-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

53. Физика

- 1 -

ЦБ II. 2966 

Ников, Николай Я.

   Радиационна, химическа и биологична безопасност : Р-во за семинарни упражнения / Николай Я. Ников, Недю Попов, Татяна Л. Жекова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 198 с.: с ил. ; 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0791-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11391

57. Биологични науки. Екология

- 2 -

Д ТУ/ К.54 

Кинджакова, Елена М.

   Интегрирана система за управление на околната среда в предприятия с висок рисков потенциал : Дисертация / Елена М. Кинджакова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 162 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11399

- 3 -

ЦБ II. 2965 

Даскалова, Надя Г.

   Хербология:Ч.1 - : Ръководство за практически упражнения / Надя Г. Даскалова, Петър Янков ; Рец. Грози Делчев . - Варна : ТУ-Варна, 2019- . - 30 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0794-4 

   Ч.!. Растителна защита . - 2019 . - 71 с.: с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 11390

62 Техника. Технически науки

- 4 -

Д ТУ/ Д.81 

Досева, Надежда О.

   Термоикономическа оптимизация на топлотехнически системи : Дисертационен труд / Надежда О. Досева . - Варна : ТУ-Варна, 2017 . - 233 с.:с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 11403

- 5 -

ЦБ 44107 

Михов, Георги С.

   Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електрокардиографски сигнали : Монография / Георги С. Михов . - 1-во изд. . - София : ТУ-София, 2017 . - 233 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN 978-619-167-292-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11405

- 6 -

Д ТУ/ А.64 

Андреев, Андрей Х.

   Енергоикономически анализ и оптимизация на топломасообменни системи за пиролиза на отпадни полимери : Дисертация / Андрей Х. Андреев . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 157 с.; с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11400

621. 3 Електротехника

- 7 -

Д ТУ/ Т.64 

Тодорова, Теодора П.

   Електрически свойства на Mn-Zn феритни материали : Дисертация / Теодора П. Тодорова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 131 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11396

- 8 -

Д ТУ/ Ф.40 

Ферадов, Фирган Н.

   Изследване на описатели на ЕЕГ сигнали за разпознаване на негативни емоционални състояния : Дисертация / Фирган Н. Ферадов . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 120 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11397

- 9 -

ЦБ 44106 

Aprahamian, Bohos

   Application of Thin and Nanostructured PVD Coatings for Protection and Performance Improvement of Current-Carrying Components of Electrical Equipment : Monograph / Maria Nikolova, Vanya Zaharieva, Bohos Aprahamian . - Varna : TU-Varna, 2019 . - 208 p.: with ill ; 19 см

   

   ISBN 954-20-20-0793-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11393

621. 31 Електроенергетика

- 10 -

Д ТУ/ П.91 

Пройков, Младен А.

   Изследване , анализ и препоръки за постигане на електромагнитна съвместимост в електроснабдителните системи в режим на понижено натоварване : Дисертация / Младен А. Пройков . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 186 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11401

621. 38 Електроника

- 11 -

Д ТУ/ Т.64 

Тодорова, Теодора П.

   Електрически свойства на Mn-Zn феритни материали : Дисертация / Теодора П. Тодорова . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 131 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11396

621. 39 Съобщителна техника

- 12 -

ЦБ 44104 

Михайлов, Радко

   Прецизно земеделие : Записки на лекции / Радко Михайлов . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 204 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0792-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11389

629. 128 Корабостроене

- 13 -

Д ТУ/ З.72 

Златева, Ивелина

   Изследване на възможностите за прилагане на инженерни методи при управление на морски ресурси : Дисертация / Ивелина Златева . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 181 с.: с ил. ; 30 см.

   

  

Сист. No: 11402

- 14 -

ЦБ II. 2964 

Панайотов, Атанас

   Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по българското Черноморско крайбрежие(1878-2018г.) / Атанас Панайотов, Мариана Кръстева . - Варна : ИК"Морски свят - Морски вестник", 2018 . - 240с.: с ил. ; 32 см + CD

   Текстовата част на книгата е дублирана на английски език.

   ISBN 978-954-9484-38-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11382

- 15 -

Д ТУ/ Щ.38 

Щерев, Геоерги М.

   Планиране прехода на кораба в особени райони : Дисертация / Геоерги М. Щерев . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 149 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11395

- 16 -

Д ТУ/ З.72 

Златева, Ивелина Й.

   Изследване на възможностите за прилагане на инженерни методи при управление на морски ресурси : Приложения към дисертация / Ивелина Й. Златева . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 103 с.: с ил. ; 30 см

   

  

Сист. No: 11394

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 17 -

ЦБ 44104 

Михайлов, Радко

   Прецизно земеделие : Записки на лекции / Радко Михайлов . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 204 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0792-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11389

65 Управлеление на предприятия

- 18 -

Д ТУ/ В.24 

Василева, Димка К.

   Планиране контрола на качеството : Дисертация / Димка К. Василева . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 149 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11384

669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии

- 19 -

ЦБ 44106 

Aprahamian, Bohos

   Application of Thin and Nanostructured PVD Coatings for Protection and Performance Improvement of Current-Carrying Components of Electrical Equipment : Monograph / Maria Nikolova, Vanya Zaharieva, Bohos Aprahamian . - Varna : TU-Varna, 2019 . - 208 p.: with ill ; 19 см

   

   ISBN 954-20-20-0793-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11393

681. 3 Изчислителна техника

- 20 -

Д ТУ/ А.64 

Ангелов, Милен Г.

   Архитектура на маршрутизатор за MPP и NUMA компютри с DLH мрежова топология : Дисертация / Милен Г. Ангелов . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 189 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11398

- 21 -

Д ТУ/ Д.58 

Димитров, Димитър З.

   Изследване, проектиране и реализация на нови архитектури на системи за създаване на уебсайтове : Дисертация / Димитър З. Димитров . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 153 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11383

- 22 -

Д ТУ/ Д.92 

Дуков, Николай Т.

   Изследване на възможности за създаване на имитационни базови невронни структури и техните реализации : Дисертация / Николай Т. Дуков . - Варна : ТУ-Варна, 2018 . - 146 с.: с ил. ; 30 см + Автореферат

   

  

Сист. No: 11385

- 23 -

ЦБ 44101 

Алексиева, Венета П.

   Компютърни мрежи : Ръководство за лаб. упражнения / Венета П. Алексиева, Христо Г. Вълчанов . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 114 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0796-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11386

- 24 -

ЦБ 44102 

Алексиева, Венета П.

   Администриране на локални и интернет мрежи : Ръководство за лаб. упражнения / Венета П. Алексиева, Христо Г. Вълчанов . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 132 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0797-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11387

- 25 -

ЦБ 44103 

Алексиева, Венета П.

   Електронна търговия : Ръководство за лаб. упражнения / Венета П. Алексиева, Христо Г. Вълчанов, Елизар М. Атанасов . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 116 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0798-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11388

- 26 -

ЦБ 44105 

Алексиева, Венета П.

   Основи на компютърните комуникации : Ръководство за лаб. упражнения / Венета П. Алексиева, Христо Г. Вълчанов . - Варна : ТУ-Варна, 2019 . - 142 с.: с ил. ; 19 см

   

   ISBN ISBN 954-20-0796-0795-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11392


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Венета П. 23 24 25 26 
Ангелов, Милен Г. 20 
Андреев, Андрей Х. 6 
Атанасов, Елизар М. 25 
Василева, Димка К. 18 
Вълчанов, Христо Г. 23 24 25 26 
Даскалова, Надя Г. 3 
Делчев, Грози 3 
Димитров, Димитър З. 21 
Досева, Надежда О. 4 
Дуков, Николай Т. 22 
Жекова, Татяна Л. 1 
Златева, Ивелина 13 
Златева, Ивелина Й. 16 
Кинджакова, Елена М. 2 
Кръстева, Мариана 14 
Михайлов, Радко 12 17 
Михов, Георги С. 5 
Ников, Николай Я. 1 
Панайотов, Атанас 14 
Попов, Недю 1 
Пройков, Младен А. 10 
Тодорова, Теодора П. 7 11 
Ферадов, Фирган Н. 8 
Щерев, Геоерги М. 15 
Янков, Петър 3 
Aprahamian, Bohos 9 19 
Nikolova, Maria 9 19 
Zaharieva, Vanya 9 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Администриране на локални и интернет мрежи 24 
Архитектура на маршрутизатор за MPP и NUMA компютри с DLH мрежова топология 20 
Електрически свойства на Mn-Zn феритни материали 7 11 
Електронна търговия 25 
Енергоикономически анализ и оптимизация на топломасообменни системи за пиролиза на отпадни полимери 6 
Изследване , анализ и препоръки за постигане на електромагнитна съвместимост в електроснабдителните системи в режим на понижено натоварване 10 
Изследване на възможности за създаване на имитационни базови невронни структури и техните реализации 22 
Изследване на възможностите за прилагане на инженерни методи при управление на морски ресурси 13 16 
Изследване на описатели на ЕЕГ сигнали за разпознаване на негативни емоционални състояния 8 
Изследване, проектиране и реализация на нови архитектури на системи за създаване на уебсайтове 21 
Интегрирана система за управление на околната среда в предприятия с висок рисков потенциал 2 
Компютърни мрежи 23 
Основи на компютърните комуникации 26 
Планиране контрола на качеството 18 
Планиране прехода на кораба в особени райони 15 
Прецизно земеделие 12 17 
Радиационна, химическа и биологична безопасност 1 
Субтракционен метод за отстраняване на мрежови смущения от електрокардиографски сигнали 5 
Термоикономическа оптимизация на топлотехнически системи 4 
Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по българското Черноморско крайбрежие(1878-2018г.) 14 
Хербология:Ч.1 - 3 
Application of Thin and Nanostructured PVD Coatings for Protection and Performance Improvement of Current-Carrying Components of Electrical Equipment 9 19 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Екология 2 
Електроенергетика 10 
Електроника 7 11 
Електротехника 7 9 11 19 
Защита на населението 1 
Земеделие 12 17 
Качество 18 
Компютърни науки и технологии 21 22 25 26 
Компютърни системи и мрежи 20 23 24 
Комуникационна техника 12 17 26 
Контрол на качеството на продукцията 18 
Медицинска техника 5 
Морски транспорт 16 
Морско корабоплаване 13 14 15 
Нанотехнологии 9 19 
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 3 
Топлотехника 4 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 16 
администриране 24 
архитектури 21 
дисертация 18 21 22 
ЕЕГ 8 
екология 2 
електроенергетика 10 
електрокардиографски 5 
електроника 7 11 
електронна търговия 25 
електроснабдяване 10 
електротехника 7 8 11 
емоции 8 
защита 1 
земеделие 12 17 
икономически анализ 6 
инженерни методи 13 16 
интернет 24 
качество 18 
компютърни мрежи 20 22 23 
компютърни системи 20 
компютърни технологии 25 26 
компютърно проектиране 21 
комуникации 26 
комуникационна техника 12 17 
комуникационни мрежи 12 17 
контрол 18 
локални мрежи 24 
маршрутизатор 20 
материалознание 7 11 
медицинска техника 5 
морски ресурси 13 
морски транспорт 16 
морско корабоплаване 14 15 
навигация 14 
невронни мрежи 22 
околна среда 2 
оптимизация 6 
особени райони 15 
пиролиза 6 
планиране 15 
радиационна безопасност 1 
радиационна защита 1 
растителна защита 3 
риск 2 
сигнали 8 12 17 
симулационни изследвания 13 
субтракционен метод 5 
термодинамика 4 
термоикономически анализ 4 
топлообмен 6 
топлотехника 4 
уебсайтове 21 
управление на предприятието 2 
фарове 14 
хербология 3 
химическа безопасност 1 
application 9 19 
current-carrying components 9 19 
DLH 20 
electrical equipment 9 19 
MATLAB 13 
MPP 20 
nanostructured 9 19 
NUMA 20 
pvd coatings 9 19 
Zn-Mn 7 11