрово. 2015

   Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - . - Габрово : УИ "Васил Априлов" . - 25 см

   

   ISBN 1313-230X 

   Т.4 . - 2015 . - 468 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10958

620. 1 Материалознание

- 51 -

ЦБ 43770 

Герасимов, С. А.

   Структура и износостойкость азотированных конструкционных сталей и сплавов / С. А. Герасимов, Л. И. Куксенова, В. Г. Лаптева . - Москва : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014 . - 25 см

   

   ISBN 978-5-7038-3933-1 

   

   

  

Сист. No: 10877

- 52 -

ЦБ 43769 

Готтштайн, Г.

   Физико- химические основы материаловедения / Г. Готтштайн . - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 . - 24 см

   

   ISBN 978-5-94774-769-0 

   

   

  

Сист. No: 10876

- 53 -

ЦБ 43774 

Воронцов, А. Л.

   Теория и расчеты процессов обработки мeталлов давлением: В 2 т. : Учебное пособие / А. Л. Воронцов . - Москва : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014 - . - 24 см

   

   ISBN 978-5-7038-3916-4 

   Т. 1 . - 2014 . - 396 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10882

- 54 -

ЦБ 43774 

Воронцов, А. Л.

   Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением: В 2-х т. : Учеб. пособие / А. Л. Воронцов . - Москва : Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014 - . - 24 см

   

   ISBN 978-5-7038-3918-8 

   Т. 2 . - 2014 . - 441 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10883

621 Maшиностроене. Транспорт

- 55 -

С 621.01/М.427 

Машиностроение. Энциклопедия в сорока томах  : Раздел III. Технология производства машин /  Ред. К. В. Фролов . - Москва : Машиностроение, 1994- . - 24 см

   

   ISBN 5-217-01958-1 

   Т. ІІI-3. Технология изготовления деталей машин /Ред. состав. А. Г. Суслов . - 2002 . - 840 с. : с ил. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10889

- 56 -

ЦБ 43788 

Гусаров, А. А.

   Балансировка роторов машин: В 2 кн. / А. А. Гусаров . - Москва : Наука, 2004- . - 20 см

   

   ISBN 5-02-033273-9 

   Кн. 1 . - 2004 . - 267 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10927

- 57 -

ЦБ 43788 

Гусаров, А. А.

   Балансировка роторов машин: В 2 кн. / А. А. Гусаров . - Москва : Наука, 2004- . - 20 см

   

   ISBN 5-02-033273-9 

   Кн. 2 . - 2005 . - 383 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10928

- 58 -

ЦБ 43789 

Лачуга, Ю. Ф.

   Теория механизмов и машин. Кинематика, динамика и расчет / Ю. Ф. Лачуга, А.Н. Воскресенский, М. Ю. Чернов . - Москва : КолосС, 2007 . - 304 с.: с ил. ; 20 см

   [Учебники и уч. пособия для вузов]

   ISBN 978-5-9532-0524-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10926

- 59 -

ЦБ 43813ЦБ 43813-К
 Технически университет-Варна. Научно-техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология-устойчиво развитие", ХX. Варна. 2014 

   Сборник доклади...,10-12 май 2012 г. /  Науч. ред. Ангел Й. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2012 . - 20 см

   

   ISBN 954-20-00030 

   Т. 3

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10959

- 60 -

ЦБ 43814ЦБ 43814-К
 Технически университет-Варна. Научно-техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология-устойчиво развитие", ХX. Варна. 2014 

   Сборник доклади...,09-11 май 2013 г. /  Науч. ред. Ангел Й. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2013 . - 237 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-20-00030 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10960

- 61 -

ЦБ 43791 

Пахомов, Ю. А.

   Основы научных исследований и испытаний тепловых двигателей : Учебник для вузов / Ю. А. Пахомов . - Москва : ТрансЛит, 2014 . - 432 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-94976-834-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10896

- 62 -

ЦБ 43815-К
 Технически университет-Варна. Научно-техническа конференция с международно участие "Транспорт, екология-устойчиво развитие", ХX. Варна. 2014 

   Сборник доклади...,15-17 май 2014 г. /  Науч. ред. Ангел Й. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2014 . - 489 .: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISSN 2367-6299 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10961

- 63 -

ЦБ 43806 

Белчев, Милчо

   Правила за плаване по морските пътища / Милчо Белчев . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 190 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN ISBN 954-449-811-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10936

- 64 -

ЦБ 43806ЦБ 43806/а/

Белчев, Милчо

   Правила за плаване по морските пътища : Тестови въпроси за самоподготовка и контрол на вахтени помощник-капитани и капитани / Милчо Белчев . - Варна : СТЕНО, 2015 . - 94 с.: с ил. ; 24 см

   Притурка към изданието със заглавие"Правила за плаване по морските пътища"

   ISBN ISBN 954-449-810-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10937

- 65 -

ЦБ 43773 

Технологические процессы машиностроительного производства  : Учеб. пособие . - Москва : ФОРУМ, 2015 . - 22 см

   

   ISBN 978-5-91134-419-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10879

- 66 -

ЦБ 43785 

Богданов, Красимир Ц.

   Ръководство за курсова работа по дисциплината "Технология и организация на транспорта" : За студ. от спец."ТТТ" на ТУ-Варна / Красимир Ц. Богданов . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 300 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0757-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10918

- 67 -

ЦБ II. 2900 

Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност  . - Актуализирано издание . - София : Зебра Сист, 2016 . - 248 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-7144-02-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10945

- 68 -

ЦБ 43807 

Белчев, Милчо

   Навигация и лоция: В 3 Т. : За спец."Корабоводене" / Милчо Белчев . - Варна : СТЕНО, 2016 - . - 24 см

   

   ISBN ISBN 954-449-855-9 

   Т. 1 . - 2016 . - 303 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10938

621. 3 Електротехника

- 69 -

ЦБ 43794 

Проектирование электрических машин  : Учебник для вузов /  Под ред. Игор П. Копилов . - 4-е изд.,перераб. и доп. . - Москва : Высшая школа, 2005 . - 767 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-06-004032-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10924

- 70 -

ЦБ 43786 

Василева, Маргрета П.

   Електротехнически материали. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. на ТУ-Варна / Маргрета П. Василева, Милена Иванова, Росица Димитрова . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 169 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0753-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10919

- 71 -

ЦБ II. 2899 

Василева, Маргрета П.

   Примерни тестове по електротехнически материали : Пособие за студ. на ТУ-Варна / Маргрета П. Василева, Милена Иванова, Росица Димитрова . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 64 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0752-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10920

621. 31 Електроенергетика

- 72 -

ЦБ 43783 

Герасимов, Крум К.

   Къси съединения в електроенергийните системи : Учебник за студ. от спец."ЕЕ" на ТУ-Варна / Крум К. Герасимов, Константин К. Герасимов . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 300 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0758-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10916

621. 38 Електроника

- 73 -

ЦБ 43787 

Филипова, Красимира

   Логическо управление на процеси и системи : Учебник / Красимира Филипова . - София и др. : ТУ-София, 2014 . - 152 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-167--108-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10922

621. 7 Технология на металите

- 74 -

ЦБ 43795 

Маслов, Андрей Р.

   Инструментальные системы машиностроительных производств : Учебник для вузов / Андрей Р. Маслов . - Москва : Машиностроение, 2006 . - 336 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-217-03351-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10893

- 75 -

ЦБ 43793 

Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на эвм  : Учебное пособие для вузов . - 2-е доп. и перераб. изд. . - Москва : МГИУ, 2006 . - 380 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 5-276-00721-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10897

- 76 -

ЦБ 43792 

Фещенко, В. Н.

   Слесарные работы при изготовлении, техническом обслуживании и ремонте производственных машин : Уч. пособие / В. Н. Фещенко . - Москва : Высшая школа, 2006 . - 535 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-06-005365-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10925

- 77 -

ЦБ 43768 

Борисенко, Г. А.

   Технология конструкционных материалов. Обработка резанием : Уч. пособие / Г. А. Борисенко, Г. Н. Иванов, Р. Р. Сейфулин . - Москва : ИНФРА-М, 2014 . - 142 с.: с ил. ; 21 см . -  (Высшее образование)

   

   ISBN 978-5-16-004720-1 

  

Сист. No: 10875

629. 128 Корабостроене

- 78 -

ЦБ 42397 

Масларов, Георги В.

   Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба: Кн.1- : Учебник за студ. на ВВМУ "Н. Вапцаров" / Георги В. Масларов . - Варна : СТЕНО . - 24 см

   

   ISBN ISBN 954-449-515-2 

   Кн. 4. Електрообзавеждане на автоматизирани корабни механизми и системи . - 2013 . - 122 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10873

- 79 -

ЦБ 43767 

Кънев, Димитър С.

   Технология на корабното машиностроене и ремонт на корабните машини : Учебник за студ. от спец."КММ" на ТУ- Варна и ВВМУ / Димитър С. Кънев . - Варна : Малео-63, 2010 . - 21 см

   

   ISBN 954-9331-17-2 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10874

- 80 -

ЦБ 43781 

Койчев, Марин

   Безопасност на корабоплаването : Учебник за студ. от спец."К" на ТУ-Варна / Марин Койчев, Цветелина Цветанова . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 350 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0754-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10914

- 81 -

С 656.61/ P. 50 

Petkova, Vyara

   Correspondence and Communications in Shipping : Handbook / Vyara Petkova, Sonya Toncheva . - Varna : СТЕНО, 2016 . - 228 с.: с ил. ; 30см

   

   ISBN ISBN 954-449-853-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10946

681. 3 Изчислителна техника

- 82 -

ЦБ 43809 

Василев, Алексей Н.

   [Си] C++ в примери и задачи / Алексей Н. Василев . - Пловдив : Издателство "Асеневци", 2015 . - 342 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-68-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10941

- 83 -

ЦБ 43810 

Онстот, Скот

   [ Аутокад ] Autocad 2015 and Autocad LT 2015. Основи / Скот Онстот . - София : АлексСофт, 2015 . - 456 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10940

- 84 -

ЦБ 43808 

Колисниченко, Денис

   [Пи Ейч Пи] PHP 7 & MySQL. Практическо програмиране / Денис Колисниченко . - Пловдив : Издателство "Асеневци", 2016 . - 500 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8898-75-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10944

- 85 -

ЦБ 43784 

Стоева, Марияна Ц.

   Графични системи. Ръководство за лабораторни упражнения : За студ. от спец."СИТ" на ТУ-Варна / Марияна Ц. Стоева, Даниела Д. Илиева . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 144 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0749-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10917

Строителство. Нормативни документи

- 86 -

ЦБ 43790 

Белогай, С. Г.

   Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети : Монография / С. Г. Белогай, В. А. Волосухин, А. И. Тищенко . - Москва : РИОР, 2016 . - 321 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-369-01230-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10894

Изкуство. Дизайн (74)

- 87 -

С 745/749 / Ч. 83 

Чин, Адриен

   Енциклопедия на цветове и материи за обзавеждане на дома.180 идеи за домашен дизайн : Енциклопедия / Адриен Чин . - София : Книгомания, 2010 . - 256 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9817-95-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10939

8 Езикознание. Филология

- 88 -

ЦБ II. 2897/4a/ 

Bingham, Celia

   Technical English. [Level 4: Upper Intermediate] : Vol.1- : Teacher''s Book / Celia Bingham . - Edinburgh : Pearson Education Ltd. . - 28 cm

   With additional material by David Bonamy
   http://www.pearsonlongman.com 

   ISBN 978-1-4082-6806-3 

   V.4 . - 2014 . - 140 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10880

- 89 -

ЦБ II. 2897/3a/ 

Bingham, Celia

   Technical English. [Level 3: Intermediate] : Vol.1- : Teacher''s Book / Celia Bingham . - Edinburgh : Pearson Education Ltd. . - 28 cm

   With additional material by David Bonamy

   ISBN 978-1-4082-6805-6 

   Vol.1 . - 2011 . - 140 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10886

- 90 -

ЦБ II. 2897/4b/ 

Bonamy, David

   Technical English. [Level 4: Upper Intermediate] : Vol.1- : Course Book / David Bonamy . - Edinburgh : Pearson Education Ltd. . - 28 cm

   
   http://www.pearsonlongman.com 

   ISBN 978-1-4082-2955-2 

   Vol.2 . - 2014 . - 128 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10884

- 91 -

ЦБ II. 2897/3b/ 

Bonamy, David

   Technical English. [Level 3: Intermediate] : Vol.1- : Course Book / David Bonamy . - Edinburgh : Pearson Education Ltd. . - 28 cm

   

   ISBN 978-1-4082-2947-7 

   Vol.2 . - 2011 . - 128 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10887

- 92 -

ЦБ II. 2898 

Evans, Virginia

   It's Grammar Time 2: Vol.1- : [Student's Book with Test Booklet and Key] / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express Publishimg . - 28 cm

   

   ISBN 978-1-4715-3805-6 

   Vol.2 . - 2015 . - 120.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10890

- 93 -

ЦБ II. 2898 

Evans, Virginia

   It's Grammar Time 3: Vol.1- : [Student's Book with Test Booklet and Key] / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express Publishimg . - 28 cm

   

   ISBN 978-1-4715-3808-7 

   Vol.3 . - 2015 . - 160 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10891

- 94 -

ЦБ II. 2898 

Evans, Virginia

   It's Grammar Time 4: Vol.1- : [Student's Book with Test Booklet and Key] / Virginia Evans, Jenny Dooley . - Newbury : Express Publishimg . - 28 cm

   

   ISBN 978-1-4715- 

   Vol.4 . - 2015 . - 184 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10892

- 95 -

ЦБ II. 2897/4c/ 

Jacques, Christopher

   Technical English. [Level 4: Upper Intermediate] : Vol.1- : Workbook / Christopher Jacques . - Edinburgh : Pearson Education Ltd. . - 28 cm

   

   ISBN 978-1-4082-6800-1 

   Vol.3 . - 2014 . - 80 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10885

- 96 -

ЦБ II. 2897/3c/ 

Jacques, Christopher

   Technical English. [Level 3: Intermediate] : Vol.1- : Workbook / Christopher Jacques . - Edinburgh : Pearson Education Ltd. . - 28 cm

   

   ISBN 978-1-4082-6798-1 

   Vol.3 . - 2011 . - 80 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10888

9 География. Биографии. История

- 97 -

ЦБ 43796-K 
 Международна конференция "Acta Musei Varnaensis V:Античните цивилизации и морето.Варна.2004 

   [Сборник статии]..... Варна , 12-15 Септември 2001 /  Състав. Валери Йотов . - Варна : ЗОГРАФ . - 390 с.: с ил. ; 23 cm

   

   ISBN 954-15-0128-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10921

- 98 -

ЦБ 43797-К 
 Международна конференция "Acta Musei Varnaensis V:Античните цивилизации и морето.Варна.2004 

   [Сборник статии]..... Варна , 12-14 Септември 2002 : Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев /  Състав. Валери Йотов . - Варна : ЗОГРАФ . - 23 cm

   

   ISBN 954-427-667-X 

   Т.1 . - 2002 . - 292 с.:с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10930

- 99 -

ЦБ 43797-К 
 Международна конференция "Acta Musei Varnaensis V:Античните цивилизации и морето.Варна.2004 

   [Сборник статии]..... Варна , 12-14 Септември 2002 : Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев /  Състав. Валери Йотов . - Варна : ЗОГРАФ . - 23 cm

   

   ISBN 954-427-667-X 

   Т.2 . - 2002 . - 396 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10931

- 100 -

ЦБ 43799 
 Международна конференция "Acta Musei Varnaensis V:Античните цивилизации и морето.Варна.2004 

   [Сборник статии]..... Варна , 20-23 Ноември 2003 . - Варна : АБАГАР, 2006 . - 343 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-427-729-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 10934

- 101 -

ЦБ 43798 
 Международна конференция "Acta Musei Varnaensis V:Античните цивилизации и морето.Варна.2004 

   [Сборник статии]..... Варна , 13-15 Октомври 2004 : Международна конференция в чест на проф. Михаил Лазаров . - Варна : ЗОГРАФ, 2007 . - 23 cm

   

   ISBN 954-954-15-0190-0 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10933

- 102 -

ЦБ 43800-K 

Международна конференция "Acta Musei Varnaensis VII: Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие.Варн

   [Сборник статии]..... Варна ,15-17 Септември 2005 : Международна конференция в памет на ст.н.с. Милко Мирчев . - Варна : АБАГАР, 2008 . - 23 см

   

   ISBN 954-427-15-0203-7 

   T.1 . - 2006 . - 472 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10935

- 103 -

ЦБ 43800-К 

Международна конференция "Acta Musei Varnaensis VII: Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие.Варн

   [Сборник статии]..... Варна ,15-17 Септември 2005 : Международна конференция в памет на ст.н.с. Милко Мирчев . - Варна : АБАГАР, 2008 . - 23 см

   

   ISBN 954-427-15- 

   T.2 . - 2008 . - 336 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10942

- 104 -

ЦБ 43801 

[Акта] Acta Musei Varnaensis VI: Варненският халколитен некропол и проблемите на праисторията на Югоизточна Европа  : Сборник . - Варна : АБАГАР, 2008 . - 23 см

   В памет на Иван Иванов

   ISBN 954-427-787-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 10943


 Индекс по АВТОРИ

Белогай, С. Г. 86 
Белчев, Милчо 63 64 68 
Богданов, Красимир Ц. 66 
Борисенко, Г. А. 77 
Борисов, Чавдар 67 
Василев, Алексей Н. 82 
Василева, Маргрета П. 70 71 
Волосухин, В. А. 86 
Воронцов, А. Л. 53 54 
Воскресенский, А.Н. 58 
Герасимов, Константин К. 72 
Герасимов, Крум К. 72 
Герасимов, С. А. 51 
Готтштайн, Г. 52 
Гусаров, А. А. 56 57 
Гьошев, Божидар 12 13 14 15 16 
Димитров, Ангел Й. 59 60 62 
Димитрова, Росица 70 71 
Иванов, Г. Н. 77 
Иванова, Милена 70 71 
Илиева, Даниела Д. 85 
Йотов, Валери 97 98 99 
Коева, Стефка М. 8 
Койчев, Марин 80 
Колисниченко, Денис 84 
Копилов, Игор П. 69 
Кузнецов, В. А. 65 
Куксенова, Л. И. 51 
Кънев, Димитър С. 79 
Лаптева, В. Г. 51 
Лачуга, Ю. Ф. 58 
Манолов, Георги Л. 5 7 9 
Масларов, Георги В. 78 
Маслов, Андрей Р. 74 
Нанева, Димитрина 6 
Онстот, Скот 83 
Павлова, Дарина М. 11 
Пахомов, Ю. А. 61 
Пер. с англ. 10 52 
Под ред. 75 
Половинкин, Е. С. 25 
Прев. от англ. 83 
Прев. от рус. 82 84 
Сейфулин, Р. Р. 77 
Слоун Р. Е. 10 
Стоева, Марияна Ц. 85 
Таратынов, Олег В. 75 
Тищенко, А. И. 86 
Фещенко, В. Н. 76 
Филипова, Красимира 73 
Фролов, К. В. 55 
Хохлова, Т. С. 1 3 4 
Цветанова, Цветелина 80 
Чернов, М. Ю. 58 
Чин, Адриен 87 
Bingham, Celia 88 89 
Bonamy, David 90 91 
Borisov, Adrian 30 
Dooley, Jenny 92 93 94 
Ed. by 30 
Evans, Virginia 92 93 94 
Jacques, Christopher 95 96 
Petkova, Vyara 81 
Toncheva, Sonya 81 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Балансировка роторов машин: В 2 кн. 56 57 
Безопасност на корабоплаването 80 
Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети 86 
Графични системи. Ръководство за лабораторни упражнения 85 
Електроенергетика и електрообзавеждане на кораба: Кн.1- 78 
Електротехнически материали. Ръководство за лабораторни упражнения 70 
Енциклопедия на цветове и материи за обзавеждане на дома.180 идеи за домашен дизайн 87 
Икономика на политиката. "Публичният избор"- икономическа теория на демокрацията 8 
Инструментальные системы машиностроительных производств 74 
Къси съединения в електроенергийните системи 72 
Логическо управление на процеси и системи 73 
Материалы.........,Варна, 30 мая - 2 июня. 2016 4 
Машиностроение. Энциклопедия в сорока томах 55 
Многозначный анализ и дифференциальные включения 25 
Навигация и лоция: В 3 Т. 68 
Новые идеи в управлении цепями поставок. 5 шагов, которые ведут к реальному результату 10 
Основы научных исследований и испытаний тепловых двигателей 61 
Политическите идеологии 6 
Политическият пазар: В 2 Т. 5 7 
Правила за плаване по морските пътища 63 64 
Примерни тестове по електротехнически материали 71 
Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на эвм 75 
Проектирование электрических машин 69 
Ръководство за курсова работа по дисциплината "Технология и организация на транспорта" 66 
Сборник доклади...,09-11 май 2013 г. 60 
Сборник доклади...,10-12 май 2012 г. 59 
Сборник доклади...,15-16 Юни 2007 г. 14 
Сборник доклади...,15-17 май 2014 г. 62 
Сборник доклади...,16-17 Юни 2006 г. 13 
Сборник доклади...,18-19 Юни 2004 г. 12 
Сборник доклади...,18-19 Юни 2010 г. 16 
Сборник доклади...,19-20 Юни 2009 г. 15 
Сборник доклади...., Габрово,20-21 Ноември 2015: Т.1 - 21 22 23 24 47 48 49 50 
Сборник доклади...., Габрово,21-22 Ноември 2014: Т.1 - 17 18 19 20 43 44 45 46 
Сборник доклади.......,Бургас, 28-29 Ноември. 2014 2 
Сборник доклады.........,Варна, 1-5 июня. 2015: В 2-х томах 3 
Сборник доклады.........,Варна, 6-13 июня. 2014 1 
Слесарные работы при изготовлении, техническом обслуживании и ремонте производственных машин 76 
Структура и износостойкость азотированных конструкционных сталей и сплавов 51 
Теория и расчеты процессов обработки мeталлов давлением: В 2 т. 53 
Теория и расчеты процессов обработки металлов давлением: В 2-х т. 54 
Теория механизмов и машин. Кинематика, динамика и расчет 58 
Технологические процессы машиностроительного производства 65 
Технология конструкционных материалов. Обработка резанием 77 
Технология на корабното машиностроене и ремонт на корабните машини 79 
Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност 67 
Физико- химические основы материаловедения 52 
Финанси 11 
Цената на изборите или как партиите си купуват властта 9 
[ Аутокад ] Autocad 2015 and Autocad LT 2015. Основи 83 
[Акта] Acta Musei Varnaensis VI: Варненският халколитен некропол и проблемите на праисторията на Югоизточна Европа 104 
[Пи Ейч Пи] PHP 7 & MySQL. Практическо програмиране 84 
[Сборник статии]..... Варна , 12-14 Септември 2002 98 99 
[Сборник статии]..... Варна , 12-15 Септември 2001 97 
[Сборник статии]..... Варна , 13-15 Октомври 2004 101 
[Сборник статии]..... Варна , 20-23 Ноември 2003 100 
[Сборник статии]..... Варна ,15-17 Септември 2005 102 103 
[Си] C++ в примери и задачи 82 
Correspondence and Communications in Shipping 81 
It's Grammar Time 2: Vol.1- 92 
It's Grammar Time 3: Vol.1- 93 
It's Grammar Time 4: Vol.1- 94 
Proceedings of....., Blagoevgrad, 03-07.06. 2009 26 32 
Proceedings of....., Blagoevgrad, 03-07.06. 2011 29 
Proceedings of....., Blagoevgrad, 10-14 June 2015 40 41 42 
Proceedings of....., Blagoevgrad, 12-16 June 2013 34 35 36 37 38 39 
Proceedings of....., Blagoevgrad, 8-11 June 2011 33 
Proceedings of....Blagoevgrad, 6-10.06.2007 31 
Proceedings of....Blagoevgrad, 8-11.06.2005 27 28 30 
Technical English. [Level 3: Intermediate] : Vol.1- 89 91 96 
Technical English. [Level 4: Upper Intermediate] : Vol.1- 90 95 
Technical English. [Level 4: Upper Intermediate] : Vol.1- 88 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Английски език 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
Археология 102 103 104 
Вариационно смятане и математическа теория на оптималното управление 25 
Дизайн 87 
Екология 59 60 62 
Електрически машини 69 
Електроенергетика 72 
Електротехника 70 71 
Изпитване механичните свойства на материалите 51 
Икономика 8 17 18 19 20 21 22 43 44 45 46 47 48 
История 97 98 99 100 101 102 103 104 
Корабни задвижвания 78 
Корабостроене 78 79 
Математика 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Материалознание 52 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 82 83 84 85 
Машиностроене 55 56 57 65 
Машиностроителни инструменти 74 
Металознание 52 
Металообработване 76 
Металорежещи инструменти 75 
Микроелектроника, микропроцесори 73 
Морско корабоплаване 63 64 68 80 81 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване 53 54 
Обработка чрез рязане 77 
Образование и преквалификация 1 2 3 4 
Образователна политика. Образование и общественост 1 2 3 4 
Обществени науки 17 18 19 20 21 22 23 24 43 44 45 46 47 48 49 50 
Организация и експлоатация на транспорта и пощите 66 67 
Политика 8 
Политически партии и движения 5 6 7 9 
Просвета. Образование 12 13 14 15 16 
Религия 100 
Теория на машиностроенето. Машинознание. 58 
Техника. Технически науки 17 18 19 20 21 22 23 24 43 44 45 46 47 48 49 50 
Технология на металите. Металообработване 65 
Топлинни двигатели 61 
Транспорт 59 60 62 
Управление на икономиката 10 
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари. 11 
Хидротехническо строителство 86 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

азотиране 51 
антични 101 
археология 101 102 103 104 
безопасност на корабоплаването 80 
България 98 99 
графичен интерфейс 85 
графични системи 85 
дизайн 87 
дистанционно обучение 14 15 
диференциални уравнения 25 
екология 59 60 62 
електрически машини 69 
електроенергетика 72 
електроника 73 
електротехника 69 70 71 
Западно Чернонморие 97 
избори 6 9 
изпитване на материалите 51 
изследване на металите 51 
изчислителна техника 85 
икономика 8 10 11 
иновации 16 
конструкционни материали 51 
конференция 1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 59 60 62 97 98 99 100 101 102 103 104 
корабна енергетика 78 
корабни дизелови двигатели 79 
корабни енергетични уредби 78 
корабни задвижвания 78 
корабоводене 63 64 68 80 
корабоплаване 80 81 
корабостроене 79 
кореспонденция 81 
логически схеми 73 
математика 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
материалознание 52 
машини и механизми 56 57 
машиностроене 55 65 74 76 
металознание 52 
металообработване 76 
металорежещи инструменти 74 
металорежещи машини с ЦПУ 75 
микроелектроника 73 
море 101 
морски транспорт 80 
морско корабоплаване 63 64 68 
научни изследвания 16 
нумизматика 97 
обработка на материалите 77 
обработка на металите 53 54 
обработка под налягане 53 54 
образование 12 13 14 15 16 
политика 5 6 7 8 9 
програмиране 82 83 84 
програмни езици 82 83 84 
религия 100 
рязане на металите 77 
сплави 51 
справочник 55 
средновековие 98 99 
стомана 51 
теория на механизмите 58 
технологични процеси 65 
технология на металите 65 
технология на транспорта 66 
топлинни двигатели 61 
транспорт 59 60 62 67 
управление 10 
управление на предприятието 67 
финанси 11 
хидромелиорации 86 
християнство 100 
цветове 87 
цивилизация 101 
English 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
grammar 92 93 94 
technical 88 89 90 91 95 96