-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

57. Биологични науки. Екология

- 1 -

ЦБ II. 2908 

Българска ампелография: В 5 Т.  : Монография /  Под ред. Калю Катеров . - София : Българска академия на науките, 1990 - . - 30 см

   

   Т.1. Обща ампелография . - 1990 . - 296 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11035

- 2 -

ЦБ II. 2908 

Българска ампелография: В 5 Т.  : Монография /  Под ред. Куню Стоев . - София : Институт по лозарство и винарство ; Национална лозаро-винарска камара, 1990 - . - 30 см

   

   ISBN 978-954-92675-1-8 

   Т.3. Частна ампелография К-П . - 2014 . - 274 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11037

- 3 -

С 633/635/ А.93 

Атлас на болестите и неприятелите по лозата  : Атлас . - Плевен : Институт по лозарство и винарство, 2002 . - 70 с.: сил. ; 24 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11039

- 4 -

ЦБ 43871 

Иванов, Мирослав

   Винени и десертни сортове лози, подходящи за отглеждане в България / Мирослав Иванов, Здравко Наков, Пенка Абрашева . - Плевен : Институт по лозарство и винарство, 2004 . - 32 с.: с ил. ; 20см

   

 корица 

Сист. No: 11030

- 5 -

ЦБ II. 2909 

Симеонов, Илиян

   Новоселекционирани десертни и винени сортове и клонове лози / Илиян Симеонов, Мирослав Иванов, Здравко Наков . - Плевен : Институт по лозарство и винарство, 2015 . - 47 с.: с ил. ; 30см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11031

- 6 -

ЦБ 43872 

Иванов, Мирослав Н.

   Хибридизацията в селекцията на лозата : Монография / Мирослав Н. Иванов . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2016 . - 178 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-517-241-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11033

- 7 -

ЦБ 43873 

Пачев, Иван

   ДЕТРИТ генетична същност, характеристика, ползване и значение : Монография / Иван Пачев . - Пловдив : Академично изд. на АУ -Пловдив, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 954-517-242-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11034

- 8 -

ЦБ II. 2903 

Даскалова, Надя Г.

   Ръководство за упражнения по растениевъдство: Ч.1.- / Надя Г. Даскалова, Драгомир П. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2016- . - 30 cм

   

   ISBN ISBN 954-20-0763-0 

   Ч.1. [Зърнени култури] . - 2016 . - 67 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11023

- 9 -

ЦБ 43876 

Пламенов, Драгомир

   Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване : Учебник / Драгомир Пламенов, Павлина Наскова . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 210 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0766-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11052

621. 7 Технология на металите

- 10 -

ЦБ 43868 

Славов, Стоян Д.

   Програмиране на машини с цифрово програмно управление : Ръководство за лабораторни упражнения / Илиян В. Илиев, Стоян Д. Славов . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 142 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0764-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11021

629. 128 Корабостроене

- 11 -

ЦБ II. 2911 

IMO IA994E. International Code of Signals  . - Fourth ed. 2005 . - London : IMO Publication, 2005 . - 197 p.: with ill ; 31 cm

   

   ISBN 978-92-801-4198-6 

 корица 

Сист. No: 11041

- 12 -

ЦБ 43879 

Jeffery, Richard

   Leadership Throughout. How to Create Successfil Enterprise / Richard Jeffery . - London : The Nautical Institute, 2007 . - 144 p.: with ill ; 26 cm

   

   ISBN 1-870077-85-7 

 корица 

Сист. No: 11038

- 13 -

ЦБ II. 2916 

Clark, Ian C.

   Stability, Trim and Strengt for Merchant Ships and Fishing Vessels : A guide to the theory, rules and calculations carried out to ensure that a vessel maintains seaworthy stability and trim whilst remaning within its limits of strength / Ian C. Clark . - 2-nd. ed. . - London : The Nautical Institute, 2008 . - 430 p.: with ill ; 31 cm

   

   ISBN 1-87-00-77-87-3 

 корица 

Сист. No: 11050

- 14 -

ЦБ 43875 

IMO IC117E. ISM Code. International Safety Management Code with Guidelines on Implementation  . - 4-th ed. [2014] . - London : IMO Publication, 2014 . - 71 p.: with ill ; 19 cm

   

   ISBN 978-92-801-1590-1 

 корица 

Сист. No: 11046

- 15 -

ЦБ 43874-K 

IMO IC282E. CSC . International Convention for Safe Containers,1972  . - Sixth ed. 2014 . - London : IMO Publication, 2014 . - 79 p.: with ill ; 19 cm

   

   ISBN 978-92-801-1593-2 

 корица 

Сист. No: 11044

- 16 -

C 656.61/ S.10 

IMO IE110E. SOLAS  : Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea,1974, and its Protocol of 1988: articles, annexes and certificates. Incorporating all amendments in effect from 1 July 2104 . - 6-th ed. . - London : IMO Publication, 2014 . - 474 p. ; 30 cm + Supplement 2105

   

   ISBN 978-92-801-1594-9 

 корица 

Сист. No: 11024

- 17 -

ЦБ II. 2912

IMO IB155E. FSS Code. International Code for Fire Safety Systems  . - Third ed. 2015 . - London : IMO Publication, 2015 . - 335 p.: with ill ; 31 cm

   

   ISBN 978-92-801-1601-4 

 корица 

Сист. No: 11042

- 18 -

ЦБ II. 2910 

IMO IG970E. GMDSS [Global Maritime Distress and Safety System]  : Manual . - Eight ed. 2015 . - London : IMO Publication, 2015 . - 822 p.: with ill. ; 31 cm

   

   ISBN 978-92-801-1624-3 

 корица 

Сист. No: 11040

- 19 -

ЦБ II. 2904 

IMOIF927E. Ships'' Routeing

   IMO IF927E. Ships' Routeing . - Twefth ed. . - London : IMO Publication, 2015 . - with ill. ; 31 cm + Addendum November 2015

   

   ISBN 978-92-801-1625-0 

 корица 

Сист. No: 11025

- 20 -

ЦБ 43880 

The Nautical Institute on Command  . - 3-th ed. . - London : The Nautical Institute, 2015 . - 143 p.: with ill ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-906915-21-6 

 корица 

Сист. No: 11047

- 21 -

ЦБ II. 2913

IMO IA847E. Symbols for Fire Control Plans for Ships Constructed Before 1 January 2004  : Graphical Symbols for Shipboard . - London : IMO Publication, [2004] ; 31 cm + Graphical Symbols

   

   ISBN 978-92-801-4225-9 

 корица 

Сист. No: 11043

681. 3 Изчислителна техника

- 22 -

ЦБ 43869 

Ненов, Христо Б.

   Мрежово програмиране с JAVA : Ръководство за лабораторни упражнения / Христо Б. Ненов . - Варна : ТУ-Варна, 2016 . - 112 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0756-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11022


 Индекс по АВТОРИ

Абрашева, Пенка 3 4 
Даскалова, Надя Г. 8 
Димитров, Драгомир П. 8 
Иванов, Мирослав 4 5 
Иванов, Мирослав Н. 6 
Илиев, Илиян В. 10 
Катеров, Калю 1 
Наков, Здравко 4 5 
Наскова, Павлина 9 
Ненов, Христо Б. 22 
Пачев, Иван 7 
Пламенов, Драгомир 9 
Симеонов, Илиян 5 
Славов, Стоян Д. 10 
Стоев, Куню 2 
Clark, Ian C. 13 
Jeffery, Richard 12 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Атлас на болестите и неприятелите по лозата 3 
Българска ампелография: В 5 Т. 1 2 
Винени и десертни сортове лози, подходящи за отглеждане в България 4 
ДЕТРИТ генетична същност, характеристика, ползване и значение 7 
Мрежово програмиране с JAVA 22 
Новоселекционирани десертни и винени сортове и клонове лози 5 
Почвознание, замърсяване на почвите и технологии за пречистване 9 
Програмиране на машини с цифрово програмно управление 10 
Ръководство за упражнения по растениевъдство: Ч.1.- 8 
Хибридизацията в селекцията на лозата 6 
IMO IA847E. Symbols for Fire Control Plans for Ships Constructed Before 1 January 2004 21 
IMO IA994E. International Code of Signals 11 
IMO IB155E. FSS Code. International Code for Fire Safety Systems 17 
IMO IC117E. ISM Code. International Safety Management Code with Guidelines on Implementation 14 
IMO IC282E. CSC . International Convention for Safe Containers,1972 15 
IMO IE110E. SOLAS 16 
IMO IF927E. Ships' Routeing 19 
IMO IG970E. GMDSS [Global Maritime Distress and Safety System] 18 
Leadership Throughout. How to Create Successfil Enterprise 12 
Stability, Trim and Strengt for Merchant Ships and Fishing Vessels 13 
The Nautical Institute on Command 20 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Корабоплаване 13 16 18 19 
Корабостроене 11 13 14 15 16 17 18 19 21 
Металорежещи машини 10 
Морско корабоплаване 11 12 14 15 17 20 21 
Почва 9 
Програмиране на програмни езици 22 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

ампелография 1 2 
болести по растенията 3 
винарство 4 
замърсяване 9 
зърнени култури 8 
корабоплаване 11 16 18 
корабостроене 11 16 18 
лозарство 3 4 5 6 
металорежещи машини 10 
почвознание 7 9 
пречистване 9 
програмиране 10 22 
програмни езици 22 
растениевъдство 1 6 7 8 
технологии 9 
хибридизация 6 
хумус 7 
ЦПУ 10 
command 20 
CSC 15 
fire safety 17 21 
fishing vessels 13 
FSS Code 17 
GMDSS 18 
imo 11 14 15 17 18 19 21 
ism code 14 
Java 22 
leadership 12 
merchant ship 13 
routeing 19 
ship 19 
signals 11 
solas 16 
trim 13