Съдържание

Общ отдел

1. Философия. Психология, етика, естетика. Религия. Атеизъм

3. Обществени науки. Социология. Икономика. Педагогика

34. Право

5. Математика. Изчислителна математика. Естествени науки.

57. Биологични науки. Екология

621 Maшиностроене. Транспорт
621. 3 Електротехника
621. 38 Електроника
621. 39 Съобщителна техника
629. 128 Корабостроене
681. 3 Изчислителна техника
681. 5 Автоматика. Автоматично управление и регулиране

Изкуство. Дизайн (74)

8 Езикознание. Филология

9 География. Биографии. История

 Индекси

 Индекс по АВТОРИ

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ