Съдържание

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

34. Право

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

57. Биологични науки. Екология

62 Техника. Технически науки

621 Maшиностроене. Транспорт
621. 3 Електротехника
621. 31 Електроенергетика
621. 38 Електроника
65 Управлеление на предприятия
681. 3 Изчислителна техника
681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

Изкуство. Дизайн (74)

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ