Съдържание

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

53. Физика

57. Биологични науки. Екология

62 Техника. Технически науки

621. 3 Електротехника
621. 31 Електроенергетика
621. 38 Електроника
621. 39 Съобщителна техника
629. 128 Корабостроене

63 Растениевъдство. Вредители. Болести. Защита. Торове. Агротехника

65 Управлеление на предприятия
669 Металургия. Метали и сплави. Нанотехнологии
681. 3 Изчислителна техника

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ