-= НОВИ КНИГИ =-

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 1 -

ЦБ II. 2987-К
 Първа международна научно-практическа конференция " Икономика и мениджмънт'2010".Варна.2010 

   Бизнесът и публичният сектор в икономическа криза-проблеми и перспективи : Сборник научни трудове....,16-18 септември 2010 . - Варна : ТУ-Варна, 2010 . - 545 с.: с ил. ; 32 см

   

   ISBN 1314-197X 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11555

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

629. 128 Корабостроене

- 2 -

II. 2878-K

    [Tenth] 10-th International Conference on Marine Sciences and Technologies- "Black Sea 2000" ,Festival and Congress Centre-Varna,7-9 Oct.2010  : Proceedings . - Varna : VSTU, 2010 . - 418 p.: with ill ; 32 cm

   

   ISBN 1314-0957 

 корица | съдържание 

Сист. No: 11554


 Индекс по АВТОРИ


 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бизнесът и публичният сектор в икономическа криза-проблеми и перспективи 1 
[Tenth] 10-th International Conference on Marine Sciences and Technologies- "Black Sea 2000" ,Festival and Congress Centre-Varna,7-9 Oct.2010 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Икономика 1 
Корабостроене 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

икономика 1 
конференция 1 2 
корабостроене 2