-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 43947 

Гебхарт, Мириам

   Рудолф Щайнер. Един модерен пророк / Мириам Гебхарт . - София : Кибеа, 2014 . - 408 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11171

- 2 -

ЦБ II. 2924 

Качопо, Джон Т,

   Откриване на психологията. Науката за психиката : [Кратко издание] / Джон Т Качопо, Лора А. Фребър . - София : Изток-Запад, 2015 . - 757с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-152-624-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11172

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 3 -

ЦБ 43942 

Господинов, Владислав

   (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите / Владислав Господинов . - София : Изток-Запад, 2011 . - 22 см

   

   ISBN 954-321-951-3 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11166

- 4 -

ЦБ 43947 

Гебхарт, Мириам

   Рудолф Щайнер. Един модерен пророк / Мириам Гебхарт . - София : Кибеа, 2014 . - 408 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11171

- 5 -

ЦБ 43939 

Капустина, Н.В.

   Развитие организации на основе риск-менеджмента. Теория, методология и практика : Монография / Н.В. Капустина . - Москва : ИНФРА-М ; ИНФРА-М/Электронный ресурс, 2015 . - 178 с.: с ил. ; 20 cm

   
   www.znanium.com 

   ISBN 5-16-010571-0(print) 

   ISBN 5-102595-6(online) 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11161

- 6 -

ЦБ 43948 

Тимошенко, Елена

   Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания / Елена Тимошенко . - Пловдив : Издателство "Асеневци", 2015 . - 238 с. ; 20см

   

   ISBN 978-954-8898-62-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11173

- 7 -

ЦБ 43944 

Здравословни и безопасни условия на труд. Практика, процедури и образци на документи  . - София : РААБЕ, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-6-19-731500-4 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11168

- 8 -

ЦБ 43943 

Пейчева, Мирослава

   Корпоративна социална отговорност - теория,отчетност и одит / Мирослава Пейчева, Али Вейсел, Валерия Динева . - София : Спектър, 2016 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-7194-07-4 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11167

34. Право

- 9 -

ЦБ 43941 

Дачев, Лъчезар

   Учение за държавата / Лъчезар Дачев . - София : Свида, 2001 . - 230 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90421-2-Х 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11165

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 10 -

ЦБ 43946 

Господинов, Бончо

   Научното педагогическо изследване. Методологически, технологични и методически аспекти / Бончо Господинов . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2016 . - 304 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-07-4101-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11170

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 11 -

ЦБ 43929 

Белов, Петр Г.

   Управление рисками, системный анализ и моделирование: Т.1-2 : Учебник и практикум для бакалавиата и магистратуры / Петр Г. Белов . - Москва : Юрайт . - 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-4720-5 

   Т.2 . - 2015 . - 272 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11164

- 12 -

ЦБ 43929 

Белов, Петр Г.

   Управление рисками, системный анализ и моделирование: Т.1.- : Учебник и практикум для бакалавиата и магистратуры / Петр Г. Белов . - Москва : Юрайт, 2015- . - 20 см

   

   ISBN 978-5-9916-4703-8 

   Т.1 . - 2015 . - 460 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11148

- 13 -

ЦБ 43940 

Голотова, Марина Ю.

   Математическая обработка информации : Учебник и практикум академического бакалавриата / Марина Ю. Глотова, Евгения А. Самохвалова . - 2-е доп. и испр. изд. . - Москва : Юрайт, 2017 . - 347 с.; с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-534-00657-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11162

57. Биологични науки. Екология

- 14 -

ЦБ 43966 

Протасов, Виталий Ф.

   Экологические основы природопользования : Уч. пособие / Виталий Ф. Протасов . - Москва : Альфа-М, 2014 . - 304 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 5-98281-202-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11200

- 15 -

ЦБ 43963 

Стурман, Владимир И.

   Оценка воздействия на окружающую среду : Уч. пособие / Владимир И. Стурман . - Санкт-Петербург - Москва : Лань, 2015 . - 352 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-8114-1904-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11205

- 16 -

ЦБ 43965 

Хван, Татьяна А.

   Экология. Основы рационального природопользования : Уч. пособие для бакалавров / Татьяна А. Хван, Мария В. Шинкина . - 5-е перераб.и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2015 . - 319 с.: с ил. ; 21 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-2795-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11201

- 17 -

ЦБ 43962 

Кольцов, Владимир Б.

   Процессы и аппараты защиты окружающей среды : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Владимир Б. Кольцов, Ольга В. Кольцова . - Москва : Юрайт, 2016 . - 588 с.: с ил. ; 21 см . -  (Бакалавр. Академический курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3548-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11204

- 18 -

ЦБ 43961 

Кукин, Павел П.

   Экологическая экспертиза и экологический аудит : Учебник и практикум для СПО / Павел П. Кукин, Евгений Ю. Колесников, Татьяна М. Колесникова . - Москва : Юрайт, 2016 . - 453 с.: с ил. ; 25 см . -  (Профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-9916-6034-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11203

- 19 -

ЦБ 43960 

Латышенко, Константин П.

   Экологический мониторинг : Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Константин П. Латышенко . - Москва : Юрайт, 2016 . - 375 с.: с ил. ; 24см . -  (Бакалавр. Прикладной курс)

   

   ISBN 978-5-9916-5640-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11202

- 20 -

ЦБ 43964 

Павлова, Елена И.

   Экология транспорта : Учебник и практикум для бакалавров / Елена И. Павлова, Василий К. Новиков . - 5-е перераб. и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2016 . - 497с.: с ил. ; 21 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3436-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11199

62 Техника. Технически науки

- 21 -

ЦБ 43929 

Белов, Петр Г.

   Управление рисками, системный анализ и моделирование: Т.1-2 : Учебник и практикум для бакалавиата и магистратуры / Петр Г. Белов . - Москва : Юрайт . - 22 см

   

   ISBN 978-5-9916-4720-5 

   Т.2 . - 2015 . - 272 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11164

- 22 -

ЦБ 43929 

Белов, Петр Г.

   Управление рисками, системный анализ и моделирование: Т.1.- : Учебник и практикум для бакалавиата и магистратуры / Петр Г. Белов . - Москва : Юрайт, 2015- . - 20 см

   

   ISBN 978-5-9916-4703-8 

   Т.1 . - 2015 . - 460 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11148

620. 1 Материалознание

- 23 -

ЦБ 43934 

Материаловедение [Дизайн костюма ]  : Учебник . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 395 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 5-95580242-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11156

621 Maшиностроене. Транспорт

- 24 -

ЦБ 43938 

Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика  : Учебник /  Под ред. Б.А. Аникин . - Москва : Проспект . - 20 см

   

   ISBN 978-5-392-18183-4 

   Ч.2. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики . - 2015 . - 608 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11160

- 25 -

ЦБ 43932 

Сосенушкин, Евгений Н.

   Прогрессивные процессы объемной штамповки / Евгений Н. Сосенушкин . - Москва : Машиностроение, 2011 . - 480 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 5-94275-596-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11151

- 26 -

ЦБ 43936 

Боровский, Георгий В.

   Современные технологии обработки материалов : Монография / Георгий В. Боровский, Сергей Н. Григорьев, Андрей Р. Маслов . - Москва : Машиностроение, 2015 . - 304 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 5-94275-793-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11158

- 27 -

ЦБ 43937 

Амиров, Магомед Ш.

   Единая транспортная система : Учебник / Магомед Ш. Амиров, Саид М. Амиров . - 2-е стер. изд. . - Москва : КНОРУС, 2016 . - 184 с.: с ил. ; 19 см . -  (Среднее профессиональное образование)

   

   ISBN 978-5-406-02542-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11159

- 28 -

ЦБ 43928 

Маталин, А.А.

   Технология машиностроения : Учебник / А.А. Маталин . - 4-е изд. . - Санкт-Петербург : Лань, 2016 . - 512 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-8114-0771-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11147

- 29 -

ЦБ 43931 

Носов, Виктор В.

   Диагностика машин и оборудования : Уч. пособие / Виктор В. Носов . - 3-е стер.изд. . - Санкт-Петербург : Лань, 2016 . - 376 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-8114-1269-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11150

- 30 -

ЦБ 43964 

Павлова, Елена И.

   Экология транспорта : Учебник и практикум для бакалавров / Елена И. Павлова, Василий К. Новиков . - 5-е перераб. и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2016 . - 497с.: с ил. ; 21 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3436-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11199

- 31 -

ЦБ 43927 

Сысоев, Сергей К.

   Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов : Уч. пособие / Сергей К. Сысоев, Александр С. Сысоев, Валерий А. Левко . - 2-е стер.изд . - Санкт-Петербург : Лань, 2016 . - 352 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-8114-1140-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11146

621. 3 Електротехника

- 32 -

ЦБ 43958 

Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника  : [За спец. КСТ] . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 144 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0774-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11196

621. 37 Радиотехника

- 33 -

ЦБ 43949 

ITU. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services: Vol.1.-  : Provisions of the Telecommunication Services . - London : Radiocommunicaton Bureau . - 30 cm

   

   ISBN 92-61-13701-6 

   Vol.2 . - 2011 . - 543 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11179

- 34 -

ЦБ 43949 

ITU. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services: Vol.1.-  : Provisions of the Telecommunication Services . - London : Radiocommunicaton Bureau, 2011- . - 30 cm

   

   ISBN 92-61-13701-6 

   Vol.1 . - 2011 . - 117 p.; with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11178

- 35 -

ЦБ II. 2935 

Николов, Борис

   Ръководство за лабораторни упражнения по видео технологии / Борис Николов . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 34 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0777-7 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11198

621. 38 Електроника

- 36 -

ЦБ 43959 

Булиев, Иван Г.

   Обработка на медицински изображения : Ръководство за лабораторни упражнения / Иван Г. Булиев, Кристина С. Близнакова . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0773-9 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11197

621. 39 Съобщителна техника

- 37 -

ЦБ II. 2925 

Петров, Петър

   Мобилни и безжични технологии : Уч. пособие / Петър Петров, Борислав Найденов, Георги Червенков . - Варна : Тонекс 2000, 2017 . - 243 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-7349-03-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11174

621. 7 Технология на металите

- 38 -

ЦБ 43933 

Лавриненко, Юрий А.

   Объемная штамповка на автоматах : Уч. пособие / Юрий А. Лавриненко, Сергей А. Евсюков, Владислав Ю. Лавриненко . - Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014 . - 259 с.: с ил. ; 20 см + Приложения

   

   ISBN 5-7038-3786-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11155

- 39 -

ЦБ 43930 

Зубарев, Юрий М.

   Методы получения заготовок в машиностроении и расчет припусков на их обработку : Уч. пособие / Юрий М. Зубарев . - Санкт-Петербург : Лань, 2016 . - 256 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-8114-1995-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11149

629. 128 Корабостроене

- 40 -

ЦБ 43951 

IMO IF962E. IAMSAR Manual:Vol.I -  : International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual . - London/Montreal : IMO Publication . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1490-4 

   Vol.III. Mobile Facilities: incorporating 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007 amendments . - 2008 . - 184p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11182

- 41 -

C 656.61+629.7/ I.55 

IMO IG962E. IAMSAR Manual:Vol.I -  : International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual . - London/Montreal : IMO Publication ; ICAO . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-1517-8 

   Vol.3. Mobile Facilities . - 2010 . - with ill.

   

 корица 

Сист. No: 11181

- 42 -

ЦБ 43949 

ITU. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services: Vol.1.-  : Provisions of the Telecommunication Services . - London : Radiocommunicaton Bureau . - 30 cm

   

   ISBN 92-61-13701-6 

   Vol.2 . - 2011 . - 543 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11179

- 43 -

ЦБ II. 2930 

NP48. Admiralty Sailing Directions. Mediterranean Pilot: Vol.1-  . - 14-th ed. . - [London] : UKHO . - 32 cm

   

   ISBN 978-0-70-774-2090 

   Vol.IV. Aegean Sea and approaches with adjacent soasts of Greece and Turkey . - 2009 . - 498 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11187

- 44 -

ЦБ II. 2929 

NP49. Admiralty Sailing Directions. Mediterranean Pilot: Vol.1-  . - 11-th ed. . - [London] : UKHO . - 32 cm

   

   ISBN 978-0-70-774-2755 

   Vol.5. Coasts of Libya, Egypt, Israel, Lebanon and Syria, South coasts of Greek islands from Kriti to Rodos and Turkey with the island of Cyprus . - 2011 . - 269 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11186

- 45 -

ЦБ II. 2932 

NP86. Admiralty List of Lights and Fog Signals  . - London : UKHO . - 32 cm

   

   ISBN 978-0-70-772-3310 

   Vol. N. East Mediterranenan and Black Seas . - 2014/15 . - 203 p.: with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11193

- 46 -

ЦБ 43952 - K 

IMO 938E. STCW-F 95. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,1978,as amended in 1995 and STCW Code  . - London : IMO Publication, 1996 . - 239 p.: with ill ; 18 cm + Amendment1[1997] and Amendment 2[2001]

   

   ISBN 978-92-801-1412-3 

 корица 

Сист. No: 11183

- 47 -

ЦБ 43953-K 

IMO IB938E. STCW. International Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Seafarers,1978,as amended in 1995 and 1997 [STCW Convention] and Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping Code  . - Consolid.ed.1998 ,Consolid.ed. 2001 . - London : IMO Publication, 2001 . - 18 cm

   

   ISBN 978-92-801-5108-4 

   

   

 корица 

Сист. No: 11184

- 48 -

ЦБ 43957 

IMO IA292E. Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing  . - 2-nd ed. . - London : IMO Publication, 2003 . - 109 p.: with ill ; 25 cm

   

   ISBN 978-92-801-5145-2 

 корица 

Сист. No: 11191

- 49 -

ЦБ 43956 

IMO IC982E. Life-Saving Appliances. International Life-Saving Appliances Code. Resolution MSC.48(66)  : Testing and Evaluation of Life-Saving Appliances. Resolution MSC.81(70) . - 2003 ed. . - London : IMO Publication, 2003 . - 20 cm

   

   ISBN 978-92-801-5143-6 

   

   

 корица 

Сист. No: 11190

- 50 -

ЦБ II. 2933 

IMO ID260E. BC Code. Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, 2004  . - Ed. [2005] . - London : IMO Publication, 2005 . - 32 cm

   

   ISBN 978-92-8001-4201-1 

   

   

 корица 

Сист. No: 11194

- 51 -

ЦБ 43955 

IMO I172E. SOLAS. Amendments 2003, 2004 and 2005  . - London : IMO Publication, 2006 . - 132 p.: with ill ; 27 cm

   

   ISBN 978-92-801-4224-2 

 корица 

Сист. No: 11189

- 52 -

ЦБ II. 2931 

ICS [International Chamber of Shipping]. Bridge Procedures Guide  . - 4-th ed. . - London : Marisec Publikations, 2007 . - 114 p.: with ill ; 32 cm

   

 корица 

Сист. No: 11192

- 53 -

ЦБ 43954 

IMO I267E. BLU Manual  : Manual on Loading and Unloading of Solid Bulk Cargoes for Terminal Representatives . - London : IMO Publication, 2008 . - 63 p.: wth ill ; 17 cm + Amendments

   

   ISBN 978-92-801-1492-8 

 корица 

Сист. No: 11188

- 54 -

ЦБ 43950 

IMO IA664E. Revised MARPOL Annex VI  : Regulations for the Prevention of air Pollution from Ships . - London : IMO Publication, 2009 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-4243-3 

   

   

 корица 

Сист. No: 11180

- 55 -

ЦБ II. 2926 

IMO ID927E. Ships' Routeing  . - Tenth ed. . - London : IMO Publication, 2010 . - with ill. ; 32 cm

   

   ISBN 978-92-801-4245-7 

 корица 

Сист. No: 11175

- 56 -

ЦБ II. 2928 

NP24. Admiralty Sailing Directions. Black Sea and Sea of Azov Pilot  : Marmara Denizi, Black Sea and Sea of Azov with adjacent coast of Turkey, Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia and Georgia . - 3-th ed. . - [London] : UKHO, 2010 . - 311 p.: with ill ; 32 cm

   

   ISBN 978-0-7-774-2298 

 корица 

Сист. No: 11185

- 57 -

С 656.61/ M.738 

Михайлов, Михаил

   Морски илюстрован тълковен речник / Михаил Михайлов . - 2 изд. . - Варна : СТЕНО, 2011 . - 382 с.: с ил. ; 26 см

   

   ISBN ISBN 954-449-507-7 

 корица 

Сист. No: 11163

- 58 -

ЦБ 43949 

ITU. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services: Vol.1.-  : Provisions of the Telecommunication Services . - London : Radiocommunicaton Bureau, 2011- . - 30 cm

   

   ISBN 92-61-13701-6 

   Vol.1 . - 2011 . - 117 p.; with ill. 

   

 корица 

Сист. No: 11178

- 59 -

C 656.61/ I.55 

IMO IF260E. IMSBC Code. International Maritime Solid Bulk Cargoes Code  . - London : IMO Publication, 2013 . - 30 cm

   

   ISBN 978-92-801-801-1587-1 

   

   

 корица 

Сист. No: 11177

- 60 -

ЦБ II. 2927 

IMO IF927E. Ships' Routeing  . - Eleventh ed. . - London : IMO Publication, 2013 . - with ill. ; 32 cm

   

   ISBN 978-92-801-1554-3 

 корица 

Сист. No: 11176

65 Управлеление на предприятия

- 61 -

ЦБ 43945 

Маринова, Надя

   Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие . - София : Нов български унив., 2014 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-535-826-5 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11169

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 62 -

С  621.74/ Ж.81 

Жуковский, Сергей С.

   Холоднотвердеющие связующие и смеси для литейных стержней и форм : Справочник / Сергей С. Жуковский . - Москва : Машиностроение, 2010 . - 20 см

   

   ISBN 978-5-94275-499-0 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11152

- 63 -

ЦБ 43935 

Клименков, С.С.

   Проектирование заготовок в машиностроении : Практикум / С.С. Клименков . - Минск, Москва : Новое знание ; ИНФРА-М, 2013 . - 269 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-475-585-4 

   ISBN 5-16-009042-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11157

681. 3 Изчислителна техника

- 64 -

ЦБ 43959 

Булиев, Иван Г.

   Обработка на медицински изображения : Ръководство за лабораторни упражнения / Иван Г. Булиев, Кристина С. Близнакова . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0773-9 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11197

Изкуство. Дизайн (74)

- 65 -

ЦБ 43934 

Материаловедение [Дизайн костюма ]  : Учебник . - Москва : ИНФРА-М, 2015 . - 395 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 5-95580242-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11156


 Индекс по АВТОРИ

Амиров, Магомед Ш. 27 
Амиров, Саид М. 27 
Аникин, Б.А. 24 
Белов, Петр Г. 11 12 21 22 
Близнакова, Кристина С. 36 64 
Боровский, Георгий В. 26 
Булиев, Иван Г. 36 64 
Вейсел, Али 8 
Гебхарт, Мириам 1 4 
Глотова, Марина Ю. 13 
Господинов, Бончо 10 
Господинов, Владислав 3 
Григорьев, Сергей Н. 26 
Дачев, Лъчезар 9 
Динева, Валерия 8 
Евсюков, Сергей А. 38 
Жуковский, Сергей С. 62 
Зубарев, Юрий М. 39 
Илиева, Деяна 7 
Капустина, Н.В. 5 
Качопо, Джон Т, 2 
Кирсанова, Е.А. 23 65 
Клименков, С.С. 63 
Колесников, Евгений Ю. 18 
Колесникова, Татьяна М. 18 
Кольцов, Владимир Б. 17 
Кольцова, Ольга В. 17 
Кукин, Павел П. 18 
Лавриненко, Владислав Ю. 38 
Лавриненко, Юрий А. 38 
Латышенко, Константин П. 19 
Левко, Валерий А. 31 
Маринова, Надя 61 
Маслов, Андрей Р. 26 
Маталин, А.А. 28 
Михайлов, Михаил 57 
Найденов, Борислав 37 
Николов, Борис 35 
Новиков, Василий К. 20 30 
Носов, Виктор В. 29 
Павлова, Елена И. 20 30 
Панов, Емил И. 32 
Пейчева, Мирослава 8 
Петров, Петър 37 
Прев. от нем. 1 4 
Протасов, Виталий Ф. 14 
Родкина, Т.А. 24 
Самохвалова, Евгения А. 13 
Сосенушкин, Евгений Н. 25 
Стурман, Владимир И. 15 
Сысоев, Александр С. 31 
Сысоев, Сергей К. 31 
Тимошенко, Елена 6 
Фребър, Лора А. 2 
Хван, Татьяна А. 16 
Червенков, Георги 37 
Шинкина, Мария В. 16 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Диагностика машин и оборудования 29 
Единая транспортная система 27 
Здравословни и безопасни условия на труд. Практика, процедури и образци на документи 7 
Корпоративна социална отговорност - теория,отчетност и одит 8 
Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика 24 
Математическая обработка информации 13 
Материаловедение [Дизайн костюма ] 23 65 
Методы получения заготовок в машиностроении и расчет припусков на их обработку 39 
Мобилни и безжични технологии 37 
Морски илюстрован тълковен речник 57 
Научното педагогическо изследване. Методологически, технологични и методически аспекти 10 
Обработка на медицински изображения 36 64 
Объемная штамповка на автоматах 38 
Откриване на психологията. Науката за психиката 2 
Оценка воздействия на окружающую среду 15 
Прогрессивные процессы объемной штамповки 25 
Проектирование заготовок в машиностроении 63 
Процессы и аппараты защиты окружающей среды 17 
Развитие организации на основе риск-менеджмента. Теория, методология и практика 5 
Рудолф Щайнер. Един модерен пророк 1 4 
Ръководство за лабораторни упражнения по видео технологии 35 
Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника 32 
Современные технологии обработки материалов 26 
Технология машиностроения 28 
Технология машиностроения. Проектирование технологических процессов 31 
Управление рисками, системный анализ и моделирование: Т.1-2 11 21 
Управление рисками, системный анализ и моделирование: Т.1.- 12 22 
Управление чрез проекти за постигане на устойчиво развитие 61 
Учение за държавата 9 
Холоднотвердеющие связующие и смеси для литейных стержней и форм 62 
Чудото Монтесори или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания 6 
(Н)етикет и възпитание с фокус към юношите 3 
ICS [International Chamber of Shipping]. Bridge Procedures Guide 52 
IMO 938E. STCW-F 95. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,1978,as amended in 1995 and STCW Code 46 
IMO I172E. SOLAS. Amendments 2003, 2004 and 2005 51 
IMO I267E. BLU Manual 53 
IMO IA292E. Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing 48 
IMO IA664E. Revised MARPOL Annex VI 54 
IMO IB938E. STCW. International Convention on Standards of Training,Certification and Watchkeeping for Seafarers,1978,as amended in 1995 and 1997 [STCW Convention] and Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping Code 47 
IMO IC982E. Life-Saving Appliances. International Life-Saving Appliances Code. Resolution MSC.48(66) 49 
IMO ID260E. BC Code. Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, 2004 50 
IMO ID927E. Ships' Routeing 55 
IMO IF260E. IMSBC Code. International Maritime Solid Bulk Cargoes Code 59 
IMO IF927E. Ships' Routeing 60 
IMO IF962E. IAMSAR Manual:Vol.I - 40 
IMO IG962E. IAMSAR Manual:Vol.I - 41 
ITU. Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services: Vol.1.- 33 34 42 58 
NP24. Admiralty Sailing Directions. Black Sea and Sea of Azov Pilot 56 
NP48. Admiralty Sailing Directions. Mediterranean Pilot: Vol.1- 43 
NP49. Admiralty Sailing Directions. Mediterranean Pilot: Vol.1- 44 
NP86. Admiralty List of Lights and Fog Signals 45 
Экологическая экспертиза и экологический аудит 18 
Экологические основы природопользования 14 
Экологический мониторинг 19 
Экология транспорта 20 30 
Экология. Основы рационального природопользования 16 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Видео системи 35 
Дизайн 23 65 
Държавно право. Конституционно право. Административно право 9 
Екология 14 15 16 17 18 19 20 30 
Електротехника 32 
Здравно състояние на населението 7 
Историческа хронология 1 4 
Комуникационна техника 37 
Леярство 62 
Логистика 24 
Математ. методи в икономиката 11 12 21 22 
Математическа статистика 13 
Математическо програмиране 13 
Материалознание 23 65 
Машиностроене 29 63 
Медицинска техника 36 64 
Металообработване 25 
Морски транспорт 57 
Морско корабоплаване 33 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 
Обработка на данни 36 64 
Обработка под налягане. Пластично формообразуване 38 
Обработка чрез рязане 26 
Педагогика 10 
Психология 2 
Радиосъобщителна техника 33 42 
Социално поведение. Социална психология 3 6 
Социология 8 
Телевизия 35 
Техника. Технически науки 11 12 21 22 
Технология на машиностроенето 28 31 
Технология на металите. Металообработване 39 62 
Транспорт 20 27 30 
Управление на икономиката 5 
Управление. Ръководство. Начини и методи на управление 61 
Философия 1 4 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматика 38 
безжични технологии 37 
видео технологии 35 
визуална информация 35 
девиация 3 
диагностика 29 
дизайн 23 65 
държава 9 
екология 14 15 16 17 18 19 20 30 
експертиза 18 
електротехника 32 
заготовки 39 
защита 17 
здравеопазване 7 
информатика 13 
история 1 4 
комуникационна техника 37 
комуникационни мрежи 37 
конвенции 33 40 41 42 46 47 48 49 50 51 53 54 59 60 
корпоративна 8 
леярство 62 
логистика 24 27 
математика 13 
математическа статистика 11 21 
материали 26 
материалознание 23 65 
машини и механизми 29 
машиностроене 29 39 
медицинска техника 36 64 
медицински изображения 36 64 
мениджмънт 5 
металознание 62 
мобилни технологии 37 
морски транспорт 57 
морско корабоплаване 34 55 58 
обработка материалов 26 
обработка на данни 13 
обработка под налягане 38 
обработка чрез рязане 26 
образование 10 
околна среда 15 17 
отговорност 8 
педагогика 10 
понятие 9 
право 9 
природа 16 
проекти 61 
психология 2 
радио-комуникационна 34 58 
радиовълни 34 58 
речник 57 
риск 5 11 12 21 22 
сателит 34 58 
системен анализ 12 22 
смеси 62 
социална психология 3 6 
социология 8 
технология на машиностроенето 28 31 
технология на металите 39 
товаро-разтоварна 24 
транспорт 20 27 30 
управление 5 12 22 24 61 
философия 1 4 
щамповка 25 38 
Azov 56 
BC Code 50 
Black Sea 45 56 
BLU 53 
bridge 52 
bulk 53 
cargo stowage 48 
cargoes 53 
east 45 
fog signals 45 
IAMSAR 40 41 
ICS 52 
Life-Saving Appliances 49 
loading 53 
MARPOL 54 
Mediterranean 43 44 45 
pilot 43 44 56 
procedures 52 
safe practice 48 
solas 51 
STCW 46 47 
UKHO 43 44 56