Съдържание

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

34. Право

37 Образование. Просвета. Научни степени

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

62 Техника. Технически науки

620. 9 Обща енергетика
621 Maшиностроене. Транспорт
621. 3 Електротехника
621. 31 Електроенергетика
621. 37 Радиотехника
621. 38 Електроника
629. 128 Корабостроене
669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии
681. 3 Изчислителна техника
681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

Изкуство. Дизайн (74)

Спорт

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ