1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

- 1 -

Тъмбнейл

ЦБ 44324

МАРИНОВА, Севда

ДЕПРОГРАМИРАНЕ от религиозни общества и култове / Севда Маринова. - София : Изток-Запад, 2020. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-619-01-0685-2

Сист. N: 12218

Корица   

- 2 -

Тъмбнейл

ЦБ 44378

ДАЙЪР, Уейн

Психологическо консултиране : Ефективни техники / Уейн Дайър, Джон Вринд ; Прев. от англ. Яна Божинова. - София : Кибеа, 2011. - 392 с. ; 20 см

ISBN 978-954-474-533-2

Сист. N: 12239

Корица   

- 3 -

Тъмбнейл

ЦБ 44383

КЛЕЙТЪН, Питър

Езикът на тялото на работното място : Разшифровайте знаците и правете правилните движения / Питър Клейтън ; Прев. от агл. Мария Бояджиева. - Лондон : BOOKTRADING, 2001. - 168 с.: с ил. ; 24 см

Сист. N: 12471

Корица   

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

- 4 -

Тъмбнейл

ЦБ 44377

ТРОМПЕНААРС, Фонс

Да се носиш по вълните на културата. Разбиране на културното разнообразие в бизнеса / Фонс Тромпенаарс, Чарлз Хампдън-Търнър ; Прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Класика и Стил, 2004. - 362 с.: с ил. ; 22 см

ISBN 954-327-001-5

Сист. N: 12238

Корица   

- 5 -

Тъмбнейл

ЦБ 44382

АЛЕКСИЕВА, Соня

Бизнес комуникации : Подготвителни материали за курса "Бизнес комуникации" / Соня Алексиева. - 3 изд.- София : Нов български университет, 2011. - 176 с.: с ил. ; 21 см

ISBN 954-535-439-9

Сист. N: 12257

Корица   

- 6 -

Тъмбнейл

ЦБ 44387

НЕНОВ, Тодор

Управление на конкурентноспособността и растежа : Учебник за ВУЗ / Тодор Ненов, Илиан Минков. - Варна : Наука и икономика, 2015. - 266 с.: с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0844-3

Сист. N: 12475

Корица   

- 7 -

Тъмбнейл

ЦБ 44388

ДОЧЕВ, Дочо

Теория за вземане на решения : Ръководство за ВУЗ / Дочо Дочев, Йордан Петков. - Варна : Наука и икономика, 2008. - 316 с.: с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0364-6

Сист. N: 12476

Корица   

- 8 -

Тъмбнейл

ЦБ 44389

СТРАТЕГИЯ : Ръководство за успешен бизнес.Авторитетни отговори на вашите випроси / Прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Класика и Стил, 2008. - 195 с.: с ил. ; 22 см. - (Harvard Business Essentials)

ISBN 954-327-049-1

Сист. N: 12477

Корица   

- 9 -

Тъмбнейл

ЦБ 44390

КОУЧИНГ и менторство : Ръководство за успешен бизнес.Авторитетни отговори на вашите випроси / Прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Класика и Стил, 2008. - 178 с.: с ил. ; 22 см. - (Harvard Business Essentials)

ISBN 954-327-051-4

Сист. N: 12478

Корица   

- 10 -

Тъмбнейл

ЦБ 44391

ГЕОРГИЕВА, Елена

Маркетингови анализи : Учебник за ВУЗ / Елена Георгиева, Евгения Тонкова, Евгени Станимиров. - Варна : Наука и икономика, 2008. - 252 с.: с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0330-1

Сист. N: 12479

Корица   

- 11 -

Тъмбнейл

ЦБ 44392

ДИМИТРОВА, Труфка

Маркетинг : Учебник за ВУЗ / Труфка Димитрова. - Шумен : УИ "Епископ Константин Преславски", 2005. - 160 с.: с ил. ; 20 см

ISBN 954-577-277-8

Сист. N: 12480

Корица   

- 12 -

Тъмбнейл

ЦБ 44393

НОРБЕРГ, Йохан

Финансовият крах : Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическата криза / Йохан Норберг ; Прев. от англ. Майя Маркова. - София : ИК"МаК", 2010. - 231 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8585-18-7

Сист. N: 12481

Корица   

- 13 -

Тъмбнейл

ЦБ 44394

ЗАФИРОВА, Цвета

Българският бизнес в ЕС : Учебник с казуси за ВУЗ / Цвета Зафирова. - Варна : Геа-Принт, 2013. - 271 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9430-71-4

Сист. N: 12482

Корица   

- 14 -

Тъмбнейл

ЦБ 44395

ИВАНОВА, Светлана

Изкуството за подбор на персонал : Как да оценим кандидата за един час? / Светлана Иванова ; Прев. от рус. Диана Робова. - Пловдив : Асеневци, 2008. - 172 с.: с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8898-08-9

Сист. N: 12483

Корица   

- 15 -

Тъмбнейл

ЦБ 44398

БАНКОВО обслужване на икономическите агенти : Учебник / Емил Михайлов и др. - Велико Търново : АБАГАР, 2003. - 293 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-517-7

Сист. N: 12485

Корица   

- 16 -

Тъмбнейл

ЦБ 44399

ПЪТЕВ, Пламен

Международен финансов мениджмънт / Пламен Пътев. - Велико Търново : АБАГАР, 2000. - 219 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-401-4

Сист. N: 12486

Корица   

- 17 -

Тъмбнейл

ЦБ 44400

ЗАХАРИЕВ, Андрей

Управление на дълга : Учебник за дистанционно обучение / Андрей Захариев. - Велико Търново : "АБАГАР", 2003. - 288 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-506-1

Сист. N: 12487

Корица   

- 18 -

Тъмбнейл

ЦБ 44404

АДАМОВ, Величко

Бюджетно управление на фирмата : Учебник за дистанционно обучение / Величко Адамов, Васил Захариев, Стоян Проданов. - 2 доп. и прер. изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2003. - 221 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-507-Х

Сист. N: 12489

Корица   

- 19 -

Тъмбнейл

ЦБ 44405

ПЕТРОВ, Величко

Основи на статистиката : Учебник за студ. от Стопанска академия "Д.А. Ценов" - Свищов / Величко Петров, Тодор Тодоров. - 2 прераб. и доп. изд. - Велико Търново : АБАГАР, 2003. - 589 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 954-427-390-5

Сист. N: 12491

Корица   

- 20 -

Тъмбнейл

ЦБ 44406

АДАМОВ, Величко

Управление на капиталите във фирмата / Величко Адамов. - 2 прераб. и доп.изд.- Велико Търново : АБАГАР, 2003. - 213 с.: с ил. ; 18 см

ISBN 954-427-505-3

Сист. N: 12492

Корица   

34. Право

- 21 -

Тъмбнейл

ЦБ 44372-К

НАУЧНОПРИЛОЖНА конференция на тема "Проблеми на противодействието на корупцията в Република България". Русе. 2018

Сборник доклади....Русе. 2 юни 2018 / АИ "Русенски университет". - Русе : АИ "Русенски университет", 2019. - 256 с : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-712-758-6

Сист. N: 12228

Корица   

37 Образование. Просвета. Научни степени

- 22 -

Тъмбнейл

ЦБ 44379

МЕДНИКАРОВ, Боян К.

Военноморското образование в Република България - състояние и перспективи : Монография / Боян К. Медникаров. - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2019. - 203 с. ; 25 см

ISBN 978-619-7428-33-9

Сист. N: 12243

Корица   

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

57. Биологични науки. Екология

- 23 -

Тъмбнейл

ЦБ 44371

СОТИРОВ, Лилян

Частно животновъдство : Учебник / Лилян Сотиров, Валентин Семерджиев. - [София] : МАТКОМ, 2009. - 392 с.: с ил. ; 24 см + CD

ISBN 978-954-9930-60-3

Сист. N: 12466

Корица   

- 24 -

Тъмбнейл

ЦБ 44384

КЪМ устойчиво благоденствие : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Ред. Линда Старк ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2012. - 320 с.: с ил ; 24 см. - (Състоянието на планетата 2012)

ISBN 978-954-429-016-0

Сист. N: 12472

Корица   

- 25 -

Тъмбнейл

ЦБ 44385

ВСЕ още ли е възможно устойчивото развитие? : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Ред. Линда Старк ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2013. - 416 с.: с ил ; 24 см. - (Състоянието на планетата 2013)

ISBN 978-954-429-018-4

Сист. N: 12473

Корица   

- 26 -

Тъмбнейл

ЦБ 44386

УПРАВЛЕНИЕ на устойчиво развитие

Управление за устойчиво развитие : Доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество / Ред. Лиса Мастни ; Прев. от англ. - София : Книжен тигър, 2014. - 312 с.: с ил ; 24 см. - (Състоянието на планетата 2014)

ISBN 978-954-429-024-5

Сист. N: 12474

Корица   

62 Техника. Технически науки

621 Maшиностроене. Транспорт

- 27 -

Тъмбнейл

ЦБ 44401

МИХАЙЛОВ, Радко П.

Теория на механизмите и машините : Учебник-записки на лекции за студ. от машинните спец. в ТУ-Варна / Радко П. Михайлов. - Клавир. - Варна : ТУ-Варна, 2021. - 179 с.: с ил. ; 21 см

ISBN ISBN 954-20-0826-2

Сист. N: 11725

Корица   

- 28 -

Тъмбнейл

ЦБ 44402

КИРОВ, Кирил Я.

Технологични основи на управление на качеството / Кирил Я. Киров. - Варна : ТУ-Варна, 2022. - 246 с.: с ил. ; 21 см

ISBN ISBN 954-20-0835-4

Сист. N: 11989

Корица   

621. 3 Електротехника

- 29 -

Тъмбнейл

ЦБ 44367

ЕВСТАТИЕВ, Борис И.

Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения : Уч.помагало за студ. от РУ "Ангел Кънчев" / Борис И. Евстатиев, Димчо В. Киряков. - Русе : АИ "Русенски университет", 2019. - 45 с.: с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-712-780-7

Сист. N: 12233

Корица   

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

- 30 -

Тъмбнейл

ЦБ 44358

ОТГЛЕЖДАНЕ на селскостопански животни : За учениците от спец. училища по земеделие / Андрей Андреев и др. - София : Дионис, 1993. - 264 с.: с ил. ; 21 см

ISBN 954-8496-02-х

Сист. N: 12456

Корица   

- 31 -

Тъмбнейл

ЦБ 44359

КАЛИНИНА, Ирина

Жива земя. Тайните на органичното земеделие / Ирина Калинина ; Прев. от рус. - 2 изд.- София : Паритет, [2021]. - 190 с.: с ил. ; 17 см

ISBN 978-619-153-309-1

Сист. N: 12457

Корица   

- 32 -

Тъмбнейл

ЦБ 44360

ДАСКАЛОВА, Надя

Получаване на синтетични амфиплоиди в групата Aegilops -Triticum - Secale - Dasypyrum и приложението им в селекцията на пшениците у нас : Монография / Надя Даскалова, Пенко Спецов. - Варна : СТЕНО, 2020. - 152 с.: с ил. ; 24 см

ISBN ISBN 978-619-241-096-4

Сист. N: 12458

Корица   

- 33 -

Тъмбнейл

ЦБ II. 3020

ДАСКАЛОВА, Надя

Интегриран и биологичен подход при отглерждане на ябълка : Уч. пособие за студ. на ТУ-Варна / Надя Даскалова. - Варна : СТЕНО, 2021. - 151 с.: с ил. ; 29 см

ISBN ISBN 978-619-241-158-9

Сист. N: 12459

Корица   

- 34 -

Тъмбнейл

ЦБ II. 3021

ДАСКАЛОВА, Надя

Помагало по хербология : За студ. на ТУ-Варна / Надя Даскалова. - Варна : СТЕНО, 2017. - 236 с.: с ил. ; 29 см

ISBN ISBN 954-449-929-7

Сист. N: 12460

Корица   

- 35 -

Тъмбнейл

ЦБ 44362

БЛАГОЕВА, Виолета

Картофите. Отглеждане, болести и неприятели, съхранение. : [Секрети и съвети] / Виолета Благоева, Емил Илиев, Маргарита Николова. - София : ИК "Еньовче", [2004]. - 104 с. : с ил. ; 17 см

Поредица Скологично стопанство

ISBN 954-91288-7-3

Сист. N: 12462

Корица   

- 36 -

Тъмбнейл

ЦБ 44363

НИКОЛОВА, Недялка

Цветарство : Учебник за студ. от ВСИ Пловдив / Недялка Николова. - София : Дионис, 1999. - 294 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 954-84-96-23-2

Сист. N: 12463

Корица   

- 37 -

Тъмбнейл

ЦБ 44364

АВДЖИЙСКИ, Георги

Защита на картофите от болести и неприятели : Учебно и практическо помагало / Георги Авджийски. - София : Вектор тера, 2021. - 128 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 978-619-188-609-8

Сист. N: 12464

Корица   

- 38 -

Тъмбнейл

ЦБ 44369

ЩИЛЯНОВА, Елена

Цветарство и цветопроизводство (цветни култури) / Елена Щилянова. - София : Дионис, 2005. - 462 с.; с ил.- 16 см

ISBN 954-8496-60-7

Ч. 1. Цветни култури. - 2005. - 464 с : с ил.

Сист. N: 12465

Корица   

- 39 -

Тъмбнейл

ЦБ 44373

ДОБРЕВА, Румяна

Новите сортове растения като интелектуална собственост / Румяна Добрева, Иван Иванов. - София : IP Bulgaria, 2004. - 223 с.: с ил. ; 20

ISBN 954-91473-3-9

Сист. N: 12467

Корица   

- 40 -

Тъмбнейл

С 633/635/ Щ.41

ЩИЛЯНОВА, Елена

Атлас по цветарство : 281 вида цветни култури, представени чрез 1258 цветни илюстрации / Елена Щилянова. - София : Дионис

ISBN 978-954-8496-97-1

Ч. 2 и 3. - 2011. - 106 с.: с ил.

Сист. N: 12468

Корица   

- 41 -

Тъмбнейл

С 633/635/ Т.53

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН речник по растителна защита А - Я / Никола Генчев и др. - София : "ПублишСайСет-Еко", 2009. - 296 с. ; 22 см.

ISBN 978-954-749-039-0

Сист. N: 12469

Корица   

65 Управлеление на предприятия

- 42 -

Тъмбнейл

ЦБ 44402

КИРОВ, Кирил Я.

Технологични основи на управление на качеството / Кирил Я. Киров. - Варна : ТУ-Варна, 2022. - 246 с.: с ил. ; 21 см

ISBN ISBN 954-20-0835-4

Сист. N: 11989

Корица   

681. 3 Изчислителна техника

- 43 -

Тъмбнейл

ЦБ 44403

ТЯНЕВ, Димитър С.

Микропроцесорна техника. Програмиране на Асемблер за 32-битови RISC-процесори "ARM" : Ръководство за лабораторни упражнения / Лъчезар И. Георгиев, Петко Г. Генчев. - Варна : ТУ-Варна, 2022. - 140 с.: с ил. ; 21 см

ISBN ISBN 954-20-0837-8

Сист. N: 12022

Корица   

9 География. Биографии. История

- 44 -

Тъмбнейл

ЦБ 44365

БОРАЧЕВ, Демир

Една изповед... (за преживяното през периода 9.IX .1944 - 1994 г.) / Демир Борачев. - София : Тип-топ Прес ООД, 2015. - 212 с.: с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-723-145-0

Сист. N: 12191

Корица   

- 45 -

Тъмбнейл

ЦБ 44366

БОРАЧЕВ, Чавдар

Спомени и размисли на военния разузнавач, дипломат... / Чавдар Борачев. - София : ИД "ПРИНТ", 2021. - 128 с.: с ил. ; 24 см

Сист. N: 12206

Корица   

- 46 -

Тъмбнейл

ЦБ 44368

ДИМИТРОВ, Валентин

Морски изповеди / Валентин Димитров. - Варна : Хеликспрес, 2011. - 340 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-8576-28-4

Сист. N: 12236

Корица   

- 47 -

Тъмбнейл

ЦБ II. 3023

ДОНЧЕВ, Антон

Възпоменателен очерк по случай 50 години от един строго секретен показ - 28 юни 1968 : Посвещава се на 140-тата годишнина от създаването на Българската артилерия,както и на 50-тата годишнина от Показа на новопостъпилото ракетно въоръжение в БНА / Антон Дончев. - София : БАН, 2018. - 110 с.: с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-731-5150

Сист. N: 12237

Корица   

- 48 -

Тъмбнейл

ЦБ 44380

ВЪЛЧАНОВ, Васил

Бурни времена : Екстремни събития между живота и смъртта / Васил Вълчанов. - 2 прераб.изд.- София : БГкнига ЕАД, 2017. - 300 с.: с ил. ; 24 см

ISBN 978-619-230-0133-5

Сист. N: 12256

Корица   

- 49 -

Тъмбнейл

ЦБ 44429

ИВАНОВ, Никола

Времена и хора / Никола Иванов. - София : Ай Пи България ООД, 2017. - 320 с.: с ил.- 24 см

ISBN 978-619-90015-4-7

Сист. N: 12381

Корица   

- 50 -

Тъмбнейл

ЦБ 44393

НОРБЕРГ, Йохан

Финансовият крах : Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическата криза / Йохан Норберг ; Прев. от англ. Майя Маркова. - София : ИК"МаК", 2010. - 231 с. ; 22 см

ISBN 978-954-8585-18-7

Сист. N: 12481

Корица   

Индекс 'АВТОРИ'

Авджийски, Георги 37
Адамов, Величко 18, 20
АИ "Русенски университет" 21
Алексиева, Соня 5
Андреев, Андрей 30
Андреева, Людмила 4, 8, 9
Благоева, Виолета 35
Божинова, Яна 2
Борачев, Демир 44
Борачев, Чавдар 45
Бояджиева, Мария 3
Вринд, Джон 2
Вълчанов, Васил 48
Генчев, Никола 41
Генчев, Петко Г. 43
Георгиев, Лъчезар И. 43
Георгиева, Елена 10
Дайър, Уейн 2
Даскалова, Надя 32, 33, 34
Димитров, Валентин 46
Димитрова, Труфка 11
Добрева, Румяна 39
Дончев, Антон 47
Дочев, Дочо 7
Евстатиев, Борис И. 29
Зафирова, Цвета 13
Захариев, Андрей 17
Захариев, Васил 18
и др. 15, 30, 41
Иванов, Иван 39
Иванов, Никола 49
Иванова, Светлана 14
Илиев, Емил 35
Калинина, Ирина 31
Киров, Кирил Я. 28, 42
Киряков, Димчо В. 29
Клейтън, Питър 3
Маринова, Севда 1
Маркова, Майя 12, 50
Мастни, Лиса 26
Медникаров, Боян К. 22
Минков, Илиан 6
Михайлов, Емил 15
Михайлов, Радко П. 27
Ненов, Тодор 6
Николова, Маргарита 35
Николова, Недялка 36
Норберг, Йохан 12, 50
Петков, Йордан 7
Петров, Величко 19
Прев. от англ. 24, 25, 26
Прев. от рус. 31
Проданов, Стоян 18
Пътев, Пламен 16
Робова, Диана 14
Семерджиев, Валентин 23
Сотиров, Лилян 23
Спецов, Пенко 32
Станимиров, Евгени 10
Старк, Линда 24, 25
Тодоров, Тодор 19
Тонкова, Евгения 10
Тромпенаарс, Фонс 4
Хампдън-Търнър, Чарлз 4
Щилянова, Елена 38, 40

 ИНДЕКС "Заглавия"

Атлас по цветарство 40 
Банково обслужване на икономическите агенти 15 
Бизнес комуникации 5 
Бурни времена 48 
Българският бизнес в ЕС 13 
Бюджетно управление на фирмата 18 
Военноморското образование в Република България - състояние и перспективи 22 
Времена и хора 49 
Все още ли е възможно устойчивото развитие? 25 
Възпоменателен очерк по случай 50 години от един строго секретен показ - 28 юни 1968 47 
Да се носиш по вълните на културата. Разбиране на културното разнообразие в бизнеса 4 
ДЕПРОГРАМИРАНЕ от религиозни общества и култове 1 
Една изповед... (за преживяното през периода 9.IX .1944 - 1994 г.) 44 
Езикът на тялото на работното място 3 
Жива земя. Тайните на органичното земеделие 31 
Защита на картофите от болести и неприятели 37 
Изкуството за подбор на персонал 14 
Интегриран и биологичен подход при отглерждане на ябълка 33 
Картофите. Отглеждане, болести и неприятели, съхранение. 35 
Коучинг и менторство 9 
Към устойчиво благоденствие 24 
Маркетинг 11 
Маркетингови анализи 10 
Международен финансов мениджмънт 16 
Микропроцесорна техника. Програмиране на Асемблер за 32-битови RISC-процесори "ARM" 43 
Морски изповеди 46 
Новите сортове растения като интелектуална собственост 39 
Основи на статистиката 19 
Отглеждане на селскостопански животни 30 
Получаване на синтетични амфиплоиди в групата Aegilops -Triticum - Secale - Dasypyrum и приложението им в селекцията на пшениците у нас 32 
Помагало по хербология 34 
Психологическо консултиране 2 
Сборник доклади....Русе. 2 юни 2018 21 
Спомени и размисли на военния разузнавач, дипломат... 45 
Стратегия 8 
Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения 29 
Теория за вземане на решения 7 
Теория на механизмите и машините 27 
Терминологичен речник по растителна защита А - Я 41 
Технологични основи на управление на качеството 28 
Технологични основи на управление на качеството 42 
Управление за устойчиво развитие 26 
Управление на дълга 17 
Управление на капиталите във фирмата 20 
Управление на конкурентноспособността и растежа 6 
Финансовият крах 12 
Финансовият крах 50 
Цветарство 36 
Цветарство и цветопроизводство (цветни култури) 38 
Частно животновъдство 23 

Индекс 'ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ'

Бизнес и управление 4
Биографии 44, 45, 46
Висше образование 22
Държавно право. Конституционно право. Административно право 21
Езици от ниско ниво 43
Електротехника 29
Икономика 15, 16, 17, 18, 19, 20
Икономическо поведение. Физиологични и психологични елементи. Иконом. дух. итереси 5
Историческа хронология 12, 50
Контрол на качеството на продукцията 28, 42
Краезнание. География. Биографии. История 47, 48, 49
Култура 4
Машини и механизми 27
Мислене. Психология на мисленето 1
Морско корабоплаване. Морски транспорт 22
Обществено управление 14
Пазар. Анализ на пазара. Търсене. Предлагане. Конкуренция. Маркетинг 10, 11, 13
Природа. Изучаване и опазване на природата 24, 25, 26
Психология 3
Психотехника 2
Растениевъдство в цялост. Полевъдство. Градинарство. Зеленчукопроизводство 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Религия 1
Селско стопанство 23, 30
Управление на икономиката 6, 7, 8, 9
Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари. 12, 50

Индекс 'КЛЮЧОВИ ДУМИ'

агрономство 35
Асемблер 43
банкови операции 15
банково дело 15
безработица 19
бизнес 4
бизнес комуникации 5
биографии 44, 45, 46, 47
болести по растенията 37
бюджет 18
вземане на решения 7, 8, 9
видове цветя 40
военно дело 47
военноморско образование 22
градинарство 36
държавен дълг 17
европейски фондове 17
екология 24, 25, 26
животни 30
животновъдство 23
закон 19
засаждане 35, 36
земеделие 31
икономическо поведение 5
инвестиции 18
инфлация 19
историческа хронология 12, 48, 49, 50
история 46
капитал 20
картофи 37
конкурентноспособност 6
корупция 21
коучинг и менторство 9
кредит 20
култура 4
маркетинг 10, 11, 13
машини и механизми 27
мениджмънт 16
микропроцесор 43
морско корабоплаване 48
морско образование 22
обществено управление 14
общество 1
овощарство 33
отглеждане 30, 31, 35, 38
пазар 10, 11, 13, 16, 20
патенти 39
персонал 14
печалба 20
породи животни 23
право 21
природа 31
програмиране 43
производствен процес 16
психологически тренинг 2, 3
психология 1, 2
работно място 3
растениевъдство 32, 33, 34
растения 31, 39, 40, 41
растителна защита 37, 41
религия 1
селекция 32
селско стопанство 30, 36, 37
селскостопански животни 23
системи за управление 28, 42
скологично стопанство 35
сортове растения 39
статистика 19
стратегия 8
съхранение 35
теоретична електротехника 29
теоретична механика 27
управление на качеството 28, 42
управление на предприятието 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
устойчиво развитие 24, 25, 26
финанси 12, 16, 50
финансиране 17
финансово управление 18
фирмено управление 18, 20
фирми 16
фуражи 30
хербология 34
цветарство 40
цветя 36, 38