Съдържание

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

34. Право

37 Образование. Просвета. Научни степени

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

57. Биологични науки. Екология

62 Техника. Технически науки

620. 1 Материалознание
621 Maшиностроене. Транспорт
621. 3 Електротехника
621. 37 Радиотехника
621. 38 Електроника
621. 39 Съобщителна техника
621. 7 Технология на металите
629. 128 Корабостроене
65 Управлеление на предприятия
669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии
681. 3 Изчислителна техника

Изкуство. Дизайн (74)

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ