Съдържание

Общ отдел

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

37 Образование. Просвета. Научни степени

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

62 Техника. Технически науки

620. 1 Материалознание

621 Maшиностроене. Транспорт

621. 3 Електротехника

621. 31 Електроенергетика

621. 38 Електроника

621. 7 Технология на металите

629. 128 Корабостроене

681. 3 Изчислителна техника

Строителство. Нормативни документи

Изкуство. Дизайн (74)

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ