-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

ЦБ 43967-K 
 Bulgarian Journal of Psychology. Official Publication of the Bulgarian Psychology Society 

   The South-East Regional Conference of Psychology : "SouthEastern Europe Looking Ahead - Paradims, Schools, Needs and Achievements of Psychology in the Region" , Sofia 30 October - 1 November 2010 : Conference Papers . - Sofia : East West Publishing House . - 24 cm

   [Issue 1-4]

   ISBN ISSN 0861-7813 

   Part 2 . - 2010 . - 908 p.: with ill. 

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11221

- 2 -

ЦБ 43974 

Фром, Ерих

   Бягство от свободата / Ерих Фром . - София : Издателство "Захарий Стоянов", 2005 . - 305 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-739-671-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11226

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 3 -

ЦБ 44001 

Маркетинг  : Уч. помагало за ВУЗ . - 2 прераб. и доп. изд. . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2006 . - 136 с.: с ил. ; 22см

   

   ISBN 978-954-21-0256-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11261

- 4 -

ЦБ II. 2939-К 

[Седма научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето-2009", VII. Варна .2009]  : [Сборник доклади...08-10 Октомври 2009] . - Варна : НТС, 2009 . - 259 с.: с ил. ; 29 см

    I

   ISBN 978-954-90156-6-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11243

- 5 -

ЦБ II. 2945 

Костова, Надя

   Финансово - счетоводен анализ / Надя Костова . - Варна : АКТИВ - К, 2010 . - 300 с.: с ил. ; 30см

   

   ISBN 978-954-9587-41-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11263

- 6 -

ЦБ 44009 

Селени, Иван

   Бедност и социална структура в преходните общества. Първото десетилетие на посткомунизма / Иван Селени . - Пловдив : Колеж по икономика и администрация, 2013 . - 164 с.: с ил. ; 21см

   

   ISBN 978-954-92776-9-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11269

- 7 -

ЦБ II. 2937-К 

Десета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето-2015", X. Варна .2015  : Сборник доклади...[24-25 Септември] 2015 . - Варна : НТС, 2015 . - 246 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN ISSN 1314-3719 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11241

- 8 -

ЦБ 43989 

Йоргова, Юлия

   Управление на публични услуги. Ръководство за упражнения : За студ. на ВУЗ / Юлия Йоргова . - Бургас : БСУ, 2015 . - 72 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-09-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11249

- 9 -

ЦБ 43990 

Йоргова, Юлия

   Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги : За студ. на ВУЗ / Юлия Йоргова . - Бургас : БСУ, 2015 . - 192с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-08-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11250

- 10 -

ЦБ 43969-К 
 Висше училище по сигурност и икономика-Пловдив 

   Международна научна конференция "Съвременни заплахи за сигурността на Европа". Пловдив 15 Април 2016 : Сборник доклади /  Под общ. ред. на Георги Манолов . - Пловдив : ВУСИ-Пловдив, 2016 . - 501 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92776-0-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11223

- 11 -

ЦБ 43970-К 
 Висше училище по сигурност и икономика-Пловдив 

   Сборник с доклади от международната научна конференция "Съвременни заплахи за сигурността на Европа". Пловдив. 15 април 2016 : Студентска секция /  Под общ. ред. на Георги Манолов . - Пловдив : ВУСИ-Пловдив, 2016 . - 123 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-92776-0-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11224

- 12 -

ЦБ 43972 

Манолов, Георги Л.

   Политически мениджмънт : Учебник за ВУЗ / Георги Л. Манолов . - Пловдив : УИ"Паисий Хилендарски", 2016 . - 600 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-7343-01-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11207

- 13 -

ЦБ 43980 

Милкова, Танка В.

   Изследване на операциите. Ръководство : За студ. на ИУ - Варна / Танка В. Милкова, Деян Г. Михайлов . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2016 . - 420 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0879-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11234

- 14 -

Д ТУ/ А.95 

Ахмедова, Сибел И.

   Изследване на въздействието на програмната подкрепа върху конкурентноспособността на малките и средните предприятия (на примера на Република България и Република Турция) : Дисертация / Сибел И. Ахмедова . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 165 с.: с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11211

- 15 -

ЦБ 43968-К 
 Висше училище по сигурност и икономика-Пловдив. Международна научна конференция "Проблеми на сигурността в Черноморския регион". Пловдив. 2017 

   Сборник доклади...., 14 Септември 2017 /  Под ред. Георги Манолов . - Пловдив : ВУСИ-Пловдив, 2017 . - 33 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-09-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11222

- 16 -

ЦБ II. 2938-К 

Единадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето-2017", X I. Варна .2017  : Сборник доклади...[05-06 Октомври] 2017 . - Варна : НТС, 2017 . - 165 с.: с ил. ; 29 см

    I

   ISBN ISSN 1314-3719 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11242

- 17 -

ЦБ 43971 

Георгиев, Кирил

   Ръководство за упражнения по креативност и методи за генериране на нови идеи : За студ. от ТУ-Варна / Кирил Георгиев, Сийка Демирова, Петя Георгиева . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 70 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0780-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11227

34. Право

- 18 -

ЦБ II. 2948 

Георгиева, Румяна

   Иновации. Патентната активност като икономически индикатор : Монография / Румяна Георгиева . - София : Фондация "Приложни изследвания и комуникации", 2011 . - 191 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-9456-13-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11272

- 19 -

ЦБ 44008 

Търговски марки и промишлени дизайни на Европейския съюз  : Сборник статии и анализи . - София : Патентно ведомство на РБ ; Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, 2012 . - 124 с.: с ил. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11268

- 20 -

ЦБ 43982 

Мулешкова, Ирина Н.

   Международно морско публично право : Учебник за ВУЗ / Ирина Н. Мулешкова . - София : УНСС, 2016 . - 484 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-644-885-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11206

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 21 -

ЦБ 43973 

Рейс, Фил

   500[Петстотин] съвета към преподавателя / Фил Рейс, Сали Браун . - София : ТЕМПУС, 1995 . - 135 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-8667-04-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11219

- 22 -

ЦБ 44023-К
 Научен семинар с международно участие "Информационната грамонтност-модели за обучение и добри практики". Варна.2012 

   Сборник доклади и съобщения..., Варна, 18-19 октомври 2012 /  Състав. Таня Тодорова, Добринка Стойкова . - София : Изд. "За буквите - О писменехь", 2012 . - 381 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-2946-30-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11276

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

- 23 -

ЦБ 44003 

Калинов, Красимир

   Теория на вероятностите и статистика : За ВУЗ / Красимир Калинов . - София : Нов български унив., 2002 . - 137 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-535-277-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11264

- 24 -

ЦБ 43999 

Рафаилов, Димитър

   Финансови формули и таблици : Справочник за ВУЗ /  Състав. Димитър Рафаилов . - 3 прераб. и доп. изд. . - Варна : ИУ - Варна, 2013 . - 140 с.: с ил. ; 21 см . -  (Финанси.Банков мениджмънт)

   

   ISBN 978-954-8165-16-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11259

- 25 -

ЦБ 44006 

Differential Geometry of Special Mappings  . - Olomouc : Palacky University, 2015 . - 567 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-80-244-4671-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11270

- 26 -

ЦБ 43980 

Милкова, Танка В.

   Изследване на операциите. Ръководство : За студ. на ИУ - Варна / Танка В. Милкова, Деян Г. Михайлов . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2016 . - 420 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0879-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11234

62 Техника. Технически науки

- 27 -

ЦБ 43983-К 
 XIII-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'2003. Созопол. 2003 

   Сборник доклади.... 16-20 Септември 2003, Созопол . - Созопол : Софттрейд, 2003 . - 368 с.: с ил. ; 23 cм

   

   ISBN 954-9725-76-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11235

- 28 -

ЦБ 43984-К 

XIV научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'2004". Созопол. 2004

   Сборник доклади.... 14-18 Септември 2004, Созопол . - Созопол : Софттрейд, 2004 . - 413 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-9725-89-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11236

- 29 -

ЦБ 43985-К 
 XVII национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'2007". Созопол. 2007 

   Сборник доклади.... 10-14 Септември 2007, Созопол . - Созопол : Софттрейд, 2007 . - 464 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-334-061-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11238

- 30 -

ЦБ 43986-К 
 XX-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'2010. Созопол. 2010 

   Сборник доклади.... 9-13 Септември 2010, Созопол . - Созопол : Софттрейд, 2010 . - 460 .: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 954-334-061-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11237

- 31 -

ЦБ II. 2940-K 
 Научни известия на НТСМ 

   Дни на безразрушителния контрол 2011 . 26[ Двадесет и шеста] международна конференция "Дефектоскопия'11" .созопол. 2011 : Сборник доклади...13-17 Юни 2011 . - Созопол : НТСМ, 2011 . - 345 с.: с ил. ; 29 см

    I

   ISBN ISSN 1310-3946 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11244

- 32 -

ЦБ II. 2941-К 
 Научни известия на НТСМ 

   Дни на безразрушителния контрол 2012 . Созопол. 2012 : Сборник доклади...11-15 Юни 2012 . - Созопол : НТСМ, 2012 . - 444 с. : с ил. ; 29 см + CD

   

   ISBN ISSN 1310-3946 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11245

- 33 -

ЦБ 43987-К 
 XIII-ти национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'2013. Созопол. 2013 

   Сборник доклади.... 9-13 Септември 2013, Созопол . - Созопол : Софттрейд, 2013 . - 502 с.: с ил. ; 23 см

   Съдържа приожение: Секция "Акустични измервания, виброисмервания и диагностика"

   ISBN ISSN 13 13-91 26 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11239

- 34 -

ЦБ 43988-К 
 XXIV национален научен симпозиум с международно участие "Метрология и метрологично осигуряване'2014". Созопол. 2014 

   Сборник доклади.... 7-11 Септември 2014, Созопол . - Созопол : Софттрейд, 2014 . - 23 см

   

   ISBN ISSN 13 13 - 91 26 

   Приложение. Доклади от специализирани сесии. Обучение по метрология и измервателна техника в сътрудничество с индустрията. Контрол и управление на качеството . - 2014 . - 110 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11240

- 35 -

ЦБ 43993 

Минчев, Димитър П.

   Практическо ръководство по тримерен печат. Асемблиране, настройки, принтиране : Учебно пособие / Димитър П. Минчев, Пенка В. Георгиева, Атанас И. Димитров . - Бургас : БСУ, 2015 . - 72 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-17-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11253

- 36 -

ЦБ II. 2942-К 
 Научни известия на НТСМ 

   Дни на безразрушителния контрол 2016 . Созопол. 2016 : Сборник доклади...06-10 Юни 2016 . - Созопол : НТСМ, 2016 . - 467 с.: с ил. ; 29 см

   

   ISBN ISSN 1310-3946 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11246

- 37 -

Д ТУ/ Д.81 

Досева, Надежда О.

   Термоикономически анализ и оптимизация на топлотехнически системи : Дисертация / Надежда О. Досева . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 235 с.: с ил. ; 31см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11215

- 38 -

Д ТУ/ И.83 

Йорданов, Кръстин К.

   Идентификация на термични режими на пещи камерен тип за термична обработка : Дисертация и Автореферат / Кръстин К. Йорданов . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 185 с.: с ил. ; 31 см + Приложение

   

  

Сист. No: 11213

620. 9 Обща енергетика

- 39 -

Д ТУ/ М.19 

Македонски, Никола И.

   Изследване и оптимизация на загубите на мощност и електрическа енергия в електроснабдителните системи на промишлени обекти и комунално-битовия сектор в условията на несиметрични и несинусоидални режими : Дисертация / Никола И. Македонски . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 160 с.: с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11216

621 Maшиностроене. Транспорт

- 40 -

ЦБ 43979 

Желязкова, Донка Д.

   Глобални и регионални измерения на транспорта : Монография / Донка Д. Желязкова . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2015 . - 348 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0861-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11233

- 41 -

ЦБ 44007 

Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури. Параметрични контури на предавките. Геометрически изчисления  /  Под ред. Петър Ненов . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2015 . - 126 с. : с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-207-038-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11267

- 42 -

ЦБ 43978 

Устройство на автомобилната техника  : Учебник за студ. на РУ . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2016 . - 340 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-712-690-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11232

- 43 -

Д ТУ/ В.87 

Врубел, Радослав

   Методика за диагностициране чрез виброакустика с приложение в мехатронните устройства : Дисертация / Радослав Врубел . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 259 с.: с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11210

621. 3 Електротехника

- 44 -

Д ТУ/ А.65 

Андеев, Андрей Д.

   Анализ на електродинамичните процеси в поляризационни разходомери : Дисертация / Андрей Д. Андреев . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 151 с.: с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11209

- 45 -

ЦБ II. 2943-K 

15 th International Conference on Elestrical Machines, Drives and Power Systems [ELMA]. ELMA 2017

   15 th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems [ELMA]. ELMA 2017 : Proceedings.....1-3 June TU- Sofia . - Sofia : TU-Sofia, 2017 . - 506 p.: with ill ; 29 см

    I

   ISBN 978-1-5090-6690-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11247

621. 31 Електроенергетика

- 46 -

ЦБ 43996 

Русева, В.

   Измерване, контрол и управление в електроснабдяването. Ръководство за лабораторни упражнения / В. Русева . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2016 . - 108 с.: с ил ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-702-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11256

621. 37 Радиотехника

- 47 -

ЦБ II. 2936 

Петров, Петър

   Мобилни комуникационни системи : Уч. пособие / Петър Петров, Борислав Найденов, Георги Червенков ; Под ред. Борислав Беджев . - Варна : Тонекс 2000, 2017 . - 302 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-7349-04-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11225

621. 38 Електроника

- 48 -

ЦБ 43975 

Стоянов, Валентин Б.

   Сензорна техника : Учебник за студ. на РУ "Ангел Кънчев" / Валентин Б. Стоянов . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2015 . - 128 с.: с ил. ; 23см

   

   ISBN 978-954-712-673-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11229

- 49 -

ЦБ 44005 

Куцаров, Стефан

   USB : Учебник / Стефан Куцаров . - София : Нов български унив., 2016 . - 273 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-535-927-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11266

- 50 -

ЦБ 43995 

Щерева, Красимира

   Микроелектроника : Учебник за ВУЗ / Красимира Щерева . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2016 . - 126 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-712-700-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11255

- 51 -

Д ТУ/ С.83 

Стоянов, Радко С.

   Електронни преобразуватели за заряд на акумулаторни батерии : Дисертация / Радко С. Стоянов . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 142 с.; с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11217

629. 128 Корабостроене

- 52 -

Д ТУ/ И.21 

Иванов, Ивайло Я.

   Оценка ефективността на използване на ECDIS, самостоятелни и съвместно с радиолокационна и спътникова навигационна системи за осигуряване безопасността на плаването на кораба при особени обстоятелства : Дисертация / Ивайло Я. Иванов . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 163 с.: с ил. ; 34 см + Автореферат

   Дисертацията съдържа в края приложение с алгоритми.

  

Сист. No: 11212

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 53 -

Д ТУ/ В.24 

Василев, Росен Н.

   Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материали за дентални импланти : Дисертация / Росен Н. Василев . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 375 с.: с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11208

681. 3 Изчислителна техника

- 54 -

ЦБ 43993 

Минчев, Димитър П.

   Практическо ръководство по тримерен печат. Асемблиране, настройки, принтиране : Учебно пособие / Димитър П. Минчев, Пенка В. Георгиева, Атанас И. Димитров . - Бургас : БСУ, 2015 . - 72 с.: с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-17-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11253

- 55 -

ЦБ 44004 

Иванов, Мартин

   Софтуерни приложения в среда Android / Мартин Иванов . - София : Нов български унив., 2016 . - 404 с.:ил. ; 22 см

   

   ISBN 954-535-917-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11265

- 56 -

ЦБ 44005 

Куцаров, Стефан

   USB : Учебник / Стефан Куцаров . - София : Нов български унив., 2016 . - 273 с.: с ил. ; 20 см

   

   ISBN 954-535-927-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11266

- 57 -

ЦБ 44000 

Петров, Павел С.

   Обектноориентирано програмиране : Учебник за ВУЗ / Павел С. Петров . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2017 . - 211 с.: с ил. ; 22см

   

   ISBN 978-954-21-0926-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11260

- 58 -

Д ТУ/ Р.15 

Радков, Росен С.

   Подход за проектиране на високонадежден дейта център : Дисертация / Росен С. Радков . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 197 с.: с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11218

- 59 -

ЦБ 44002 

Филипова, Надежда

   Основи на информационните системи : Учебник за ВУЗ / Надежда Филипова, Силвия Парушева, Янка Александрова . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2017 . - 296 с.: с ил. ; 22см

   

   ISBN 978-954-21-0920-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11262

681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

- 60 -

ЦБ II. 2947 

Ръководство за решения по автоматизация . Практически въпроси на индустриалния контрол  . - София : Schneider Electric, 2014 . - 332 с.: с ил. ; 30 см . -  (Техническа колекция)

   Съдържа кратък терминологичен речник на бълг. ез. и кратък англо-български речник на използваните съкращения.

 корица | съдържание 

Сист. No: 11271

- 61 -

ЦБ 43976 

Стоянов, Валентин Б.

   Елементи на системи за автоматизация : Учебник за студ. на РУ "Ангел Кънчев" / Валентин Б. Стоянов . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2015 . - 168 с.: с ил. ; 23см

   

   ISBN 978-954-712-674-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11230

- 62 -

ЦБ 43994 

Вълов, Николай П.

   Сензорна техника. Лабораторни упражнения : Учебно пособие за студ. на РУ "Ангел Кънчев" / Николай П. Вълов . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2016 . - 73 с.: с ил. ; 22см

   

   ISBN 978-954-712-704-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11254

- 63 -

ЦБ 43997 

Лехов, Георги Л.

   Системи за автоматично управление : Учебник за ВУЗ / Георги Л. Лехов . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2016 . - 230 с.: с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-703-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11257

- 64 -

Д ТУ/ В.87 

Врубел, Радослав

   Методика за диагностициране чрез виброакустика с приложение в мехатронните устройства : Дисертация / Радослав Врубел . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 259 с.: с ил. ; 31 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11210

Изкуство. Дизайн (74)

- 65 -

ЦБ II. 2946 

Няголова, Елка

   Пленникът на светлината : Биография / Елка Няголова, Валерий Пощаров . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2017 . - 128 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-21-0924-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11273

Спорт

- 66 -

ЦБ 44024-К 

Оптимизация и иновации в учебно - тренировъчния процес  : Научна конференция посветена на 80 години спорт в Алма Матер . - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2009 . - 247 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 954-07- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11228

8 Езикознание. Филология

- 67 -

ЦБ 43977 

Баева, Десислава

   Компютърно базирани аудио - визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух : Монография / Десислава Баева . - Русе : РУ "Ангел Кънчев", 2017 . - 243 с.: с ил. ; 22см

   

   ISBN 954-619-207-112-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11231

9 География. Биографии. История

- 68 -

ЦБ 43992 

Йовчева, Гита

   Източният въпрос, имперската дипломация и национализмът на Балканите (1815 - 1918) /  Състав. Гита Йовчева, Пенка Пеева . - Бургас : Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", 2013 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7123-03-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11252

- 69 -

ЦБ 44010 

Академик Балевски - мъдрецът. Сборник със спомени  /  Състав. Васил Сгурев, Румяна Дамянова . - София : Академично изд. "Проф. Марин Дринов", 2014 . - 268 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-322-795-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11274

- 70 -

ЦБ 44011 

Дряновски, Борислав

   История на Варненската адвокатура (1878 - 2015) : [Исторически очерк] / Борислав Дряновски . - Варна : Издателство "Славена ", 2015 . - 420 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-190-038-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11275

- 71 -

ЦБ 43991 

Йовчева, Гита

   Европейските съюзи, България и Балканите (1870 - 1918) / Гита Йовчева, Пенка Пеева, Петър Парушев . - Бургас : Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", 2015 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7123-26-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11251

- 72 -

ЦБ 43981 

Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации: Т.1 -  : Трудове на катедра "История и философия" . Университет "Проф. Асен златаров" Бургас /  Състав. Димчо Момчилов . - Бургас : Университет "Проф. Д-р Асен Златаров", 2015 - . - 21 см

   

   ISBN 2367-8062 

   Т. 1. Научни изследвания в чест на проф. д-р Неделчо Неделчев по случай неговата 65-годишнина . - 2015 . - 272 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11220

- 73 -

ЦБ 43998 

Кънев, Митю Й.

   СПОМЕНИ. За Русенския Университет. За катедра МТМ. За Научния център вакуумни технологии и системи / Митю Й. Кънев . - Русе : УИЦ при РУ "Ангел Кънчев", 2016 . - 218 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-047-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11258

- 74 -

ЦБ II. 2946 

Няголова, Елка

   Пленникът на светлината : Биография / Елка Няголова, Валерий Пощаров . - Варна : Издателство " Наука и икономика" Икономически университет - Варна, 2017 . - 128 с.: с ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-21-0924-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11273


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Янка 59 
Андреев, Андрей Д. 44 
Ахмедова, Сибел И. 14 
Баева, Десислава 67 
Беджев, Борислав 47 
Браун, Сали 21 
Василев, Росен Н. 53 
Врубел, Радослав 43 64 
Вълов, Николай П. 62 
Георгиев, Кирил 17 
Георгиева, Елена 3 
Георгиева, Пенка В. 35 54 
Георгиева, Петя 17 
Георгиева, Румяна 18 
Дамянова, Румяна 69 
Демирова, Сийка 17 
Димитров, Атанас И. 35 54 
Досева, Надежда О. 37 
Дряновски, Борислав 70 
Желязкова, Донка Д. 40 
Иванов, Ивайло Я. 52 
Иванов, Мартин 55 
Иванов, Росен 42 
Йовчева, Гита 68 71 
Йоргова, Юлия 8 9 
Йорданов, Кръстин К. 38 
Калинов, Красимир 23 
Костова, Надя 5 
Куцаров, Стефан 49 56 
Кънев, Митю Й. 73 
Лехов, Георги Л. 63 
Македонски, Никола И. 39 
Манолов, Георги 10 11 15 
Манолов, Георги Л. 12 
Милкова, Танка В. 13 26 
Минчев, Димитър П. 35 54 
Михайлов, Деян Г. 13 26 
Момчилов, Димчо 72 
Мулешкова, Ирина Н. 20 
Найденов, Борислав 47 
Ненов, Петър 41 
Няголова, Елка 65 74 
Парушев, Петър 71 
Парушева, Силвия 59 
Пеева, Пенка 68 71 
Петров, Павел С. 57 
Петров, Петър 47 
Пощаров, Валерий 65 74 
Прев. от англ. 2 21 60 
Радков, Росен С. 58 
Рафаилов, Димитър 24 
Рейс, Фил 21 
Русева, В. 46 
Сгурев, Васил 69 
Селени, Иван 6 
Стойкова, Добринка 22 
Стоянов, Валентин Б. 48 61 
Стоянов, Радко С. 51 
Тодорова, Таня 22 
Филипова, Надежда 59 
Фром, Ерих 2 
Червенков, Георги 47 
Щерева, Красимира 50 
et all. 25 
Mikes, Josef 25 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академик Балевски - мъдрецът. Сборник със спомени 69 
Анализ на електродинамичните процеси в поляризационни разходомери 44 
Бедност и социална структура в преходните общества. Първото десетилетие на посткомунизма 6 
Бягство от свободата 2 
Глобални и регионални измерения на транспорта 40 
Десета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето-2015", X. Варна .2015 7 
Дни на безразрушителния контрол 2011 . 26[ Двадесет и шеста] международна конференция "Дефектоскопия'11" .созопол. 2011 31 
Дни на безразрушителния контрол 2012 . Созопол. 2012 32 
Дни на безразрушителния контрол 2016 . Созопол. 2016 36 
Европейските съюзи, България и Балканите (1870 - 1918) 71 
Единадесета научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето-2017", X I. Варна .2017 16 
Електронни преобразуватели за заряд на акумулаторни батерии 51 
Елементи на системи за автоматизация 61 
Идентификация на термични режими на пещи камерен тип за термична обработка 38 
Измерване, контрол и управление в електроснабдяването. Ръководство за лабораторни упражнения 46 
Изследване на процесите на обслужване в операциите на услуги 9 
Изследване и оптимизация на загубите на мощност и електрическа енергия в електроснабдителните системи на промишлени обекти и комунално-битовия сектор в условията на несиметрични и несинусоидални режими 39 
Изследване на въздействието на програмната подкрепа върху конкурентноспособността на малките и средните предприятия (на примера на Република България и Република Турция) 14 
Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материали за дентални импланти 53 
Изследване на операциите. Ръководство 13 26 
Източният въпрос, имперската дипломация и национализмът на Балканите (1815 - 1918) 68 
Иновации. Патентната активност като икономически индикатор 18 
История на Варненската адвокатура (1878 - 2015) 70 
Компютърно базирани аудио - визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух 67 
Култура и геополитика. Исторически и философски интерпретации: Т.1 - 72 
Маркетинг 3 
Международна научна конференция "Съвременни заплахи за сигурността на Европа". Пловдив 15 Април 2016 10 
Международно морско публично право 20 
Методика за диагностициране чрез виброакустика с приложение в мехатронните устройства 43 64 
Микроелектроника 50 
Мобилни комуникационни системи 47 
Обектноориентирано програмиране 57 
Оптимизация и иновации в учебно - тренировъчния процес 66 
Основи на информационните системи 59 
Оценка ефективността на използване на ECDIS, самостоятелни и съвместно с радиолокационна и спътникова навигационна системи за осигуряване безопасността на плаването на кораба при особени обстоятелства 52 
Пленникът на светлината 65 74 
Подход за проектиране на високонадежден дейта център 58 
Политически мениджмънт 12 
Практическо ръководство по тримерен печат. Асемблиране, настройки, принтиране 35 54 
Проектиране на зъбни предавки с използване на междуосови параметрични блокиращи контури. Параметрични контури на предавките. Геометрически изчисления 41 
Ръководство за решения по автоматизация . Практически въпроси на индустриалния контрол 60 
Ръководство за упражнения по креативност и методи за генериране на нови идеи 17 
Сборник доклади и съобщения..., Варна, 18-19 октомври 2012 22 
Сборник доклади.... 10-14 Септември 2007, Созопол 29 
Сборник доклади.... 14-18 Септември 2004, Созопол 28 
Сборник доклади.... 16-20 Септември 2003, Созопол 27 
Сборник доклади.... 7-11 Септември 2014, Созопол 34 
Сборник доклади.... 9-13 Септември 2010, Созопол 30 
Сборник доклади.... 9-13 Септември 2013, Созопол 33 
Сборник доклади...., 14 Септември 2017 15 
Сборник с доклади от международната научна конференция "Съвременни заплахи за сигурността на Европа". Пловдив. 15 април 2016 11 
Сензорна техника 48 
Сензорна техника. Лабораторни упражнения 62 
Системи за автоматично управление 63 
Софтуерни приложения в среда Android 55 
СПОМЕНИ. За Русенския Университет. За катедра МТМ. За Научния център вакуумни технологии и системи 73 
Теория на вероятностите и статистика 23 
Термоикономически анализ и оптимизация на топлотехнически системи 37 
Търговски марки и промишлени дизайни на Европейския съюз 19 
Управление на публични услуги. Ръководство за упражнения 8 
Устройство на автомобилната техника 42 
Финансови формули и таблици 24 
Финансово - счетоводен анализ 5 
15 th International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems [ELMA]. ELMA 2017 45 
500[Петстотин] съвета към преподавателя 21 
[Седма научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето-2009", VII. Варна .2009] 4 
Differential Geometry of Special Mappings 25 
The South-East Regional Conference of Psychology : "SouthEastern Europe Looking Ahead - Paradims, Schools, Needs and Achievements of Psychology in the Region" , Sofia 30 October - 1 November 2010 1 
USB 49 56 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 43 60 61 64 
Автомобили. Автомобилостроене 42 
Биографии 65 69 74 
ДВГ 43 64 
Диференциални, интегрални и други функционални уравнения 25 
Езикознание 67 
Електрически и магнитни устройства за автоматично регулиране 61 62 
Електроенергетика 46 
Електроника 48 49 51 56 
Електротехника 44 45 53 
Енергийни системи в цялост 39 
Измерителна техника 53 
Икономика 4 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 26 
Информационни системи 59 
Информация 22 
Историческа хронология 68 71 
История 70 72 73 
Компютърни науки и технологии 35 54 
Компютърни системи и мрежи 58 
Комуникационна техника 47 
Математ. методи в икономиката 13 26 
Математика 23 
Машини и процеси с автоматично управление и регулиране 63 
Машини и устройства за обработка на данни. Програмни езици 49 56 57 
Машинни елементи 41 
Метрология 27 28 29 30 33 34 
Морско право. Морско законодателство 20 
Навигация 52 
Образователна политика. Образование и общественост 66 
Обучение 22 
Организация и експлоатация на транспорта и пощите 40 
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 3 
Патентно право 18 
Педагогика 21 
Полиграфическо дело. Печатници 35 54 
Политика 12 68 71 
Полупроводникова електроника 50 
Право 10 11 15 70 
Приложение на математически методи в икономическите науки 24 
Програмиране за електронно изчислителни машини 55 
Психология 1 
Рисуване 65 74 
Социална политика 6 
Спорт 66 
Счетоводство 5 
Термична обработка на металите 38 
Термодинамика 37 
Техника. Технически науки 31 32 36 
Технология на машиностроенето 53 
Топлопроводимост. Топлопредаване 38 
Топлотехника 37 38 
Търговско право 19 
Философия 2 72 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 60 61 
автоматично управление 63 
автомобили 42 
авторско право 18 
акумулаторни батерии 51 
андроид 55 
асемблиране 35 54 
Балкани 68 
биографии 65 69 74 
България 14 
геополитика 72 
ДВГ 43 64 
дефектоскопия 31 32 36 
диагностика 31 32 36 
дипломация 68 
дисертация 14 37 38 39 43 44 51 52 53 58 64 
диференциални уравнения 25 
езикознание 67 
електрически централи 39 
електроника 48 49 50 56 62 
електронни преобразуватели 51 
електрообзавеждане 39 
електроснабдяване 39 46 
електротехника 44 45 53 
енергетика 31 32 36 
железопътен транспорт 31 32 
измервателна техника 53 
изчислителна математика 24 
икономика 3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 16 17 24 26 
икономически анализ 37 
интегрални схеми 48 50 61 62 
интелектуална собственост 18 
интерфейс 49 56 
информационна грамотност 22 
информационни системи 59 
историческа хронология 72 
история 68 70 71 73 
камерни 38 
компютърни мрежи 58 
компютърни системи 58 
компютърни технологии 67 
комуникационна техника 47 
конкурентност 14 
контрол 46 
конференция 1 4 7 10 11 16 27 28 29 30 31 32 33 34 36 45 
креативност 17 
куплунги 49 56 
линейна алгебра 13 26 
малки и средни предприятия 14 
маркетинг 3 
математическа статистика 13 23 26 
машинни елементи 41 
машинно чертане 41 
мениджмънт 12 
метрология 27 28 29 30 33 34 
мехатроника 43 64 
микроелектроника 50 
мобилни технологии 47 
морско законодателство 20 
морско право 20 
навигация 52 
обработка на данни 49 56 
образование 21 22 66 
обслужване 9 
обучение 22 
общество 6 
партии 12 
патенти 18 
педагогика 21 
печат 35 54 
пещи 38 
плазмотрон 53 
политика 12 68 71 
поляризационен 44 
право 10 11 15 70 
прахова металургия 31 32 36 
преподаване 21 
преубразуватели 61 
принтиране 35 54 
програмиране 55 57 
програмни езици 55 57 
промишлен дизайн 19 
психологически изследвания 12 
психология 1 2 
публична администрация 8 
радиолокационна 52 
разходомер 44 
рисуване 65 74 
сензори 48 62 
сигурност 10 11 15 
системи за управление 61 63 
социална политика 6 
спорт 66 
спътникова 52 
стратегия 12 
студентска 11 
счетоводство 5 
теория на вероятностите 23 
термодинамика 37 
технологии 35 54 
технологични процеси 60 
технология на металите 53 
топлотехника 37 38 
транспорт 40 42 
тримерен печат 35 54 
Турция 14 
търговски марки 19 
търговско право 19 
услуги 9 
филология 2 
философия 72 
финанси 5 24 
differential geometry 25 
ECDIS 52 
electrical 45